Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1557213
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-02-2019
Rada Gminy
(174322)
Konkursy
(31981)
Zamówienia Publiczne
(13375)
Urząd Gminy
(12047)
Aktualności Rady
(12023)
Oświadczenia majątkowe
(9475)
Sołectwa
(9391)
2016 rok
(8328)
Radni Rady Gminy
(8061)
Budżet Gminy
(7907)
Jednostki organizacyjne
(7373)
Kontakt
(7207)
Wybory
(7031)
Nabory i konkursy
(6959)
Podatki i opłaty lokalne
(6464)
Wybory Samorządowe 2010
(6338)
Statut Gminy
(6184)
Przewodniczący Rady Gminy
(6177)
CUW
(6056)
2017 rok
(5917)
2018 rok
(5876)
Referaty
(5595)
Informacja o środowisku
(5540)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5241)
Plan pracy Rady
(5075)
Druki urzędowe do pobrania
(5022)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(4662)
Unewel - Olszewice
(4562)
Uchwały Rady Gminy
(4530)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(4437)
Szkoły i przedszkola
(4250)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(3953)
Regulamin Urzędu
(3909)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(3735)
Szadkowice
(3640)
na wolne stanowiska urzędnicze
(3636)
Tomaszówek
(3569)
Skarbnik Gminy
(3553)
Wybory Samorządowe 2014
(3518)
Kunice
(3487)
Olszowiec
(3481)
Wybory Prezydenckie 2010
(3439)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3395)
Sekretarz Gminy
(3384)
Oświadczenia majątkowe
(3339)
Wójt Gminy
(3254)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3196)
Owadów
(3131)
Kamień
(3104)
Antoniówka
(3103)
Prymusowa Wola
(3103)
Uchwały RIO
(3095)
Psary
(3062)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(3059)
Antoninów
(3029)
Wincentynów
(3020)
2010 rok
(2984)
Zachorzów Kol.
(2977)
na rok 2011
(2976)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(2973)
Popławy
(2952)
Ludwinów
(2926)
Sławno
(2908)
Wybory Ławników
(2901)
Kozenin
(2900)
2011 rok
(2884)
Trojanów
(2832)
Wygnanów
(2821)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(2807)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2795)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2791)
Rejestr instytucji kultury
(2790)
Grudzeń Las
(2788)
Gawrony
(2782)
Sławno Kol.
(2764)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2740)
Grudzeń Kol.
(2739)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2730)
Ostrożna
(2716)
Dąbrówka
(2668)
Celestynów
(2664)
Dąbrowa
(2624)
Sepno-Radonia
(2616)
Bratków
(2610)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2602)
Zachorzów
(2599)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2581)
Józefów
(2567)
Ogłoszenia i komunikaty
(2549)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2548)
Kamilówka
(2541)
Uchwały budżetowe
(2513)
2014 rok
(2508)
2012 rok
(2501)
Statut Urzędu
(2481)
Grążowice
(2480)
Przetargi
(2471)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(2450)
Przetargi
(2389)
na rok 2012
(2377)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2357)
na rok 2010
(2349)
Wydawanie dowodów osobistych
(2338)
na rok 2015
(2320)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2316)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2311)
2013 rok
(2308)
Ogłoszenia
(2291)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2280)
na rok 2014
(2277)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2273)
Budżet
(2251)
Zarządzenia
(2225)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2195)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2185)
na rok 2013
(2177)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(2142)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2111)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2082)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(2060)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(2052)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(2039)
inne nabory i konkursy
(1954)
2015 rok
(1931)
Wybory Samorządowe 2018
(1925)
Organizacje pozarządowe
(1921)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(1916)
Referat Organizacjno - Prawny
(1861)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1854)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1832)
Referendum 2015
(1809)
2012
(1774)
Referat Finansów i Podatków
(1760)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1749)
GOPS
(1700)
2017 rok
(1693)
2016 rok
(1684)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1653)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1624)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1607)
na rok 2016
(1602)
2010
(1598)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1572)
2009 rok
(1513)
Dowody osobiste i meldunek
(1496)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1486)
Zgromadzenia
(1479)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1476)
Radca Prawny
(1472)
za 2010 rok
(1462)
2013
(1456)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1441)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1437)
2010 rok
(1434)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1418)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1366)
za 2009 rok
(1353)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1321)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1314)
GZEAS
(1282)
2011
(1274)
2014
(1268)
Konkursy i dotacje
(1243)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(1242)
2008 rok
(1222)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1210)
Urząd Gminy
(1207)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1198)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1184)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1178)
za 2011 rok
(1171)
na rok 2017
(1167)
Uchwały budżetowe
(1154)
2011 rok
(1144)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1135)
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
(1129)
2010 rok
(1125)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1124)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1116)
2011 rok
(1109)
2015 rok
(1109)
2015 rok
(1096)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1090)
2011
(1081)
Dysponowanie nieruchomościami
(1068)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1062)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1060)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1060)
2012 rok
