Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1753824
ostatnia aktualizacja BIP'u:
15-10-2019
Rada Gminy
(190398)
Nabory i konkursy
(38990)
Zamówienia Publiczne
(16603)
Urząd Gminy
(13432)
Aktualności Rady
(12876)
Oświadczenia majątkowe
(10509)
2018 rok
(10446)
Sołectwa
(10363)
Radni Rady Gminy
(8607)
2016 rok
(8459)
Budżet Gminy
(8457)
Nabory i konkursy
(8009)
Jednostki organizacyjne
(7999)
Wybory
(7973)
Kontakt
(7792)
Podatki i opłaty lokalne
(6834)
CUW
(6762)
Statut Gminy
(6727)
Wybory Samorządowe 2010
(6692)
Przewodniczący Rady Gminy
(6618)
Druki urzędowe do pobrania
(6240)
2017 rok
(6056)
Referaty
(5983)
Informacja o środowisku
(5937)
Plan pracy Rady
(5503)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5456)
Uchwały Rady Gminy
(5435)
Unewel - Olszewice
(4929)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(4872)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(4700)
Szkoły i przedszkola
(4579)
na wolne stanowiska urzędnicze
(4482)
Regulamin Urzędu
(4450)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(4172)
Sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu
(4105)
Szadkowice
(3922)
Tomaszówek
(3840)
Skarbnik Gminy
(3837)
Olszowiec
(3808)
Wybory Samorządowe 2014
(3806)
Kunice
(3775)
Sekretarz Gminy
(3735)
Wybory Prezydenckie 2010
(3715)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3590)
Oświadczenia majątkowe
(3530)
Wójt Gminy
(3522)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3421)
Prymusowa Wola
(3357)
Owadów
(3348)
2010 rok
(3321)
Psary
(3305)
Antoniówka
(3283)
Uchwały RIO
(3278)
Kamień
(3270)
Wincentynów
(3258)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(3247)
Zachorzów Kol.
(3242)
Wybory Ławników
(3222)
Antoninów
(3221)
Ludwinów
(3204)
Popławy
(3196)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(3177)
Sławno
(3166)
Wygnanów
(3134)
2011 rok
(3134)
na rok 2011
(3126)
Kozenin
(3098)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(3051)
Trojanów
(3048)
Grudzeń Las
(3024)
Rejestr instytucji kultury
(3020)
Sławno Kol.
(3018)
Gawrony
(2984)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2978)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2965)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2942)
Grudzeń Kol.
(2937)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2937)
Ostrożna
(2917)
Dąbrówka
(2842)
Bratków
(2838)
Sepno-Radonia
(2833)
Celestynów
(2830)
Zachorzów
(2827)
Dąbrowa
(2818)
Przetargi
(2797)
2014 rok
(2784)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2780)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(2770)
2012 rok
(2759)
Uchwały budżetowe
(2754)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2750)
Kamilówka
(2741)
Józefów
(2720)
Ogłoszenia i komunikaty
(2719)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2713)
Statut Urzędu
(2658)
Grążowice
(2649)
Wybory Samorządowe 2018
(2614)
Przetargi
(2555)
2013 rok
(2541)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2533)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2527)
na rok 2012
(2518)
na rok 2010
(2512)
Ogłoszenia
(2508)
2019 rok
(2486)
na rok 2015
(2444)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2437)
Zarządzenia
(2422)
na rok 2014
(2398)
Wydawanie dowodów osobistych
(2385)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2385)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2383)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2377)
Budżet
(2377)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2361)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(2324)
na rok 2013
(2312)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2301)
Organizacje pozarządowe
(2275)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(2270)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(2259)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(2221)
inne nabory i konkursy
(2220)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2187)
2015 rok
(2178)
GOPS
(2176)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(2139)
Referendum 2015
(2054)
2017 rok
(2020)
Referat Organizacjno - Prawny
(2014)
2012
(1982)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1919)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1919)
2016 rok
(1918)
Referat Finansów i Podatków
(1917)
2010
(1869)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1838)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1801)
na rok 2016
(1796)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1778)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1718)
Zgromadzenia
(1709)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1688)
2013
(1667)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(1657)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1618)
2009 rok
(1608)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1594)
Radca Prawny
(1594)
za 2010 rok
(1558)
2010 rok
(1556)
Dowody osobiste i meldunek
(1553)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1508)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1494)
2014
(1490)
Konkursy i dotacje
(1459)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1456)
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
(1456)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1455)
za 2009 rok
(1450)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(1429)
2011
(1419)
Sesje Rady Gminy on-line
(1413)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1402)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1398)
GZEAS
(1358)
na rok 2017
(1349)
2018 rok
(1349)
2008 rok
(1307)
Urząd Gminy
(1300)
za 2011 rok
(1281)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1277)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1272)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1251)
Uchwały budżetowe
(1237)
2011 rok
(1232)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1222)
Programy współpracy i sprawozdania
(1215)
2011 rok
(1214)
2015 rok
(1204)
2010 rok
(1191)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1188)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1182)
2011
(1180)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(1167)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1166)
2015 rok
(1162)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1136)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1131)
2012 rok
(1131)
Dysponowanie nieruchomościami
(1126)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1117)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(1112)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1099)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1094)
2010 rok
(1077)
za 2012 rok
(1072)
