Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1465619
ostatnia aktualizacja BIP'u:
15-10-2018
Rada Gminy
(165891)
Konkursy
(28545)
Zamówienia Publiczne
(12025)
Aktualności Rady
(11406)
Urząd Gminy
(11390)
Sołectwa
(8945)
Oświadczenia majątkowe
(8737)
2016 rok
(8258)
Budżet Gminy
(7637)
Radni Rady Gminy
(7326)
Jednostki organizacyjne
(7057)
Kontakt
(6844)
Nabory i konkursy
(6496)
Podatki i opłaty lokalne
(6175)
Wybory Samorządowe 2010
(6092)
Wybory
(6065)
2017 rok
(5844)
CUW
(5806)
Statut Gminy
(5804)
Przewodniczący Rady Gminy
(5744)
Referaty
(5373)
Informacja o środowisku
(5306)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5166)
Plan pracy Rady
(4762)
Komisje stałe Rady Gminy
(4609)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(4493)
Druki urzędowe do pobrania
(4431)
Unewel - Olszewice
(4377)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(4218)
Szkoły i przedszkola
(4087)
Uchwały Rady Gminy
(3994)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(3834)
Regulamin Urzędu
(3671)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(3620)
Szadkowice
(3501)
Tomaszówek
(3429)
Skarbnik Gminy
(3394)
Wybory Samorządowe 2014
(3371)
na wolne stanowiska urzędnicze
(3322)
Olszowiec
(3319)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3315)
Kunice
(3301)
Wybory Prezydenckie 2010
(3294)
Oświadczenia majątkowe
(3250)
Sekretarz Gminy
(3202)
Wójt Gminy
(3087)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3067)
Antoniówka
(2996)
Prymusowa Wola
(2991)
Kamień
(2991)
Owadów
(2988)
Uchwały RIO
(2979)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(2961)
Psary
(2924)
Antoninów
(2921)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(2902)
Wincentynów
(2885)
na rok 2011
(2884)
Zachorzów Kol.
(2840)
Kozenin
(2788)
Popławy
(2788)
Sławno
(2767)
Wybory Ławników
(2747)
Ludwinów
(2742)
Trojanów
(2723)
2010 rok
(2715)
2011 rok
(2700)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2698)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(2686)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2681)
Wygnanów
(2681)
Gawrony
(2658)
Sławno Kol.
(2657)
Grudzeń Las
(2649)
Rejestr instytucji kultury
(2641)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2640)
Ostrożna
(2604)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2586)
Dąbrówka
(2585)
Grudzeń Kol.
(2562)
Celestynów
(2546)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2538)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2520)
Zachorzów
(2506)
Dąbrowa
(2476)
Sepno-Radonia
(2474)
Ogłoszenia i komunikaty
(2472)
Józefów
(2467)
2018 rok
(2456)
Bratków
(2455)
Kamilówka
(2441)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2436)
Uchwały budżetowe
(2394)
Grążowice
(2391)
Statut Urzędu
(2382)
Przetargi
(2355)
2012 rok
(2339)
2014 rok
(2319)
Przetargi
(2313)
Wydawanie dowodów osobistych
(2310)
na rok 2012
(2299)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2290)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2260)
na rok 2010
(2252)
na rok 2015
(2248)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2241)
na rok 2014
(2209)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2206)
Ogłoszenia
(2196)
Budżet
(2186)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2175)
2013 rok
(2175)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(2130)
Zarządzenia
(2113)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2109)
na rok 2013
(2093)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2083)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2035)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2033)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(2010)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(1971)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(1954)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(1938)
inne nabory i konkursy
(1862)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1828)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1801)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(1796)
Referat Organizacjno - Prawny
(1788)
2015 rok
(1754)
Organizacje pozarządowe
(1703)
Referat Finansów i Podatków
(1694)
Referendum 2015
(1674)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1670)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1630)
Komisja Samorządu, Ładu i Porządku Publicznego
(1619)
Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa
(1595)
Komisja Rewizyjna
(1589)
2012
(1585)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1563)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
(1511)
2016 rok
(1509)
na rok 2016
(1505)
GOPS
(1483)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1480)
2017 rok
(1471)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1469)
Dowody osobiste i meldunek
(1467)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1461)
2009 rok
(1445)
2010
(1441)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1428)
za 2010 rok
(1423)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1401)
2010 rok
(1394)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1384)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1342)
Radca Prawny
(1341)
Zgromadzenia
(1331)
2013
(1330)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1324)
za 2009 rok
(1313)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1281)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1249)
GZEAS
(1239)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1201)
2011
(1174)
Urząd Gminy
(1173)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1167)
2008 rok
(1157)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1154)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1151)
2014
(1144)
Konkursy i dotacje
(1135)
za 2011 rok
(1129)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1122)
Uchwały budżetowe
(1117)
2011 rok
(1102)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1101)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1093)
2010 rok
(1092)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1088)
2015 rok
(1066)
na rok 2017
(1062)
2015 rok
(1057)
2011 rok
