Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1876435
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-02-2020
Rada Gminy
(197768)
Nabory i konkursy
(42226)
Zamówienia Publiczne
(17819)
Urząd Gminy
(13930)
Aktualności Rady
(13232)
Oświadczenia majątkowe
(10905)
Sołectwa
(10710)
2018 rok
(10507)
Radni Rady Gminy
(8881)
Budżet Gminy
(8757)
2016 rok
(8524)
Nabory i konkursy
(8350)
Jednostki organizacyjne
(8290)
Wybory
(8224)
Kontakt
(8094)
Druki urzędowe do pobrania
(7344)
Podatki i opłaty lokalne
(7105)
CUW
(7076)
Statut Gminy
(7013)
Wybory Samorządowe 2010
(6818)
Przewodniczący Rady Gminy
(6798)
Informacja o środowisku
(6178)
Referaty
(6149)
2017 rok
(6133)
Uchwały Rady Gminy
(5936)
Plan pracy Rady
(5705)
2019 rok
(5674)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5539)
Unewel - Olszewice
(5079)
na wolne stanowiska urzędnicze
(4726)
Szkoły i przedszkola
(4711)
Regulamin Urzędu
(4660)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(4300)
Sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu
(4266)
Szadkowice
(4062)
Skarbnik Gminy
(3988)
Tomaszówek
(3956)
Sekretarz Gminy
(3933)
Olszowiec
(3931)
Wybory Samorządowe 2014
(3897)
Kunice
(3891)
Wybory Prezydenckie 2010
(3801)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3706)
Wójt Gminy
(3675)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3549)
Prymusowa Wola
(3464)
Owadów
(3459)
2010 rok
(3440)
Psary
(3408)
Uchwały RIO
(3384)
Wincentynów
(3371)
Antoniówka
(3367)
Wybory Ławników
(3365)
Zachorzów Kol.
(3364)
Kamień
(3362)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(3345)
Ludwinów
(3329)
Popławy
(3315)
Antoninów
(3307)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(3277)
Sławno
(3275)
2011 rok
(3264)
Wygnanów
(3253)
Kozenin
(3201)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(3153)
Trojanów
(3141)
Rejestr instytucji kultury
(3140)
Grudzeń Las
(3135)
Sławno Kol.
(3134)
Gawrony
(3064)
Zarządzenia Wójta Gminy
(3063)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(3057)
Grudzeń Kol.
(3031)
Ostrożna
(3011)
Przetargi
(2956)
Zachorzów
(2946)
Bratków
(2940)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(2940)
Sepno-Radonia
(2936)
Dąbrówka
(2933)
Celestynów
(2930)
2014 rok
(2914)
Dąbrowa
(2909)
2012 rok
(2889)
Uchwały budżetowe
(2882)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2878)
Kamilówka
(2847)
Józefów
(2806)
Wybory Samorządowe 2018
(2802)
Ogłoszenia i komunikaty
(2797)
Statut Urzędu
(2751)
Grążowice
(2730)
Przetargi
(2651)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2640)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2637)
2013 rok
(2633)
Ogłoszenia
(2616)
na rok 2012
(2595)
na rok 2015
(2527)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2523)
Zarządzenia
(2521)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2485)
Organizacje pozarządowe
(2484)
na rok 2014
(2465)
Budżet
(2455)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2443)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(2421)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2409)
Wydawanie dowodów osobistych
(2404)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2403)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2396)
na rok 2013
(2375)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(2372)
GOPS
(2368)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(2338)
inne nabory i konkursy
(2310)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(2307)
2015 rok
(2279)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2241)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(2212)
2017 rok
(2172)
Referendum 2015
(2143)
Referat Organizacjno - Prawny
(2093)
2012
(2063)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(2033)
2016 rok
(2027)
Referat Finansów i Podatków
(2008)
2010
(1984)
Sesje Rady Gminy on-line
(1932)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1927)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1916)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(1912)
na rok 2016
(1888)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1842)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1841)
Zgromadzenia
(1834)
2013
(1770)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1741)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1710)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1700)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1684)
Radca Prawny
(1659)
2009 rok
(1652)
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
(1646)
2010 rok
(1623)
za 2010 rok
(1620)
Konkursy i dotacje
(1582)
2014
(1580)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(1576)
Dowody osobiste i meldunek
(1567)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1549)
2018 rok
(1516)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1511)
za 2009 rok
(1507)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1496)
2011
(1482)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1466)
na rok 2017
(1448)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1440)
GZEAS
(1418)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1413)
Urząd Gminy
(1357)
2008 rok
(1354)
za 2011 rok
(1343)
Programy współpracy i sprawozdania
(1337)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1317)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1309)
2011 rok
(1292)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1291)
Uchwały budżetowe
(1277)
2019 rok
(1265)
2011 rok
(1256)
2015 rok
(1251)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(1242)
2010 rok
(1239)
2011
(1232)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1231)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1222)
2015 rok
(1215)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1212)
2012 rok
(1204)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1183)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1171)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1171)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1160)
Dysponowanie nieruchomościami
(1137)
2010 rok
(1135)
na rok 2018
(1133)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1129)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(1128)
za 2012 rok
(1126)
2010 rok
(1114)
za 2013 rok
(1113)
2013 rok
(1112)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1099)
2011 rok
(1097)
2012 rok
(1070)
2007 rok
(1064)
2013 rok
(1062)
Trwały zarząd
(1060)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1053)
2012 rok
(1041)
2012 rok
(1036)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(1034)
2010 rok
(1013)
Uchwały RIO
(1008)
2012
(997)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(991)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(989)
