Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1608073
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-04-2019
Rada Gminy
(178362)
Konkursy
(33783)
Zamówienia Publiczne
(14269)
Urząd Gminy
(12401)
Aktualności Rady
(12299)
Sołectwa
(9766)
Oświadczenia majątkowe
(9723)
2016 rok
(8364)
Radni Rady Gminy
(8229)
Budżet Gminy
(8078)
2018 rok
(7675)
Jednostki organizacyjne
(7535)
Kontakt
(7381)
Wybory
(7208)
Nabory i konkursy
(7202)
Podatki i opłaty lokalne
(6581)
Wybory Samorządowe 2010
(6449)
Statut Gminy
(6343)
Przewodniczący Rady Gminy
(6296)
CUW
(6183)
2017 rok
(5944)
Referaty
(5731)
Informacja o środowisku
(5650)
Druki urzędowe do pobrania
(5400)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5304)
Plan pracy Rady
(5212)
Uchwały Rady Gminy
(4790)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(4723)
Unewel - Olszewice
(4682)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(4526)
Szkoły i przedszkola
(4326)
Regulamin Urzędu
(4162)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(4008)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(3831)
na wolne stanowiska urzędnicze
(3819)
Szadkowice
(3726)
Tomaszówek
(3650)
Skarbnik Gminy
(3642)
Kunice
(3604)
Wybory Samorządowe 2014
(3598)
Olszowiec
(3592)
Wybory Prezydenckie 2010
(3528)
Sekretarz Gminy
(3478)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3445)
Oświadczenia majątkowe
(3393)
Wójt Gminy
(3342)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3267)
Owadów
(3214)
Prymusowa Wola
(3190)
Antoniówka
(3172)
Kamień
(3167)
Uchwały RIO
(3162)
Psary
(3158)
2010 rok
(3114)
Antoninów
(3104)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(3099)
Wincentynów
(3087)
Zachorzów Kol.
(3069)
Popławy
(3048)
na rok 2011
(3026)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(3024)
Ludwinów
(3020)
Sławno
(2991)
Wybory Ławników
(2991)
2011 rok
(2976)
Kozenin
(2972)
Wygnanów
(2916)
Trojanów
(2902)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(2882)
Grudzeń Las
(2875)
Rejestr instytucji kultury
(2865)
Gawrony
(2852)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2848)
Sławno Kol.
(2846)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2840)
Grudzeń Kol.
(2817)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2812)
Ostrożna
(2796)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2794)
Dąbrówka
(2739)
Celestynów
(2731)
Dąbrowa
(2701)
Sepno-Radonia
(2694)
Bratków
(2690)
Zachorzów
(2668)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2647)
Józefów
(2629)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2623)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2622)
Kamilówka
(2618)
2014 rok
(2614)
Uchwały budżetowe
(2600)
Ogłoszenia i komunikaty
(2596)
2012 rok
(2596)
Grążowice
(2549)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(2549)
Statut Urzędu
(2539)
Przetargi
(2533)
Przetargi
(2429)
na rok 2012
(2428)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2414)
na rok 2010
(2408)
2013 rok
(2394)
na rok 2015
(2372)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2363)
Wydawanie dowodów osobistych
(2352)
Ogłoszenia
(2343)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2330)
na rok 2014
(2324)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2311)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2301)
Budżet
(2288)
Zarządzenia
(2284)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2251)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2238)
na rok 2013
(2230)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(2199)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2158)
Wybory Samorządowe 2018
(2123)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(2121)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2110)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(2102)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(2086)
Organizacje pozarządowe
(2034)
inne nabory i konkursy
(2029)
2015 rok
(2027)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(1982)
Referat Organizacjno - Prawny
(1906)
Referendum 2015
(1893)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1878)
2012
(1854)
GOPS
(1848)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1833)
2017 rok
(1812)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1803)
Referat Finansów i Podatków
(1802)
2016 rok
(1771)
2010
(1685)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1669)
na rok 2016
(1668)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1660)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1653)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1644)
Zgromadzenia
(1557)
2009 rok
(1544)
2013
(1530)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1526)
Radca Prawny
(1517)
Dowody osobiste i meldunek
(1514)
za 2010 rok
(1499)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1498)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1490)
2010 rok
(1458)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1447)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1443)
za 2009 rok
(1381)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1381)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1370)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(1346)
2014
(1343)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1341)
2011
(1324)
GZEAS
(1306)
Konkursy i dotacje
(1301)
2008 rok
(1249)
Urząd Gminy
(1235)
na rok 2017
(1231)
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
(1228)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1218)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1215)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1214)
za 2011 rok
(1202)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1199)
Uchwały budżetowe
(1180)
2011 rok
(1165)
2018 rok
(1149)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1147)
2010 rok
(1146)
2011 rok
(1141)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1137)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1137)
2015 rok
(1135)
2015 rok
(1111)
2011
(1108)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(1102)
Dysponowanie nieruchomościami
(1097)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1092)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1084)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(1084)
Programy współpracy i sprawozdania
