Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1517307
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-12-2018
Rada Gminy
(170420)
Konkursy
(30151)
Zamówienia Publiczne
(12697)
Aktualności Rady
(11713)
Urząd Gminy
(11660)
Sołectwa
(9182)
Oświadczenia majątkowe
(9045)
2016 rok
(8298)
Radni Rady Gminy
(7798)
Budżet Gminy
(7772)
Jednostki organizacyjne
(7206)
Kontakt
(7041)
Wybory
(6836)
Nabory i konkursy
(6670)
Podatki i opłaty lokalne
(6290)
Wybory Samorządowe 2010
(6214)
Przewodniczący Rady Gminy
(6056)
Statut Gminy
(6026)
CUW
(5920)
2017 rok
(5884)
Referaty
(5484)
Informacja o środowisku
(5429)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5204)
Plan pracy Rady
(4930)
Druki urzędowe do pobrania
(4691)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(4581)
Unewel - Olszewice
(4466)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(4328)
Uchwały Rady Gminy
(4252)
Szkoły i przedszkola
(4179)
2018 rok
(4048)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(3905)
Regulamin Urzędu
(3793)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(3686)
Szadkowice
(3571)
Tomaszówek
(3494)
Skarbnik Gminy
(3464)
Wybory Samorządowe 2014
(3441)
na wolne stanowiska urzędnicze
(3423)
Olszowiec
(3402)
Kunice
(3388)
Wybory Prezydenckie 2010
(3367)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3355)
Oświadczenia majątkowe
(3295)
Sekretarz Gminy
(3284)
Wójt Gminy
(3168)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3133)
Owadów
(3059)
Antoniówka
(3052)
Prymusowa Wola
(3049)
Kamień
(3044)
Uchwały RIO
(3036)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(3017)
Psary
(2989)
Antoninów
(2977)
Wincentynów
(2954)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(2943)
na rok 2011
(2929)
Zachorzów Kol.
(2902)
Popławy
(2873)
2010 rok
(2845)
Kozenin
(2842)
Ludwinów
(2842)
Sławno
(2841)
Wybory Ławników
(2823)
2011 rok
(2794)
Trojanów
(2780)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(2759)
Wygnanów
(2752)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2746)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2743)
Gawrony
(2734)
Rejestr instytucji kultury
(2717)
Grudzeń Las
(2710)
Sławno Kol.
(2707)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2698)
Grudzeń Kol.
(2672)
Ostrożna
(2665)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2663)
Dąbrówka
(2623)
Celestynów
(2610)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2573)
Dąbrowa
(2570)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2552)
Bratków
(2551)
Sepno-Radonia
(2550)
Zachorzów
(2548)
Józefów
(2518)
Ogłoszenia i komunikaty
(2515)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2492)
Kamilówka
(2490)
Uchwały budżetowe
(2449)
Grążowice
(2430)
Statut Urzędu
(2427)
2012 rok
(2421)
2014 rok
(2418)
Przetargi
(2407)
Przetargi
(2354)
na rok 2012
(2343)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(2340)
Wydawanie dowodów osobistych
(2321)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2316)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2301)
na rok 2010
(2294)
na rok 2015
(2285)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2270)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2257)
Ogłoszenia
(2244)
na rok 2014
(2242)
2013 rok
(2241)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2229)
Budżet
(2221)
Zarządzenia
(2173)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2157)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2138)
na rok 2013
(2134)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(2088)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2071)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2060)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(2018)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(2001)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(1999)
inne nabory i konkursy
(1903)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(1863)
2015 rok
(1849)
Referat Organizacjno - Prawny
(1832)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1829)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1828)
Organizacje pozarządowe
(1805)
Wybory Samorządowe 2018
(1755)
Referendum 2015
(1742)
Referat Finansów i Podatków
(1734)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1710)
2012
(1691)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1641)
2016 rok
(1595)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1595)
GOPS
(1582)
2017 rok
(1578)
na rok 2016
(1554)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1540)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1526)
2010
(1517)
2009 rok
(1488)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1483)
Dowody osobiste i meldunek
(1481)
za 2010 rok
(1447)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1439)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1432)
Radca Prawny
(1422)
2010 rok
(1417)
Zgromadzenia
(1413)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1401)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1397)
2013
(1392)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1355)
za 2009 rok
(1338)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1301)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1281)
GZEAS
(1261)
2011
(1223)
2014
(1207)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1202)
2008 rok
(1196)
Urząd Gminy
(1193)
Konkursy i dotacje
(1184)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1183)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1171)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1164)
za 2011 rok
(1154)
Uchwały budżetowe
(1138)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1127)
2011 rok
(1117)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1114)
2010 rok
(1111)
na rok 2017
(1109)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1105)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(1104)
2015 rok
(1094)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1088)
2015 rok
(1078)
2011 rok
(1076)
2011
