Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1708987
ostatnia aktualizacja BIP'u:
19-08-2019
Rada Gminy
(186481)
Konkursy
(37336)
Zamówienia Publiczne
(15867)
Urząd Gminy
(13161)
Aktualności Rady
(12677)
2018 rok
(10425)
Oświadczenia majątkowe
(10355)
Sołectwa
(10195)
Radni Rady Gminy
(8479)
2016 rok
(8433)
Budżet Gminy
(8345)
Jednostki organizacyjne
(7848)
Nabory i konkursy
(7796)
Kontakt
(7654)
Wybory
(7635)
Podatki i opłaty lokalne
(6756)
Wybory Samorządowe 2010
(6626)
Statut Gminy
(6601)
CUW
(6575)
Przewodniczący Rady Gminy
(6507)
2017 rok
(6023)
Druki urzędowe do pobrania
(5942)
Referaty
(5919)
Informacja o środowisku
(5853)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5414)
Plan pracy Rady
(5404)
Uchwały Rady Gminy
(5201)
Unewel - Olszewice
(4871)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(4829)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(4645)
Szkoły i przedszkola
(4511)
Regulamin Urzędu
(4379)
na wolne stanowiska urzędnicze
(4307)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(4120)
Sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu
(4036)
Szadkowice
(3868)
Tomaszówek
(3794)
Skarbnik Gminy
(3784)
Wybory Samorządowe 2014
(3762)
Olszowiec
(3738)
Kunice
(3718)
Wybory Prezydenckie 2010
(3677)
Sekretarz Gminy
(3658)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3557)
Oświadczenia majątkowe
(3487)
Wójt Gminy
(3470)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3373)
Prymusowa Wola
(3311)
Owadów
(3309)
2010 rok
(3260)
Psary
(3257)
Antoniówka
(3255)
Uchwały RIO
(3249)
Kamień
(3238)
Wincentynów
(3214)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(3208)
Zachorzów Kol.
(3199)
Antoninów
(3188)
Popławy
(3154)
Ludwinów
(3147)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(3136)
Wybory Ławników
(3130)
Sławno
(3128)
na rok 2011
(3101)
Wygnanów
(3081)
2011 rok
(3074)
Kozenin
(3060)
Trojanów
(3022)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(3010)
Sławno Kol.
(2982)
Grudzeń Las
(2975)
Rejestr instytucji kultury
(2974)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2941)
Gawrony
(2934)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2922)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2911)
Grudzeń Kol.
(2901)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2900)
Ostrożna
(2883)
Dąbrówka
(2808)
Celestynów
(2805)
Bratków
(2799)
Sepno-Radonia
(2796)
Zachorzów
(2791)
Dąbrowa
(2779)
2014 rok
(2735)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2727)
Przetargi
(2724)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2719)
Uchwały budżetowe
(2712)
Kamilówka
(2707)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(2701)
2012 rok
(2701)
Józefów
(2694)
Ogłoszenia i komunikaty
(2693)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2686)
Statut Urzędu
(2622)
Grążowice
(2621)
Przetargi
(2517)
2013 rok
(2505)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2498)
na rok 2012
(2497)
Wybory Samorządowe 2018
(2486)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2481)
na rok 2010
(2479)
Ogłoszenia
(2470)
na rok 2015
(2420)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2407)
na rok 2014
(2382)
Zarządzenia
(2381)
Wydawanie dowodów osobistych
(2376)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2366)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2359)
Budżet
(2349)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2348)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2333)
na rok 2013
(2292)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(2279)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2269)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(2231)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(2228)
Organizacje pozarządowe
(2213)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(2192)
inne nabory i konkursy
(2182)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2155)
2015 rok
(2134)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(2113)
GOPS
(2082)
Referendum 2015
(2025)
Referat Organizacjno - Prawny
(1983)
2012
(1952)
2017 rok
(1951)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1911)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1878)
Referat Finansów i Podatków
(1875)
2016 rok
(1873)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1836)
2010
(1819)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1765)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1758)
na rok 2016
(1757)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1696)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1681)
Zgromadzenia
(1654)
2013
(1623)
2009 rok
(1595)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1591)
Radca Prawny
(1566)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1565)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(1545)
za 2010 rok
(1545)
Dowody osobiste i meldunek
(1537)
2010 rok
(1530)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1493)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1490)
2014
(1449)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1447)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1435)
za 2009 rok
(1432)
Konkursy i dotacje
(1416)
2011
(1399)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1397)
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
(1385)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1382)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(1376)
GZEAS
(1344)
na rok 2017
(1311)
2008 rok
(1298)
2018 rok
(1293)
Urząd Gminy
(1278)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1262)
za 2011 rok
(1258)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1256)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1235)
Uchwały budżetowe
(1225)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1218)
2011 rok
(1203)
2011 rok
(1202)
2015 rok
(1189)
Programy współpracy i sprawozdania
(1177)
2010 rok
(1174)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1174)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1170)
Sesje Rady Gminy on-line
(1165)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1163)
2011
(1161)
2015 rok
(1146)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(1142)
Dysponowanie nieruchomościami
(1120)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1118)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1116)
2012 rok
(1115)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1109)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(1106)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1093)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1086)
