Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1661315
ostatnia aktualizacja BIP'u:
21-06-2019
Rada Gminy
(182875)
Konkursy
(35700)
Zamówienia Publiczne
(15189)
Urząd Gminy
(12759)
Aktualności Rady
(12547)
Oświadczenia majątkowe
(10079)
Sołectwa
(10047)
2018 rok
(9592)
2016 rok
(8401)
Radni Rady Gminy
(8378)
Budżet Gminy
(8248)
Jednostki organizacyjne
(7697)
Kontakt
(7516)
Wybory
(7506)
Nabory i konkursy
(7478)
Podatki i opłaty lokalne
(6670)
Wybory Samorządowe 2010
(6553)
Statut Gminy
(6510)
Przewodniczący Rady Gminy
(6412)
CUW
(6397)
2017 rok
(5985)
Referaty
(5834)
Informacja o środowisku
(5763)
Druki urzędowe do pobrania
(5667)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5364)
Plan pracy Rady
(5318)
Uchwały Rady Gminy
(5032)
Unewel - Olszewice
(4832)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(4780)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(4595)
Szkoły i przedszkola
(4446)
Regulamin Urzędu
(4291)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(4072)
na wolne stanowiska urzędnicze
(4034)
Sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu
(3966)
Szadkowice
(3820)
Tomaszówek
(3744)
Skarbnik Gminy
(3724)
Wybory Samorządowe 2014
(3705)
Olszowiec
(3671)
Kunice
(3669)
Wybory Prezydenckie 2010
(3609)
Sekretarz Gminy
(3570)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3523)
Oświadczenia majątkowe
(3442)
Wójt Gminy
(3415)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3331)
Owadów
(3270)
Prymusowa Wola
(3259)
Antoniówka
(3218)
Uchwały RIO
(3215)
Kamień
(3207)
Psary
(3206)
2010 rok
(3202)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(3176)
Wincentynów
(3166)
Zachorzów Kol.
(3161)
Antoninów
(3159)
Popławy
(3110)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(3101)
Ludwinów
(3090)
Sławno
(3083)
Wybory Ławników
(3076)
na rok 2011
(3071)
2011 rok
(3027)
Kozenin
(3021)
Wygnanów
(3018)
Trojanów
(2986)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(2965)
Sławno Kol.
(2932)
Grudzeń Las
(2931)
Rejestr instytucji kultury
(2920)
Gawrony
(2892)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2889)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2887)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2878)
Grudzeń Kol.
(2868)
Ostrożna
(2852)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2850)
Dąbrówka
(2780)
Celestynów
(2772)
Bratków
(2762)
Sepno-Radonia
(2745)
Zachorzów
(2744)
Dąbrowa
(2744)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2691)
2014 rok
(2687)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2684)
Uchwały budżetowe
(2669)
Kamilówka
(2668)
Józefów
(2664)
Ogłoszenia i komunikaty
(2658)
2012 rok
(2657)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2657)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(2642)
Przetargi
(2602)
Grążowice
(2591)
Statut Urzędu
(2589)
Przetargi
(2476)
na rok 2012
(2468)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2462)
2013 rok
(2462)
na rok 2010
(2443)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2429)
na rok 2015
(2400)
Ogłoszenia
(2396)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2378)
Wydawanie dowodów osobistych
(2366)
Wybory Samorządowe 2018
(2361)
na rok 2014
(2355)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2349)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2334)
Zarządzenia
(2332)
Budżet
(2328)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2311)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2305)
na rok 2013
(2260)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(2241)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2227)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(2198)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(2179)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(2153)
Organizacje pozarządowe
(2139)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2130)
inne nabory i konkursy
(2107)
2015 rok
(2093)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(2072)
GOPS
(1971)
Referendum 2015
(1971)
Referat Organizacjno - Prawny
(1951)
2012
(1903)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1897)
2017 rok
(1886)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1846)
Referat Finansów i Podatków
(1844)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1835)
2016 rok
(1826)
2010
(1765)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1721)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1719)
na rok 2016
(1712)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1678)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1678)
Zgromadzenia
(1616)
2013
(1594)
2009 rok
(1577)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1556)
Radca Prawny
(1546)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1537)
Dowody osobiste i meldunek
(1528)
za 2010 rok
(1527)
2010 rok
(1497)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1492)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1474)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(1456)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1444)
za 2009 rok
(1414)
2014
(1407)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1407)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1393)
2011
(1369)
Konkursy i dotacje
(1364)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1362)
GZEAS
(1329)
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
(1319)
2008 rok
(1288)
na rok 2017
(1274)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(1265)
Urząd Gminy
(1264)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1239)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1238)
za 2011 rok
(1237)
2018 rok
(1236)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1220)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1214)
Uchwały budżetowe
(1208)
2011 rok
(1182)
2011 rok
(1169)
2015 rok
(1167)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1160)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1157)
2010 rok
(1157)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1157)
2011
(1141)
Programy współpracy i sprawozdania
(1134)
2015 rok
(1128)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(1119)
Dysponowanie nieruchomościami
(1117)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1102)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1100)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(1098)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1095)
2012 rok