(1062)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1048)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1046)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1044)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1040)
Dysponowanie nieruchomościami
(1038)
2012 rok
(1038)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1033)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(1022)
Nieodpłatna pomoc prawna
(1018)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(1017)
2010 rok
(985)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(983)
2013 rok
(972)
za 2012 rok
(968)
Programy współpracy i sprawozdania
(959)
2010 rok
(959)
2012 rok
(957)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(952)
za 2013 rok
(951)
Trwały zarząd
(937)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(936)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(929)
2011 rok
(923)
2013 rok
(922)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(918)
Wejście z mediami w teren gminny
(915)
2012 rok
(893)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(888)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(881)
Uchwały RIO
(879)
2010 rok
(876)
2012 rok
(873)
2007 rok
(870)
2012
(851)
na 2009 rok
(840)
2015 rok
(839)
2014 rok
(837)
Przewozy uczniów do szkół
(834)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(833)
Wygaszenie zezwolenia
(832)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(819)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(814)
Ewidencja działalności gospodarczej
(812)
2018 rok
(803)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(802)
2006 rok
(800)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(798)
Numeracja nieruchomości
(794)
Paliwo
(786)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(783)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(782)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(782)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(776)
za 2015 rok
(768)
2008 rok
(764)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(761)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(759)
Mieszkalnictwo/lokale
(750)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(750)
za 2008 rok
(747)
za 2009 rok
(744)
Paliwo
(741)
Przewozy uczniów do szkół
(739)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(738)
Numeracja - zaświadczenia
(736)
na 2005 rok
(729)
za 2014 rok
(729)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(728)
Wymeldowanie
(728)
Paliwo
(726)
2014 rok
(725)
2015
(722)
na 2007 rok
(721)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(716)
2006 rok
(715)
za 2005 rok
(712)
za 2004 rok
(706)
na 2008 rok
(704)
Animator sportu
(703)
za 2007 rok
(703)
Udzielanie licencji
(700)
na 2006 rok
(696)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(695)
za 2006 rok
(693)
2014
(692)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(692)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(689)
Zawiadomienie o znalezisku
(678)
Inwestycje w pasie drogowym
(676)
Animator sportu
(676)
USC
(675)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(673)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(670)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(669)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(668)
2013
(659)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(659)
na rok 2018
(657)
Zapytania ofertowe
(648)
Udostępnienie terenu
(645)
Ustalenia WZiZT
(643)
2015
(635)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(635)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(629)
2017 rok
(628)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(625)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(624)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(610)
Zameldowanie ponad 2-mce
(597)
Repatrianci - nieruchomości
(595)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(594)
Zamiana
(592)
Koncesje alkoholowe
(592)
Użytkowanie wieczyste POD
(590)
Służebność gruntowa
(588)
Oświadczenia
(587)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(586)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(583)
Rejestracja
(579)
Wygaszenie licencji
(577)
Przetarg
(575)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(575)
Targowiska / giełdy
(575)
Dzierżawa
(573)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(563)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(562)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(562)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(561)
2016 rok
(561)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(561)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(561)
Konkursy
(558)
Najem lokalu użytkowego
(551)
Imprezy
(550)
Akta stanu cywilnego
(550)
Sprawy Administracyjne
(550)
Wymeldowanie
(549)
Projekty organizacji ruchu
(544)
Uszkodzenia pojazdów
(544)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(534)
Zwierzęta gospodarskie
(529)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(529)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(528)
Licencje
(524)
Żołnierze
(523)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(522)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(522)
Dane adresowe
(515)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(514)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(513)
Taksówki
(512)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(511)
Gospodarstwo rolne
(511)
Jubileusze
(511)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(510)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(510)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(507)
Nabycie
(507)
Usługi transportowe
(502)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(499)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(497)
Radca Prawny
(497)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(496)
Rejestracja urodzeń
(496)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(496)
Stypendia
(496)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(494)
Zmiana zezwolenia
(494)
Małżeństwo
(494)
Użytkowanie wieczyste
(492)
Użytkowanie wieczyste działek
