Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1221212
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-10-2017
Rada Gminy
(138057)
Konkursy
(18308)
Aktualności Rady
(10461)
Urząd Gminy
(9974)
Sołectwa
(7959)
Zamówienia Publiczne
(7431)
Oświadczenia majątkowe
(7285)
2016 rok
(6926)
Budżet Gminy
(6720)
Radni Rady Gminy
(6464)
Jednostki organizacyjne
(6222)
Kontakt
(5773)
Nabory i konkursy
(5721)
Podatki i opłaty lokalne
(5410)
Wybory Samorządowe 2010
(5316)
Przewodniczący Rady Gminy
(5073)
CUW
(5042)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(4922)
Referaty
(4717)
Statut Gminy
(4710)
Wybory
(4634)
Informacja o środowisku
(4543)
Plan pracy Rady
(4122)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(4025)
Komisje stałe Rady Gminy
(3996)
Unewel - Olszewice
(3852)
Szkoły i przedszkola
(3589)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(3566)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(3391)
Regulamin Urzędu
(3105)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(3097)
Szadkowice
(3015)
Oświadczenia majątkowe
(3012)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(2979)
Tomaszówek
(2942)
Skarbnik Gminy
(2923)
Wybory Prezydenckie 2010
(2851)
na wolne stanowiska urzędnicze
(2803)
Wybory Samorządowe 2014
(2801)
Sekretarz Gminy
(2797)
Olszowiec
(2775)
Wójt Gminy
(2684)
Kunice
(2661)
Owadów
(2645)
Druki urzędowe do pobrania
(2619)
na rok 2011
(2591)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(2585)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(2580)
Antoniówka
(2570)
Prymusowa Wola
(2546)
Uchwały RIO
(2542)
Zachorzów Kol.
(2529)
Wincentynów
(2512)
Antoninów
(2496)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(2468)
Psary
(2455)
Kamień
(2448)
Wybory Ławników
(2382)
Uchwały Rady Gminy
(2380)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(2364)
Sławno
(2361)
Popławy
(2357)
Kozenin
(2356)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2338)
Grudzeń Las
(2326)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2296)
Sławno Kol.
(2291)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2289)
Ostrożna
(2284)
Trojanów
(2284)
Ludwinów
(2278)
Gawrony
(2271)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2257)
Zachorzów
(2250)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2228)
Celestynów
(2225)
Dąbrówka
(2224)
Wygnanów
(2211)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2201)
Wydawanie dowodów osobistych
(2185)
Grudzeń Kol.
(2179)
Kamilówka
(2158)
Ogłoszenia i komunikaty
(2144)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2122)
Sepno-Radonia
(2121)
Józefów
(2110)
Rejestr instytucji kultury
(2110)
Bratków
(2108)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2087)
Dąbrowa
(2085)
2011 rok
(2066)
Grążowice
(2063)
na rok 2012
(2063)
2010 rok
(2057)
Statut Urzędu
(2053)
Przetargi
(2038)
Budżet
(1993)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(1991)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(1970)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(1961)
Uchwały budżetowe
(1953)
Przetargi
(1923)
na rok 2015
(1920)
na rok 2014
(1912)
na rok 2010
(1896)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(1875)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(1861)
Ogłoszenia
(1830)
2012 rok
(1818)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1802)
na rok 2013
(1800)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(1765)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(1757)
Zarządzenia
(1735)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(1731)
2014 rok
(1726)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(1709)
2013 rok
(1702)
inne nabory i konkursy
(1650)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(1636)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(1633)
Referat Organizacjno - Prawny
(1599)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1585)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(1566)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(1533)
Referat Finansów i Podatków
(1512)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1480)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(1434)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1429)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1401)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1388)
Komisja Rewizyjna
(1370)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1370)
Dowody osobiste i meldunek
(1367)
Komisja Samorządu, Ładu i Porządku Publicznego
(1347)
Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa
(1339)
za 2010 rok
(1292)
2010 rok
(1286)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
(1272)
Referendum 2015
(1257)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1241)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1239)
2015 rok
(1207)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1172)
za 2009 rok
(1172)
2012
(1171)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1150)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1145)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1142)
na rok 2016
(1138)
Radca Prawny
(1134)
GZEAS
(1124)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1122)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1086)
Organizacje pozarządowe
(1077)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1076)
2009 rok
(1067)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1064)
Urząd Gminy
(1063)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1056)
2010
(1046)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1045)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1034)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1027)
Uchwały budżetowe
(1016)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1006)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(994)
2011 rok
(992)
2013
(980)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(978)
za 2011 rok
(958)
GOPS
