Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1856492
ostatnia aktualizacja BIP'u:
24-01-2020
Rada Gminy
(196241)
Nabory i konkursy
(41763)
Zamówienia Publiczne
(17613)
Urząd Gminy
(13810)
Aktualności Rady
(13156)
Oświadczenia majątkowe
(10825)
Sołectwa
(10644)
2018 rok
(10498)
Radni Rady Gminy
(8836)
Budżet Gminy
(8707)
2016 rok
(8516)
Nabory i konkursy
(8278)
Jednostki organizacyjne
(8237)
Wybory
(8183)
Kontakt
(8013)
Druki urzędowe do pobrania
(7173)
CUW
(7027)
Podatki i opłaty lokalne
(7017)
Statut Gminy
(6967)
Wybory Samorządowe 2010
(6795)
Przewodniczący Rady Gminy
(6765)
Informacja o środowisku
(6128)
2017 rok
(6119)
Referaty
(6111)
Uchwały Rady Gminy
(5817)
Plan pracy Rady
(5657)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5530)
2019 rok
(5221)
Unewel - Olszewice
(5055)
Szkoły i przedszkola
(4686)
na wolne stanowiska urzędnicze
(4678)
Regulamin Urzędu
(4620)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(4264)
Sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu
(4234)
Szadkowice
(4042)
Skarbnik Gminy
(3960)
Tomaszówek
(3933)
Olszowiec
(3918)
Sekretarz Gminy
(3892)
Wybory Samorządowe 2014
(3888)
Kunice
(3875)
Wybory Prezydenckie 2010
(3788)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3678)
Wójt Gminy
(3640)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3521)
Prymusowa Wola
(3446)
Owadów
(3442)
2010 rok
(3416)
Psary
(3395)
Uchwały RIO
(3357)
Antoniówka
(3351)
Wincentynów
(3349)
Wybory Ławników
(3347)
Kamień
(3346)
Zachorzów Kol.
(3339)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(3326)
Ludwinów
(3309)
Popławy
(3296)
Antoninów
(3291)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(3267)
Sławno
(3258)
2011 rok
(3244)
Wygnanów
(3240)
Kozenin
(3182)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(3139)
Trojanów
(3127)
Grudzeń Las
(3123)
Rejestr instytucji kultury
(3116)
Sławno Kol.
(3109)
Gawrony
(3050)
Zarządzenia Wójta Gminy
(3045)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(3043)
Grudzeń Kol.
(3021)
Ostrożna
(2997)
Przetargi
(2925)
Zachorzów
(2923)
Sepno-Radonia
(2921)
Bratków
(2917)
Dąbrówka
(2915)
Celestynów
(2908)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(2907)
Dąbrowa
(2897)
2014 rok
(2881)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2865)
Uchwały budżetowe
(2860)
2012 rok
(2850)
Kamilówka
(2830)
Józefów
(2790)
Ogłoszenia i komunikaty
(2787)
Wybory Samorządowe 2018
(2770)
Statut Urzędu
(2730)
Grążowice
(2716)
Przetargi
(2632)
2013 rok
(2620)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2620)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2619)
Ogłoszenia
(2590)
na rok 2012
(2579)
na rok 2015
(2511)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2511)
Zarządzenia
(2501)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2468)
na rok 2014
(2456)
Budżet
(2436)
Organizacje pozarządowe
(2436)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2435)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2405)
Wydawanie dowodów osobistych
(2404)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(2403)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2396)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2386)
na rok 2013
(2366)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(2354)
GOPS
(2338)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(2326)
inne nabory i konkursy
(2295)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(2289)
2015 rok
(2267)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2228)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(2200)
2017 rok
(2144)
Referendum 2015
(2128)
Referat Organizacjno - Prawny
(2078)
2012
(2046)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(2011)
2016 rok
(2010)
Referat Finansów i Podatków
(1989)
2010
(1966)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1926)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1901)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(1881)
na rok 2016
(1878)
Sesje Rady Gminy on-line
(1862)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1841)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1835)
Zgromadzenia
(1808)
2013
(1747)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1741)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1700)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1691)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1671)
Radca Prawny
(1646)
2009 rok
(1645)
za 2010 rok
(1610)
2010 rok
(1609)
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
(1603)
Dowody osobiste i meldunek
(1567)
2014
(1556)
Konkursy i dotacje
(1554)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(1552)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1543)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1499)
za 2009 rok
(1497)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1496)
2018 rok
(1483)
2011
(1473)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1466)
na rok 2017
(1433)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1431)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1412)
GZEAS
(1406)
2008 rok
(1347)
Urząd Gminy
(1346)
za 2011 rok
(1331)
Programy współpracy i sprawozdania
(1311)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1310)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1305)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1284)
2011 rok
(1283)
Uchwały budżetowe
(1270)
2011 rok
(1250)
2015 rok
(1239)
2019 rok
(1236)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(1231)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1230)
2010 rok
(1229)
2011
(1224)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1218)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1210)
2015 rok
(1202)
2012 rok
(1185)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1175)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1169)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1165)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1153)
Dysponowanie nieruchomościami
(1135)
2010 rok
(1123)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(1123)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1122)
na rok 2018
(1118)
za 2012 rok
(1117)
2010 rok
(1107)
2013 rok
(1103)
za 2013 rok
(1101)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1099)
2011 rok
(1085)
2012 rok
(1063)
Trwały zarząd
(1058)
2007 rok
(1054)
2013 rok
(1053)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1052)
2012 rok
(1030)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(1028)
2012 rok
(1024)
2010 rok
(1004)
Uchwały RIO
