Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1262990
ostatnia aktualizacja BIP'u:
08-12-2017
Rada Gminy
(142154)
Konkursy
(19737)
Aktualności Rady
(10586)
Urząd Gminy
(10163)
Sołectwa
(8112)
Zamówienia Publiczne
(8112)
2016 rok
(8066)
Oświadczenia majątkowe
(7409)
Budżet Gminy
(6845)
Radni Rady Gminy
(6570)
Jednostki organizacyjne
(6333)
Kontakt
(5898)
Nabory i konkursy
(5819)
Podatki i opłaty lokalne
(5502)
Wybory Samorządowe 2010
(5481)
Przewodniczący Rady Gminy
(5165)
CUW
(5122)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(4962)
Statut Gminy
(4875)
Referaty
(4850)
Wybory
(4736)
Informacja o środowisku
(4647)
Plan pracy Rady
(4200)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(4108)
Komisje stałe Rady Gminy
(4107)
Unewel - Olszewice
(3942)
Szkoły i przedszkola
(3699)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(3663)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(3440)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(3192)
Regulamin Urzędu
(3184)
Szadkowice
(3116)
Oświadczenia majątkowe
(3037)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3024)
Tomaszówek
(3019)
Skarbnik Gminy
(2995)
Wybory Samorządowe 2014
(2923)
na wolne stanowiska urzędnicze
(2896)
Wybory Prezydenckie 2010
(2883)
Olszowiec
(2868)
Sekretarz Gminy
(2859)
Druki urzędowe do pobrania
(2839)
Kunice
(2778)
Wójt Gminy
(2752)
Owadów
(2699)
Uchwały Rady Gminy
(2692)
Antoniówka
(2653)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(2644)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(2634)
na rok 2011
(2621)
Prymusowa Wola
(2614)
Uchwały RIO
(2614)
Wincentynów
(2574)
Antoninów
(2569)
Zachorzów Kol.
(2559)
Psary
(2550)
Kamień
(2535)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(2527)
Sławno
(2429)
Wybory Ławników
(2426)
Kozenin
(2415)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2407)
Popławy
(2406)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(2401)
Sławno Kol.
(2377)
Ludwinów
(2373)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2369)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2361)
Grudzeń Las
(2360)
Trojanów
(2353)
Gawrony
(2342)
Ostrożna
(2330)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2294)
Celestynów
(2289)
Zachorzów
(2280)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2274)
Wygnanów
(2264)
Dąbrówka
(2260)
Grudzeń Kol.
(2223)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2212)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2210)
Wydawanie dowodów osobistych
(2206)
2011 rok
(2203)
Ogłoszenia i komunikaty
(2201)
Józefów
(2195)
Kamilówka
(2192)
2010 rok
(2188)
Rejestr instytucji kultury
(2183)
Sepno-Radonia
(2177)
Bratków
(2148)
Dąbrowa
(2143)
Grążowice
(2139)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2117)
na rok 2012
(2100)
Statut Urzędu
(2090)
Przetargi
(2066)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2042)
Uchwały budżetowe
(2036)
Budżet
(2017)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2013)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(1989)
na rok 2015
(1982)
Przetargi
(1976)
na rok 2010
(1972)
na rok 2014
(1966)
2012 rok
(1929)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(1911)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(1903)
Ogłoszenia
(1878)
2014 rok
(1855)
na rok 2013
(1842)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(1818)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(1817)
2013 rok
(1808)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1805)
Zarządzenia
(1790)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(1768)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(1741)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(1695)
inne nabory i konkursy
(1682)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(1675)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(1652)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1632)
Referat Organizacjno - Prawny
(1621)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(1593)
Referat Finansów i Podatków
(1534)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1516)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(1484)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1446)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1422)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1421)
Komisja Rewizyjna
(1412)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1406)
Komisja Samorządu, Ładu i Porządku Publicznego
(1394)
Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa
(1388)
Dowody osobiste i meldunek
(1379)
Referendum 2015
(1324)
2015 rok
(1317)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
(1317)
za 2010 rok
(1305)
2010 rok
(1303)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1274)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1259)
2012
(1247)
na rok 2016
(1197)
za 2009 rok
(1194)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1192)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1189)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1188)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1186)
2009 rok
(1167)
Radca Prawny
(1165)
Organizacje pozarządowe
(1140)
GZEAS
(1136)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1135)
2010
(1127)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1089)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1079)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1077)
Urząd Gminy
(1076)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1072)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1063)
2013
(1057)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1048)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1039)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1034)
Uchwały budżetowe
(1031)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1030)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1020)
2016 rok
(1014)
2011 rok
(1009)
GOPS
(1005)
za 2011 rok
(984)
2010 rok
(962)
