Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1179668
ostatnia aktualizacja BIP'u:
08-08-2017
Rada Gminy
(132975)
Konkursy
(16430)
Aktualności Rady
(10299)
Urząd Gminy
(9771)
Sołectwa
(7765)
Oświadczenia majątkowe
(7145)
Zamówienia Publiczne
(6841)
Budżet Gminy
(6594)
Radni Rady Gminy
(6344)
Jednostki organizacyjne
(6113)
Kontakt
(5601)
Nabory i konkursy
(5594)
Podatki i opłaty lokalne
(5307)
Wybory Samorządowe 2010
(5203)
2016 rok
(5049)
Przewodniczący Rady Gminy
(4957)
CUW
(4931)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(4865)
Referaty
(4618)
Statut Gminy
(4549)
Wybory
(4541)
Informacja o środowisku
(4400)
Plan pracy Rady
(4025)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(3956)
Komisje stałe Rady Gminy
(3878)
Unewel - Olszewice
(3791)
Szkoły i przedszkola
(3518)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(3471)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(3338)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(3047)
Regulamin Urzędu
(3019)
Oświadczenia majątkowe
(2981)
Szadkowice
(2944)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(2918)
Tomaszówek
(2881)
Skarbnik Gminy
(2852)
Wybory Prezydenckie 2010
(2806)
Sekretarz Gminy
(2746)
Wybory Samorządowe 2014
(2723)
na wolne stanowiska urzędnicze
(2714)
Olszowiec
(2705)
Wójt Gminy
(2643)
Owadów
(2595)
Kunice
(2578)
na rok 2011
(2556)
Antoniówka
(2523)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(2520)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(2510)
Zachorzów Kol.
(2490)
Prymusowa Wola
(2487)
Uchwały RIO
(2473)
Wincentynów
(2460)
Antoninów
(2439)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(2407)
Psary
(2405)
Kamień
(2385)
Druki urzędowe do pobrania
(2380)
Wybory Ławników
(2343)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(2322)
Sławno
(2313)
Popławy
(2301)
Kozenin
(2300)
Grudzeń Las
(2276)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2268)
Ostrożna
(2250)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2247)
Sławno Kol.
(2246)
Ludwinów
(2231)
Trojanów
(2226)
Gawrony
(2218)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2209)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2208)
Zachorzów
(2201)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2188)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2179)
Dąbrówka
(2178)
Celestynów
(2175)
Wydawanie dowodów osobistych
(2158)
Wygnanów
(2150)
Grudzeń Kol.
(2131)
Kamilówka
(2120)
Ogłoszenia i komunikaty
(2101)
Sepno-Radonia
(2090)
Uchwały Rady Gminy
(2085)
Bratków
(2074)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2062)
Józefów
(2055)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2052)
Rejestr instytucji kultury
(2045)
Dąbrowa
(2032)
na rok 2012
(2028)
Grążowice
(2026)
Przetargi
(2002)
Statut Urzędu
(2000)
2011 rok
(1976)
2010 rok
(1968)
Budżet
(1956)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Zamówień Publicznych
(1939)
Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu
(1925)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(1925)
Uchwały budżetowe
(1903)
Przetargi
(1878)
na rok 2014
(1873)
na rok 2015
(1867)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(1855)
na rok 2010
(1853)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(1816)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1799)
Ogłoszenia
(1782)
na rok 2013
(1755)
2012 rok
(1732)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(1713)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(1687)
Zarządzenia
(1683)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(1669)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(1669)
2014 rok
(1639)
2013 rok
(1617)
inne nabory i konkursy
(1614)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(1576)
Referat Organizacjno - Prawny
(1574)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(1571)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1556)
Referat Finansów i Podatków
(1483)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(1478)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1464)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(1462)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1399)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1397)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(1391)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1366)
Dowody osobiste i meldunek
(1355)
Komisja Rewizyjna
(1327)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1314)
Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa
(1289)
Komisja Samorządu, Ładu i Porządku Publicznego
(1287)
2010 rok
(1273)
za 2010 rok
(1273)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
(1234)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1218)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1216)
Referendum 2015
(1185)
za 2009 rok
(1156)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1152)
2015 rok
(1132)
2012
(1124)
Stanowisko ds. obsługi prawnej
(1113)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1108)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1106)
GZEAS
(1105)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1087)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1077)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1076)
na rok 2016
(1075)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1073)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1048)
Urząd Gminy
(1043)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1042)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1033)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1023)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1014)
2009 rok
(1007)
2010
(1002)
Uchwały budżetowe
(995)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(994)
Organizacje pozarządowe
(992)
2011 rok
(976)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(967)
za 2011 rok
(939)
2013
(938)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(929)