2015 rok
(989)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(988)
2014 rok
(988)
2015
(984)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(947)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(946)
za 2015 rok
(937)
Wejście z mediami w teren gminny
(930)
na 2009 rok
(927)
Przewozy uczniów do szkół
(922)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(916)
2006 rok
(916)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(916)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(910)
Konkursy
(898)
Zapytania ofertowe
(896)
Paliwo
(891)
Wygaszenie zezwolenia
(891)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(889)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023
(887)
2019 rok
(884)
za 2014 rok
(882)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(875)
2008 rok
(871)
za 2008 rok
(868)
2014 rok
(856)
2017 rok
(854)
2014
(846)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(843)
za 2009 rok
(843)
Przewozy uczniów do szkół
(835)
Paliwo
(834)
Paliwo
(829)
Ewidencja działalności gospodarczej
(829)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(828)
na rok 2019
(828)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(824)
na 2005 rok
(822)
na 2007 rok
(820)
2006 rok
(811)
za 2007 rok
(810)
Samorządowy Zakład Komunalny
(809)
za 2005 rok
(807)
Numeracja nieruchomości
(803)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(800)
za 2004 rok
(799)
na 2008 rok
(799)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(797)
Mieszkalnictwo/lokale
(797)
2015
(792)
2013
(790)
za 2006 rok
(790)
Animator sportu
(789)
na 2006 rok
(788)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(786)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018 rok
(784)
Wymeldowanie
(778)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(775)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(772)
2018 rok
(767)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(766)
Animator sportu
(765)
Numeracja - zaświadczenia
(746)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(742)
Udzielanie licencji
(733)
2016
(729)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(727)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(726)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(722)
Inwestycje w pasie drogowym
(709)
2016 rok
(703)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(698)
USC
(695)
Ustalenia WZiZT
(692)
Zawiadomienie o znalezisku
(688)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(686)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(685)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(679)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(677)
za 2016 rok
(674)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(670)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(670)
Komisje Rady Gminy
(668)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(666)
Udostępnienie terenu
(664)
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
(652)
Oświadczenia
(650)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(647)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(645)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(644)
Zameldowanie ponad 2-mce
(637)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(635)
Koncesje alkoholowe
(633)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(631)
Użytkowanie wieczyste POD
(626)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(610)
Repatrianci - nieruchomości
(609)
Radca Prawny
(609)
Zamiana
(608)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
(604)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(603)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(600)
Rejestracja
(598)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(597)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(594)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(592)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(592)
Służebność gruntowa
(592)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(590)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(588)
Przetarg
(586)
Targowiska / giełdy
(584)
Wygaszenie licencji
(582)
Sprawy Administracyjne
(581)
Dzierżawa
(580)
Wymeldowanie
(580)
Najem lokalu użytkowego
(569)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(568)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(566)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(562)
Akta stanu cywilnego
(561)
za 2017 rok
(557)
Uszkodzenia pojazdów
(557)
Imprezy
(556)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(552)
Projekty organizacji ruchu
(552)
Referat Rozwoju i Promocji
(548)
Gospodarstwo rolne
(547)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(547)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(547)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(541)
Zwierzęta gospodarskie
(539)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(538)
Dane adresowe
(536)
Licencje
(536)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(535)
Rejestracja urodzeń
(534)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(533)
Żołnierze
(531)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(531)
Stypendia
(531)
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok
(528)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(527)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(524)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(523)
Taksówki
(522)
Jubileusze
(522)
Gospodarstwo rolne
(520)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(517)
Użytkowanie wieczyste
(516)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(516)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(515)
2017
(511)
Nabycie
(510)
Nagrody
(510)
Opłaty za zezwolenia
(510)
Udzielanie pożyczek na remonty
(509)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(509)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(509)
Usługi transportowe
(508)
Uprawy roślinne
(507)
Użytkowanie wieczyste działek
(505)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(503)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(502)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(502)
Małżeństwo
(501)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(501)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(499)
Zmiana zezwolenia
(499)
Użytkowanie wieczyste
(495)
Zabezpieczenie dobra kultury
(493)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(491)
Ochrona i konserwacja zabytków
(491)
Sprzedaż nieruchomości
(484)
Żołnierze
(484)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(484)
2017 rok
(483)