(1083)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1082)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1080)
2012 rok
(1077)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1058)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1043)
za 2012 rok
(1015)
2010 rok
(1011)
2013 rok
(1008)
2010 rok
(1004)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(1003)
2012 rok
(992)
Trwały zarząd
(984)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(983)
za 2013 rok
(981)
2013 rok
(971)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(967)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(965)
2011 rok
(950)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(940)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(938)
2012 rok
(927)
Wejście z mediami w teren gminny
(919)
2007 rok
(912)
2012 rok
(911)
2010 rok
(909)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(908)
Uchwały RIO
(907)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(897)
2012
(894)
2015 rok
(881)
2014 rok
(876)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(870)
na 2009 rok
(863)
Przewozy uczniów do szkół
(851)
Wygaszenie zezwolenia
(845)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(838)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(835)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(833)
2006 rok
(827)
Ewidencja działalności gospodarczej
(821)
na rok 2018
(821)
2015
(813)
Paliwo
(810)
za 2015 rok
(809)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(798)
Numeracja nieruchomości
(798)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(797)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(797)
2008 rok
(795)
za 2008 rok
(790)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(789)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(783)
Mieszkalnictwo/lokale
(779)
za 2014 rok
(776)
za 2009 rok
(773)
2014 rok
(769)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(765)
Paliwo
(763)
na 2005 rok
(759)
Paliwo
(758)
Przewozy uczniów do szkół
(757)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(754)
na 2007 rok
(754)
Wymeldowanie
(752)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(752)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(744)
Numeracja - zaświadczenia
(739)
2006 rok
(739)
za 2007 rok
(736)
za 2005 rok
(735)
za 2004 rok
(730)
2014
(730)
Zapytania ofertowe
(727)
na 2008 rok
(727)
Sesje Rady Gminy on-line
(723)
za 2006 rok
(722)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(720)
Udzielanie licencji
(720)
Animator sportu
(718)
na 2006 rok
(715)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(706)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(701)
Animator sportu
(699)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(699)
2013
(697)
2017 rok
(689)
Inwestycje w pasie drogowym
(686)
Zawiadomienie o znalezisku
(681)
2015
(678)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(678)
USC
(677)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(676)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(671)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(671)
Ustalenia WZiZT
(665)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(662)
Udostępnienie terenu
(649)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(649)
Konkursy
(648)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(638)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(631)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(627)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(622)
2016 rok
(619)
Zameldowanie ponad 2-mce
(614)
Oświadczenia
(605)
Koncesje alkoholowe
(603)
Repatrianci - nieruchomości
(602)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(601)
Użytkowanie wieczyste POD
(598)
Zamiana
(597)
Rejestracja
(592)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(589)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(588)
Służebność gruntowa
(588)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(583)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(581)
Przetarg
(579)
Wygaszenie licencji
(578)
Targowiska / giełdy
(576)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(575)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(575)
Dzierżawa
(575)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(570)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(569)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(564)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(560)
Sprawy Administracyjne
(559)
Najem lokalu użytkowego
(557)
Wymeldowanie
(555)
Akta stanu cywilnego
(554)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(553)
Imprezy
(550)
Uszkodzenia pojazdów
(549)
Projekty organizacji ruchu
(546)
2018 rok
(539)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(539)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(539)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(532)
Zwierzęta gospodarskie
(532)
Radca Prawny
(531)
Licencje
(530)
Żołnierze
(526)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(525)
Dane adresowe
(523)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(522)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(519)
Jubileusze
(517)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(517)
Taksówki
(516)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(515)
Gospodarstwo rolne
(514)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(513)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(512)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(511)
za 2016 rok
(510)
Rejestracja urodzeń
(508)
Nabycie
(507)
Stypendia
(507)
Usługi transportowe
(505)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(503)
Gospodarstwo rolne
(502)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(500)
Użytkowanie wieczyste
(499)
Opłaty za zezwolenia
(498)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(498)
Małżeństwo
(497)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(497)
Udzielanie pożyczek na remonty
(496)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(496)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(495)
Zmiana zezwolenia
(495)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(495)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(495)
Nagrody
(492)
Użytkowanie wieczyste działek
(491)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(489)
Zabezpieczenie dobra kultury