(997)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(991)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(988)
2012
(986)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(985)
2015 rok
(982)
2014 rok
(979)
2015
(971)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(946)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(946)
Wejście z mediami w teren gminny
(928)
za 2015 rok
(927)
na 2009 rok
(922)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(912)
Przewozy uczniów do szkół
(912)
2006 rok
(911)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(908)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(905)
Wygaszenie zezwolenia
(889)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(888)
Zapytania ofertowe
(881)
Paliwo
(879)
Konkursy
(878)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(875)
za 2014 rok
(870)
2008 rok
(867)
za 2008 rok
(861)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023
(850)
2014 rok
(849)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(843)
2017 rok
(842)
2014
(839)
za 2009 rok
(838)
Paliwo
(830)
Ewidencja działalności gospodarczej
(829)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(826)
Przewozy uczniów do szkół
(826)
Paliwo
(825)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(822)
na 2005 rok
(820)
na 2007 rok
(816)
za 2007 rok
(804)
2006 rok
(804)
Numeracja nieruchomości
(803)
2019 rok
(802)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(800)
za 2005 rok
(799)
Mieszkalnictwo/lokale
(797)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(797)
za 2004 rok
(796)
na 2008 rok
(794)
na rok 2019
(793)
Samorządowy Zakład Komunalny
(786)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(786)
2013
(784)
na 2006 rok
(783)
za 2006 rok
(783)
2015
(779)
Wymeldowanie
(778)
Animator sportu
(776)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(775)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(772)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(766)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018 rok
(760)
Animator sportu
(759)
2018 rok
(750)
Numeracja - zaświadczenia
(745)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(736)
Udzielanie licencji
(733)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(727)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(723)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(717)
2016
(713)
Inwestycje w pasie drogowym
(707)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(697)
USC
(695)
2016 rok
(694)
Ustalenia WZiZT
(691)
Zawiadomienie o znalezisku
(688)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(686)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(685)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(679)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(675)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(670)
za 2016 rok
(666)
Udostępnienie terenu
(664)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(660)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(660)
Oświadczenia
(649)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(647)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(645)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(644)
Zameldowanie ponad 2-mce
(637)
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
(636)
Komisje Rady Gminy
(634)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(634)
Koncesje alkoholowe
(632)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(631)
Użytkowanie wieczyste POD
(626)
Repatrianci - nieruchomości
(609)
Zamiana
(608)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(608)
Radca Prawny
(604)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(602)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(600)
Rejestracja
(598)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(595)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(592)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(592)
Służebność gruntowa
(592)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(588)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(588)
Przetarg
(586)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(586)
Targowiska / giełdy
(584)
Wygaszenie licencji
(582)
Sprawy Administracyjne
(580)
Dzierżawa
(580)
Wymeldowanie
(579)
Najem lokalu użytkowego
(569)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(568)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(561)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
(559)
Akta stanu cywilnego
(559)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(558)
Uszkodzenia pojazdów
(557)
Imprezy
(554)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(552)
Projekty organizacji ruchu
(550)
za 2017 rok
(549)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(547)
Gospodarstwo rolne
(545)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(541)
Zwierzęta gospodarskie
(539)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(538)
Dane adresowe
(536)
Licencje
(536)
Rejestracja urodzeń
(534)
Referat Rozwoju i Promocji
(534)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(534)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(533)
Żołnierze
(531)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(530)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(530)
Stypendia
(530)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(527)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(524)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(523)
Taksówki
(522)
Jubileusze
(522)
Gospodarstwo rolne
(520)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(517)
Użytkowanie wieczyste
(516)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(516)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(514)
Nabycie
(510)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(509)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(509)
Opłaty za zezwolenia
(509)
Usługi transportowe
(508)
Udzielanie pożyczek na remonty
(508)
Uprawy roślinne
(507)
Nagrody
(505)
Użytkowanie wieczyste działek
(505)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(503)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(502)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(501)
Małżeństwo
(501)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(500)
Zmiana zezwolenia
(499)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(498)
2017
(496)
Użytkowanie wieczyste
(494)
Zabezpieczenie dobra kultury
(493)
Ochrona i konserwacja zabytków
(491)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(490)
Żołnierze
(484)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(484)
Sprzedaż nieruchomości
(484)
