Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1420513
ostatnia aktualizacja BIP'u:
16-08-2018
Rada Gminy
(160597)
Konkursy
(26771)
Zamówienia Publiczne
(11409)
Aktualności Rady
(11234)
Urząd Gminy
(11225)
Sołectwa
(8736)
Oświadczenia majątkowe
(8482)
2016 rok
(8228)
Budżet Gminy
(7480)
Radni Rady Gminy
(7157)
Jednostki organizacyjne
(6933)
Kontakt
(6616)
Nabory i konkursy
(6396)
Podatki i opłaty lokalne
(6086)
Wybory Samorządowe 2010
(5957)
2017 rok
(5811)
CUW
(5677)
Przewodniczący Rady Gminy
(5625)
Statut Gminy
(5623)
Wybory
(5283)
Referaty
(5278)
Informacja o środowisku
(5214)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5119)
Plan pracy Rady
(4653)
Komisje stałe Rady Gminy
(4519)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(4430)
Unewel - Olszewice
(4298)
Druki urzędowe do pobrania
(4054)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(4020)
Szkoły i przedszkola
(4003)
Uchwały Rady Gminy
(3800)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(3780)
Regulamin Urzędu
(3573)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(3553)
Szadkowice
(3435)
Tomaszówek
(3362)
Skarbnik Gminy
(3333)
Wybory Samorządowe 2014
(3304)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3275)
na wolne stanowiska urzędnicze
(3261)
Olszowiec
(3253)
Kunice
(3234)
Oświadczenia majątkowe
(3220)
Wybory Prezydenckie 2010
(3172)
Sekretarz Gminy
(3138)
Wójt Gminy
(3012)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3005)
Antoniówka
(2934)
Prymusowa Wola
(2930)
Owadów
(2928)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(2924)
Uchwały RIO
(2918)
Kamień
(2908)
Antoninów
(2861)
Psary
(2855)
na rok 2011
(2837)
Wincentynów
(2823)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(2807)
Zachorzów Kol.
(2776)
Kozenin
(2718)
Popławy
(2710)
Wybory Ławników
(2684)
Sławno
(2684)
Trojanów
(2675)
Ludwinów
(2664)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2657)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2630)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(2618)
Sławno Kol.
(2616)
2011 rok
(2609)
Gawrony
(2604)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2590)
2010 rok
(2583)
Grudzeń Las
(2580)
Rejestr instytucji kultury
(2568)
Wygnanów
(2562)
Dąbrówka
(2540)
Ostrożna
(2537)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2532)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2506)
Celestynów
(2498)
Grudzeń Kol.
(2492)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2478)
Zachorzów
(2469)
Ogłoszenia i komunikaty
(2420)
Dąbrowa
(2419)
Józefów
(2416)
Kamilówka
(2404)
Sepno-Radonia
(2398)
Bratków
(2389)
Grążowice
(2348)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2347)
Uchwały budżetowe
(2341)
Statut Urzędu
(2330)
Wydawanie dowodów osobistych
(2295)
Przetargi
(2290)
Przetargi
(2278)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2274)
2012 rok
(2268)
na rok 2012
(2261)
2014 rok
(2224)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2217)
na rok 2010
(2214)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2202)
na rok 2015
(2201)
na rok 2014
(2179)
Budżet
(2161)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2156)
Ogłoszenia
(2152)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2137)
2013 rok
(2118)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2069)
na rok 2013
(2054)
Zarządzenia
(2053)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(2047)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2022)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2014)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2005)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(1954)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(1937)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(1923)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(1875)
inne nabory i konkursy
(1842)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1823)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1766)
Referat Organizacjno - Prawny
(1761)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(1729)
2015 rok
(1676)
Referat Finansów i Podatków
(1662)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1630)
Organizacje pozarządowe
(1618)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1618)
Referendum 2015
(1609)
Komisja Samorządu, Ładu i Porządku Publicznego
(1593)
Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa
(1575)
Komisja Rewizyjna
(1571)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1531)
2012
(1505)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
(1489)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1474)
na rok 2016
(1458)
Dowody osobiste i meldunek
(1453)
2016 rok
(1426)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1426)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1417)
za 2010 rok
(1409)
GOPS
(1400)
2009 rok
(1397)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1394)
2010 rok
(1385)
2017 rok
(1375)
2010
(1370)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1369)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1365)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1326)
za 2009 rok
(1303)
Radca Prawny
(1296)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1267)
2013
(1264)
Zgromadzenia
(1263)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1256)
GZEAS
(1225)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1224)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1193)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1158)
Urząd Gminy
(1157)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1139)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1138)
za 2011 rok
(1120)
2011
(1119)
2008 rok
(1119)
Uchwały budżetowe
(1108)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1103)
Konkursy i dotacje
(1098)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1093)
2011 rok
(1092)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1086)
2014
(1086)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1084)
2010 rok
(1062)
2015 rok
(1040)
2015 rok
(1040)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1038)
2011 rok
