Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1383244
ostatnia aktualizacja BIP'u:
19-06-2018
Rada Gminy
(156291)
Konkursy
(25118)
Aktualności Rady
(11062)
Urząd Gminy
(10995)
Zamówienia Publiczne
(10600)
Sołectwa
(8615)
2016 rok
(8188)
Oświadczenia majątkowe
(8138)
Budżet Gminy
(7363)
Radni Rady Gminy
(7041)
Jednostki organizacyjne
(6792)
Kontakt
(6420)
Nabory i konkursy
(6302)
Podatki i opłaty lokalne
(5978)
Wybory Samorządowe 2010
(5837)
Przewodniczący Rady Gminy
(5546)
CUW
(5520)
Statut Gminy
(5494)
Referaty
(5205)
Wybory
(5150)
Informacja o środowisku
(5108)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5087)
2017 rok
(4792)
Plan pracy Rady
(4577)
Komisje stałe Rady Gminy
(4446)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(4360)
Unewel - Olszewice
(4236)
Szkoły i przedszkola
(3951)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(3939)
Druki urzędowe do pobrania
(3765)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(3718)
Uchwały Rady Gminy
(3623)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(3504)
Regulamin Urzędu
(3499)
Szadkowice
(3359)
Tomaszówek
(3288)
Skarbnik Gminy
(3264)
Wybory Samorządowe 2014
(3236)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3233)
na wolne stanowiska urzędnicze
(3217)
Oświadczenia majątkowe
(3189)
Olszowiec
(3150)
Kunice
(3131)
Wybory Prezydenckie 2010
(3102)
Sekretarz Gminy
(3086)
Wójt Gminy
(2966)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(2938)
Antoniówka
(2882)
Owadów
(2881)
Prymusowa Wola
(2857)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(2855)
Uchwały RIO
(2852)
Kamień
(2836)
na rok 2011
(2799)
Antoninów
(2799)
Psary
(2795)
Wincentynów
(2772)
Zachorzów Kol.
(2726)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(2717)
Kozenin
(2629)
Wybory Ławników
(2629)
Sławno
(2629)
Trojanów
(2627)
Popławy
(2617)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2615)
Ludwinów
(2600)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2582)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(2581)
Sławno Kol.
(2572)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2557)
Gawrony
(2553)
2011 rok
(2539)
Grudzeń Las
(2536)
Rejestr instytucji kultury
(2499)
Ostrożna
(2496)
2010 rok
(2495)
Wygnanów
(2487)
Dąbrówka
(2486)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2474)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2465)
Celestynów
(2459)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2443)
Zachorzów
(2436)
Grudzeń Kol.
(2436)
Dąbrowa
(2378)
Ogłoszenia i komunikaty
(2372)
Józefów
(2371)
Kamilówka
(2366)
Sepno-Radonia
(2355)
Bratków
(2334)
Grążowice
(2310)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2304)
Uchwały budżetowe
(2294)
Statut Urzędu
(2285)
Wydawanie dowodów osobistych
(2276)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2258)
na rok 2012
(2235)
Przetargi
(2225)
2012 rok
(2213)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2190)
Przetargi
(2189)
na rok 2010
(2177)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2176)
na rok 2015
(2168)
na rok 2014
(2148)
2014 rok
(2146)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2127)
Budżet
(2124)
Ogłoszenia
(2108)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2088)
2013 rok
(2047)
na rok 2013
(2024)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2023)
Zarządzenia
(2011)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(1991)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(1991)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(1972)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(1961)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(1911)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(1895)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(1884)
inne nabory i konkursy
(1828)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1821)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(1816)
Referat Organizacjno - Prawny
(1739)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1718)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(1692)
Referat Finansów i Podatków
(1641)
2015 rok
(1608)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1597)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1594)
Komisja Samorządu, Ładu i Porządku Publicznego
(1563)
Referendum 2015
(1561)
Organizacje pozarządowe
(1552)
Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa
(1550)
Komisja Rewizyjna
(1549)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1505)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
(1466)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1459)
2012
(1446)
Dowody osobiste i meldunek
(1423)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1422)
na rok 2016
(1405)
za 2010 rok
(1394)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1372)
2010 rok
(1371)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1359)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1353)
2016 rok
(1348)
2009 rok
(1347)
2010
(1335)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1334)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1306)
GOPS
(1303)
za 2009 rok
(1288)
2017 rok
(1282)
Radca Prawny
(1274)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1252)
2013
(1219)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1215)
GZEAS
(1206)
Zgromadzenia
(1204)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1192)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1184)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1146)
Urząd Gminy
(1144)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1130)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1127)
za 2011 rok
(1098)
Uchwały budżetowe
(1098)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1098)
2008 rok
(1089)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1086)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1085)
2011 rok
(1079)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1075)
2011
(1068)
2014
(1046)
Konkursy i dotacje
(1040)
2010 rok
