Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1975180
ostatnia aktualizacja BIP'u:
02-06-2020
Rada Gminy
(206357)
Nabory i konkursy
(43704)
Zamówienia Publiczne
(18837)
Urząd Gminy
(14270)
Zaproszenia na sesje Rady Gminy
(13548)
Oświadczenia majątkowe
(11267)
Sołectwa
(10965)
2018 rok
(10571)
Radni Rady Gminy
(9059)
Budżet Gminy
(8982)
2016 rok
(8588)
Nabory i konkursy
(8570)
Wybory
(8519)
Jednostki organizacyjne
(8506)
Kontakt
(8392)
Druki urzędowe do pobrania
(8079)
Podatki i opłaty lokalne
(7306)
CUW
(7279)
Statut Gminy
(7225)
2019 rok
(7131)
Przewodniczący Rady Gminy
(6985)
Wybory Samorządowe 2010
(6929)
Informacja o środowisku
(6342)
Uchwały Rady Gminy
(6303)
Referaty
(6268)
2017 rok
(6201)
Plan pracy Rady
(5849)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5603)
Unewel - Olszewice
(5192)
na wolne stanowiska urzędnicze
(4850)
Regulamin Urzędu
(4836)
Szkoły i przedszkola
(4824)
Sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu
(4416)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(4413)
Szadkowice
(4143)
Skarbnik Gminy
(4101)
Sekretarz Gminy
(4085)
Tomaszówek
(4034)
Olszowiec
(4006)
Wybory Samorządowe 2014
(3995)
Kunice
(3972)
Wybory Prezydenckie 2010
(3887)
Wójt Gminy
(3808)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3806)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3685)
Owadów
(3553)
Prymusowa Wola
(3548)
2010 rok
(3546)
Psary
(3493)
Wybory Ławników
(3487)
Uchwały RIO
(3472)
Wincentynów
(3463)
Zachorzów Kol.
(3451)
Kamień
(3439)
Antoniówka
(3434)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(3424)
Ludwinów
(3418)
Popławy
(3409)
Antoninów
(3381)
2011 rok
(3379)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(3349)
Sławno
(3347)
Wygnanów
(3338)
Rejestr instytucji kultury
(3294)
Kozenin
(3269)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(3260)
Sławno Kol.
(3227)
Trojanów
(3225)
Grudzeń Las
(3212)
Zarządzenia Wójta Gminy
(3149)
Gawrony
(3132)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(3123)
Grudzeń Kol.
(3116)
Ostrożna
(3090)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(3082)
Przetargi
(3066)
Bratków
(3026)
Zachorzów
(3019)
Sepno-Radonia
(3017)
2014 rok
(3011)
Celestynów
(3005)
Dąbrówka
(3004)
Dąbrowa
(2982)
Uchwały budżetowe
(2980)
2012 rok
(2978)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2960)
Kamilówka
(2921)
Wybory Samorządowe 2018
(2908)
Ogłoszenia i komunikaty
(2868)
Józefów
(2863)
Statut Urzędu
(2837)
Grążowice
(2793)
Przetargi
(2737)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2731)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2726)
Ogłoszenia
(2704)
2013 rok
(2701)
Organizacje pozarządowe
(2663)
na rok 2012
(2655)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2605)
Zarządzenia
(2605)
na rok 2015
(2596)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2560)
na rok 2014
(2524)
Budżet
(2521)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2505)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(2496)
GOPS
(2479)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2472)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(2452)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2444)
na rok 2013
(2426)
Wydawanie dowodów osobistych
(2418)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(2409)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2405)
Sesje Rady Gminy on-line
(2398)
inne nabory i konkursy
(2389)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(2374)
2015 rok
(2355)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(2284)
2017 rok
(2280)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2261)
Referendum 2015
(2213)
Referat Organizacjno - Prawny
(2157)
2012
(2138)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(2117)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(2101)
2016 rok
(2093)
Referat Finansów i Podatków
(2076)
2010
(2062)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1997)
na rok 2016
(1963)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1936)
Zgromadzenia
(1930)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1907)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1844)
2013
(1819)
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
(1809)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1773)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1755)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1747)
Radca Prawny
(1716)
Konkursy i dotacje
(1712)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1703)
2009 rok
(1697)
2010 rok
(1682)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(1671)
za 2010 rok
(1669)
2014
(1658)
2018 rok
(1608)
Dowody osobiste i meldunek
(1579)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1574)
za 2009 rok
(1558)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1549)
2011
(1542)
na rok 2017
(1520)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1498)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1468)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1467)
GZEAS
(1465)
Programy współpracy i sprawozdania
(1431)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1417)
Urząd Gminy
(1408)
2008 rok
(1396)
za 2011 rok
(1393)
2019 rok
(1362)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1355)
2011 rok
(1353)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1337)
Uchwały budżetowe
(1321)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1314)
2011 rok
(1303)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(1299)
2015 rok
(1296)
2010 rok
(1283)
2011
(1279)
2012 rok
(1269)
2015 rok
(1267)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1247)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1243)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1231)
na rok 2018
(1217)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1216)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1204)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1201)