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok
(482)
Zezwolenia
(482)
Udzielanie pełnomocnictwa
(482)
Stypendia twórcze
(480)
Obowiązek nauki/szkolny
(479)
Nagrody edukacyjne Miasta
(478)
Wkłady niepieniężne - aporty
(477)
Udzielanie pożyczek na remonty
(475)
Wpis do ewidencji
(474)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(474)
Wspólnoty gruntowe -statut
(473)
Rejestracja zgonów
(472)
2017 rok
(472)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(469)
Organizacja ruchu
(469)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(468)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(467)
Paliwo
(466)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(465)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(464)
Zawiadomienia
(463)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(463)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(463)
Trwały zarząd
(462)
Postępowanie egzekucyjne
(461)
Roszczenia odszkodowawcze
(460)
Udzielanie zezwolenia
(460)
Nabywanie nieruchomości
(459)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(459)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(458)
Podatki i opłaty
(456)
Żołnierze
(453)
Wydawanie duplikatów
(452)
Użyczenie
(451)
Określenie warunków działalności budowlanej
(451)
Nabycie
(451)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(448)
Odszkodowania drogowe
(447)
Stypendia edukacyjne Miasta
(447)
Trwały zarząd
(446)
Umarzanie zaległości podatkowych
(445)
Lokal mieszkalny
(444)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(442)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(442)
Rolnictwo
(440)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(437)
2018
(436)
Z-ca Wójta Gminy
(435)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(434)
Użytkowanie
(431)
Nagrody Miasta
(430)
Nieruchomości gminne
(428)
Wydawanie zaświadczeń
(427)
Odszkodowania za działki
(426)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(426)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(426)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(421)
Sprzedaż
(420)
2019
(420)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(417)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(416)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(415)
Użytkowanie wieczyste garaży
(414)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(414)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(412)
Użytkowanie wieczyste
(411)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(409)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(406)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(406)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(403)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(401)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(400)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(399)
Uszczerbek na zdrowiu
(397)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(396)
Uchwały
(395)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(395)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(392)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(392)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(391)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(387)
Edukacja i Kultura
(387)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(383)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(383)
Raport o stanie gminy
(379)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(378)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(376)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(376)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(376)
Paliwo
(375)
Opłata roczna
(373)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(371)
Opłata roczna
(370)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(369)
2018
(368)
Finanse
(365)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(364)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(355)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(350)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(344)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(342)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(341)
GOK
(335)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(333)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(332)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(331)
2016
(326)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(321)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(321)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(320)
2017
(317)
za 2018 rok
(314)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(312)
GBP
(297)
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - 2019r.
(295)
Decyzje
(292)
2018 rok
(289)
Paliwo
(284)
2009 rok
(272)
Komisja Rewizyjna
(265)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(257)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(256)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(248)
2018
(228)
Plan Zamówień Publicznych
(217)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(217)
Referent ds. infrastruktury gminy
(216)
Komisja Finansów i Rolnictwa
(215)
2014
(209)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(206)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
Wyniki wyborów
(205)
Komisja Samorządu i Porządku Publicznego
(204)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(201)
Sprawozdania
(201)
Referent ds. zamówień publicznych
(192)
2011
(189)
2012
(185)
2015
(180)
2013
(178)
2010
(174)
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(145)
Informacje
(143)
Paliwo
(139)
RODO
(139)
PSP Szadkowice
(138)
za 2019 rok
(137)
ZSS Prymusowa Wola
(132)
Plany pracy komisji stałych Rady Gminy Sławno
(132)
2019 rok
(126)
Sprawozdania
(122)
PSP Sławno
(122)
PSP Zachorzów
(121)
PSP Kozenin
(118)
PSP Celestynów
(116)
Sprawozdania
(111)
PSP Kunice
(110)
Sprawozdania
(104)
Centrum Usług Wspólnych
(100)
Sprawozdania
(93)
PSP Kamień
(84)
Przetargi
(82)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020
(76)
na rok 2020
(74)
Wybory do izb rolniczych
(71)
2019
(69)
ZAWIADOMIENIA
(62)
Zapytanie ofertowe na dostawę nowego samochodu dostawczego z zabudową typu furgon
(54)
Paliwo
(54)
RODO
(50)
RODO
(49)
Referent ds. księgowości
(45)
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę paliw na 2020 rok
(24)
Zapytanie ofertowe na wykonanie badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, badania komunalnych osadów ściekowych oraz testów zgodności skratek - Gmina Sławno w 2020 roku
(23)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(1)