2010 rok
(1065)
2019 rok
(1065)
2013 rok
(1062)
za 2013 rok
(1053)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1051)
Trwały zarząd
(1040)
2011 rok
(1036)
2012 rok
(1030)
na rok 2018
(1008)
2013 rok
(1005)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(1002)
2007 rok
(1000)
2012 rok
(1000)
2012 rok
(992)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(988)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(987)
2010 rok
(978)
Uchwały RIO
(958)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(951)
2012
(945)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(943)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(941)
2014 rok
(932)
2015 rok
(931)
Wejście z mediami w teren gminny
(923)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(905)
2015
(904)
na 2009 rok
(899)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(894)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(881)
Przewozy uczniów do szkół
(880)
2006 rok
(880)
za 2015 rok
(879)
Wygaszenie zezwolenia
(873)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(872)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(859)
Paliwo
(845)
2008 rok
(838)
za 2008 rok
(833)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(829)
Ewidencja działalności gospodarczej
(828)
za 2014 rok
(825)
Zapytania ofertowe
(821)
za 2009 rok
(814)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(813)
2014 rok
(811)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(806)
Konkursy
(804)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(799)
Numeracja nieruchomości
(799)
Paliwo
(798)
na 2005 rok
(798)
2014
(797)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(797)
Paliwo
(795)
Mieszkalnictwo/lokale
(793)
2017 rok
(793)
na 2007 rok
(792)
Przewozy uczniów do szkół
(792)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(783)
2006 rok
(775)
za 2007 rok
(773)
za 2005 rok
(772)
za 2004 rok
(771)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(770)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(769)
na 2008 rok
(767)
Wymeldowanie
(767)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(762)
na 2006 rok
(757)
za 2006 rok
(754)
2013
(752)
Animator sportu
(751)
2015
(744)
Numeracja - zaświadczenia
(741)
Animator sportu
(737)
Udzielanie licencji
(730)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(729)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(725)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(718)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(710)
Inwestycje w pasie drogowym
(699)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023
(692)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(692)
USC
(688)
2018 rok
(688)
Zawiadomienie o znalezisku
(686)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(684)
Ustalenia WZiZT
(683)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(679)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(676)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(672)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(666)
Udostępnienie terenu
(662)
2016 rok
(658)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018 rok
(644)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(642)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(641)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(639)
Oświadczenia
(636)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(634)
Zameldowanie ponad 2-mce
(634)
2016
(629)
na rok 2019
(626)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(622)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(622)
Użytkowanie wieczyste POD
(620)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(619)
Koncesje alkoholowe
(618)
za 2016 rok
(610)
Samorządowy Zakład Komunalny
(609)
Repatrianci - nieruchomości
(608)
Zamiana
(605)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(601)
Rejestracja
(596)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(596)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(594)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(592)
Służebność gruntowa
(589)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(586)
Przetarg
(585)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(582)
Targowiska / giełdy
(582)
Wygaszenie licencji
(581)
Radca Prawny
(581)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(580)
Wymeldowanie
(578)
Dzierżawa
(577)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(574)
Sprawy Administracyjne
(574)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(568)
Najem lokalu użytkowego
(564)
Akta stanu cywilnego
(557)
2019 rok
(555)
Imprezy
(553)
Uszkodzenia pojazdów
(552)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(551)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(549)
Projekty organizacji ruchu
(548)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(546)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(543)
Dane adresowe
(536)
Zwierzęta gospodarskie
(536)
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
(535)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(532)
Licencje
(531)
Gospodarstwo rolne
(529)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(529)
Żołnierze
(528)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(527)
Rejestracja urodzeń
(523)
Stypendia
(523)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(523)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(522)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(521)
Taksówki
(520)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(520)
Gospodarstwo rolne
(518)
Jubileusze
(518)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(517)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(515)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(515)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(514)
Użytkowanie wieczyste
(512)
Nabycie
(510)
Usługi transportowe
(508)
Opłaty za zezwolenia
(508)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(507)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(505)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(503)
Nagrody
(503)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(502)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(501)
Udzielanie pożyczek na remonty
(501)
Uprawy roślinne
(501)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(499)
Użytkowanie wieczyste działek
(499)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(498)
Małżeństwo
(497)
Zmiana zezwolenia
(496)
za 2017 rok
(491)
Użytkowanie wieczyste
(491)
Zabezpieczenie dobra kultury
(490)
Ochrona i konserwacja zabytków