2015 rok
(955)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(952)
2008 rok
(950)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(945)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(945)
2011 rok
(941)
2015 rok
(933)
2012 rok
(928)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(928)
Zgromadzenia
(923)
2011
(918)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(916)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(914)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(908)
2010 rok
(892)
2011
(884)
Trwały zarząd
(880)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(878)
2014
(877)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(876)
Wejście z mediami w teren gminny
(859)
2013 rok
(856)
za 2012 rok
(852)
2011 rok
(836)
2012 rok
(832)
2010 rok
(829)
2017 rok
(828)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(821)
za 2013 rok
(813)
2013 rok
(812)
Dysponowanie nieruchomościami
(810)
Ewidencja działalności gospodarczej
(799)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(794)
2010 rok
(794)
Uchwały RIO
(786)
Numeracja nieruchomości
(785)
2012 rok
(783)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(777)
Konkursy i dotacje
(777)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(764)
2007 rok
(761)
na 2009 rok
(746)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(745)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(741)
2012
(740)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(739)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(737)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(735)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(729)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(727)
Przewozy uczniów do szkół
(727)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(725)
2014 rok
(719)
2006 rok
(712)
Paliwo
(710)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(710)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(707)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(706)
2012 rok
(700)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(687)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(685)
2008 rok
(681)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(680)
Numeracja - zaświadczenia
(677)
2015 rok
(673)
Zawiadomienie o znalezisku
(673)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(671)
za 2008 rok
(670)
Przewozy uczniów do szkół
(668)
Wygaszenie zezwolenia
(667)
Wymeldowanie
(665)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(664)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(663)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(661)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(658)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(654)
na rok 2017
(654)
za 2009 rok
(652)
Mieszkalnictwo/lokale
(651)
Inwestycje w pasie drogowym
(648)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(646)
Paliwo
(639)
za 2005 rok
(637)
Paliwo
(637)
na 2007 rok
(635)
za 2004 rok
(633)
Animator sportu
(632)
2006 rok
(629)
za 2007 rok
(628)
Animator sportu
(626)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(622)
USC
(619)
na 2005 rok
(619)
za 2015 rok
(619)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(616)
za 2006 rok
(615)
na 2006 rok
(613)
na 2008 rok
(613)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(600)
Udzielanie licencji
(598)
2014 rok
(596)
za 2014 rok
(595)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(590)
Programy współpracy i sprawozdania
(589)
Udostępnienie terenu
(589)
Zamiana
(587)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(581)
Zameldowanie ponad 2-mce
(581)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(577)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(576)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(575)
Użytkowanie wieczyste POD
(575)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(575)
Koncesje alkoholowe
(574)
Ustalenia WZiZT
(571)
Rejestracja
(569)
Targowiska / giełdy
(566)
Wygaszenie licencji
(565)
Przetarg
(563)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(557)
Dzierżawa
(550)
Najem lokalu użytkowego
(547)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(543)
Akta stanu cywilnego
(541)
Uszkodzenia pojazdów
(541)
2013
(541)
Wymeldowanie
(541)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(538)
Sprawy Administracyjne
(538)
2014
(537)
Imprezy
(537)
Repatrianci - nieruchomości
(534)
Służebność gruntowa
(530)
Projekty organizacji ruchu
(524)
Zwierzęta gospodarskie
(523)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(521)
Oświadczenia
(519)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(518)
Licencje
(515)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(514)
2017 rok
(513)
Żołnierze
(513)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(513)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(511)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(507)
Dane adresowe
(507)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(504)
Gospodarstwo rolne
(503)
Nabycie
(501)
Taksówki
(500)
Jubileusze
(499)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(496)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(496)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(494)
Usługi transportowe
(493)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(489)
2015
(488)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(488)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(488)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(488)
Zmiana zezwolenia
(486)
Stypendia
(485)
Małżeństwo
(484)
Użytkowanie wieczyste działek
(483)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(482)
Użytkowanie wieczyste
(482)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(482)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(479)
Użytkowanie wieczyste
(478)
Ochrona i konserwacja zabytków
(476)
Zabezpieczenie dobra kultury
(476)
Rejestracja urodzeń
(476)
