Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2083029
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-10-2020
Rada Gminy
(217508)
Nabory i konkursy
(46817)
Zamówienia Publiczne
(20099)
Urząd Gminy
(14839)
Zaproszenia na sesje Rady Gminy
(13848)
Oświadczenia majątkowe
(11897)
Sołectwa
(11272)
2018 rok
(10619)
Radni Rady Gminy
(9242)
Budżet Gminy
(9211)
Nabory i konkursy
(8950)
Jednostki organizacyjne
(8949)
Druki urzędowe do pobrania
(8909)
Wybory
(8908)
Kontakt
(8704)
2016 rok
(8641)
2019 rok
(8056)
CUW
(7650)
Podatki i opłaty lokalne
(7490)
Statut Gminy
(7461)
Przewodniczący Rady Gminy
(7153)
Wybory Samorządowe 2010
(7017)
Uchwały Rady Gminy
(6651)
Informacja o środowisku
(6516)
Referaty
(6434)
2017 rok
(6254)
Plan pracy Rady
(5998)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5692)
Unewel - Olszewice
(5349)
na wolne stanowiska urzędnicze
(5122)
Regulamin Urzędu
(5055)
Szkoły i przedszkola
(4937)
Sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu
(4577)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(4532)
Sekretarz Gminy
(4249)
Skarbnik Gminy
(4248)
Szadkowice
(4242)
Tomaszówek
(4135)
Olszowiec
(4111)
Kunice
(4074)
Wybory Samorządowe 2014
(4063)
Wybory Prezydenckie 2010
(3963)
Wójt Gminy
(3959)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3926)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
(3830)
2010 rok
(3647)
Owadów
(3646)
Prymusowa Wola
(3638)
Wybory Ławników
(3612)
Psary
(3589)
Uchwały RIO
(3570)
Wincentynów
(3563)
Zachorzów Kol.
(3542)
Kamień
(3527)
Ludwinów
(3517)
Antoniówka
(3517)
Popławy
(3511)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(3496)
2011 rok
(3495)
Antoninów
(3471)
Wygnanów
(3447)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(3433)
Sławno
(3430)
Rejestr instytucji kultury
(3426)
Kozenin
(3362)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(3351)
Grudzeń Las
(3310)
Sławno Kol.
(3307)
Trojanów
(3306)
Zarządzenia Wójta Gminy
(3254)
Przetargi
(3251)
Gawrony
(3231)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(3229)
Grudzeń Kol.
(3214)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(3205)
Ostrożna
(3200)
Bratków
(3115)
Sepno-Radonia
(3114)
Zachorzów
(3104)
Celestynów
(3099)
2014 rok
(3095)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(3083)
Dąbrówka
(3083)
Uchwały budżetowe
(3080)
Dąbrowa
(3057)
2012 rok
(3056)
Wybory Samorządowe 2018
(3040)
Kamilówka
(3005)
Józefów
(2954)
Ogłoszenia i komunikaty
(2939)
Statut Urzędu
(2926)
Sesje Rady Gminy on-line
(2923)
Grążowice
(2873)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2848)
Referat Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2847)
Organizacje pozarządowe
(2822)
Przetargi
(2820)
Ogłoszenia
(2789)
2013 rok
(2773)
na rok 2012
(2726)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2684)
na rok 2015
(2679)
Zarządzenia
(2679)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2641)
Budżet
(2596)
GOPS
(2595)
na rok 2014
(2586)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2581)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(2570)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2551)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(2539)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2495)
na rok 2013
(2492)
inne nabory i konkursy
(2482)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(2480)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(2454)
2015 rok
(2442)
Wydawanie dowodów osobistych
(2435)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2418)
2017 rok
(2383)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(2347)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2289)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(2270)
Referendum 2015
(2269)
Referat Organizacjno - Prawny
(2246)
2012
(2207)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(2196)
2020 rok
(2191)
2016 rok
(2174)
Referat Finansów i Podatków
(2154)
2010
(2143)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(2080)
na rok 2016
(2049)
Zgromadzenia
(2041)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1971)
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
(1966)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1947)
2013
(1874)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1855)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1848)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1835)
Konkursy i dotacje
(1822)
Radca Prawny
(1786)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(1773)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1758)
2009 rok
(1748)
za 2010 rok
(1734)
2014
(1728)
2010 rok
(1725)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1709)
2018 rok
(1703)
za 2009 rok
(1622)
na rok 2017
(1601)
Dowody osobiste i meldunek
(1593)
2011
(1593)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1580)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1576)
Programy współpracy i sprawozdania
(1529)
GZEAS
(1519)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1504)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1477)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1474)
Urząd Gminy
(1470)
za 2011 rok
(1457)
2019 rok
(1451)
2008 rok
(1434)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1425)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1416)
2011 rok
(1403)
Uchwały budżetowe
(1372)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(1364)
2011 rok
(1356)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1355)
2010 rok
(1342)
2015 rok
(1340)
2012 rok
(1331)
Samorządowy Zakład Komunalny
(1330)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1326)
2011
(1321)
2015 rok
(1318)
na rok 2018
(1297)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1281)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1252)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1250)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1239)
za 2012 rok
(1234)
za 2013 rok
(1232)
2010 rok
(1230)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1223)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1207)
2013 rok
(1206)
2010 rok
(1204)
2011 rok
(1194)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1189)
2013 rok
(1176)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023
(1174)
2012 rok
(1159)
Dysponowanie nieruchomościami
(1156)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1153)
2007 rok
(1151)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(1144)
2012 rok
(1129)
2012 rok
(1118)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1111)
Uchwały RIO
(1103)
2014 rok
(1103)
2010 rok
(1101)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(1096)
2012
(1093)
2019 rok
(1093)
Trwały zarząd
(1085)
2015 rok
(1083)
2015
(1081)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1066)
na rok 2019
(1065)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(1055)
za 2015 rok
(1048)
Konkursy
(1022)
Zapytania ofertowe
(1021)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(1006)
na 2009 rok
(1006)
2006 rok
(996)
Przewozy uczniów do szkół
(995)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(992)
Komisje Rady Gminy
(989)
za 2014 rok
(986)
Paliwo
(979)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(978)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(968)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018 rok
(963)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(959)
2017 rok
(954)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(954)
2014 rok
(949)
2008 rok
(941)
Wejście z mediami w teren gminny
(941)