(1056)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(1054)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(1052)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1042)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1040)
Programy współpracy i sprawozdania
(1021)
2018 rok
(1008)
2010 rok
(992)
2013 rok
(990)
za 2012 rok
(987)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(983)
2010 rok
(982)
2012 rok
(974)
Trwały zarząd
(961)
za 2013 rok
(960)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(956)
2013 rok
(950)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(945)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(936)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(935)
2011 rok
(931)
Wejście z mediami w teren gminny
(918)
2012 rok
(908)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(895)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(892)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(892)
Uchwały RIO
(889)
2012 rok
(887)
2007 rok
(885)
2010 rok
(885)
2012
(869)
2015 rok
(862)
2014 rok
(855)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(853)
na 2009 rok
(846)
Przewozy uczniów do szkół
(839)
Wygaszenie zezwolenia
(837)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(831)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(826)
Ewidencja działalności gospodarczej
(816)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(815)
2006 rok
(809)
Paliwo
(798)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(798)
Numeracja nieruchomości
(797)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(789)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(787)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(784)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(782)
za 2015 rok
(780)
2008 rok
(770)
Mieszkalnictwo/lokale
(765)
2015
(765)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(762)
za 2008 rok
(760)
Paliwo
(755)
za 2009 rok
(755)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(753)
2014 rok
(751)
Przewozy uczniów do szkół
(744)
za 2014 rok
(743)
na rok 2018
(743)
Wymeldowanie
(741)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(741)
Paliwo
(739)
Numeracja - zaświadczenia
(739)
na 2005 rok
(739)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(733)
na 2007 rok
(728)
2006 rok
(720)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(718)
za 2005 rok
(716)
Udzielanie licencji
(713)
za 2007 rok
(712)
za 2004 rok
(711)
2014
(710)
na 2008 rok
(709)
Animator sportu
(707)
za 2006 rok
(702)
na 2006 rok
(701)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(698)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(697)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(692)
Zapytania ofertowe
(690)
Animator sportu
(683)
Inwestycje w pasie drogowym
(682)
Zawiadomienie o znalezisku
(680)
2013
(676)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(675)
USC
(675)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(674)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(670)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(669)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(660)
Ustalenia WZiZT
(659)
2015
(658)
2017 rok
(653)
Udostępnienie terenu
(648)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(638)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(631)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(631)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(626)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(616)
Zameldowanie ponad 2-mce
(601)
Koncesje alkoholowe
(600)
Repatrianci - nieruchomości
(598)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(597)
Zamiana
(595)
Użytkowanie wieczyste POD
(594)
Oświadczenia
(594)
Konkursy
(594)
2016 rok
(591)
Służebność gruntowa
(588)
Rejestracja
(587)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(587)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(586)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(579)
Przetarg
(577)
Wygaszenie licencji
(577)
Targowiska / giełdy
(575)
Dzierżawa
(574)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(569)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(568)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(567)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(567)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(566)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(562)
Sprawy Administracyjne
(554)
Najem lokalu użytkowego
(554)
Akta stanu cywilnego
(551)
Wymeldowanie
(550)
Imprezy
(550)
Uszkodzenia pojazdów
(549)
Projekty organizacji ruchu
(546)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(545)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(538)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(534)
Zwierzęta gospodarskie
(531)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(529)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(527)
Licencje
(526)
Żołnierze
(526)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(524)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(519)
Dane adresowe
(516)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(514)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(514)
Taksówki
(513)
Gospodarstwo rolne
(513)
Radca Prawny
(512)
Jubileusze
(511)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(511)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(510)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(508)
Nabycie
(507)
Usługi transportowe
(503)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(503)
Stypendia
(501)
Rejestracja urodzeń
(499)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(497)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(497)
Użytkowanie wieczyste
(496)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(495)
Małżeństwo
(494)
Zmiana zezwolenia
(494)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(494)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(494)
Użytkowanie wieczyste działek
(491)
Gospodarstwo rolne
(490)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(489)
Udzielanie pożyczek na remonty
(487)
Zabezpieczenie dobra kultury
(486)
Ochrona i konserwacja zabytków
(486)
Opłaty za zezwolenia
(485)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(484)
Użytkowanie wieczyste
