Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1797546
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-12-2019
Rada Gminy
(193736)
Nabory i konkursy
(40548)
Zamówienia Publiczne
(17182)
Urząd Gminy
(13665)
Aktualności Rady
(13039)
Oświadczenia majątkowe
(10675)
Sołectwa
(10538)
2018 rok
(10468)
Radni Rady Gminy
(8729)
Budżet Gminy
(8614)
2016 rok
(8489)
Nabory i konkursy
(8141)
Jednostki organizacyjne
(8141)
Wybory
(8108)
Kontakt
(7915)
Druki urzędowe do pobrania
(6956)
Podatki i opłaty lokalne
(6923)
CUW
(6899)
Statut Gminy
(6857)
Wybory Samorządowe 2010
(6732)
Przewodniczący Rady Gminy
(6706)
2017 rok
(6083)
Referaty
(6054)
Informacja o środowisku
(6046)
Uchwały Rady Gminy
(5654)
Plan pracy Rady
(5581)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5489)
Unewel - Olszewice
(4975)
Szkoły i przedszkola
(4623)
na wolne stanowiska urzędnicze
(4585)
Regulamin Urzędu
(4532)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(4225)
Sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu
(4172)
2019 rok
(4026)
Szadkowice
(3977)
Skarbnik Gminy
(3899)
Tomaszówek
(3880)
Olszowiec
(3859)
Wybory Samorządowe 2014
(3846)
Kunice
(3818)
Sekretarz Gminy
(3817)
Wybory Prezydenckie 2010
(3749)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3622)
Wójt Gminy
(3588)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3474)
Prymusowa Wola
(3395)
Owadów
(3388)
2010 rok
(3357)
Psary
(3344)
Uchwały RIO
(3318)
Antoniówka
(3310)
Kamień
(3299)
Wincentynów
(3292)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(3285)
Zachorzów Kol.
(3277)
Wybory Ławników
(3266)
Antoninów
(3250)
Ludwinów
(3247)
Popławy
(3235)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(3207)
Sławno
(3206)
Wygnanów
(3179)
2011 rok
(3178)
na rok 2011
(3146)
Kozenin
(3133)
Trojanów
(3087)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(3085)
Rejestr instytucji kultury
(3064)
Grudzeń Las
(3064)
Sławno Kol.
(3056)
Gawrony
(3005)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(3003)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2990)
Grudzeń Kol.
(2972)
Ostrożna
(2951)
Dąbrówka
(2872)
Zachorzów
(2870)
Sepno-Radonia
(2868)
Bratków
(2864)
Celestynów
(2862)
Przetargi
(2856)
Dąbrowa
(2851)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(2837)
2014 rok
(2830)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2817)
Uchwały budżetowe
(2802)
2012 rok
(2798)
Kamilówka
(2773)
Ogłoszenia i komunikaty
(2751)
Józefów
(2749)
Wybory Samorządowe 2018
(2690)
Statut Urzędu
(2684)
Grążowice
(2673)
Przetargi
(2595)
2013 rok
(2578)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2566)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2564)
na rok 2010
(2543)
Ogłoszenia
(2540)
na rok 2012
(2537)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2469)
na rok 2015
(2468)
Zarządzenia
(2449)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2421)
na rok 2014
(2416)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2404)
Budżet
(2403)
Wydawanie dowodów osobistych
(2394)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2386)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2386)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(2355)
Organizacje pozarządowe
(2351)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2335)
na rok 2013
(2333)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(2307)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(2292)
GOPS
(2256)
inne nabory i konkursy
(2250)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(2248)
2015 rok
(2216)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2211)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(2158)
Referendum 2015
(2088)
2017 rok
(2088)
Referat Organizacjno - Prawny
(2041)
2012
(2004)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1962)
2016 rok
(1962)
Referat Finansów i Podatków
(1949)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1922)
2010
(1916)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1849)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1840)
na rok 2016
(1832)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1800)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(1778)
Zgromadzenia
(1764)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1737)
2013
(1704)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1694)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1650)
Sesje Rady Gminy on-line
(1636)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1625)
2009 rok
(1621)
Radca Prawny
(1614)
2010 rok
(1578)
za 2010 rok
(1577)
Dowody osobiste i meldunek
(1558)
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
(1528)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1526)
2014
(1515)
Konkursy i dotacje
(1497)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1496)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(1479)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1476)
za 2009 rok
(1471)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1459)
2011
(1440)
2018 rok
(1417)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1414)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1410)
GZEAS
(1381)
na rok 2017
(1378)
Urząd Gminy
(1320)
2008 rok
(1317)
za 2011 rok
(1301)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1290)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1289)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1267)
2011 rok
(1254)
Programy współpracy i sprawozdania
(1251)
Uchwały budżetowe
(1249)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1227)
2011 rok
(1224)
2015 rok
(1210)
2010 rok
(1201)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1200)
2011
(1196)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(1193)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1188)
2015 rok
(1172)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1167)
2019 rok
(1157)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1155)
2012 rok
(1149)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1148)
Dysponowanie nieruchomościami
(1131)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1127)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(1116)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1110)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1095)
2010 rok
(1092)
za 2012 rok
(1090)
2013 rok
(1079)
2010 rok
(1078)
za 2013 rok
(1069)
2011 rok
(1053)
na rok 2018
(1053)
Trwały zarząd
(1051)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1051)
2012 rok
(1038)
2007 rok
(1021)
2013 rok
(1020)