(1094)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1092)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1073)
za 2012 rok
(1044)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1043)
2010 rok
(1036)
2013 rok
(1029)
2010 rok
(1021)
za 2013 rok
(1014)
Trwały zarząd
(1006)
2012 rok
(1001)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(985)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(983)
2011 rok
(982)
2013 rok
(980)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(979)
2012 rok
(964)
Sesje Rady Gminy on-line
(948)
2007 rok
(947)
2012 rok
(946)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(942)
2010 rok
(942)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(938)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(931)
Uchwały RIO
(930)
Wejście z mediami w teren gminny
(921)
2012
(915)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(899)
2014 rok
(899)
2015 rok
(894)
na rok 2018
(882)
na 2009 rok
(882)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(875)
Przewozy uczniów do szkół
(862)
2015
(860)
Wygaszenie zezwolenia
(853)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(851)
2006 rok
(849)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(849)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(844)
za 2015 rok
(842)
Ewidencja działalności gospodarczej
(826)
Paliwo
(821)
2008 rok
(815)
za 2008 rok
(811)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(806)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(800)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(798)
Numeracja nieruchomości
(798)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(796)
za 2014 rok
(796)
za 2009 rok
(791)
Mieszkalnictwo/lokale
(788)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(783)
2014 rok
(781)
na 2005 rok
(779)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(779)
Przewozy uczniów do szkół
(771)
Paliwo
(771)
Paliwo
(771)
na 2007 rok
(771)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(766)
Zapytania ofertowe
(761)
za 2005 rok
(758)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(756)
2014
(756)
2006 rok
(755)
Wymeldowanie
(754)
za 2007 rok
(753)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(749)
za 2004 rok
(748)
na 2008 rok
(744)
za 2006 rok
(741)
Numeracja - zaświadczenia
(739)
na 2006 rok
(733)
2017 rok
(730)
Animator sportu
(729)
Udzielanie licencji
(729)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(724)
2013
(716)
Animator sportu
(715)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(714)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(709)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(705)
2015
(705)
Konkursy
(700)
Inwestycje w pasie drogowym
(690)
Zawiadomienie o znalezisku
(682)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(682)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(680)
USC
(678)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(672)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(672)
Ustalenia WZiZT
(672)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(665)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(659)
Udostępnienie terenu
(658)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(640)
2016 rok
(634)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(632)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(630)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(626)
Zameldowanie ponad 2-mce
(625)
Oświadczenia
(622)
2019 rok
(607)
Koncesje alkoholowe
(607)
Repatrianci - nieruchomości
(607)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(605)
Użytkowanie wieczyste POD
(604)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(601)
Zamiana
(597)
2018 rok
(597)
Rejestracja
(594)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(589)
Służebność gruntowa
(589)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(589)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(583)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(583)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(581)
Przetarg
(581)
Targowiska / giełdy
(579)
Wygaszenie licencji
(579)
Dzierżawa
(576)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(571)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(570)
Wymeldowanie
(570)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(570)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(567)
Sprawy Administracyjne
(565)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(565)
Najem lokalu użytkowego
(557)
Akta stanu cywilnego
(556)
Radca Prawny
(553)
za 2016 rok
(553)
Imprezy
(551)
Uszkodzenia pojazdów
(550)
Projekty organizacji ruchu
(548)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(543)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(542)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023
(539)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(537)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018 rok
(535)
Zwierzęta gospodarskie
(533)
Licencje
(530)
Dane adresowe
(529)
Żołnierze
(527)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(526)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(522)
2016
(521)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(521)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(520)
R O D O
(519)
Jubileusze
(518)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(518)
Taksówki
(517)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(516)
Gospodarstwo rolne
(516)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(513)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(513)
Rejestracja urodzeń
(512)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(512)
Stypendia
(512)
Gospodarstwo rolne
(509)
Nabycie
(508)
Usługi transportowe
(506)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(506)
Opłaty za zezwolenia
(505)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(503)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(501)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(501)
Nagrody
(501)
Użytkowanie wieczyste
(500)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(500)
Udzielanie pożyczek na remonty
(499)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(498)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(498)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(498)
Małżeństwo
(497)
Zmiana zezwolenia
(496)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(492)