(944)
2010 rok
(940)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(940)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(934)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(932)
2015 rok
(929)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(925)
2011 rok
(922)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(913)
2012 rok
(911)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(908)
2016 rok
(892)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(889)
2015 rok
(889)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(877)
2010 rok
(876)
Zgromadzenia
(875)
2008 rok
(874)
2011
(867)
Trwały zarząd
(858)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(857)
Wejście z mediami w teren gminny
(852)
2013 rok
(843)
2011
(842)
za 2012 rok
(835)
2011 rok
(824)
2012 rok
(815)
2010 rok
(815)
2013 rok
(798)
Ewidencja działalności gospodarczej
(798)
za 2013 rok
(797)
2014
(797)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(787)
2010 rok
(783)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(780)
Numeracja nieruchomości
(779)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(775)
Uchwały RIO
(773)
2012 rok
(771)
2007 rok
(750)
Dysponowanie nieruchomościami
(747)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(736)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(736)
Konkursy i dotacje
(736)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(735)
na 2009 rok
(733)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(730)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(729)
2012
(723)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(722)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(715)
Przewozy uczniów do szkół
(714)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(707)
2014 rok
(701)
Paliwo
(699)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(698)
2006 rok
(695)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(694)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(683)
2012 rok
(680)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(678)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(676)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(674)
Zawiadomienie o znalezisku
(672)
Numeracja - zaświadczenia
(670)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(667)
2008 rok
(662)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(662)
za 2008 rok
(661)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(660)
Przewozy uczniów do szkół
(657)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(653)
Wymeldowanie
(652)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(652)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(652)
2015 rok
(646)
Inwestycje w pasie drogowym
(644)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(643)
za 2009 rok
(640)
Wygaszenie zezwolenia
(638)
2017 rok
(629)
na 2007 rok
(625)
Paliwo
(623)
za 2005 rok
(621)
Paliwo
(620)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(620)
za 2004 rok
(620)
Animator sportu
(619)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(619)
Mieszkalnictwo/lokale
(617)
2006 rok
(616)
za 2007 rok
(615)
Animator sportu
(612)
USC
(611)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(610)
na 2005 rok
(610)
za 2006 rok
(603)
na 2006 rok
(600)
na 2008 rok
(600)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(592)
Udostępnienie terenu
(586)
Zamiana
(582)
za 2015 rok
(581)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(580)
Zameldowanie ponad 2-mce
(580)
2014 rok
(577)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(574)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(574)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(574)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(573)
za 2014 rok
(572)
Koncesje alkoholowe
(570)
Rejestracja
(569)
Udzielanie licencji
(568)
Użytkowanie wieczyste POD
(567)
Targowiska / giełdy
(565)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(564)
Wygaszenie licencji
(560)
Przetarg
(559)
Ustalenia WZiZT
(557)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(554)
Najem lokalu użytkowego
(547)
Programy współpracy i sprawozdania
(547)
Dzierżawa
(543)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(541)
Wymeldowanie
(540)
Uszkodzenia pojazdów
(538)
Akta stanu cywilnego
(537)
Sprawy Administracyjne
(537)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(535)
Imprezy
(534)
na rok 2017
(528)
2013
(524)
2014
(522)
Repatrianci - nieruchomości
(522)
Zwierzęta gospodarskie
(520)
Służebność gruntowa
(520)
Projekty organizacji ruchu
(517)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(517)
Licencje
(513)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(513)
Żołnierze
(511)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(510)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(510)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(507)
Dane adresowe
(506)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(502)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(502)
Gospodarstwo rolne
(501)
Taksówki
(500)
Nabycie
(499)
Oświadczenia
(497)
Jubileusze
(496)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(495)
Usługi transportowe
(493)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(493)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(491)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(487)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(486)
Zmiana zezwolenia
(485)
Stypendia
(485)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(484)
Małżeństwo
(484)
Użytkowanie wieczyste
(480)
Użytkowanie wieczyste działek
(479)
Użytkowanie wieczyste
(478)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(478)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(477)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(477)
Ochrona i konserwacja zabytków
(475)
Zabezpieczenie dobra kultury
(475)
Sprzedaż nieruchomości