2010 rok
(923)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(922)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(921)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(918)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(911)
2015 rok
(908)
2011 rok
(906)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(903)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(901)
2012 rok
(900)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(870)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(865)
2015 rok
(862)
GOPS
(859)
2010 rok
(856)
Trwały zarząd
(850)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(848)
2011
(838)
Wejście z mediami w teren gminny
(834)
2008 rok
(831)
2013 rok
(829)
2011
(821)
za 2012 rok
(817)
Zgromadzenia
(812)
2011 rok
(811)
2016 rok
(807)
2010 rok
(804)
2012 rok
(801)
Ewidencja działalności gospodarczej
(796)
2013 rok
(784)
za 2013 rok
(779)
Numeracja nieruchomości
(775)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(774)
2010 rok
(773)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(770)
Uchwały RIO
(761)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(759)
2012 rok
(752)
2014
(751)
2007 rok
(740)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(733)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(727)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(725)
na 2009 rok
(723)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(719)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(718)
Dysponowanie nieruchomościami
(716)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(706)
2012
(703)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(697)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(697)
Przewozy uczniów do szkół
(695)
2014 rok
(689)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(686)
Paliwo
(686)
2006 rok
(685)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(681)
Konkursy i dotacje
(680)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(676)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(673)
Zawiadomienie o znalezisku
(671)
2012 rok
(668)
Numeracja - zaświadczenia
(662)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(659)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(658)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(657)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(654)
2008 rok
(654)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(652)
Wymeldowanie
(649)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(647)
za 2008 rok
(642)
Przewozy uczniów do szkół
(642)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(641)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(641)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(638)
Inwestycje w pasie drogowym
(629)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(618)
2015 rok
(618)
za 2009 rok
(617)
Wygaszenie zezwolenia
(614)
Paliwo
(614)
na 2007 rok
(611)
Paliwo
(610)
2006 rok
(606)
za 2005 rok
(604)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(603)
Animator sportu
(603)
na 2005 rok
(601)
za 2004 rok
(599)
za 2007 rok
(598)
USC
(598)
Mieszkalnictwo/lokale
(597)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(591)
na 2006 rok
(589)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(588)
Animator sportu
(588)
na 2008 rok
(587)
Zamiana
(582)
za 2006 rok
(581)
Udostępnienie terenu
(578)
Zameldowanie ponad 2-mce
(578)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(573)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(571)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(571)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(570)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(569)
Użytkowanie wieczyste POD
(566)
Koncesje alkoholowe
(565)
Rejestracja
(564)
2014 rok
(563)
Targowiska / giełdy
(562)
Wygaszenie licencji
(559)
za 2014 rok
(557)
Przetarg
(556)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(553)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(551)
Udzielanie licencji
(548)
za 2015 rok
(545)
Najem lokalu użytkowego
(545)
Ustalenia WZiZT
(544)
Dzierżawa
(540)
Wymeldowanie
(539)
Uszkodzenia pojazdów
(536)
Sprawy Administracyjne
(534)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(534)
Akta stanu cywilnego
(534)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(529)
Imprezy
(527)
Zwierzęta gospodarskie
(519)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(516)
Repatrianci - nieruchomości
(515)
Służebność gruntowa
(513)
2013
(512)
2014
(512)
Projekty organizacji ruchu
(511)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(509)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(508)
Licencje
(507)
Żołnierze
(506)
Dane adresowe
(504)
Programy współpracy i sprawozdania
(501)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(501)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(501)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(501)
Nabycie
(498)
Taksówki
(495)
Gospodarstwo rolne
(494)
Jubileusze
(494)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(492)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(492)
Usługi transportowe
(491)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(491)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(486)
Zmiana zezwolenia
(483)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(483)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(483)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(482)
Oświadczenia
(482)
Stypendia
(482)
Małżeństwo
(481)
Użytkowanie wieczyste
(479)
Użytkowanie wieczyste działek
(478)
Użytkowanie wieczyste
(477)
Zabezpieczenie dobra kultury
(473)
Sprzedaż nieruchomości
(473)
Ochrona i konserwacja zabytków
(472)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(472)
2017 rok
(471)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(471)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(469)
