Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1348169
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-03-2018
Rada Gminy
(152217)
Konkursy
(23252)
Aktualności Rady
(10925)
Urząd Gminy
(10737)
Zamówienia Publiczne
(9799)
Sołectwa
(8495)
2016 rok
(8153)
Oświadczenia majątkowe
(7841)
Budżet Gminy
(7210)
Radni Rady Gminy
(6915)
Jednostki organizacyjne
(6674)
Kontakt
(6286)
Nabory i konkursy
(6174)
Podatki i opłaty lokalne
(5870)
Wybory Samorządowe 2010
(5748)
Przewodniczący Rady Gminy
(5444)
CUW
(5438)
Statut Gminy
(5302)
Referaty
(5118)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5049)
Wybory
(5046)
Informacja o środowisku
(4974)
Plan pracy Rady
(4489)
Komisje stałe Rady Gminy
(4363)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(4305)
Unewel - Olszewice
(4169)
Szkoły i przedszkola
(3896)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(3872)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(3650)
Druki urzędowe do pobrania
(3522)
Regulamin Urzędu
(3428)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(3427)
Uchwały Rady Gminy
(3385)
Szadkowice
(3293)
Tomaszówek
(3214)
Skarbnik Gminy
(3192)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3180)
Wybory Samorządowe 2014
(3152)
Oświadczenia majątkowe
(3141)
na wolne stanowiska urzędnicze
(3134)
Olszowiec
(3083)
Kunice
(3050)
Wybory Prezydenckie 2010
(3041)
Sekretarz Gminy
(3038)
2017 rok
(2964)
Wójt Gminy
(2918)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(2857)
Owadów
(2841)
Antoniówka
(2827)
Prymusowa Wola
(2803)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(2794)
Uchwały RIO
(2787)
na rok 2011
(2768)
Kamień
(2764)
Antoninów
(2738)
Psary
(2732)
Wincentynów
(2731)
Zachorzów Kol.
(2684)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(2674)
Sławno
(2583)
Kozenin
(2583)
Wybory Ławników
(2580)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2575)
Trojanów
(2561)
Popławy
(2557)
Ludwinów
(2552)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2531)
Sławno Kol.
(2529)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(2528)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2517)
Gawrony
(2500)
Grudzeń Las
(2495)
Ostrożna
(2455)
2011 rok
(2447)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2433)
Wygnanów
(2432)
Dąbrówka
(2426)
Celestynów
(2419)
Rejestr instytucji kultury
(2410)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2410)
Zachorzów
(2404)
2010 rok
(2403)
Grudzeń Kol.
(2389)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2388)
Józefów
(2337)
Ogłoszenia i komunikaty
(2336)
Kamilówka
(2330)
Dąbrowa
(2328)
Sepno-Radonia
(2317)
Bratków
(2298)
Grążowice
(2273)
Wydawanie dowodów osobistych
(2254)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2243)
Statut Urzędu
(2238)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2231)
Uchwały budżetowe
(2223)
na rok 2012
(2209)
Przetargi
(2182)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2171)
na rok 2010
(2144)
Przetargi
(2143)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2141)
2012 rok
(2137)
na rok 2015
(2128)
na rok 2014
(2110)
Budżet
(2098)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2097)
2014 rok
(2074)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2047)
Ogłoszenia
(2015)
na rok 2013
(1988)
2013 rok
(1986)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(1973)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(1970)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(1951)
Zarządzenia
(1928)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(1913)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(1884)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(1866)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(1845)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(1838)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1815)
inne nabory i konkursy
(1787)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(1754)
Referat Organizacjno - Prawny
(1708)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1688)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(1641)
Referat Finansów i Podatków
(1610)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1568)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1557)
Komisja Samorządu, Ładu i Porządku Publicznego
(1527)
2015 rok
(1527)
Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa
(1519)
Komisja Rewizyjna
(1519)
Referendum 2015
(1496)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1481)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1456)
Organizacje pozarządowe
(1445)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
(1432)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1415)
Dowody osobiste i meldunek
(1405)
2012
(1389)
za 2010 rok
(1376)
na rok 2016
(1363)
2010 rok
(1354)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1334)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1330)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1308)
2009 rok
(1306)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1304)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1290)
2010
(1279)
za 2009 rok
(1266)
Radca Prawny
(1253)
2016 rok
(1245)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1233)
GOPS
(1232)
GZEAS
(1189)
2017 rok
(1185)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1184)
2013
(1178)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1165)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1135)
Zgromadzenia
(1133)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1128)
Urząd Gminy
(1123)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1117)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1114)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1096)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1085)
Uchwały budżetowe
(1085)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1078)
za 2011 rok
(1070)
2011 rok
(1064)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1062)
2008 rok
(1051)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1037)