2010 rok
(1063)
za 2012 rok
(1059)
2013 rok
(1046)
2010 rok
(1044)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1043)
za 2013 rok
(1037)
Trwały zarząd
(1021)
2012 rok
(1018)
2011 rok
(1014)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(993)
2013 rok
(993)
2012 rok
(989)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(988)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(984)
2007 rok
(976)
2012 rok
(973)
2010 rok
(966)
Uchwały RIO
(948)
na rok 2018
(943)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(943)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(942)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(939)
2012
(930)
Wejście z mediami w teren gminny
(922)
2015 rok
(917)
2014 rok
(916)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(903)
na 2009 rok
(896)
2015
(884)
2019 rok
(880)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(878)
2006 rok
(875)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(874)
Przewozy uczniów do szkół
(871)
Wygaszenie zezwolenia
(866)
za 2015 rok
(865)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(862)
2019 rok
(859)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(853)
Paliwo
(837)
2008 rok
(831)
Ewidencja działalności gospodarczej
(826)
za 2008 rok
(823)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(821)
za 2014 rok
(814)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(806)
za 2009 rok
(805)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(799)
Numeracja nieruchomości
(799)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(796)
2014 rok
(796)
na 2005 rok
(792)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(791)
Zapytania ofertowe
(791)
Paliwo
(790)
Mieszkalnictwo/lokale
(790)
Paliwo
(789)
na 2007 rok
(787)
Przewozy uczniów do szkół
(786)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(783)
2014
(779)
2017 rok
(769)
2006 rok
(768)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(768)
Konkursy
(766)
za 2007 rok
(765)
za 2005 rok
(765)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(765)
za 2004 rok
(764)
na 2008 rok
(762)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(761)
Wymeldowanie
(759)
za 2006 rok
(750)
na 2006 rok
(750)
Animator sportu
(744)
Numeracja - zaświadczenia
(741)
2013
(738)
Udzielanie licencji
(729)
Animator sportu
(728)
2015
(727)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(725)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(724)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(715)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(708)
Inwestycje w pasie drogowym
(693)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(686)
Zawiadomienie o znalezisku
(685)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(684)
USC
(683)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(675)
Ustalenia WZiZT
(673)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(672)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(671)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(662)
Udostępnienie terenu
(661)
2018 rok
(651)
2016 rok
(647)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(640)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(637)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(634)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(633)
Oświadczenia
(630)
Zameldowanie ponad 2-mce
(629)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(615)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023
(613)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(612)
Koncesje alkoholowe
(610)
Użytkowanie wieczyste POD
(610)
Repatrianci - nieruchomości
(607)
Zamiana
(601)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(598)
Rejestracja
(594)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(593)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(590)
za 2016 rok
(590)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(590)
Służebność gruntowa
(589)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018 rok
(588)
R O D O
(586)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(584)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(584)
Przetarg
(582)
Wygaszenie licencji
(581)
Targowiska / giełdy
(581)
Dzierżawa
(576)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(575)
Wymeldowanie
(575)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(574)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(574)
Radca Prawny
(571)
2016
(570)
Sprawy Administracyjne
(569)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(566)
Najem lokalu użytkowego
(560)
Akta stanu cywilnego
(556)
Imprezy
(553)
Uszkodzenia pojazdów
(551)
Projekty organizacji ruchu
(548)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(548)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(546)
na rok 2019
(543)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(538)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(534)
Zwierzęta gospodarskie
(533)
Dane adresowe
(533)
Licencje
(530)
Żołnierze
(528)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(526)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(526)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(522)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(522)
Rejestracja urodzeń
(520)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(519)
Jubileusze
(518)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(517)
Gospodarstwo rolne
(517)
Taksówki
(517)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(517)
Gospodarstwo rolne
(516)
Stypendia
(516)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(515)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(514)
Nabycie
(508)
Samorządowy Zakład Komunalny
(508)
Opłaty za zezwolenia
(507)
Użytkowanie wieczyste
(507)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(506)
Usługi transportowe
(506)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(505)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(505)
Nagrody
(502)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(502)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(502)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(501)
Udzielanie pożyczek na remonty
(499)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(498)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(498)
Małżeństwo
(497)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(497)
Zmiana zezwolenia
(496)
Uprawy roślinne
(495)
Użytkowanie wieczyste działek
(495)
Ochrona i konserwacja zabytków
(488)
Zabezpieczenie dobra kultury
(488)
Użytkowanie wieczyste
