Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1134272
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-06-2017
Rada Gminy
(127661)
Konkursy
(15510)
Aktualności Rady
(10137)
Urząd Gminy
(9354)
Sołectwa
(7600)
Oświadczenia majątkowe
(6930)
Budżet Gminy
(6477)
Radni Rady Gminy
(6260)
Zamówienia Publiczne
(6116)
Jednostki organizacyjne
(5958)
Kontakt
(5466)
Nabory i konkursy
(5256)
Podatki i opłaty lokalne
(5201)
Wybory Samorządowe 2010
(5112)
Przewodniczący Rady Gminy
(4870)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(4818)
CUW
(4815)
Referaty
(4528)
Wybory
(4451)
Statut Gminy
(4445)
Informacja o środowisku
(4257)
2016 rok
(4137)
Plan pracy Rady
(3947)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(3902)
Komisje stałe Rady Gminy
(3791)
Unewel - Olszewice
(3712)
Szkoły i przedszkola
(3467)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(3403)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(3284)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(3003)
Oświadczenia majątkowe
(2948)
Regulamin Urzędu
(2941)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(2872)
Szadkowice
(2857)
Tomaszówek
(2823)
Skarbnik Gminy
(2774)
Wybory Prezydenckie 2010
(2757)
Sekretarz Gminy
(2702)
Olszowiec
(2640)
Wybory Samorządowe 2014
(2635)
Wójt Gminy
(2594)
Owadów
(2559)
na rok 2011
(2524)
Kunice
(2505)
Antoniówka
(2482)
Zachorzów Kol.
(2457)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(2449)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(2449)
Prymusowa Wola
(2440)
na wolne stanowiska urzędnicze
(2437)
Uchwały RIO
(2426)
Wincentynów
(2414)
Antoninów
(2401)
Psary
(2370)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(2355)
Kamień
(2328)
Wybory Ławników
(2292)
Sławno
(2280)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(2263)
Popławy
(2257)
Kozenin
(2254)
Grudzeń Las
(2233)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2217)
Ostrożna
(2214)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2213)
Sławno Kol.
(2210)
Ludwinów
(2199)
Druki urzędowe do pobrania
(2186)
Gawrony
(2180)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2178)
Trojanów
(2178)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2173)
Zachorzów
(2170)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2160)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2154)
Celestynów
(2143)
Wydawanie dowodów osobistych
(2140)
Dąbrówka
(2137)
Wygnanów
(2113)
Grudzeń Kol.
(2098)
Kamilówka
(2088)
Ogłoszenia i komunikaty
(2072)
Sepno-Radonia
(2066)
Bratków
(2059)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2037)
Józefów
(2019)
Grążowice
(2004)
na rok 2012
(1994)
Dąbrowa
(1987)
Zarządzenia Wójta Gminy
(1984)
Rejestr instytucji kultury
(1974)
Przetargi
(1966)
Statut Urzędu
(1956)
Budżet
(1925)
2011 rok
(1918)
2010 rok
(1912)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Zamówień Publicznych
(1910)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(1897)
Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu
(1877)
Uchwały budżetowe
(1852)
na rok 2014
(1838)
na rok 2015
(1832)
Uchwały Rady Gminy
(1830)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(1827)
na rok 2010
(1825)
Przetargi
(1809)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1794)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(1781)
Ogłoszenia
(1730)
na rok 2013
(1718)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(1670)
2012 rok
(1668)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(1637)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(1636)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(1634)
Zarządzenia
(1633)
2014 rok
(1570)
Referat Organizacjno - Prawny
(1561)
2013 rok
(1555)
inne nabory i konkursy
(1551)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1537)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(1519)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(1510)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1454)
Referat Finansów i Podatków
(1452)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(1411)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(1399)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1387)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1383)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1347)
Dowody osobiste i meldunek
(1343)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(1335)
Komisja Rewizyjna
(1301)
Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa
(1267)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1262)
za 2010 rok
(1254)
Komisja Samorządu, Ładu i Porządku Publicznego
(1247)
2010 rok
(1238)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
(1209)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1205)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1192)
za 2009 rok
(1143)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1134)
Referendum 2015
(1123)
Stanowisko ds. obsługi prawnej
(1101)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1097)
GZEAS
(1085)
2012
(1074)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1073)
2015 rok
(1072)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1072)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1055)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1033)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1030)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1028)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1022)
Urząd Gminy
(1020)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1018)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1013)
na rok 2016
(1011)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(985)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(978)
Uchwały budżetowe
(970)
2010
(967)
2009 rok
(966)
2011 rok
(952)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(946)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(917)