2012 rok
(1009)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(1007)
2012 rok
(1002)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(988)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(988)
2010 rok
(984)
Uchwały RIO
(969)
2012
(959)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(958)
2014 rok
(951)
2015 rok
(946)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(944)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(943)
2015
(937)
Wejście z mediami w teren gminny
(925)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(906)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(905)
na 2009 rok
(904)
za 2015 rok
(897)
2006 rok
(889)
Przewozy uczniów do szkół
(886)
Wygaszenie zezwolenia
(886)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(884)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(880)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(865)
Paliwo
(849)
2008 rok
(848)
Zapytania ofertowe
(845)
za 2008 rok
(844)
za 2014 rok
(841)
Konkursy
(836)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(835)
Ewidencja działalności gospodarczej
(829)
za 2009 rok
(825)
2014 rok
(824)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(820)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(820)
2017 rok
(816)
2014
(812)
na 2005 rok
(803)
Numeracja nieruchomości
(802)
Paliwo
(801)
Paliwo
(801)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(799)
Przewozy uczniów do szkół
(798)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(797)
na 2007 rok
(797)
Mieszkalnictwo/lokale
(796)
2006 rok
(787)
za 2007 rok
(786)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(785)
za 2005 rok
(783)
za 2004 rok
(781)
Wymeldowanie
(774)
na 2008 rok
(773)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(771)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(769)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023
(769)
za 2006 rok
(766)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(764)
na 2006 rok
(764)
2013
(762)
Animator sportu
(758)
2015
(757)
Numeracja - zaświadczenia
(744)
Animator sportu
(742)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(736)
Udzielanie licencji
(733)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(726)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(720)
2018 rok
(717)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(716)
Inwestycje w pasie drogowym
(704)
na rok 2019
(696)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(695)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018 rok
(694)
2019 rok
(692)
USC
(691)
Samorządowy Zakład Komunalny
(690)
Ustalenia WZiZT
(687)
Zawiadomienie o znalezisku
(686)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(684)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(682)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(677)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(672)
2016 rok
(670)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(670)
2016
(670)
Udostępnienie terenu
(664)
Oświadczenia
(646)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(644)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(643)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(642)
za 2016 rok
(638)
Zameldowanie ponad 2-mce
(635)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(635)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(634)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(630)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(629)
Użytkowanie wieczyste POD
(625)
Koncesje alkoholowe
(622)
Repatrianci - nieruchomości
(609)
Zamiana
(608)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(607)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(600)
Rejestracja
(598)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(594)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(592)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(592)
Służebność gruntowa
(591)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(589)
Przetarg
(586)
Radca Prawny
(584)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(584)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(584)
Targowiska / giełdy
(583)
Wygaszenie licencji
(582)
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
(579)
Dzierżawa
(579)
Wymeldowanie
(579)
Sprawy Administracyjne
(578)
Najem lokalu użytkowego
(569)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(568)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(559)
Akta stanu cywilnego
(558)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(558)
Komisje Rady Gminy
(557)
Uszkodzenia pojazdów
(556)
Imprezy
(554)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(550)
Projekty organizacji ruchu
(548)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(544)
Gospodarstwo rolne
(541)
Zwierzęta gospodarskie
(539)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(538)
Dane adresowe
(536)
Licencje
(536)
Rejestracja urodzeń
(533)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(532)
Żołnierze
(531)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(530)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(530)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(529)
Stypendia
(529)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(524)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(523)
Taksówki
(522)
Jubileusze
(522)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(521)
Gospodarstwo rolne
(520)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(519)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(516)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(515)
Użytkowanie wieczyste
(515)
za 2017 rok
(513)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(512)
Nabycie
(510)
Opłaty za zezwolenia
(509)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(509)
Usługi transportowe
(508)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(507)
Nagrody
(505)
Uprawy roślinne
(505)
Udzielanie pożyczek na remonty
(504)
Użytkowanie wieczyste działek
(504)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(503)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(502)
Małżeństwo
(501)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(501)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(500)
Referat Rozwoju i Promocji
(499)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(499)
Zmiana zezwolenia
(499)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(494)
Użytkowanie wieczyste
(492)
Zabezpieczenie dobra kultury
(491)
Ochrona i konserwacja zabytków