(489)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(489)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(487)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(486)
Żołnierze
(484)
Sprzedaż nieruchomości
(484)
Komisje Rady Gminy
(482)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(481)
Udzielanie pełnomocnictwa
(480)
Referat Rozwoju i Promocji
(478)
Zezwolenia
(478)
Obowiązek nauki/szkolny
(478)
Wkłady niepieniężne - aporty
(477)
Nagrody edukacyjne Miasta
(474)
Rejestracja zgonów
(472)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(472)
Wpis do ewidencji
(470)
Udzielanie pożyczek na remonty
(469)
Wspólnoty gruntowe -statut
(469)
Stypendia twórcze
(469)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(468)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(467)
Organizacja ruchu
(467)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(465)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(461)
Trwały zarząd
(460)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(460)
Nabywanie nieruchomości
(459)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(459)
Postępowanie egzekucyjne
(458)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(457)
Roszczenia odszkodowawcze
(457)
Zawiadomienia
(456)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(455)
Udzielanie zezwolenia
(454)
Podatki i opłaty
(453)
Żołnierze
(453)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(453)
Nabycie
(451)
Użyczenie
(450)
Wydawanie duplikatów
(449)
Określenie warunków działalności budowlanej
(446)
Lokal mieszkalny
(444)
Stypendia edukacyjne Miasta
(444)
Trwały zarząd
(443)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(443)
Odszkodowania drogowe
(442)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(441)
2017
(440)
Umarzanie zaległości podatkowych
(439)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(438)
Paliwo
(438)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(436)
Rolnictwo
(433)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(432)
2017 rok
(430)
Użytkowanie
(428)
Wydawanie zaświadczeń
(425)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(425)
Nagrody Miasta
(424)
Nieruchomości gminne
(422)
Odszkodowania za działki
(421)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(421)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(421)
Sprzedaż
(417)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(417)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(414)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(413)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(412)
Użytkowanie wieczyste garaży
(412)
Użytkowanie wieczyste
(410)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(409)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(407)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(404)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(401)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(398)
Uszczerbek na zdrowiu
(395)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(394)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(393)
2018
(393)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(390)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(389)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(387)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(381)
Edukacja i Kultura
(380)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(380)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(376)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(375)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(374)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(373)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(373)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(372)
Opłata roczna
(371)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(371)
Opłata roczna
(368)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(367)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(365)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(364)
Finanse
(363)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(355)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(350)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(344)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(341)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(341)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(340)
Z-ca Wójta Gminy
(331)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(331)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(329)
Uchwały
(327)
2018
(324)
Paliwo
(321)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(317)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(317)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(314)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(310)
2019
(305)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(286)
2016
(285)
2017
(273)
2009 rok
(272)
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok
(271)
za 2018 rok
(258)
Paliwo
(257)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
(255)
2018 rok
(245)
Decyzje
(241)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(220)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(216)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
Raport o stanie gminy
(204)
GOK
(196)
Komisja Rewizyjna
(196)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(194)
Plan Zamówień Publicznych
(186)
GBP
(177)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(176)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(172)
Wyniki wyborów
(167)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(161)
Referent ds. infrastruktury gminy
(158)
Komisja Finansów i Rolnictwa
(153)
Komisja Samorządu i Porządku Publicznego
(149)
Referent ds. zamówień publicznych
(139)
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - 2019r.
(132)
Sprawozdania
(116)
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(111)
Paliwo
(106)
2018
(104)
Informacje
(98)
2014
(96)
2011
(88)
za 2019 rok
(82)
2019 rok
(80)
2013
(80)
Plany pracy komisji stałych Rady Gminy Sławno
(80)
2015
(79)
2012
(77)
ZSS Prymusowa Wola
(76)
Sprawozdania
(75)
PSP Szadkowice
(75)
2010
(73)
PSP Zachorzów
(73)
PSP Kozenin
(65)
PSP Sławno
(60)
Sprawozdania
(60)
PSP Celestynów
(58)
PSP Kunice
(56)
Sprawozdania
(55)
Centrum Usług Wspólnych
(52)
PSP Kamień
(48)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020
(47)
Sprawozdania
(45)
RODO
(36)
Wybory do izb rolniczych
(36)
2019
(28)
Przetargi
(20)
Referent ds. księgowości
(18)
ZAWIADOMIENIA
(18)
Paliwo
(17)
Zapytanie ofertowe na dostawę nowego samochodu dostawczego z zabudową typu furgon
(16)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(1)