(1048)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1038)
2011
(1037)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1034)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1032)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1024)
2012 rok
(1019)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1018)
Dysponowanie nieruchomościami
(1001)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(983)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(982)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(977)
2010 rok
(969)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(961)
za 2012 rok
(944)
2013 rok
(941)
Nieodpłatna pomoc prawna
(940)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(939)
2012 rok
(937)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(936)
Wybory Samorządowe 2018
(934)
2010 rok
(933)
Trwały zarząd
(928)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(925)
za 2013 rok
(918)
Wejście z mediami w teren gminny
(915)
2011 rok
(905)
2013 rok
(905)
Programy współpracy i sprawozdania
(900)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(889)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(886)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(868)
Uchwały RIO
(864)
2012 rok
(861)
2010 rok
(858)
2007 rok
(845)
2012
(834)
2012 rok
(834)
Wygaszenie zezwolenia
(825)
na 2009 rok
(822)
Przewozy uczniów do szkół
(821)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(815)
2015 rok
(812)
2014 rok
(812)
Ewidencja działalności gospodarczej
(810)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(808)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(805)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(798)
Numeracja nieruchomości
(794)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(783)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(783)
2006 rok
(782)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(782)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(778)
Paliwo
(775)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(762)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(760)
2008 rok
(751)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(750)
za 2015 rok
(748)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(737)
Numeracja - zaświadczenia
(735)
za 2008 rok
(735)
Mieszkalnictwo/lokale
(735)
za 2009 rok
(727)
Przewozy uczniów do szkół
(726)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(721)
Wymeldowanie
(720)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(716)
Paliwo
(714)
na 2005 rok
(709)
na 2007 rok
(709)
Paliwo
(708)
za 2014 rok
(705)
2006 rok
(702)
za 2005 rok
(699)
2014 rok
(698)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(694)
za 2004 rok
(694)
za 2007 rok
(691)
Animator sportu
(690)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(689)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(687)
Udzielanie licencji
(685)
na 2008 rok
(683)
2015
(682)
na 2006 rok
(681)
za 2006 rok
(679)
Zawiadomienie o znalezisku
(678)
Inwestycje w pasie drogowym
(675)
USC
(675)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(673)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(669)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(668)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(667)
2014
(665)
Animator sportu
(664)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(658)
Udostępnienie terenu
(645)
2013
(640)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(634)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(628)
Ustalenia WZiZT
(627)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(624)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(621)
Zapytania ofertowe
(615)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(607)
2018 rok
(604)
Zameldowanie ponad 2-mce
(596)
2017 rok
(596)
Repatrianci - nieruchomości
(595)
2015
(593)
Zamiana
(592)
Koncesje alkoholowe
(592)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(591)
Służebność gruntowa
(588)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(586)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(586)
Użytkowanie wieczyste POD
(586)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(583)
Rejestracja
(579)
Oświadczenia
(578)
Wygaszenie licencji
(577)
Targowiska / giełdy
(575)
Przetarg
(575)
Dzierżawa
(573)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(573)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(561)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(559)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(559)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(557)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(555)
Najem lokalu użytkowego
(551)
Akta stanu cywilnego
(550)
Sprawy Administracyjne
(549)
Wymeldowanie
(549)
Imprezy
(549)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(546)
Uszkodzenia pojazdów
(544)
na rok 2018
(542)
Projekty organizacji ruchu
(542)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(532)
2016 rok
(530)
Konkursy
(530)
Zwierzęta gospodarskie
(529)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(525)
Żołnierze
(523)
Licencje
(523)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(521)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(516)
Dane adresowe
(515)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(514)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(513)
Taksówki
(512)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(511)
Jubileusze
(511)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(510)
Gospodarstwo rolne
(509)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(509)
Nabycie
(507)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(507)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(505)
Usługi transportowe
(502)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(499)
Stypendia
(496)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(496)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(495)
Małżeństwo
(494)
Zmiana zezwolenia
(494)
Rejestracja urodzeń
(494)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(492)
Użytkowanie wieczyste
(492)
Użytkowanie wieczyste działek