(488)
Ochrona i konserwacja zabytków
(487)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(484)
Sprzedaż nieruchomości
(482)
Uprawy roślinne
(482)
Użytkowanie wieczyste
(482)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(482)
Żołnierze
(480)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(479)
Udzielanie pełnomocnictwa
(478)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(476)
Wkłady niepieniężne - aporty
(475)
Zezwolenia
(474)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(468)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(466)
Wspólnoty gruntowe -statut
(466)
Organizacja ruchu
(465)
Udzielanie pożyczek na remonty
(465)
Obowiązek nauki/szkolny
(463)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(463)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(462)
Rejestracja zgonów
(461)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(458)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(458)
Trwały zarząd
(457)
Wpis do ewidencji
(457)
Nabywanie nieruchomości
(457)
Postępowanie egzekucyjne
(457)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(457)
Roszczenia odszkodowawcze
(456)
2016
(456)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(454)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(454)
Udzielanie zezwolenia
(452)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(451)
Żołnierze
(450)
Podatki i opłaty
(448)
Nagrody edukacyjne Miasta
(447)
Wydawanie duplikatów
(447)
Użyczenie
(447)
Nabycie
(446)
R O D O
(445)
Stypendia twórcze
(444)
Określenie warunków działalności budowlanej
(444)
Lokal mieszkalny
(442)
Trwały zarząd
(441)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(440)
Odszkodowania drogowe
(440)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(440)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(437)
Umarzanie zaległości podatkowych
(437)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(436)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(433)
Zawiadomienia
(430)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(430)
Stypendia edukacyjne Miasta
(428)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(428)
Użytkowanie
(427)
Wydawanie zaświadczeń
(424)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(423)
Rolnictwo
(421)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018 rok
(420)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(417)
Sprzedaż
(416)
za 2017 rok
(416)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(415)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(413)
Odszkodowania za działki
(413)
Nieruchomości gminne
(412)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(412)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(411)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(411)
Paliwo
(410)
Użytkowanie wieczyste garaży
(409)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(408)
Użytkowanie wieczyste
(407)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(403)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(402)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(397)
Nagrody Miasta
(396)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(395)
Uszczerbek na zdrowiu
(393)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(392)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(391)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(388)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(388)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023
(386)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(383)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(381)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(372)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(372)
2017 rok
(371)
Opłata roczna
(370)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(370)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(369)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(368)
Edukacja i Kultura
(368)
Opłata roczna
(367)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(365)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(364)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(363)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(362)
Finanse
(361)
Referat Rozwoju i Promocji
(357)
2019 rok
(344)
2017
(344)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(343)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(339)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(339)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(338)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(338)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(333)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(329)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(323)
2018
(321)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(316)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(316)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(310)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(307)
Samorządowy Zakład Komunalny
(306)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(273)
2009 rok
(272)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(272)
na rok 2019
(261)
Uchwały
(257)
2018
(254)
Paliwo
(243)
2016
(229)
Komisje Rady Gminy
(224)
Paliwo
(224)
2018 rok
(206)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
2017
(185)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(175)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(165)
2019 rok
(165)
Decyzje
(164)
Plan Zamówień Publicznych
(151)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(146)
Z-ca Wójta Gminy
(140)
za 2018 rok
(139)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(116)
Wyniki wyborów
(111)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(103)
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
(90)
Komisja Rewizyjna
(71)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(68)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(61)
Komisja Samorządu i Porządku Publicznego
(59)
Komisja Finansów i Rolnictwa
(54)
Informacje
(52)
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(50)
Paliwo
(48)
2019 rok
(27)
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SŁAWNO
(6)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(4)
Plany pracy komisji stałych Rady Gminy Sławno
(1)
Ogłoszenia
(1)