2011
(1027)
2010 rok
(1022)
2015 rok
(1009)
2014
(1003)
2015 rok
(999)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(996)
2011 rok
(991)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(990)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(988)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(978)
2011
(975)
2012 rok
(972)
Konkursy i dotacje
(961)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(956)
2010 rok
(935)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(931)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(921)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(917)
za 2012 rok
(907)
Trwały zarząd
(900)
2013 rok
(898)
na rok 2017
(896)
2012 rok
(891)
Wejście z mediami w teren gminny
(890)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(890)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(882)
2010 rok
(881)
2011 rok
(881)
za 2013 rok
(880)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(876)
Dysponowanie nieruchomościami
(871)
2013 rok
(862)
2010 rok
(837)
Uchwały RIO
(836)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(835)
2012 rok
(831)
2007 rok
(804)
Ewidencja działalności gospodarczej
(802)
na 2009 rok
(798)
2012
(796)
Numeracja nieruchomości
(788)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(783)
Przewozy uczniów do szkół
(781)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(780)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(767)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(767)
2014 rok
(763)
2012 rok
(762)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(759)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(758)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(758)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(755)
Programy współpracy i sprawozdania
(753)
2006 rok
(749)
Paliwo
(748)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(746)
2015 rok
(745)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(738)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(738)
Wygaszenie zezwolenia
(736)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(733)
2008 rok
(722)
za 2008 rok
(713)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(710)
Nieodpłatna pomoc prawna
(706)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(706)
Numeracja - zaświadczenia
(704)
Przewozy uczniów do szkół
(702)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(696)
za 2015 rok
(695)
za 2009 rok
(693)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(689)
Wymeldowanie
(688)
Mieszkalnictwo/lokale
(685)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(683)
na 2007 rok
(680)
Paliwo
(679)
za 2005 rok
(676)
2006 rok
(675)
za 2004 rok
(674)
Zawiadomienie o znalezisku
(673)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(672)
Animator sportu
(671)
Paliwo
(671)
za 2007 rok
(668)
na 2005 rok
(667)
za 2014 rok
(664)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(664)
na 2006 rok
(662)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(661)
na 2008 rok
(656)
Inwestycje w pasie drogowym
(654)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(654)
za 2006 rok
(654)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(653)
2014 rok
(651)
Animator sportu
(647)
USC
(644)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(641)
Udzielanie licencji
(630)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(627)
Udostępnienie terenu
(617)
2014
(612)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(607)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(603)
2013
(603)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(601)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(599)
Zamiana
(587)
Ustalenia WZiZT
(587)
Zameldowanie ponad 2-mce
(587)
2015
(585)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(583)
Koncesje alkoholowe
(580)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(580)
Użytkowanie wieczyste POD
(578)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(578)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(577)
Rejestracja
(571)
Wygaszenie licencji
(568)
Przetarg
(566)
Targowiska / giełdy
(566)
Repatrianci - nieruchomości
(565)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(564)
Dzierżawa
(557)
Służebność gruntowa
(554)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(551)
Najem lokalu użytkowego
(549)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(549)
Akta stanu cywilnego
(547)
Wymeldowanie
(545)
Sprawy Administracyjne
(543)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(542)
Oświadczenia
(542)
Projekty organizacji ruchu
(541)
Uszkodzenia pojazdów
(541)
Imprezy
(540)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(535)
Zwierzęta gospodarskie
(526)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(525)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(524)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(522)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(518)
Licencje
(517)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(517)
Żołnierze
(515)
Dane adresowe
(508)
2015
(508)
Gospodarstwo rolne
(508)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(506)
2017 rok
(505)
Nabycie
(505)
Taksówki
(503)
Jubileusze
(502)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(501)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(500)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(498)
Usługi transportowe
(494)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(491)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(490)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(490)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(489)
Małżeństwo
(487)
Rejestracja urodzeń
(487)
Zmiana zezwolenia
(486)
Użytkowanie wieczyste
(486)
Stypendia
(486)
Użytkowanie wieczyste działek
(485)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(484)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(484)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(482)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(481)