za 2011 rok
(915)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(913)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(911)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(904)
Organizacje pozarządowe
(902)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(900)
2013
(897)
2010 rok
(897)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(895)
2011 rok
(882)
2015 rok
(881)
2012 rok
(876)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(870)
Trwały zarząd
(836)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(830)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(829)
2010 rok
(825)
2011
(820)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(812)
za 2012 rok
(809)
2013 rok
(804)
Wejście z mediami w teren gminny
(804)
Ewidencja działalności gospodarczej
(795)
2008 rok
(790)
2015 rok
(790)
2010 rok
(782)
GOPS
(781)
2011
(781)
2012 rok
(779)
2011 rok
(778)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(772)
2013 rok
(762)
Numeracja nieruchomości
(757)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(754)
Zgromadzenia
(752)
2016 rok
(752)
za 2013 rok
(751)
2010 rok
(751)
Uchwały RIO
(741)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(730)
2007 rok
(725)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(723)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(720)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(717)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(715)
2012 rok
(714)
2014
(708)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(702)
na 2009 rok
(702)
Dysponowanie nieruchomościami
(699)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(692)
2012
(681)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(681)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(676)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(671)
Zawiadomienie o znalezisku
(670)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(669)
Paliwo
(668)
2006 rok
(666)
Przewozy uczniów do szkół
(663)
2014 rok
(662)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(659)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(657)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(657)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(654)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(654)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(650)
Numeracja - zaświadczenia
(648)
Wymeldowanie
(643)
2012 rok
(634)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(633)
2008 rok
(633)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(632)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(628)
za 2008 rok
(628)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(621)
Przewozy uczniów do szkół
(619)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(615)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(614)
Inwestycje w pasie drogowym
(612)
Konkursy i dotacje
(609)
za 2009 rok
(603)
na 2007 rok
(596)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(596)
za 2005 rok
(592)
Mieszkalnictwo/lokale
(592)
Paliwo
(590)
Paliwo
(590)
na 2005 rok
(587)
2006 rok
(587)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(587)
USC
(586)
za 2007 rok
(584)
Wygaszenie zezwolenia
(583)
Animator sportu
(580)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(578)
Zamiana
(578)
Zameldowanie ponad 2-mce
(577)
za 2004 rok
(575)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(573)
Udostępnienie terenu
(573)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(571)
za 2006 rok
(569)
na 2008 rok
(569)
2015 rok
(568)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(568)
na 2006 rok
(565)
Rejestracja
(563)
Koncesje alkoholowe
(563)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(562)
Targowiska / giełdy
(562)
Użytkowanie wieczyste POD
(561)
Wygaszenie licencji
(559)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(559)
Animator sportu
(557)
Przetarg
(553)
Najem lokalu użytkowego
(545)
2014 rok
(543)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(540)
Udzielanie licencji
(539)
za 2014 rok
(538)
Wymeldowanie
(537)
Dzierżawa
(536)
Uszkodzenia pojazdów
(534)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(532)
Sprawy Administracyjne
(531)
Ustalenia WZiZT
(527)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(526)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(525)
Imprezy
(521)
Akta stanu cywilnego
(519)
Zwierzęta gospodarskie
(516)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(511)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(508)
za 2015 rok
(506)
Licencje
(504)
Żołnierze
(503)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(501)
Dane adresowe
(501)
Projekty organizacji ruchu
(501)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(500)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(499)
Nabycie
(495)
Taksówki
(494)
Repatrianci - nieruchomości
(494)
2013
(493)
Służebność gruntowa
(493)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(492)
Jubileusze
(492)
Usługi transportowe
(491)
Gospodarstwo rolne
(490)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(490)
2014
(489)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(488)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(483)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(483)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(483)
Stypendia
(481)
Małżeństwo
(480)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(479)
Użytkowanie wieczyste
(479)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(477)
Zmiana zezwolenia
(477)
Użytkowanie wieczyste działek
(475)
Użytkowanie wieczyste
(474)
Zabezpieczenie dobra kultury
(472)
Oświadczenia
(472)
Sprzedaż nieruchomości
(471)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(471)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(469)
Ochrona i konserwacja zabytków
