Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1101892
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-05-2017
Rada Gminy
(123915)
Konkursy
(15033)
Aktualności Rady
(10048)
Urząd Gminy
(9222)
Sołectwa
(7511)
Oświadczenia majątkowe
(6764)
Budżet Gminy
(6408)
Radni Rady Gminy
(6208)
Jednostki organizacyjne
(5884)
Zamówienia Publiczne
(5707)
Kontakt
(5362)
Nabory i konkursy
(5153)
Podatki i opłaty lokalne
(5123)
Wybory Samorządowe 2010
(5042)
Przewodniczący Rady Gminy
(4805)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(4784)
CUW
(4736)
Referaty
(4479)
Wybory
(4392)
Statut Gminy
(4357)
Informacja o środowisku
(4183)
Plan pracy Rady
(3896)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(3851)
Komisje stałe Rady Gminy
(3735)
2016 rok
(3668)
Unewel - Olszewice
(3646)
Szkoły i przedszkola
(3426)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(3334)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(3237)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(2971)
Oświadczenia majątkowe
(2915)
Regulamin Urzędu
(2879)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(2836)
Szadkowice
(2797)
Tomaszówek
(2785)
Skarbnik Gminy
(2728)
Wybory Prezydenckie 2010
(2715)
Sekretarz Gminy
(2665)
Olszowiec
(2607)
Wybory Samorządowe 2014
(2581)
Wójt Gminy
(2551)
Owadów
(2532)
na rok 2011
(2499)
Kunice
(2465)
Antoniówka
(2449)
Zachorzów Kol.
(2425)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(2419)
Prymusowa Wola
(2414)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(2406)
Wincentynów
(2388)
na wolne stanowiska urzędnicze
(2382)
Uchwały RIO
(2380)
Antoninów
(2377)
Psary
(2343)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(2318)
Kamień
(2302)
Wybory Ławników
(2254)
Sławno
(2250)
Kozenin
(2222)
Popławy
(2222)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(2216)
Grudzeń Las
(2199)
Ostrożna
(2190)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2186)
Sławno Kol.
(2185)
Ludwinów
(2176)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2175)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2166)
Gawrony
(2149)
Trojanów
(2148)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2141)
Zachorzów
(2138)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2132)
Wydawanie dowodów osobistych
(2131)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2129)
Celestynów
(2118)
Dąbrówka
(2107)
Wygnanów
(2081)
Grudzeń Kol.
(2072)
Druki urzędowe do pobrania
(2069)
Kamilówka
(2062)
Sepno-Radonia
(2053)
Ogłoszenia i komunikaty
(2046)
Bratków
(2042)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2020)
Józefów
(1992)
Grążowice
(1988)
na rok 2012
(1959)
Dąbrowa
(1955)
Zarządzenia Wójta Gminy
(1929)
Przetargi
(1929)
Rejestr instytucji kultury
(1922)
Statut Urzędu
(1920)
Budżet
(1897)
2010 rok
(1890)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Zamówień Publicznych
(1889)
2011 rok
(1883)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(1880)
Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu
(1856)
Uchwały budżetowe
(1815)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(1812)
na rok 2014
(1808)
na rok 2015
(1803)
na rok 2010
(1793)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1790)
Przetargi
(1766)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(1762)
Ogłoszenia
(1694)
na rok 2013
(1687)
Uchwały Rady Gminy
(1682)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(1643)
2012 rok
(1637)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(1614)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(1612)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(1606)
Zarządzenia
(1596)
Referat Organizacjno - Prawny
(1545)
2014 rok
(1537)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1532)
2013 rok
(1530)
inne nabory i konkursy
(1519)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(1484)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(1472)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1441)
Referat Finansów i Podatków
(1440)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1379)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1372)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(1366)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(1344)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1341)
Dowody osobiste i meldunek
(1336)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(1286)
Komisja Rewizyjna
(1284)
Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa
(1246)
za 2010 rok
(1239)
Komisja Samorządu, Ładu i Porządku Publicznego
(1224)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1221)
2010 rok
(1217)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1200)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
(1192)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1163)
za 2009 rok
(1122)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1114)
Stanowisko ds. obsługi prawnej
(1095)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1087)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1072)
Referendum 2015
(1071)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1070)
GZEAS
(1061)
2012
(1053)
2015 rok
(1040)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1030)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1007)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(999)
Urząd Gminy
(997)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(997)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(996)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(989)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(989)
na rok 2016
(974)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(965)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(957)
Uchwały budżetowe
(950)
2010
(948)
2011 rok
(934)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(930)
2009 rok