(1028)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1024)
2011
(1022)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1018)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1015)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1010)
2012 rok
(1007)
na rok 2017
(995)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(982)
2010 rok
(959)
Dysponowanie nieruchomościami
(957)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(955)
za 2012 rok
(934)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(933)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(932)
2013 rok
(930)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(926)
2012 rok
(925)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(922)
2010 rok
(917)
Wejście z mediami w teren gminny
(912)
Trwały zarząd
(910)
za 2013 rok
(906)
2011 rok
(898)
2013 rok
(890)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(886)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(861)
Nieodpłatna pomoc prawna
(856)
2012 rok
(855)
Uchwały RIO
(854)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(853)
2010 rok
(852)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(851)
Programy współpracy i sprawozdania
(849)
2007 rok
(828)
2012
(826)
Przewozy uczniów do szkół
(817)
na 2009 rok
(815)
Wygaszenie zezwolenia
(805)
Ewidencja działalności gospodarczej
(805)
2012 rok
(801)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(799)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(798)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(796)
2014 rok
(795)
Numeracja nieruchomości
(792)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(791)
2015 rok
(789)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(781)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(777)
2006 rok
(772)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(769)
Paliwo
(768)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(765)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(758)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(750)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(748)
2008 rok
(741)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(736)
Numeracja - zaświadczenia
(732)
za 2015 rok
(731)
za 2008 rok
(726)
2018 rok
(721)
Przewozy uczniów do szkół
(720)
Mieszkalnictwo/lokale
(717)
za 2009 rok
(714)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(714)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(711)
Wymeldowanie
(708)
Paliwo
(705)
Paliwo
(699)
na 2007 rok
(694)
2006 rok
(693)
za 2014 rok
(692)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(691)
za 2005 rok
(691)
za 2004 rok
(688)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(687)
Animator sportu
(687)
na 2005 rok
(686)
za 2007 rok
(685)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(681)
2014 rok
(681)
na 2006 rok
(675)
Zawiadomienie o znalezisku
(675)
na 2008 rok
(673)
USC
(672)
za 2006 rok
(671)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(666)
Udzielanie licencji
(665)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(665)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(665)
Inwestycje w pasie drogowym
(660)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(659)
Animator sportu
(656)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(656)
2014
(650)
2015
(645)
Udostępnienie terenu
(641)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(632)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(627)
2013
(627)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(620)
Ustalenia WZiZT
(613)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(610)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(602)
Zameldowanie ponad 2-mce
(593)
Zamiana
(590)
Repatrianci - nieruchomości
(590)
Zapytania ofertowe
(589)
Koncesje alkoholowe
(586)
Służebność gruntowa
(586)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(584)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(582)
Użytkowanie wieczyste POD
(582)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(580)
Rejestracja
(575)
Wygaszenie licencji
(572)
Przetarg
(571)
Targowiska / giełdy
(569)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(568)
2015
(566)
Oświadczenia
(565)
2017 rok
(561)
Dzierżawa
(560)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(557)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(557)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(556)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(555)
Najem lokalu użytkowego
(550)
Akta stanu cywilnego
(547)
Wymeldowanie
(547)
Sprawy Administracyjne
(546)
Imprezy
(545)
Uszkodzenia pojazdów
(544)
Projekty organizacji ruchu
(542)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(542)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(542)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(528)
Zwierzęta gospodarskie
(527)
Licencje
(520)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(520)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(520)
Żołnierze
(519)
Konkursy
(517)
2016 rok
(516)
Dane adresowe
(513)
Taksówki
(510)
Gospodarstwo rolne
(509)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(507)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(507)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(506)
Jubileusze
(506)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(505)
Nabycie
(505)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(503)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(503)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(501)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(499)
Usługi transportowe
(499)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(496)
Stypendia
(493)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(493)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(492)
Rejestracja urodzeń
(491)
Małżeństwo
(491)
Użytkowanie wieczyste
(490)
Zmiana zezwolenia
(489)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(489)
Użytkowanie wieczyste działek
(487)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(485)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(483)