(474)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(474)
Rejestracja urodzeń
(471)
Opłaty za zezwolenia
(470)
Wkłady niepieniężne - aporty
(470)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(468)
Udzielanie pełnomocnictwa
(467)
Żołnierze
(465)
Gospodarstwo rolne
(463)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(462)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(461)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(460)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(457)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(456)
Nagrody
(455)
Udzielanie pożyczek na remonty
(454)
Nabywanie nieruchomości
(453)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(453)
Organizacja ruchu
(452)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(450)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(449)
Trwały zarząd
(448)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(448)
Obowiązek nauki/szkolny
(447)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(447)
Postępowanie egzekucyjne
(447)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(446)
Roszczenia odszkodowawcze
(446)
Wspólnoty gruntowe -statut
(444)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(443)
Zezwolenia
(443)
Użyczenie
(441)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(440)
Nabycie
(440)
Żołnierze
(439)
2015
(439)
Rejestracja zgonów
(438)
Uprawy roślinne
(438)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(438)
Trwały zarząd
(436)
Określenie warunków działalności budowlanej
(435)
Wydawanie duplikatów
(432)
Odszkodowania drogowe
(432)
Podatki i opłaty
(430)
Umarzanie zaległości podatkowych
(429)
Udzielanie pożyczek na remonty
(427)
Udzielanie zezwolenia
(426)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(424)
Wpis do ewidencji
(423)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(423)
Lokal mieszkalny
(423)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(422)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(422)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(422)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(420)
Nagrody edukacyjne Miasta
(420)
Użytkowanie
(416)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(415)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(412)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(412)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(411)
Stypendia twórcze
(411)
Sprzedaż
(409)
Odszkodowania za działki
(407)
Wydawanie zaświadczeń
(406)
Stypendia edukacyjne Miasta
(406)
Rolnictwo
(405)
Nieruchomości gminne
(405)
Użytkowanie wieczyste
(403)
Użytkowanie wieczyste garaży
(402)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(402)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(401)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(400)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(399)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(399)
Zawiadomienia
(398)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(397)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(397)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(394)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(393)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(391)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(388)
Uszczerbek na zdrowiu
(385)
Nieodpłatna pomoc prawna
(384)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(381)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(379)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(376)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(375)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(373)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(367)
Nagrody Miasta
(367)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(367)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(364)
Opłata roczna
(362)
2015
(361)
Opłata roczna
(358)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(357)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(357)
Radca Prawny
(357)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(354)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(354)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(353)
Finanse
(352)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(352)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(350)
Edukacja i Kultura
(349)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(345)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(342)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(329)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(327)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(324)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(322)
2017 rok
(318)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(316)
2016 rok
(314)
Konkursy
(311)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(311)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(310)
Paliwo
(308)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(306)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(305)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(296)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(292)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(277)
2009 rok
(272)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(272)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(258)
Zapytania ofertowe
(246)
za 2016 rok
(222)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(220)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(188)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(182)
2017 rok
(171)
2017 rok
(133)
2016
(103)
Paliwo
(77)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(62)
2017 rok
(51)
Plan Zamówień Publicznych
(43)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(43)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Referat Rozwoju i Promocji
(2)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(2)
Ogłoszenia
(1)