Użytkowanie wieczyste działek
(491)
Uprawy roślinne
(490)
Zabezpieczenie dobra kultury
(488)
Ochrona i konserwacja zabytków
(487)
Sprzedaż nieruchomości
(483)
Użytkowanie wieczyste
(483)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(482)
Żołnierze
(481)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(480)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(480)
Udzielanie pełnomocnictwa
(478)
Wkłady niepieniężne - aporty
(476)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(476)
Zezwolenia
(476)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(470)
Obowiązek nauki/szkolny
(469)
Rejestracja zgonów
(469)
Wspólnoty gruntowe -statut
(468)
Organizacja ruchu
(466)
Udzielanie pożyczek na remonty
(466)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(466)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(463)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(463)
Wpis do ewidencji
(460)
Nagrody edukacyjne Miasta
(460)
Trwały zarząd
(458)
Nabywanie nieruchomości
(458)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(458)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(458)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(458)
za 2017 rok
(457)
Postępowanie egzekucyjne
(457)
Roszczenia odszkodowawcze
(456)
Stypendia twórcze
(455)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(455)
Udzielanie zezwolenia
(454)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(454)
Podatki i opłaty
(452)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(451)
Żołnierze
(451)
Użyczenie
(449)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(448)
Wydawanie duplikatów
(448)
Nabycie
(447)
Określenie warunków działalności budowlanej
(445)
Zawiadomienia
(443)
Lokal mieszkalny
(443)
Trwały zarząd
(441)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(441)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(440)
Odszkodowania drogowe
(440)
Umarzanie zaległości podatkowych
(438)
Samorządowy Zakład Komunalny
(438)
Stypendia edukacyjne Miasta
(437)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(437)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(435)
na rok 2019
(432)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(431)
Użytkowanie
(428)
Rolnictwo
(426)
Wydawanie zaświadczeń
(425)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(424)
Paliwo
(418)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(418)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(417)
Sprzedaż
(416)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(414)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(413)
Odszkodowania za działki
(413)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(412)
Nieruchomości gminne
(412)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(411)
Użytkowanie wieczyste garaży
(409)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(408)
Użytkowanie wieczyste
(407)
Nagrody Miasta
(406)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(404)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(402)
Referat Rozwoju i Promocji
(401)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(400)
2017 rok
(399)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(397)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(393)
Uszczerbek na zdrowiu
(393)
2017
(392)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(391)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(389)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(388)
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
(385)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(384)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(381)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(378)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(373)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(371)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(371)
Opłata roczna
(370)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(369)
Edukacja i Kultura
(369)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(368)
Opłata roczna
(367)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(365)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(365)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(362)
Finanse
(361)
2018
(352)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(348)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(346)
Komisje Rady Gminy
(342)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(340)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(339)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(338)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(334)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(329)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(324)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(316)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(316)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(311)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(308)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(308)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(304)
Uchwały
(289)
2018
(278)
2019 rok
(277)
2009 rok
(272)
Paliwo
(267)
2016
(255)
Paliwo
(232)
Z-ca Wójta Gminy
(223)
2018 rok
(218)
za 2018 rok
(217)
2017
(217)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(205)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(194)
Decyzje
(189)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(188)
Plan Zamówień Publicznych
(158)
Wyniki wyborów
(140)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(137)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(132)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(124)
Komisja Rewizyjna
(121)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(118)
Komisja Samorządu i Porządku Publicznego
(101)
Komisja Finansów i Rolnictwa
(95)
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(79)
Paliwo
(70)
GOK
(68)
GBP
(66)
2019 rok
(50)
za 2019 rok
(40)
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SŁAWNO
(38)
Raport o stanie gminy
(37)
Sprawozdania
(36)
Plany pracy komisji stałych Rady Gminy Sławno
(33)
PSP Kozenin
(30)
PSP Kunice
(25)
Sprawozdania
(25)
PSP Zachorzów
(22)
ZSS Prymusowa Wola
(22)
PSP Sławno
(22)
PSP Celestynów
(20)
PSP Kamień
(19)
Sprawozdania
(19)
Centrum Usług Wspólnych
(16)
Sprawozdania
(15)
Sprawozdania
(14)
PSP Szadkowice
(14)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(1)