Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2030851
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-08-2020
Rada Gminy
(212108)
Nabory i konkursy
(44933)
Zamówienia Publiczne
(19425)
Urząd Gminy
(14564)
Zaproszenia na sesje Rady Gminy
(13714)
Oświadczenia majątkowe
(11642)
Sołectwa
(11125)
2018 rok
(10599)
Radni Rady Gminy
(9161)
Budżet Gminy
(9118)
Wybory
(8843)
Nabory i konkursy
(8781)
Jednostki organizacyjne
(8664)
2016 rok
(8618)
Kontakt
(8553)
Druki urzędowe do pobrania
(8540)
2019 rok
(8031)
CUW
(7422)
Podatki i opłaty lokalne
(7401)
Statut Gminy
(7361)
Przewodniczący Rady Gminy
(7080)
Wybory Samorządowe 2010
(6970)
Uchwały Rady Gminy
(6488)
Informacja o środowisku
(6438)
Referaty
(6341)
2017 rok
(6233)
Plan pracy Rady
(5934)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5653)
Unewel - Olszewice
(5277)
na wolne stanowiska urzędnicze
(4995)
Regulamin Urzędu
(4959)
Szkoły i przedszkola
(4881)
Sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu
(4512)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(4477)
Szadkowice
(4198)
Sekretarz Gminy
(4181)
Skarbnik Gminy
(4177)
Tomaszówek
(4086)
Olszowiec
(4067)
Wybory Samorządowe 2014
(4038)
Kunice
(4026)
Wybory Prezydenckie 2010
(3929)
Wójt Gminy
(3877)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3868)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3769)
2010 rok
(3611)
Owadów
(3606)
Prymusowa Wola
(3599)
Wybory Ławników
(3554)
Psary
(3548)
Uchwały RIO
(3523)
Wincentynów
(3512)
Zachorzów Kol.
(3501)
Kamień
(3483)
Antoniówka
(3475)
Ludwinów
(3473)
Popławy
(3460)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(3458)
2011 rok
(3440)
Antoninów
(3428)
Wygnanów
(3397)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(3393)
Sławno
(3388)
Rejestr instytucji kultury
(3375)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(3321)
Kozenin
(3318)
Sławno Kol.
(3275)
Grudzeń Las
(3269)
Trojanów
(3266)
Zarządzenia Wójta Gminy
(3197)
Gawrony
(3186)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(3171)
Grudzeń Kol.
(3169)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(3166)
Przetargi
(3163)
Ostrożna
(3149)
Bratków
(3073)
Sepno-Radonia
(3072)
Zachorzów
(3066)
Celestynów
(3062)
2014 rok
(3051)
Dąbrówka
(3045)
Uchwały budżetowe
(3034)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(3024)
Dąbrowa
(3022)
2012 rok
(3020)
Wybory Samorządowe 2018
(2993)
Kamilówka
(2968)
Józefów
(2912)
Ogłoszenia i komunikaty
(2904)
Statut Urzędu
(2882)
Grążowice
(2838)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2792)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2784)
Przetargi
(2780)
Ogłoszenia
(2751)
2013 rok
(2737)
Organizacje pozarządowe
(2732)
na rok 2012
(2693)
Sesje Rady Gminy on-line
(2679)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2645)
na rok 2015
(2640)
Zarządzenia
(2638)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2603)
Budżet
(2562)
na rok 2014
(2556)
GOPS
(2539)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2535)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(2532)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2517)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(2504)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2465)
na rok 2013
(2462)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(2449)
inne nabory i konkursy
(2434)
Wydawanie dowodów osobistych
(2428)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(2414)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2414)
2015 rok
(2397)
2017 rok
(2344)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(2319)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2280)
Referendum 2015
(2240)
Referat Organizacjno - Prawny
(2209)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(2190)
2012
(2173)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(2158)
2016 rok
(2132)
Referat Finansów i Podatków
(2117)
2010
(2107)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(2044)
na rok 2016
(2010)
Zgromadzenia
(1996)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1944)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1934)
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
(1895)
2013
(1853)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1846)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1818)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1799)
Konkursy i dotacje
(1758)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1754)
Radca Prawny
(1751)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(1725)
2009 rok
(1721)
2010 rok
(1710)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1708)
za 2010 rok
(1703)
2014
(1693)
2018 rok
(1653)
za 2009 rok
(1594)
Dowody osobiste i meldunek
(1584)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1578)
2011
(1565)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1564)
na rok 2017
(1560)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1501)
GZEAS
(1491)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1473)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1472)
Programy współpracy i sprawozdania
(1472)
Urząd Gminy
(1442)
za 2011 rok
(1428)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1423)
2008 rok
(1415)
2019 rok
(1410)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1386)
2011 rok
(1383)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1352)
Uchwały budżetowe
(1344)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(1333)
2011 rok
(1328)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1323)
2015 rok
(1321)
2010 rok
(1310)
2012 rok
(1307)
2011
(1305)
2015 rok
(1293)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1268)
na rok 2018
(1257)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1250)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1236)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1226)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1222)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1206)
2010 rok
(1204)
za 2012 rok
(1203)
za 2013 rok
(1199)
2013 rok
(1189)
2010 rok
(1186)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1182)
2011 rok
(1174)
Dysponowanie nieruchomościami
(1151)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1151)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(1142)
2013 rok
(1142)
2007 rok
(1134)
2012 rok
(1129)
Samorządowy Zakład Komunalny
(1108)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1107)
2012 rok
(1106)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023
(1104)
2012 rok
(1101)
2014 rok
(1086)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(1085)
2010 rok
(1078)
Trwały zarząd
(1078)
Uchwały RIO
(1075)
2012
(1071)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1063)
2015
(1057)
2015 rok
(1056)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(1047)
2019 rok
(1039)
za 2015 rok
(1019)