Udzielanie pełnomocnictwa
(483)
Zezwolenia
(482)
Stypendia twórcze
(481)
Obowiązek nauki/szkolny
(480)
Nagrody edukacyjne Miasta
(478)
Wkłady niepieniężne - aporty
(477)
Udzielanie pożyczek na remonty
(476)
Wpis do ewidencji
(475)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(474)
Wspólnoty gruntowe -statut
(473)
Paliwo
(472)
Rejestracja zgonów
(472)
Organizacja ruchu
(470)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(469)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(468)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(467)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(466)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(465)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(464)
Zawiadomienia
(464)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(463)
Trwały zarząd
(462)
Postępowanie egzekucyjne
(462)
Roszczenia odszkodowawcze
(461)
Z-ca Wójta Gminy
(460)
Udzielanie zezwolenia
(460)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(459)
Nabywanie nieruchomości
(459)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(458)
Podatki i opłaty
(457)
Żołnierze
(453)
Wydawanie duplikatów
(452)
2019
(452)
Użyczenie
(452)
Nabycie
(451)
Określenie warunków działalności budowlanej
(451)
2018
(450)
Stypendia edukacyjne Miasta
(449)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(448)
Odszkodowania drogowe
(448)
Trwały zarząd
(446)
Umarzanie zaległości podatkowych
(445)
Lokal mieszkalny
(444)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(442)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(442)
Rolnictwo
(441)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(437)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(435)
Użytkowanie
(432)
Nagrody Miasta
(430)
Nieruchomości gminne
(428)
Wydawanie zaświadczeń
(427)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(426)
Odszkodowania za działki
(426)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(426)
Raport o stanie gminy
(423)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(421)
Sprzedaż
(420)
Uchwały
(419)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(417)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(416)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(416)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(415)
Użytkowanie wieczyste garaży
(414)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(414)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(413)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(412)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(412)
Użytkowanie wieczyste
(411)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(409)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(406)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(401)
Uszczerbek na zdrowiu
(399)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(399)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(397)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(395)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(392)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(392)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(391)
Edukacja i Kultura
(390)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(387)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(386)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(383)
Paliwo
(383)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(378)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(376)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(376)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(376)
GOK
(375)
Opłata roczna
(373)
2018
(373)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(371)
Opłata roczna
(370)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(369)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(365)
Finanse
(365)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(356)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(352)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(344)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(343)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(342)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(341)
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - 2019r.
(339)
za 2018 rok
(333)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(333)
2017
(332)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(331)
2016
(330)
GBP
(329)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(326)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(321)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(320)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(314)
Decyzje
(306)
2018 rok
(298)
Paliwo
(289)
Komisja Rewizyjna
(275)
2009 rok
(272)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(269)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(267)
2018
(259)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(257)
Referent ds. infrastruktury gminy
(242)
2014
(239)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(233)
Komisja Finansów i Rolnictwa
(232)
Sprawozdania
(222)
Plan Zamówień Publicznych
(221)
Komisja Samorządu i Porządku Publicznego
(217)
Wyniki wyborów
(215)
2011
(213)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(212)
Referent ds. zamówień publicznych
(209)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(209)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
2012
(202)
2015
(202)
2013
(202)
2010
(196)
RODO
(168)
Informacje
(153)
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(152)
na rok 2020
(151)
za 2019 rok
(151)
PSP Szadkowice
(150)
ZSS Prymusowa Wola
(149)
Plany pracy komisji stałych Rady Gminy Sławno
(143)
Paliwo
(143)
Sprawozdania
(136)
2019 rok
(134)
PSP Sławno
(133)
PSP Zachorzów
(133)
PSP Kozenin
(128)
PSP Celestynów
(127)
PSP Kunice
(124)
Centrum Usług Wspólnych
(120)
Sprawozdania
(119)
Sprawozdania
(114)
Sprawozdania
(106)
Przetargi
(94)
PSP Kamień
(92)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020
(82)
2019
(80)
Wybory do izb rolniczych
(77)
ZAWIADOMIENIA
(70)
RODO
(66)
RODO
(66)
Paliwo
(62)
Zapytanie ofertowe na dostawę nowego samochodu dostawczego z zabudową typu furgon
(58)
Referent ds. księgowości
(50)
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę paliw na 2020 rok
(33)
Zapytanie ofertowe na wykonanie badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, badania komunalnych osadów ściekowych oraz testów zgodności skratek - Gmina Sławno w 2020 roku
(26)
2020 rok
(26)
2020
(8)
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 r.
(7)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
2020 rok
(2)
Ogłoszenia
(1)