2010 rok
(1178)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1178)
za 2012 rok
(1173)
za 2013 rok
(1166)
2013 rok
(1165)
2010 rok
(1158)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1148)
Dysponowanie nieruchomościami
(1145)
2011 rok
(1145)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(1135)
2013 rok
(1116)
2007 rok
(1110)
2012 rok
(1102)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1101)
2012 rok
(1087)
2012 rok
(1081)
Trwały zarząd
(1074)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(1064)
2014 rok
(1056)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1053)
2010 rok
(1051)
2012
(1048)
Uchwały RIO
(1048)
2015
(1036)
2015 rok
(1031)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(1026)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023
(1020)
Samorządowy Zakład Komunalny
(1018)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(994)
2019 rok
(991)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(988)
za 2015 rok
(985)
Konkursy
(961)
Przewozy uczniów do szkół
(959)
na 2009 rok
(958)
Zapytania ofertowe
(956)
2006 rok
(952)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(948)
na rok 2019
(948)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(947)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(944)
Wejście z mediami w teren gminny
(935)
Paliwo
(934)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(934)
za 2014 rok
(930)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(914)
2017 rok
(906)
Wygaszenie zezwolenia
(905)
2008 rok
(903)
2014
(897)
za 2008 rok
(897)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(895)
2014 rok
(893)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(887)
Paliwo
(874)
Przewozy uczniów do szkół
(874)
za 2009 rok
(872)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018 rok
(871)
Paliwo
(870)
na 2007 rok
(854)
na 2005 rok
(853)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(851)
za 2007 rok
(842)
2006 rok
(842)
za 2005 rok
(838)
2018 rok
(836)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(835)
na 2008 rok
(833)
Ewidencja działalności gospodarczej
(830)
2013
(830)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(828)
2015
(825)
za 2004 rok
(824)
za 2006 rok
(822)
Komisje Rady Gminy
(821)
na 2006 rok
(818)
Animator sportu
(812)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(810)
2016
(809)
Numeracja nieruchomości
(803)
Mieszkalnictwo/lokale
(802)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(799)
Animator sportu
(796)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(790)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
(783)
Wymeldowanie
(782)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(778)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(773)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(767)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(754)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(751)
Numeracja - zaświadczenia
(746)
2016 rok
(745)
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
(741)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(739)
Udzielanie licencji
(733)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(729)
za 2016 rok
(721)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(716)
Inwestycje w pasie drogowym
(712)
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok
(711)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(703)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(703)
USC
(702)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(694)
Ustalenia WZiZT
(694)
Zawiadomienie o znalezisku
(690)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(689)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(682)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(677)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(673)
Udostępnienie terenu
(665)
Oświadczenia
(662)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(650)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(650)
Radca Prawny
(647)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(645)
Zameldowanie ponad 2-mce
(643)
Koncesje alkoholowe
(640)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(639)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(636)
Użytkowanie wieczyste POD
(631)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(630)
Zamiana
(614)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(613)
Repatrianci - nieruchomości
(613)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(612)
za 2017 rok
(611)
Referat Rozwoju i Promocji
(603)
Rejestracja
(602)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(602)
Raport o stanie gminy
(601)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(598)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(597)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(597)
Targowiska / giełdy
(595)
Służebność gruntowa
(594)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(593)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(593)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(591)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(590)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(590)
Przetarg
(590)
Sprawy Administracyjne
(587)
Dzierżawa
(583)
Wygaszenie licencji
(582)
Wymeldowanie
(580)
2019
(576)
Najem lokalu użytkowego
(576)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(570)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(569)
Z-ca Wójta Gminy
(567)
Akta stanu cywilnego
(565)
2017
(564)
Uszkodzenia pojazdów
(557)
Imprezy
(557)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(556)
Gospodarstwo rolne
(555)
Projekty organizacji ruchu
(552)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(547)
2017 rok
(546)
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - 2019r.