(927)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(908)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(905)
za 2011 rok
(900)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(894)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(891)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(889)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(883)
2010 rok
(878)
2013
(872)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(869)
2011 rok
(858)
2015 rok
(852)
2012 rok
(849)
Organizacje pozarządowe
(838)
Trwały zarząd
(826)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(823)
2011
(804)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(803)
2010 rok
(799)
za 2012 rok
(798)
Ewidencja działalności gospodarczej
(795)
Wejście z mediami w teren gminny
(789)
2013 rok
(780)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(770)
2008 rok
(761)
2012 rok
(761)
2011
(758)
2010 rok
(757)
2011 rok
(754)
Numeracja nieruchomości
(752)
2015 rok
(752)
2013 rok
(746)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(745)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(745)
za 2013 rok
(740)
GOPS
(735)
2010 rok
(734)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(727)
Uchwały RIO
(726)
2016 rok
(722)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(717)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(714)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(713)
Zgromadzenia
(712)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(705)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(701)
2007 rok
(699)
2012 rok
(695)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(686)
Dysponowanie nieruchomościami
(685)
2014
(682)
na 2009 rok
(682)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(677)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(675)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(671)
Zawiadomienie o znalezisku
(669)
2012
(661)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(658)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(657)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(652)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(651)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(648)
2006 rok
(647)
Paliwo
(646)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(645)
Numeracja - zaświadczenia
(641)
2014 rok
(641)
Wymeldowanie
(638)
Przewozy uczniów do szkół
(637)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(634)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(629)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(628)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(625)
za 2008 rok
(621)
2012 rok
(614)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(612)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(607)
2008 rok
(606)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(605)
Inwestycje w pasie drogowym
(604)
Przewozy uczniów do szkół
(598)
za 2009 rok
(594)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(592)
Mieszkalnictwo/lokale
(589)
za 2005 rok
(586)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(586)
USC
(582)
na 2007 rok
(580)
Zamiana
(576)
Zameldowanie ponad 2-mce
(575)
za 2007 rok
(574)
na 2005 rok
(572)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(571)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(570)
2006 rok
(570)
Konkursy i dotacje
(570)
Udostępnienie terenu
(569)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(568)
Paliwo
(566)
Animator sportu
(564)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(564)
Paliwo
(563)
Wygaszenie zezwolenia
(563)
Koncesje alkoholowe
(563)
za 2004 rok
(563)
za 2006 rok
(562)
Rejestracja
(562)
Targowiska / giełdy
(561)
Użytkowanie wieczyste POD
(559)
Wygaszenie licencji
(558)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(557)
na 2008 rok
(551)
Przetarg
(548)
na 2006 rok
(545)
2015 rok
(544)
Najem lokalu użytkowego
(543)
Animator sportu
(543)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(542)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(539)
Wymeldowanie
(537)
Uszkodzenia pojazdów
(533)
Dzierżawa
(533)
Sprawy Administracyjne
(531)
Udzielanie licencji
(528)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(527)
za 2014 rok
(526)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(524)
2014 rok
(524)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(519)
Ustalenia WZiZT
(516)
Zwierzęta gospodarskie
(516)
Akta stanu cywilnego
(515)
Imprezy
(511)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(507)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(506)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(501)
Dane adresowe
(501)
Żołnierze
(499)
Licencje
(499)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(498)
Projekty organizacji ruchu
(494)
Taksówki
(494)
Nabycie
(493)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(493)
Jubileusze
(490)
Usługi transportowe
(490)
Gospodarstwo rolne
(489)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(489)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(489)
Repatrianci - nieruchomości
(487)
Służebność gruntowa
(487)
za 2015 rok
(484)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(483)
Stypendia
(481)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(481)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(480)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(479)
Małżeństwo
(478)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(478)
Użytkowanie wieczyste
(475)
Użytkowanie wieczyste działek
(474)
2014
(474)
2013
(473)
Zmiana zezwolenia
(473)
Użytkowanie wieczyste
(472)
Zabezpieczenie dobra kultury
(471)
Sprzedaż nieruchomości
(470)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(470)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(469)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(469)
Ochrona i konserwacja zabytków
(468)
Opłaty za zezwolenia