(490)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(489)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(489)
Udzielanie pożyczek na remonty
(484)
Zabezpieczenie dobra kultury
(484)
Ochrona i konserwacja zabytków
(483)
Użytkowanie wieczyste
(482)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(482)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(482)
Sprzedaż nieruchomości
(481)
Gospodarstwo rolne
(480)
Opłaty za zezwolenia
(480)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(476)
Udzielanie pełnomocnictwa
(476)
Żołnierze
(475)
Wkłady niepieniężne - aporty
(475)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(474)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(472)
Zezwolenia
(472)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(470)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(467)
Nagrody
(466)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(465)
Organizacja ruchu
(462)
Wspólnoty gruntowe -statut
(461)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(460)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(458)
Uprawy roślinne
(458)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(458)
Trwały zarząd
(457)
Nabywanie nieruchomości
(457)
Postępowanie egzekucyjne
(455)
Udzielanie pożyczek na remonty
(455)
Obowiązek nauki/szkolny
(454)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(454)
Roszczenia odszkodowawcze
(454)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(453)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(452)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(450)
Rejestracja zgonów
(449)
Użyczenie
(446)
Żołnierze
(446)
Nabycie
(446)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(446)
Podatki i opłaty
(445)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(444)
Wydawanie duplikatów
(443)
Wpis do ewidencji
(442)
Trwały zarząd
(441)
Określenie warunków działalności budowlanej
(441)
Lokal mieszkalny
(441)
za 2016 rok
(437)
Umarzanie zaległości podatkowych
(437)
Udzielanie zezwolenia
(437)
Odszkodowania drogowe
(436)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(433)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(433)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(432)
Nagrody edukacyjne Miasta
(430)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(428)
Użytkowanie
(427)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(426)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(423)
Wydawanie zaświadczeń
(422)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(422)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(421)
Stypendia twórcze
(421)
Zawiadomienia
(414)
Sprzedaż
(414)
Odszkodowania za działki
(413)
Rolnictwo
(413)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(413)
Stypendia edukacyjne Miasta
(412)
Nieruchomości gminne
(411)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(410)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(409)
Użytkowanie wieczyste garaży
(409)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(408)
2018 rok
(408)
Użytkowanie wieczyste
(407)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(407)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(405)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(405)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(400)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(400)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(397)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(391)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(390)
Uszczerbek na zdrowiu
(389)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(387)
Paliwo
(385)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(383)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(383)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(380)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(379)
Nagrody Miasta
(378)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(377)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(372)
Opłata roczna
(370)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(369)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(368)
Opłata roczna
(367)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(364)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(363)
Edukacja i Kultura
(361)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(361)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(360)
Finanse
(359)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(357)
2016
(353)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(347)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(336)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(336)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(335)
za 2017 rok
(335)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(332)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(330)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(328)
2017 rok
(327)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(320)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(317)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(314)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(314)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(303)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(301)
2009 rok
(272)
Referat Rozwoju i Promocji
(264)
2017
(257)
R O D O
(246)
2018
(235)
Sesje Rady Gminy on-line
(217)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(212)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(196)
2018
(182)
Paliwo
(180)
2016
(176)
Paliwo
(171)
Uchwały
(168)
Samorządowy Zakład Komunalny
(164)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(143)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018 rok
(142)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(140)
2018 rok
(137)
2017
(134)
Plan Zamówień Publicznych
(119)
Decyzje
(85)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(80)
za 2018 rok
(61)
Wyniki wyborów
(58)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(52)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(1)