(1039)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1038)
2015 rok
(1025)
2015 rok
(1025)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1013)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1010)
2011 rok
(1008)
2011
(1003)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1001)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(999)
2012 rok
(987)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(973)
2010 rok
(951)
na rok 2017
(944)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(931)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(928)
za 2012 rok
(923)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(922)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(921)
2013 rok
(912)
2012 rok
(908)
Trwały zarząd
(903)
2010 rok
(902)
Wejście z mediami w teren gminny
(902)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(898)
Dysponowanie nieruchomościami
(894)
za 2013 rok
(893)
2011 rok
(892)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(884)
2013 rok
(875)
2010 rok
(847)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(847)
2012 rok
(846)
Uchwały RIO
(845)
2007 rok
(817)
2012
(814)
na 2009 rok
(807)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(804)
Ewidencja działalności gospodarczej
(802)
Przewozy uczniów do szkół
(801)
Programy współpracy i sprawozdania
(798)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(791)
Numeracja nieruchomości
(788)
Nieodpłatna pomoc prawna
(784)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(781)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(781)
2014 rok
(779)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(778)
2012 rok
(773)
Wygaszenie zezwolenia
(772)
2015 rok
(768)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(768)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(767)
2006 rok
(764)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(759)
Paliwo
(757)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(751)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(747)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(745)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(733)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(732)
2008 rok
(731)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(730)
za 2008 rok
(720)
Numeracja - zaświadczenia
(719)
za 2015 rok
(718)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(712)
Przewozy uczniów do szkół
(710)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(704)
za 2009 rok
(701)
Mieszkalnictwo/lokale
(695)
Wymeldowanie
(694)
Paliwo
(690)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(689)
na 2007 rok
(687)
Paliwo
(687)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(686)
2006 rok
(684)
za 2005 rok
(683)
za 2014 rok
(682)
za 2004 rok
(681)
Animator sportu
(680)
na 2005 rok
(677)
za 2007 rok
(677)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(675)
Zawiadomienie o znalezisku
(675)
na 2006 rok
(668)
2014 rok
(666)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(664)
na 2008 rok
(663)
USC
(661)
za 2006 rok
(661)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(661)
Inwestycje w pasie drogowym
(656)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(656)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(654)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(654)
Animator sportu
(653)
Udzielanie licencji
(651)
2014
(631)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(629)
Udostępnienie terenu
(628)
2013
(621)
2015
(620)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(617)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(613)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(608)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(599)
Ustalenia WZiZT
(590)
Zameldowanie ponad 2-mce
(590)
Zamiana
(587)
Koncesje alkoholowe
(581)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(581)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(580)
Repatrianci - nieruchomości
(580)
Użytkowanie wieczyste POD
(578)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(578)
Służebność gruntowa
(573)
Rejestracja
(571)
Przetarg
(570)
Wygaszenie licencji
(568)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(567)
Targowiska / giełdy
(567)
Dzierżawa
(559)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(553)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(551)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(551)
Oświadczenia
(550)
Najem lokalu użytkowego
(549)
Wymeldowanie
(547)
Zapytania ofertowe
(547)
Akta stanu cywilnego
(547)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(546)
2015
(544)
Sprawy Administracyjne
(544)
Projekty organizacji ruchu
(542)
Uszkodzenia pojazdów
(541)
Imprezy
(540)
2017 rok
(539)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(533)
Zwierzęta gospodarskie
(527)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(526)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(523)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(520)
Licencje
(517)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(517)
Żołnierze
(516)
Dane adresowe
(510)
Gospodarstwo rolne
(509)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(506)
Nabycie
(505)
Taksówki
(504)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(502)
Jubileusze
(502)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(500)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(499)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(497)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(497)
2016 rok
(496)
Usługi transportowe
(494)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(493)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(491)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(491)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(489)
Rejestracja urodzeń
(489)
Stypendia
(487)
Małżeństwo
(487)
Zmiana zezwolenia
(486)
Użytkowanie wieczyste
(486)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(486)
Użytkowanie wieczyste działek