(482)
Sprzedaż nieruchomości
(481)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(481)
2018 rok
(480)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(479)
Udzielanie pełnomocnictwa
(477)
Wkłady niepieniężne - aporty
(475)
Żołnierze
(475)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(475)
Zezwolenia
(474)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(474)
Nagrody
(473)
Uprawy roślinne
(470)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(468)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(467)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(467)
Organizacja ruchu
(465)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(465)
za 2016 rok
(463)
Wspólnoty gruntowe -statut
(462)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(461)
Udzielanie pożyczek na remonty
(460)
Sesje Rady Gminy on-line
(459)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(458)
Trwały zarząd
(457)
Nabywanie nieruchomości
(457)
Postępowanie egzekucyjne
(456)
Roszczenia odszkodowawcze
(455)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(455)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(455)
Obowiązek nauki/szkolny
(454)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(452)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(452)
Wpis do ewidencji
(451)
Rejestracja zgonów
(451)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(450)
Podatki i opłaty
(447)
Żołnierze
(447)
Użyczenie
(447)
Nabycie
(446)
Wydawanie duplikatów
(444)
Określenie warunków działalności budowlanej
(443)
Udzielanie zezwolenia
(442)
Trwały zarząd
(441)
Lokal mieszkalny
(441)
Odszkodowania drogowe
(440)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(440)
Umarzanie zaległości podatkowych
(437)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(434)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(433)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(433)
Nagrody edukacyjne Miasta
(431)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(429)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(427)
Użytkowanie
(427)
Stypendia twórcze
(426)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(426)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(423)
Wydawanie zaświadczeń
(422)
Rolnictwo
(419)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(415)
Zawiadomienia
(414)
Sprzedaż
(414)
Stypendia edukacyjne Miasta
(413)
Odszkodowania za działki
(413)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(412)
Nieruchomości gminne
(411)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(410)
Użytkowanie wieczyste garaży
(409)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(408)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(408)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(407)
Użytkowanie wieczyste
(407)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(407)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(403)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(402)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(400)
Paliwo
(398)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(397)
2016
(394)
Uszczerbek na zdrowiu
(393)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(390)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(387)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(385)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(384)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(383)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(382)
Nagrody Miasta
(381)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(377)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(372)
Opłata roczna
(370)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(369)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(369)
za 2017 rok
(367)
Opłata roczna
(367)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(365)
Edukacja i Kultura
(363)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(363)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(362)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(361)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(360)
Finanse
(359)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(354)
R O D O
(350)
2017 rok
(345)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(336)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(336)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(335)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(334)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(332)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(328)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(325)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(320)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(314)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(314)
Referat Rozwoju i Promocji
(312)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018 rok
(309)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(305)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(304)
2017
(297)
2018
(280)
2009 rok
(272)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(244)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(231)
Samorządowy Zakład Komunalny
(229)
2018
(221)
Uchwały
(209)
2016
(207)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
Paliwo
(205)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023
(202)
Paliwo
(200)
2018 rok
(166)
na rok 2019
(158)
2017
(158)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(151)
2019 rok
(150)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(146)
Plan Zamówień Publicznych
(132)
Decyzje
(120)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(103)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(97)
Komisje Rady Gminy
(94)
za 2018 rok
(91)
Wyniki wyborów
(79)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(79)
Z-ca Wójta Gminy
(48)
Paliwo
(27)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(23)
2019 rok
(23)
Komisja Rewizyjna
(21)
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(17)
Komisja Samorządu i Porządku Publicznego
(17)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(17)
Komisja Finansów i Rolnictwa
(15)
Informacje
(15)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
2019 rok
(1)
Ogłoszenia
(1)