za 2008 rok
(939)
2014
(936)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(925)
Wygaszenie zezwolenia
(924)
za 2009 rok
(916)
Przewozy uczniów do szkół
(915)
Paliwo
(915)
Paliwo
(911)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(904)
2018 rok
(902)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(897)
2016
(893)
na 2007 rok
(891)
na 2005 rok
(890)
za 2007 rok
(886)
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok
(884)
2006 rok
(878)
za 2005 rok
(875)
na 2008 rok
(873)
za 2004 rok
(871)
2013
(870)
2015
(867)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
(864)
za 2006 rok
(861)
na 2006 rok
(859)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(859)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(848)
Ewidencja działalności gospodarczej
(848)
Animator sportu
(847)
Animator sportu
(836)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(831)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(831)
Mieszkalnictwo/lokale
(812)
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
(810)
Raport o stanie gminy
(807)
Numeracja nieruchomości
(806)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(804)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(803)
2016 rok
(798)
Wymeldowanie
(794)
za 2016 rok
(784)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(784)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(782)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(780)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(778)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(766)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(758)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(753)
Numeracja - zaświadczenia
(753)
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - 2019r.
(744)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(737)
Udzielanie licencji
(735)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(733)
Inwestycje w pasie drogowym
(719)
Ustalenia WZiZT
(713)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(711)
USC
(708)
GOK
(707)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(703)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(702)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(698)
2019
(698)
Zawiadomienie o znalezisku
(696)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(694)
Z-ca Wójta Gminy
(689)
Radca Prawny
(688)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(683)
Referat Rozwoju i Promocji
(680)
Oświadczenia
(679)
za 2017 rok
(676)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(676)
2020
(675)
Udostępnienie terenu
(673)
Zameldowanie ponad 2-mce
(659)
GBP
(659)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(655)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(654)
Koncesje alkoholowe
(654)
Użytkowanie wieczyste POD
(650)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(647)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(647)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(645)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(635)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(630)
Zamiana
(624)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(623)
Repatrianci - nieruchomości
(621)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(617)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(616)
2017 rok
(615)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(615)
Rejestracja
(612)
Targowiska / giełdy
(611)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(610)
2017
(606)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(606)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(606)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(606)
Służebność gruntowa
(598)
Wygaszenie licencji
(596)
Przetarg
(596)
Wymeldowanie
(595)
Dzierżawa
(594)
Sprawy Administracyjne
(592)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(592)
Najem lokalu użytkowego
(587)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(580)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(574)
Akta stanu cywilnego
(571)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(570)
Uszkodzenia pojazdów
(568)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(568)
Gospodarstwo rolne
(566)
Uchwały
(565)
Imprezy
(559)
Projekty organizacji ruchu
(557)
2018
(556)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(556)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(554)
Rejestracja urodzeń
(550)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(546)
Dane adresowe
(546)
Zwierzęta gospodarskie
(544)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(543)
Stypendia
(542)
Licencje
(541)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(539)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(538)
Paliwo
(538)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(537)
Taksówki
(535)
Żołnierze
(535)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(534)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(533)
Jubileusze
(532)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(530)
Użytkowanie wieczyste
(528)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(528)
Gospodarstwo rolne
(527)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(525)
Udzielanie pożyczek na remonty
(522)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(520)
Nabycie
(519)
Nagrody
(519)
Uprawy roślinne
(519)
Usługi transportowe
(519)
Opłaty za zezwolenia
(518)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(518)
Użytkowanie wieczyste działek
(515)
Małżeństwo
(514)
Użytkowanie wieczyste
(514)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(511)
2018
(508)
Zmiana zezwolenia
(508)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(507)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(507)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(507)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(502)
Ochrona i konserwacja zabytków
(497)
Zabezpieczenie dobra kultury
(496)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(495)
2014
(493)
Udzielanie pożyczek na remonty
(493)
Sprzedaż nieruchomości
(492)
Stypendia twórcze
(492)
Żołnierze
(492)
Zezwolenia
(491)
Udzielanie pełnomocnictwa
(490)
Obowiązek nauki/szkolny
(490)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(488)
Wspólnoty gruntowe -statut
(487)
Nagrody edukacyjne Miasta
(487)
Wkłady niepieniężne - aporty
(486)
Wpis do ewidencji
(485)
Rejestracja zgonów
(484)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(484)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(483)
Organizacja ruchu
(483)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(483)
za 2018 rok
(481)
Postępowanie egzekucyjne
(481)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(479)
Udzielanie zezwolenia
(478)
2018
(477)
Trwały zarząd
(476)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(476)
Nabywanie nieruchomości
(475)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(474)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(473)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(473)
Użyczenie
(472)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(472)
Zawiadomienia
(472)
Podatki i opłaty
(470)
Nabycie
(469)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(467)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(466)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(465)
Roszczenia odszkodowawcze
(463)
Odszkodowania drogowe
(461)
Żołnierze
(460)
Paliwo
(459)
Trwały zarząd
(459)
Stypendia edukacyjne Miasta
(458)
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 r.