Sprzedaż nieruchomości
(475)
Opłaty za zezwolenia
(471)
Wkłady niepieniężne - aporty
(470)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(468)
Udzielanie pełnomocnictwa
(468)
Żołnierze
(465)
Gospodarstwo rolne
(465)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(463)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(461)
Nieodpłatna pomoc prawna
(460)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(460)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(459)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(458)
Udzielanie pożyczek na remonty
(458)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(457)
Nagrody
(455)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(455)
Organizacja ruchu
(453)
Nabywanie nieruchomości
(453)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(452)
Trwały zarząd
(451)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(450)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(448)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(448)
Postępowanie egzekucyjne
(448)
Roszczenia odszkodowawcze
(447)
Obowiązek nauki/szkolny
(447)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(445)
Wspólnoty gruntowe -statut
(445)
Zezwolenia
(444)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(443)
Rejestracja zgonów
(442)
Użyczenie
(442)
Uprawy roślinne
(441)
Żołnierze
(440)
Nabycie
(440)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(440)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(439)
Trwały zarząd
(436)
Określenie warunków działalności budowlanej
(436)
Podatki i opłaty
(436)
Wydawanie duplikatów
(432)
Odszkodowania drogowe
(432)
Umarzanie zaległości podatkowych
(432)
Udzielanie pożyczek na remonty
(430)
Udzielanie zezwolenia
(429)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(428)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(427)
Lokal mieszkalny
(426)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(425)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(425)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(424)
Wpis do ewidencji
(424)
Nagrody edukacyjne Miasta
(423)
Użytkowanie
(421)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(420)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(417)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(415)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(412)
Stypendia twórcze
(412)
Sprzedaż
(409)
Odszkodowania za działki
(409)
2015
(408)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(407)
Stypendia edukacyjne Miasta
(407)
Wydawanie zaświadczeń
(407)
Rolnictwo
(406)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(406)
Nieruchomości gminne
(406)
Użytkowanie wieczyste garaży
(404)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(404)
Zawiadomienia
(403)
Użytkowanie wieczyste
(403)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(401)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(400)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(398)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(398)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(395)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(394)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(393)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(392)
Uszczerbek na zdrowiu
(386)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(382)
2017 rok
(382)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(380)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(376)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(376)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(374)
Radca Prawny
(373)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(370)
2016 rok
(369)
Nagrody Miasta
(368)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(368)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(365)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(363)
Opłata roczna
(363)
Opłata roczna
(362)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(358)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(356)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(355)
Konkursy
(354)
Finanse
(354)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(354)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(353)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(352)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(351)
Edukacja i Kultura
(350)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(342)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(329)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(327)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(326)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(325)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(322)
Paliwo
(315)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(313)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(311)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(307)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(307)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(297)
Zapytania ofertowe
(294)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(293)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(290)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(288)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(285)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(282)
2009 rok
(272)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(259)
za 2016 rok
(241)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(230)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
2017 rok
(163)
2016
(131)
Paliwo
(85)
2017 rok
(82)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(67)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(51)
Plan Zamówień Publicznych
(48)
2017
(22)
Referat Rozwoju i Promocji
(18)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(18)
Paliwo
(13)
2016
(10)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Ogłoszenia
(1)