(466)
Wkłady niepieniężne - aporty
(466)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(465)
Oświadczenia
(464)
Rejestracja urodzeń
(462)
Żołnierze
(462)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(462)
Gospodarstwo rolne
(461)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(457)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(457)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(455)
Udzielanie pełnomocnictwa
(452)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(450)
Nabywanie nieruchomości
(450)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(450)
Nagrody
(448)
Roszczenia odszkodowawcze
(445)
Postępowanie egzekucyjne
(445)
Organizacja ruchu
(444)
Obowiązek nauki/szkolny
(443)
Trwały zarząd
(442)
Wspólnoty gruntowe -statut
(440)
Udzielanie pożyczek na remonty
(439)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(438)
Nabycie
(437)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(437)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(437)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(436)
Uprawy roślinne
(435)
Programy współpracy i sprawozdania
(435)
Rejestracja zgonów
(435)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(435)
Użyczenie
(435)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(434)
Żołnierze
(434)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(433)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(432)
Określenie warunków działalności budowlanej
(432)
Wydawanie duplikatów
(429)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(429)
Odszkodowania drogowe
(428)
Umarzanie zaległości podatkowych
(428)
Podatki i opłaty
(427)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(424)
Zezwolenia
(420)
Trwały zarząd
(420)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(418)
Lokal mieszkalny
(418)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(417)
Udzielanie zezwolenia
(417)
Udzielanie pożyczek na remonty
(416)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(414)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(412)
Stypendia twórcze
(410)
Wpis do ewidencji
(409)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(409)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(408)
Sprzedaż
(405)
Użytkowanie
(404)
Stypendia edukacyjne Miasta
(403)
Rolnictwo
(403)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(403)
Nagrody edukacyjne Miasta
(402)
Użytkowanie wieczyste
(401)
Odszkodowania za działki
(401)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(400)
Nieruchomości gminne
(400)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(400)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(398)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(395)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(395)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(393)
Zawiadomienia
(391)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(390)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(389)
Użytkowanie wieczyste garaży
(388)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(387)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(384)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(382)
Wydawanie zaświadczeń
(382)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(381)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(380)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(379)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(376)
Uszczerbek na zdrowiu
(370)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(369)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(369)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(360)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(360)
Nagrody Miasta
(358)
Opłata roczna
(357)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(357)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(354)
2015
(354)
Opłata roczna
(352)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(352)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(351)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(348)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(348)
Finanse
(348)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(347)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(347)
Edukacja i Kultura
(344)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(343)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(340)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(339)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(327)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(324)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(320)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(314)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(309)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(309)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(306)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(303)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(303)
Radca Prawny
(301)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(292)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(291)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(288)
na rok 2017
(287)
2009 rok
(272)
2015
(259)
Paliwo
(255)
Konkursy
(255)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(235)
2016 rok
(234)
2017 rok
(225)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(213)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(202)
za 2016 rok
(183)
Zapytania ofertowe
(170)
Nieodpłatna pomoc prawna
(161)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(136)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(130)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(51)
2017 rok
(51)
2017 rok
(40)
Paliwo
(36)
2016
(33)
Plan Zamówień Publicznych
(12)
2017 rok
(9)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(1)