(491)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(488)
Sprzedaż nieruchomości
(484)
Żołnierze
(484)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(484)
Udzielanie pełnomocnictwa
(480)
Obowiązek nauki/szkolny
(479)
Zezwolenia
(478)
Wkłady niepieniężne - aporty
(477)
Nagrody edukacyjne Miasta
(476)
Stypendia twórcze
(475)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(474)
Wspólnoty gruntowe -statut
(473)
Wpis do ewidencji
(472)
Rejestracja zgonów
(472)
Udzielanie pożyczek na remonty
(471)
Organizacja ruchu
(469)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(468)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(468)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(465)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(462)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(462)
Trwały zarząd
(461)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(461)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(461)
Udzielanie zezwolenia
(460)
Zawiadomienia
(460)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(459)
Nabywanie nieruchomości
(459)
Postępowanie egzekucyjne
(459)
Roszczenia odszkodowawcze
(458)
2017
(458)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(455)
Podatki i opłaty
(454)
Żołnierze
(453)
Wydawanie duplikatów
(451)
Nabycie
(451)
Użyczenie
(450)
Określenie warunków działalności budowlanej
(448)
Odszkodowania drogowe
(447)
Stypendia edukacyjne Miasta
(447)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(446)
Umarzanie zaległości podatkowych
(445)
Trwały zarząd
(445)
Lokal mieszkalny
(444)
2017 rok
(444)
Paliwo
(443)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(442)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(440)
Rolnictwo
(437)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(437)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(432)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
(431)
Użytkowanie
(428)
Wydawanie zaświadczeń
(427)
Nagrody Miasta
(426)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(426)
Nieruchomości gminne
(425)
Odszkodowania za działki
(425)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(422)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(421)
Sprzedaż
(420)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(417)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(415)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(414)
Użytkowanie wieczyste garaży
(413)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(412)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(412)
Użytkowanie wieczyste
(411)
2018
(407)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(407)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(404)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(401)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(398)
Uszczerbek na zdrowiu
(396)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(395)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(393)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(392)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(390)
Z-ca Wójta Gminy
(388)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(387)
Edukacja i Kultura
(386)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(385)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(383)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(378)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(377)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(376)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(375)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(374)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(374)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(373)
Opłata roczna
(373)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(371)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(371)
Opłata roczna
(370)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(367)
Finanse
(365)
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok
(365)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(364)
Uchwały
(354)
2019
(353)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(351)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(349)
2018
(345)
Paliwo
(344)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(343)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(342)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(341)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(331)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(331)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(319)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(317)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(317)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(310)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(307)
2016
(301)
2017
(288)
Raport o stanie gminy
(286)
za 2018 rok
(281)
2009 rok
(272)
GOK
(267)
Decyzje
(263)
Paliwo
(259)
2018 rok
(258)
GBP
(235)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(233)
Komisja Rewizyjna
(224)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(224)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(216)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - 2019r.
(205)
Plan Zamówień Publicznych
(194)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(188)
Referent ds. infrastruktury gminy
(185)
Wyniki wyborów
(183)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(182)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(180)
Komisja Finansów i Rolnictwa
(171)
Komisja Samorządu i Porządku Publicznego
(164)
Referent ds. zamówień publicznych
(162)
Sprawozdania
(154)
2018
(154)
2014
(142)
2011
(129)
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(121)
2013
(118)
Paliwo
(116)
2012
(114)
2010
(113)
2015
(112)
Informacje
(110)
za 2019 rok
(105)
ZSS Prymusowa Wola
(100)
PSP Szadkowice
(99)
2019 rok
(96)
Plany pracy komisji stałych Rady Gminy Sławno
(95)
PSP Zachorzów
(92)
Sprawozdania
(91)
PSP Celestynów
(90)
RODO
(86)
PSP Sławno
(85)
PSP Kozenin
(81)
PSP Kunice
(79)
Sprawozdania
(78)
Sprawozdania
(74)
Centrum Usług Wspólnych
(70)
Sprawozdania
(62)
PSP Kamień
(62)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020
(52)
2019
(46)
Wybory do izb rolniczych
(45)
Przetargi
(38)
ZAWIADOMIENIA
(33)
Zapytanie ofertowe na dostawę nowego samochodu dostawczego z zabudową typu furgon
(33)
Referent ds. księgowości
(26)
Paliwo
(23)
RODO
(20)
RODO
(17)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(4)
Ogłoszenia
(1)