(469)
Opłaty za zezwolenia
(467)
Wkłady niepieniężne - aporty
(467)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(466)
Programy współpracy i sprawozdania
(464)
Rejestracja urodzeń
(464)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(464)
Gospodarstwo rolne
(462)
Żołnierze
(462)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(457)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(457)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(457)
Udzielanie pełnomocnictwa
(452)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(452)
Nabywanie nieruchomości
(452)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(451)
Nagrody
(448)
Roszczenia odszkodowawcze
(445)
Organizacja ruchu
(445)
Obowiązek nauki/szkolny
(445)
Postępowanie egzekucyjne
(445)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(443)
Trwały zarząd
(443)
Wspólnoty gruntowe -statut
(442)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(441)
Udzielanie pożyczek na remonty
(441)
Nabycie
(439)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(439)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(438)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(438)
Żołnierze
(436)
Użyczenie
(436)
Uprawy roślinne
(436)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(436)
Rejestracja zgonów
(435)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(434)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(433)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(433)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(433)
Określenie warunków działalności budowlanej
(432)
Wydawanie duplikatów
(429)
Odszkodowania drogowe
(428)
Umarzanie zaległości podatkowych
(428)
Podatki i opłaty
(427)
Zezwolenia
(425)
Trwały zarząd
(423)
Udzielanie zezwolenia
(422)
Lokal mieszkalny
(420)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(419)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(418)
Udzielanie pożyczek na remonty
(417)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(416)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(412)
Wpis do ewidencji
(411)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(411)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(410)
Stypendia twórcze
(410)
Sprzedaż
(409)
Użytkowanie
(405)
Nagrody edukacyjne Miasta
(405)
Odszkodowania za działki
(404)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(404)
Stypendia edukacyjne Miasta
(403)
Rolnictwo
(403)
Użytkowanie wieczyste
(402)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(401)
Nieruchomości gminne
(401)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(400)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(398)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(397)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(395)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(393)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(392)
Zawiadomienia
(392)
Użytkowanie wieczyste garaży
(391)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(390)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(388)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(388)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(387)
Wydawanie zaświadczeń
(386)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(383)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(381)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(380)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(376)
Uszczerbek na zdrowiu
(374)
2015
(372)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(371)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(370)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(365)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(364)
Nagrody Miasta
(360)
Opłata roczna
(359)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(358)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(354)
Opłata roczna
(354)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(354)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(353)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(352)
Finanse
(351)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(349)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(348)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(348)
na rok 2017
(348)
Edukacja i Kultura
(345)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(344)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(340)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(339)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(327)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(324)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(320)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(314)
Radca Prawny
(313)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(310)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(309)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(306)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(306)
2017 rok
(304)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(304)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(303)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(291)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(288)
2015
(287)
Paliwo
(277)
2009 rok
(272)
Konkursy
(264)
2016 rok
(256)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(250)
Nieodpłatna pomoc prawna
(227)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(226)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
za 2016 rok
(195)
Zapytania ofertowe
(186)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(157)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(133)
2017 rok
(75)
2017 rok
(63)
2016
(60)
Paliwo
(56)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(51)
Plan Zamówień Publicznych
(25)
2017 rok
(19)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(1)