Ochrona i konserwacja zabytków
(482)
Udzielanie pożyczek na remonty
(482)
Zabezpieczenie dobra kultury
(481)
Użytkowanie wieczyste
(480)
Sprzedaż nieruchomości
(479)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(478)
Opłaty za zezwolenia
(476)
Wkłady niepieniężne - aporty
(473)
Żołnierze
(472)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(472)
Udzielanie pełnomocnictwa
(472)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(471)
Gospodarstwo rolne
(470)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(470)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(466)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(465)
Nagrody
(465)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(463)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(462)
Organizacja ruchu
(461)
Radca Prawny
(458)
2018 rok
(456)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(455)
Trwały zarząd
(455)
Nabywanie nieruchomości
(455)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(455)
Wspólnoty gruntowe -statut
(454)
Postępowanie egzekucyjne
(453)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(452)
Zezwolenia
(452)
Roszczenia odszkodowawcze
(452)
Obowiązek nauki/szkolny
(451)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(450)
Uprawy roślinne
(450)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(449)
Rejestracja zgonów
(446)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(446)
na rok 2018
(445)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(445)
Nabycie
(444)
Żołnierze
(443)
Użyczenie
(443)
Podatki i opłaty
(442)
Trwały zarząd
(439)
Wydawanie duplikatów
(439)
Określenie warunków działalności budowlanej
(438)
Udzielanie pożyczek na remonty
(437)
Lokal mieszkalny
(436)
Odszkodowania drogowe
(436)
Umarzanie zaległości podatkowych
(436)
Wpis do ewidencji
(435)
Udzielanie zezwolenia
(432)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(431)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(431)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(429)
Nagrody edukacyjne Miasta
(427)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(426)
Użytkowanie
(425)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(424)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(424)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(421)
Wydawanie zaświadczeń
(420)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(419)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(419)
Stypendia twórcze
(419)
Rolnictwo
(412)
Sprzedaż
(412)
Odszkodowania za działki
(411)
Zawiadomienia
(411)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(411)
Stypendia edukacyjne Miasta
(410)
Nieruchomości gminne
(409)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(408)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(407)
Użytkowanie wieczyste garaży
(407)
Użytkowanie wieczyste
(405)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(404)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(403)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(402)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(401)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(400)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(398)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(396)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(395)
Uszczerbek na zdrowiu
(389)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(388)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(383)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(379)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(379)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(376)
Nagrody Miasta
(376)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(376)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(375)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(372)
Opłata roczna
(368)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(367)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(367)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(366)
Opłata roczna
(365)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(365)
za 2016 rok
(363)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(363)
Paliwo
(361)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(360)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(360)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(359)
Edukacja i Kultura
(356)
Finanse
(356)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(354)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(349)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(344)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(334)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(332)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(331)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(329)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(326)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(318)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(317)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(312)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(311)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(310)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(303)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(296)
2017 rok
(294)
2009 rok
(272)
za 2017 rok
(271)
2016
(263)
2018 rok
(253)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
2017
(173)
Paliwo
(158)
2018
(149)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(147)
Referat Rozwoju i Promocji
(140)
2016
(126)
Paliwo
(121)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(120)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(116)
2018
(113)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(109)
Uchwały
(100)
Wybory Samorządowe 2018
(90)
2017
(87)
Plan Zamówień Publicznych
(86)
2018 rok
(85)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(62)
Samorządowy Zakład Komunalny
(53)
Decyzje
(24)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(19)
za 2018 rok
(10)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(4)
Ogłoszenia
(1)