Ochrona i konserwacja zabytków
(480)
Użytkowanie wieczyste
(478)
Zabezpieczenie dobra kultury
(477)
Sprzedaż nieruchomości
(477)
Opłaty za zezwolenia
(476)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(472)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(471)
Udzielanie pełnomocnictwa
(471)
Wkłady niepieniężne - aporty
(471)
Gospodarstwo rolne
(468)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(468)
Żołnierze
(467)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(467)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(463)
Udzielanie pożyczek na remonty
(463)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(462)
2016 rok
(462)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(462)
Organizacja ruchu
(460)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(457)
Nagrody
(457)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(455)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(455)
Konkursy
(455)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(454)
Nabywanie nieruchomości
(454)
Trwały zarząd
(452)
Postępowanie egzekucyjne
(452)
Roszczenia odszkodowawcze
(451)
Obowiązek nauki/szkolny
(450)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(450)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(449)
Wspólnoty gruntowe -statut
(447)
Zezwolenia
(447)
Uprawy roślinne
(446)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(445)
Nabycie
(444)
Rejestracja zgonów
(443)
Żołnierze
(443)
Użyczenie
(442)
Zapytania ofertowe
(442)
Podatki i opłaty
(440)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(440)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(439)
Wydawanie duplikatów
(438)
Trwały zarząd
(436)
Określenie warunków działalności budowlanej
(436)
Umarzanie zaległości podatkowych
(436)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(435)
Wpis do ewidencji
(433)
Udzielanie pożyczek na remonty
(433)
Odszkodowania drogowe
(433)
Lokal mieszkalny
(431)
Udzielanie zezwolenia
(430)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(429)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(428)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(427)
Radca Prawny
(426)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(425)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(424)
Nagrody edukacyjne Miasta
(424)
Użytkowanie
(422)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(419)
Wydawanie zaświadczeń
(417)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(413)
Stypendia twórcze
(412)
Rolnictwo
(411)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(410)
Odszkodowania za działki
(409)
Sprzedaż
(409)
Nieruchomości gminne
(408)
Stypendia edukacyjne Miasta
(407)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(407)
Zawiadomienia
(406)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(405)
Użytkowanie wieczyste garaży
(405)
Użytkowanie wieczyste
(403)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(402)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(400)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(399)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(398)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(397)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(395)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(393)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(386)
Uszczerbek na zdrowiu
(386)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(384)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(382)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(378)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(378)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(374)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(374)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(372)
Nagrody Miasta
(368)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(367)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(367)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(365)
Opłata roczna
(363)
Opłata roczna
(362)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(362)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(359)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(359)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(357)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(357)
Finanse
(356)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(354)
Edukacja i Kultura
(353)
Paliwo
(345)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(344)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(337)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(333)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(331)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(330)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(328)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(326)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(323)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(318)
za 2016 rok
(317)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(316)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(315)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(311)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(309)
na rok 2018
(303)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(302)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(301)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(295)
2009 rok
(272)
2017 rok
(252)
2016
(206)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
za 2017 rok
(196)
2018 rok
(193)
2018 rok
(138)
Paliwo
(120)
2017
(104)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(101)
Referat Rozwoju i Promocji
(93)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(87)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(84)
2016
(82)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(72)
Plan Zamówień Publicznych
(66)
2018
(64)
Uchwały
(62)
Paliwo
(51)
2018
(49)
2017
(39)
2018 rok
(36)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(1)