na rok 2019
(1007)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(999)
Konkursy
(991)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(991)
Zapytania ofertowe
(987)
na 2009 rok
(982)
Przewozy uczniów do szkół
(976)
2006 rok
(974)
Paliwo
(965)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(964)
za 2014 rok
(959)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(953)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(953)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(950)
Wejście z mediami w teren gminny
(937)
2017 rok
(930)
2014 rok
(921)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018 rok
(920)
2008 rok
(919)
2014
(918)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(917)
za 2008 rok
(916)
Wygaszenie zezwolenia
(913)
Komisje Rady Gminy
(909)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(899)
Przewozy uczniów do szkół
(898)
Paliwo
(896)
za 2009 rok
(895)
Paliwo
(895)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(894)
2018 rok
(873)
na 2005 rok
(873)
na 2007 rok
(871)
za 2007 rok
(868)
2006 rok
(860)
2016
(860)
za 2005 rok
(857)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(856)
na 2008 rok
(852)
2013
(851)
2015
(849)
za 2004 rok
(847)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(843)
na 2006 rok
(840)
za 2006 rok
(839)
Ewidencja działalności gospodarczej
(835)
Animator sportu
(832)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(830)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
(827)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(826)
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok
(826)
Animator sportu
(821)
Mieszkalnictwo/lokale
(806)
Numeracja nieruchomości
(805)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(801)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(796)
Wymeldowanie
(793)
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
(780)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(779)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(777)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(776)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(774)
2016 rok
(769)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(758)
za 2016 rok
(750)
Numeracja - zaświadczenia
(750)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(748)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(737)
Udzielanie licencji
(734)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(733)
Raport o stanie gminy
(721)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(721)
Inwestycje w pasie drogowym
(716)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(706)
USC
(706)
Ustalenia WZiZT
(706)
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - 2019r.
(700)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(697)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(696)
Zawiadomienie o znalezisku
(694)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(690)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(689)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(676)
Radca Prawny
(673)
Udostępnienie terenu
(670)
Oświadczenia
(670)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(658)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(653)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(652)
Zameldowanie ponad 2-mce
(650)
2019
(650)
Referat Rozwoju i Promocji
(648)
Koncesje alkoholowe
(646)
za 2017 rok
(646)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(646)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(643)
Użytkowanie wieczyste POD
(640)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(638)
GOK
(626)
Z-ca Wójta Gminy
(624)
Zamiana
(620)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(618)
2020
(616)
Repatrianci - nieruchomości
(616)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(616)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(615)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(613)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(609)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(608)
Rejestracja
(606)
Targowiska / giełdy
(605)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(604)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(603)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(598)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(597)
Służebność gruntowa
(594)
Przetarg
(592)
Wygaszenie licencji
(592)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(591)
Sprawy Administracyjne
(591)
Dzierżawa
(589)
Wymeldowanie
(588)
2017
(584)
Najem lokalu użytkowego
(581)
2017 rok
(578)
Akta stanu cywilnego
(570)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(570)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(570)
Gospodarstwo rolne
(561)
GBP
(561)
Uszkodzenia pojazdów
(560)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(560)
Imprezy
(558)
Projekty organizacji ruchu
(552)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(552)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(549)
Rejestracja urodzeń
(544)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(544)
Zwierzęta gospodarskie
(543)
Stypendia
(541)
Dane adresowe
(540)
Licencje
(539)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(539)
Żołnierze
(535)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(535)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(535)
2018
(534)
Taksówki
(530)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(530)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(530)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(529)
Jubileusze
(528)
Uchwały
(526)
Gospodarstwo rolne
(525)
Paliwo
(525)
Użytkowanie wieczyste
(524)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(524)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(522)
Nagrody
(518)
Nabycie
(518)
Usługi transportowe
(516)
Uprawy roślinne
(516)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(515)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(514)
Opłaty za zezwolenia
(514)
Udzielanie pożyczek na remonty
(514)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(512)
Użytkowanie wieczyste działek
(512)
Małżeństwo
(510)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(507)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(507)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(506)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(505)
Zmiana zezwolenia
(504)
Użytkowanie wieczyste
(504)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(502)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(499)
Zabezpieczenie dobra kultury
(496)
Ochrona i konserwacja zabytków
(495)
Żołnierze
(490)
Udzielanie pożyczek na remonty
(489)
Sprzedaż nieruchomości
(489)
Stypendia twórcze
(489)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(487)
Udzielanie pełnomocnictwa
(486)
Nagrody edukacyjne Miasta