(490)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(489)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(489)
Udzielanie pożyczek na remonty
(484)
Zabezpieczenie dobra kultury
(483)
Ochrona i konserwacja zabytków
(483)
Użytkowanie wieczyste
(482)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(482)
Sprzedaż nieruchomości
(481)
Opłaty za zezwolenia
(478)
Udzielanie pełnomocnictwa
(476)
Radca Prawny
(475)
Wkłady niepieniężne - aporty
(475)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(475)
Żołnierze
(475)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(474)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(473)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(471)
Gospodarstwo rolne
(470)
Zezwolenia
(467)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(467)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(467)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(466)
Nagrody
(466)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(465)
Organizacja ruchu
(461)
Wspólnoty gruntowe -statut
(459)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(458)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(457)
Trwały zarząd
(457)
Nabywanie nieruchomości
(457)
Postępowanie egzekucyjne
(455)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(454)
Roszczenia odszkodowawcze
(454)
Uprawy roślinne
(454)
Obowiązek nauki/szkolny
(454)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(453)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(452)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(450)
Udzielanie pożyczek na remonty
(449)
Rejestracja zgonów
(449)
Nabycie
(446)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(446)
Żołnierze
(446)
Użyczenie
(446)
Podatki i opłaty
(445)
Wydawanie duplikatów
(442)
Trwały zarząd
(441)
Określenie warunków działalności budowlanej
(441)
Lokal mieszkalny
(440)
Umarzanie zaległości podatkowych
(437)
Udzielanie zezwolenia
(437)
Wpis do ewidencji
(437)
Odszkodowania drogowe
(436)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(433)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(433)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(432)
Nagrody edukacyjne Miasta
(430)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(428)
Użytkowanie
(427)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(426)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(426)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(423)
Wydawanie zaświadczeń
(422)
Stypendia twórcze
(421)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(421)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(418)
Sprzedaż
(414)
Zawiadomienia
(414)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(413)
Odszkodowania za działki
(413)
Stypendia edukacyjne Miasta
(412)
Rolnictwo
(412)
Nieruchomości gminne
(411)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(410)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(409)
Użytkowanie wieczyste garaży
(408)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(408)
Użytkowanie wieczyste
(407)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(407)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(405)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(403)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(400)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(400)
za 2016 rok
(399)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(397)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(391)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(390)
Uszczerbek na zdrowiu
(389)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(387)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(383)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(383)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(380)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(379)
Nagrody Miasta
(378)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(377)
Paliwo
(373)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(372)
Opłata roczna
(370)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(369)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(368)
Opłata roczna
(367)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(367)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(364)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(363)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(361)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(360)
Finanse
(359)
Edukacja i Kultura
(358)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(357)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(347)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(336)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(336)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(335)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(332)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(328)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(320)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(319)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(317)
2018 rok
(316)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(314)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(314)
2017 rok
(310)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(303)
2016
(303)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(301)
za 2017 rok
(294)
2009 rok
(272)
Referat Rozwoju i Promocji
(224)
2017
(207)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
2018
(184)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(170)
Paliwo
(166)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(149)
2016
(148)
Paliwo
(144)
2018
(135)
R O D O
(134)
Uchwały
(129)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(124)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(118)
2018 rok
(105)
2017
(105)
Samorządowy Zakład Komunalny
(103)
Plan Zamówień Publicznych
(96)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(68)
Decyzje
(46)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(30)
za 2018 rok
(26)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(1)