(455)
Określenie warunków działalności budowlanej
(454)
Wydawanie duplikatów
(454)
Lokal mieszkalny
(450)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(450)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(449)
Użytkowanie
(448)
Umarzanie zaległości podatkowych
(448)
Rolnictwo
(448)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(443)
2011
(442)
Nieruchomości gminne
(442)
Nagrody Miasta
(441)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(438)
Wydawanie zaświadczeń
(436)
Odszkodowania za działki
(436)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(435)
Użytkowanie wieczyste
(434)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(433)
2013
(430)
Decyzje
(430)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(429)
2018 rok
(428)
Sprzedaż
(426)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(422)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(422)
2017
(422)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(422)
Komisja Rewizyjna
(421)
Użytkowanie wieczyste garaży
(420)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(420)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(419)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(417)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(416)
2010
(415)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(415)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(415)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(414)
2012
(412)
2016
(412)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(412)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(409)
na rok 2020
(408)
2015
(407)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(406)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(405)
Uszczerbek na zdrowiu
(404)
RODO
(404)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(403)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(400)
Edukacja i Kultura
(399)
2020 rok
(399)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(396)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(392)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(388)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(387)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(387)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(386)
Sprawozdania
(385)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(385)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(383)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(381)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(379)
Komisja Finansów i Rolnictwa
(378)
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
(377)
Opłata roczna
(377)
Opłata roczna
(376)
Paliwo
(369)
Finanse
(368)
Referent ds. infrastruktury gminy
(364)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(364)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(363)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(362)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(359)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(356)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(356)
Komisja Samorządu i Porządku Publicznego
(354)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(347)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(343)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(339)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(338)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(333)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(329)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(329)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(328)
Zaproszenia na komisje Rady Gminy
(323)
Plan Zamówień Publicznych
(300)
Wyniki wyborów
(299)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(298)
Referent ds. zamówień publicznych
(297)
Plany pracy komisji stałych Rady Gminy Sławno
(291)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(286)
ZSS Prymusowa Wola
(281)
Sprawozdania
(276)
Informacje
(275)
za 2019 rok
(274)
PSP Zachorzów
(274)
2009 rok
(272)
PSP Szadkowice
(265)
Sprawozdania
(262)
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(249)
PSP Kozenin
(242)
Paliwo
(237)
PSP Celestynów
(233)
Centrum Usług Wspólnych
(231)
Przetargi
(229)
PSP Sławno
(226)
2019 rok
(224)
Sprawozdania
(221)
RODO
(218)
PSP Kunice
(217)
Sprawozdania
(216)
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
(209)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(208)
PSP Kamień
(197)
2020 rok
(195)
Powszechny spis rolny
(193)
2019
(193)
Wybory do izb rolniczych
(181)
ZAWIADOMIENIA
(176)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020
(166)
RODO
(166)
Referent ds. księgowości
(147)
Paliwo
(142)
Zapytanie ofertowe na dostawę nowego samochodu dostawczego z zabudową typu furgon
(134)
Nabory i konkursy
(128)
Sekretarz Gminy
(125)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji - 2020r.
(120)
Referent ds. rozliczeń poboru opłat za wodę i ścieki - 2 etaty
(108)
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę paliw na 2020 rok
(103)
Zapytanie ofertowe na wykonanie badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, badania komunalnych osadów ściekowych oraz testów zgodności skratek - Gmina Sławno w 2020 roku
(90)
2020 rok
(90)
za 2020 rok
(88)
Przewóz uczniów do szkół 2020/2021
(86)
2020
(78)
2020
(77)
Referent ds. finansów i kadr
(73)
2019
(59)
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów wod-kan dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie w 2020 roku
(55)
Wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej-II tura-12 lipca 2020r.
(54)
Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 2020/2021
(38)
Deklaracja dostępności
(34)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Ogłoszenia
(1)