(485)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(484)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(482)
Konkursy
(482)
Ochrona i konserwacja zabytków
(481)
Użytkowanie wieczyste
(480)
Sprzedaż nieruchomości
(479)
Zabezpieczenie dobra kultury
(479)
Opłaty za zezwolenia
(476)
Wkłady niepieniężne - aporty
(473)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(472)
Udzielanie pełnomocnictwa
(471)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(470)
Gospodarstwo rolne
(470)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(468)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(468)
Żołnierze
(467)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(464)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(464)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(464)
Udzielanie pożyczek na remonty
(463)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(462)
Organizacja ruchu
(460)
Nagrody
(459)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(455)
Nabywanie nieruchomości
(455)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(455)
Trwały zarząd
(452)
Postępowanie egzekucyjne
(452)
Wspólnoty gruntowe -statut
(452)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(452)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(452)
Obowiązek nauki/szkolny
(451)
Roszczenia odszkodowawcze
(451)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(449)
Uprawy roślinne
(449)
Zezwolenia
(448)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(445)
Rejestracja zgonów
(444)
Nabycie
(444)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(443)
Żołnierze
(443)
Użyczenie
(443)
Podatki i opłaty
(440)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(440)
Trwały zarząd
(439)
Radca Prawny
(439)
Określenie warunków działalności budowlanej
(438)
Wydawanie duplikatów
(438)
Umarzanie zaległości podatkowych
(436)
Wpis do ewidencji
(435)
Lokal mieszkalny
(435)
Udzielanie pożyczek na remonty
(434)
Odszkodowania drogowe
(433)
Udzielanie zezwolenia
(430)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(429)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(428)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(428)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(426)
Nagrody edukacyjne Miasta
(425)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(424)
Użytkowanie
(422)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(421)
Wydawanie zaświadczeń
(419)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(414)
Stypendia twórcze
(414)
Rolnictwo
(412)
Sprzedaż
(412)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(411)
Odszkodowania za działki
(409)
Zawiadomienia
(409)
Nieruchomości gminne
(409)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(408)
Stypendia edukacyjne Miasta
(408)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(406)
Użytkowanie wieczyste garaży
(406)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(405)
Użytkowanie wieczyste
(405)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(403)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(400)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(400)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(398)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(398)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(398)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(395)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(395)
Uszczerbek na zdrowiu
(386)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(384)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(382)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(379)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(378)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(375)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(374)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(374)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(374)
Nagrody Miasta
(370)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(367)
Opłata roczna
(366)
Opłata roczna
(365)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(365)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(362)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(359)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(359)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(359)
na rok 2018
(358)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(357)
Finanse
(356)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(354)
Edukacja i Kultura
(353)
Paliwo
(353)
za 2016 rok
(348)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(344)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(338)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(334)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(333)
2018 rok
(332)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(331)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(331)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(327)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(324)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(316)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(315)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(311)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(309)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(308)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(302)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(295)
2017 rok
(273)
2009 rok
(272)
za 2017 rok
(240)
2016
(234)
2018 rok
(211)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
Paliwo
(136)
2017
(134)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(125)
Referat Rozwoju i Promocji
(119)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(107)
2016
(107)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(106)
2018
(106)
2018
(88)
Uchwały
(85)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(83)
Paliwo
(80)
Plan Zamówień Publicznych
(74)
2017
(66)
2018 rok
(64)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(7)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(1)