Opłaty za zezwolenia
(468)
Wkłady niepieniężne - aporty
(468)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(468)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(467)
Rejestracja urodzeń
(465)
Udzielanie pełnomocnictwa
(465)
Żołnierze
(462)
Gospodarstwo rolne
(462)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(460)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(459)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(458)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(455)
Nabywanie nieruchomości
(453)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(453)
Nagrody
(452)
Udzielanie pożyczek na remonty
(452)
Organizacja ruchu
(448)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(448)
Trwały zarząd
(447)
Postępowanie egzekucyjne
(447)
Obowiązek nauki/szkolny
(446)
Roszczenia odszkodowawcze
(446)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(445)
Wspólnoty gruntowe -statut
(444)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(443)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(441)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(441)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(440)
Użyczenie
(440)
Nabycie
(440)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(439)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(438)
Zezwolenia
(438)
Żołnierze
(437)
na rok 2017
(436)
Uprawy roślinne
(436)
Rejestracja zgonów
(435)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(435)
Trwały zarząd
(434)
Określenie warunków działalności budowlanej
(434)
Wydawanie duplikatów
(431)
Odszkodowania drogowe
(430)
Umarzanie zaległości podatkowych
(429)
Podatki i opłaty
(428)
Udzielanie zezwolenia
(422)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(421)
Lokal mieszkalny
(421)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(420)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(420)
Udzielanie pożyczek na remonty
(419)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(419)
Nagrody edukacyjne Miasta
(417)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(415)
Wpis do ewidencji
(413)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(413)
Użytkowanie
(413)
Stypendia twórcze
(410)
Sprzedaż
(409)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(408)
2015
(408)
Odszkodowania za działki
(407)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(407)
Stypendia edukacyjne Miasta
(405)
Nieruchomości gminne
(404)
Rolnictwo
(404)
Użytkowanie wieczyste
(403)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(402)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(401)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(401)
Wydawanie zaświadczeń
(399)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(399)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(397)
Użytkowanie wieczyste garaży
(397)
Zawiadomienia
(396)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(396)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(395)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(394)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(393)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(391)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(391)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(388)
Uszczerbek na zdrowiu
(383)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(381)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(377)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(375)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(373)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(372)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(370)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(366)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(364)
Nagrody Miasta
(364)
Opłata roczna
(362)
Opłata roczna
(358)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(358)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(356)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(354)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(352)
Finanse
(351)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(351)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(351)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(349)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(348)
Edukacja i Kultura
(347)
Radca Prawny
(345)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(341)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(330)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(329)
2015
(328)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(325)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(322)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(314)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(310)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(310)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(307)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(306)
Nieodpłatna pomoc prawna
(304)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(303)
Paliwo
(297)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(296)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(289)
Konkursy
(282)
2016 rok
(282)
2009 rok
(272)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(265)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(255)
2017 rok
(252)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(234)
Zapytania ofertowe
(213)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
za 2016 rok
(205)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(195)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(157)
2017 rok
(135)
2017 rok
(103)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(92)
2016
(87)
Paliwo
(68)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(57)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(40)
Plan Zamówień Publicznych
(39)
2017 rok
(36)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(1)