(487)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(485)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(483)
Sprzedaż nieruchomości
(483)
Żołnierze
(481)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(480)
Udzielanie pełnomocnictwa
(479)
Zezwolenia
(478)
za 2017 rok
(478)
Wkłady niepieniężne - aporty
(477)
Obowiązek nauki/szkolny
(474)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(473)
Rejestracja zgonów
(472)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(471)
Wspólnoty gruntowe -statut
(469)
Nagrody edukacyjne Miasta
(468)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(467)
Organizacja ruchu
(467)
Udzielanie pożyczek na remonty
(466)
Wpis do ewidencji
(466)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(465)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(464)
Stypendia twórcze
(461)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(459)
Nabywanie nieruchomości
(459)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(458)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(458)
Trwały zarząd
(458)
Postępowanie egzekucyjne
(458)
Roszczenia odszkodowawcze
(457)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(455)
Udzielanie zezwolenia
(454)
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
(453)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(452)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(452)
Podatki i opłaty
(452)
Żołnierze
(451)
Użyczenie
(450)
Zawiadomienia
(448)
Wydawanie duplikatów
(448)
Nabycie
(447)
Określenie warunków działalności budowlanej
(445)
Referat Rozwoju i Promocji
(445)
Trwały zarząd
(443)
Lokal mieszkalny
(443)
Odszkodowania drogowe
(442)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(441)
Stypendia edukacyjne Miasta
(441)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(440)
Umarzanie zaległości podatkowych
(439)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(437)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(435)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(432)
Paliwo
(430)
Rolnictwo
(429)
Użytkowanie
(428)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(425)
Wydawanie zaświadczeń
(425)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(418)
2017
(418)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(417)
Odszkodowania za działki
(417)
Sprzedaż
(416)
Nieruchomości gminne
(416)
Nagrody Miasta
(415)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(414)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(414)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(413)
2017 rok
(412)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(411)
Użytkowanie wieczyste garaży
(411)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(409)
Użytkowanie wieczyste
(408)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(404)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(402)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(400)
Komisje Rady Gminy
(398)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(398)
Uszczerbek na zdrowiu
(395)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(393)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(391)
2019 rok
(390)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(389)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(388)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(384)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(381)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(380)
2018
(379)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(376)
Edukacja i Kultura
(374)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(373)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(372)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(371)
Opłata roczna
(371)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(370)
Opłata roczna
(368)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(368)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(366)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(365)
Finanse
(363)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(362)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(348)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(342)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(341)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(339)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(338)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(338)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(331)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(329)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(328)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(317)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(316)
Uchwały
(312)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(311)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(310)
2018
(304)
Paliwo
(300)
2016
(275)
Z-ca Wójta Gminy
(273)
2009 rok
(272)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(262)
Paliwo
(247)
2017
(247)
za 2018 rok
(243)
2018 rok
(234)
Decyzje
(221)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(208)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(202)
Plan Zamówień Publicznych
(178)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(167)
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok
(161)
Komisja Rewizyjna
(158)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(157)
Wyniki wyborów
(157)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(155)
Raport o stanie gminy
(136)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(134)
GBP
(133)
GOK
(132)
Komisja Finansów i Rolnictwa
(125)
Komisja Samorządu i Porządku Publicznego
(122)
Referent ds. zamówień publicznych
(108)
Referent ds. infrastruktury gminy
(101)
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(95)
Paliwo
(94)
Sprawozdania
(76)
2019 rok
(70)
za 2019 rok
(62)
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SŁAWNO
(62)
Sprawozdania
(57)
Plany pracy komisji stałych Rady Gminy Sławno
(56)
PSP Szadkowice
(52)
PSP Kozenin
(52)
PSP Zachorzów
(51)
2019
(49)
ZSS Prymusowa Wola
(49)
2014
(48)
PSP Kunice
(47)
2011
(47)
PSP Sławno
(46)
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - 2019r.
(46)
2015
(44)
PSP Celestynów
(43)
2018
(40)
Sprawozdania
(40)
2012
(39)
2013
(39)
PSP Kamień
(38)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020
(37)
2010
(36)
Sprawozdania
(36)
Centrum Usług Wspólnych
(34)
Sprawozdania
(31)
Wybory do izb rolniczych
(21)
Paliwo
(10)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
(2)
Ogłoszenia
(1)