(484)
Zezwolenia
(484)
Wpis do ewidencji
(482)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(482)
Wkłady niepieniężne - aporty
(482)
Obowiązek nauki/szkolny
(482)
Wspólnoty gruntowe -statut
(479)
Rejestracja zgonów
(478)
Organizacja ruchu
(476)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(475)
Udzielanie zezwolenia
(474)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(473)
Trwały zarząd
(472)
Postępowanie egzekucyjne
(472)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(472)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(472)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(471)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(471)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(470)
Nabywanie nieruchomości
(469)
Zawiadomienia
(469)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(468)
Użyczenie
(468)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(467)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(466)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(464)
Podatki i opłaty
(463)
2018
(463)
Roszczenia odszkodowawcze
(462)
Nabycie
(460)
Żołnierze
(459)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(459)
Stypendia edukacyjne Miasta
(456)
Trwały zarząd
(454)
Określenie warunków działalności budowlanej
(453)
Wydawanie duplikatów
(452)
Odszkodowania drogowe
(451)
2018
(451)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(449)
Lokal mieszkalny
(449)
Rolnictwo
(447)
za 2018 rok
(447)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(446)
Umarzanie zaległości podatkowych
(446)
Paliwo
(442)
2014
(441)
Nagrody Miasta
(440)
Nieruchomości gminne
(440)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(438)
Użytkowanie
(438)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(435)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(434)
Wydawanie zaświadczeń
(433)
Odszkodowania za działki
(432)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(431)
Użytkowanie wieczyste
(429)
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 r.
(428)
Sprzedaż
(425)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(421)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(419)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(418)
Użytkowanie wieczyste garaży
(417)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(417)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(417)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(416)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(412)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(411)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(409)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(407)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(405)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(404)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(403)
Uszczerbek na zdrowiu
(402)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(402)
2017
(401)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(400)
Edukacja i Kultura
(398)
2011
(396)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(395)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(394)
2016
(394)
2018 rok
(388)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(388)
Decyzje
(388)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(387)
Komisja Rewizyjna
(386)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(383)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(381)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(380)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(380)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(379)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(379)
Opłata roczna
(377)
2013
(376)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(376)
Opłata roczna
(376)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(371)
2020 rok
(369)
2012
(368)
Finanse
(367)
2015
(365)
2010
(365)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(361)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(360)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(353)
Sprawozdania
(353)
Paliwo
(351)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(349)
RODO
(349)
na rok 2020
(348)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(343)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(340)
Referent ds. infrastruktury gminy
(338)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(338)
Komisja Finansów i Rolnictwa
(338)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(336)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(335)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(330)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(327)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(327)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(324)
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
(321)
Komisja Samorządu i Porządku Publicznego
(315)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(313)
2020 rok
(306)
Plan Zamówień Publicznych
(280)
Wyniki wyborów
(279)
Referent ds. zamówień publicznych
(274)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(273)
2009 rok
(272)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(265)
ZSS Prymusowa Wola
(258)
Zaproszenia na komisje Rady Gminy
(255)
Plany pracy komisji stałych Rady Gminy Sławno
(245)
Sprawozdania
(244)
za 2019 rok
(243)
PSP Szadkowice
(239)
Informacje
(237)
PSP Zachorzów
(236)
Sprawozdania
(226)
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(222)
PSP Kozenin
(216)
Paliwo
(214)
Centrum Usług Wspólnych
(208)
PSP Celestynów
(207)
PSP Sławno
(207)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(207)
2019 rok
(197)
PSP Kunice
(196)
Sprawozdania
(187)
Sprawozdania
(186)
Przetargi
(171)
PSP Kamień
(170)
RODO
(169)
2019
(159)
Wybory do izb rolniczych
(156)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020
(145)
ZAWIADOMIENIA
(139)
RODO
(124)
Powszechny spis rolny
(122)
Paliwo
(121)
Referent ds. księgowości
(115)
Zapytanie ofertowe na dostawę nowego samochodu dostawczego z zabudową typu furgon
(110)
2020 rok
(88)
Sekretarz Gminy
(84)
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę paliw na 2020 rok
(82)
Zapytanie ofertowe na wykonanie badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, badania komunalnych osadów ściekowych oraz testów zgodności skratek - Gmina Sławno w 2020 roku
(70)
2020 rok
(63)
Wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej-II tura-12 lipca 2020r.
(54)
za 2020 rok
(53)
Przewóz uczniów do szkół 2020/2021
(43)
2020
(38)
2019
(35)
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów wod-kan dla Samorządowego Zakladu Komunalnego w Sławnie w 2020 roku
(5)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
(3)
Ogłoszenia
(1)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji - 2020r.
(1)