(543)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(542)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(540)
Zwierzęta gospodarskie
(539)
Rejestracja urodzeń
(539)
Stypendia
(539)
Dane adresowe
(538)
Licencje
(537)
GOK
(535)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(533)
Żołnierze
(531)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(531)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(528)
Jubileusze
(526)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(526)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(525)
Taksówki
(524)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(522)
Użytkowanie wieczyste
(521)
Gospodarstwo rolne
(521)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(517)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(517)
Nabycie
(517)
Nagrody
(516)
Uprawy roślinne
(513)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(511)
Opłaty za zezwolenia
(511)
Udzielanie pożyczek na remonty
(511)
Usługi transportowe
(510)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(510)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(509)
Użytkowanie wieczyste działek
(508)
2018
(506)
Małżeństwo
(505)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(505)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(504)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(503)
Paliwo
(503)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(502)
Zmiana zezwolenia
(499)
Użytkowanie wieczyste
(497)
Zabezpieczenie dobra kultury
(494)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(493)
Ochrona i konserwacja zabytków
(492)
Uchwały
(489)
Sprzedaż nieruchomości
(488)
Żołnierze
(487)
Udzielanie pożyczek na remonty
(485)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(485)
Stypendia twórcze
(484)
Udzielanie pełnomocnictwa
(483)
Nagrody edukacyjne Miasta
(483)
Zezwolenia
(482)
Wkłady niepieniężne - aporty
(481)
Obowiązek nauki/szkolny
(480)
Wpis do ewidencji
(480)
Organizacja ruchu
(475)
Rejestracja zgonów
(475)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(475)
Wspólnoty gruntowe -statut
(475)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(474)
GBP
(470)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(470)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(469)
Trwały zarząd
(468)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(468)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(467)
Postępowanie egzekucyjne
(466)
Zawiadomienia
(466)
Udzielanie zezwolenia
(465)
Nabywanie nieruchomości
(464)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(464)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(464)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(463)
Roszczenia odszkodowawcze
(461)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(461)
Podatki i opłaty
(460)
Użyczenie
(460)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(459)
Żołnierze
(457)
Nabycie
(457)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(454)
Stypendia edukacyjne Miasta
(453)
Określenie warunków działalności budowlanej
(452)
Wydawanie duplikatów
(452)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(450)
Trwały zarząd
(449)
Lokal mieszkalny
(449)
Odszkodowania drogowe
(448)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(447)
Umarzanie zaległości podatkowych
(445)
Rolnictwo
(445)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(444)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(443)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(438)
Nagrody Miasta
(438)
Nieruchomości gminne
(437)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(435)
Użytkowanie
(435)
Wydawanie zaświadczeń
(431)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(429)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(429)
2018
(428)
Odszkodowania za działki
(428)
Sprzedaż
(424)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(421)
Użytkowanie wieczyste
(420)
Paliwo
(420)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(417)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(417)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(416)
Użytkowanie wieczyste garaży
(416)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(416)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(414)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(411)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(406)
za 2018 rok
(405)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(403)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(402)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(399)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(399)
Uszczerbek na zdrowiu
(399)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(396)
Edukacja i Kultura
(396)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(393)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(393)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(393)
2018
(389)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(387)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(383)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(383)
2017
(380)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(379)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(378)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(378)
Opłata roczna
(377)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(376)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(375)
Opłata roczna
(374)
2014
(374)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(372)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(371)
2016
(369)
Finanse
(366)
Decyzje
(363)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(357)
2018 rok
(356)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(355)
Komisja Rewizyjna
(353)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(347)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(346)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(343)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(340)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(336)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(336)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(333)
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 r.
(331)
Paliwo
(327)
2011
(326)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(324)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(323)
2013
(317)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(315)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(314)
2012
(311)
2015
(307)
Komisja Finansów i Rolnictwa
(305)
2010
(304)
Referent ds. infrastruktury gminy
(301)
Sprawozdania
(297)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(296)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(294)
na rok 2020
(289)
Komisja Samorządu i Porządku Publicznego
(286)
RODO
(281)
2020
(275)
2009 rok
(272)
Wyniki wyborów
(257)
Plan Zamówień Publicznych
(255)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(254)
Referent ds. zamówień publicznych
(249)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(242)
2020 rok
(217)
ZSS Prymusowa Wola
(214)
za 2019 rok
(212)
Plany pracy komisji stałych Rady Gminy Sławno
(208)
PSP Zachorzów
(207)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
Informacje
(203)
PSP Szadkowice
(202)
Sprawozdania
(198)
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(197)
Sprawozdania
(190)
Paliwo
(189)
PSP Kozenin
(185)
PSP Sławno
(178)
PSP Celestynów
(178)
2019 rok
(175)
Zaproszenia na komisje Rady Gminy
(166)
PSP Kunice
(161)
Centrum Usług Wspólnych
(160)
Sprawozdania
(156)
Sprawozdania
(151)
PSP Kamień
(136)
Przetargi
(133)
RODO
(130)
Wybory do izb rolniczych
(127)
2019
(122)
ZAWIADOMIENIA
(115)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020
(114)
Paliwo
(97)
RODO
(97)
Zapytanie ofertowe na dostawę nowego samochodu dostawczego z zabudową typu furgon
(89)
Referent ds. księgowości
(87)
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę paliw na 2020 rok
(66)
Zapytanie ofertowe na wykonanie badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, badania komunalnych osadów ściekowych oraz testów zgodności skratek - Gmina Sławno w 2020 roku
(50)
2020 rok
(39)
za 2020 rok
(12)
2019
(9)
2020
(9)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(1)