Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
3217154
ostatnia aktualizacja BIP'u:
17-05-2024
Portal - Rada Gminy
Uchwały Rady Gminy
Pdf
DRUKUJ
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
grafika
2024 rok
Uchwała Nr LXXV/449/24 Rady Gminy Sławno z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sławno i komisji stałych na 2024 r. Uchwała Nr LXXV/448/24 Rady Gminy Sławno z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli...
grafika
2023 rok
Uchwała Nr LV/343/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Sławno; Uchwała Nr LV/342/23 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, mlodzieży, uczniow do placówek oświatowych;...
grafika
2022 rok
Uchwała Nr XLII/260/22 Rady Gminy Sławno z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie wyniki głosowania Uchwała Nr XLII/259/22 Rady Gminy Sławno z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie wyniki głosowania Uchwała Nr XLII/258/22 Rady Gminy Sławno z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie wyniki...
grafika
2021 rok
Uchwała Nr XXX/184/21 Rady Gminy Sławno z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, , położonych na terenie Gminy Sławno i...
grafika
2020 rok
Uchwała Nr XVIII/115/20 Rady Gminy Sławno z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Sławno; wyniki głosowania Uchwała Nr XVIII/114/20 Rady Gminy Sławno z dnia 24 stycznia...
grafika
2019 rok
Uchwała Nr IV/21/19 Rady Gminy Sławno z dnia 30 stycznia 2019r.
grafika
2018 rok
Uchwała Nr XLVI/349/17 Rady Gminy Sławno z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r. Uchwała Nr XLVI/348/17 Rady Gminy Sławno z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2018-2028.
grafika
2017 rok
Uchwała Nr XXXI/251/17 z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie funduszu sołeckiego w 2018 roku. Uchwała Nr XXXI/250/17 z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Kozenin. Uchwała Nr XXXI/249/17 z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości...
grafika
2016 rok
Uchwała Nr XVII/141/16 Rady Gminy Sławno z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego Uchwała Nr XVII/142/16 Rady Gminy Sławno z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu...
grafika
2015 rok
Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Sławno z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy Sławno z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego...
grafika
2014 rok
Uchwała Nr XLI/276/14 Rady Gminy Sławno z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego. Uchwała Nr XLI/277/14 Rady Gminy Sławno z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu...
grafika
2013 rok
Uchwała Nr XXIX/195/13 Rady Gminy Sławno z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego Uchwała Nr XXIX/196/13 Rady Gminy Sławno z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Uchwała Nr...
grafika
2012 rok
Uchwała Rady Gminy Sławno Nr XIV/103/12 z dnia 25 stycznia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Gminę Sławno Uchwała Rady Gminy Sławno Nr XV/104/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej...
grafika
2011 rok
Uchwała Rady Gminy Sławno Nr V/17/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sławno oraz...
grafika
2010 rok
Uchwała Rady Gminy Sławno Nr XL/280/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/271/10 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie planu budżetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy...