Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2012468
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Rada Gminy
(209876)
Nabory i konkursy
(44253)
Zamówienia Publiczne
(19117)
Urząd Gminy
(14395)
Zaproszenia na sesje Rady Gminy
(13664)
Oświadczenia majątkowe
(11481)
Sołectwa
(11070)
2018 rok
(10594)
Radni Rady Gminy
(9126)
Budżet Gminy
(9071)
Wybory
(8805)
Nabory i konkursy
(8647)
2016 rok
(8613)
Jednostki organizacyjne
(8588)
Kontakt
(8507)
Druki urzędowe do pobrania
(8356)
2019 rok
(7671)
Podatki i opłaty lokalne
(7368)
CUW
(7367)
Statut Gminy
(7325)
Przewodniczący Rady Gminy
(7057)
Wybory Samorządowe 2010
(6958)
Uchwały Rady Gminy
(6431)
Informacja o środowisku
(6411)
Referaty
(6311)
2017 rok
(6227)
Plan pracy Rady
(5911)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5641)
Unewel - Olszewice
(5257)
Regulamin Urzędu
(4914)
na wolne stanowiska urzędnicze
(4891)
Szkoły i przedszkola
(4867)
Sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu
(4483)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(4459)
Szadkowice
(4184)
Skarbnik Gminy
(4149)
Sekretarz Gminy
(4140)
Tomaszówek
(4073)
Olszowiec
(4053)
Wybory Samorządowe 2014
(4031)
Kunice
(4013)
Wybory Prezydenckie 2010
(3918)
Wójt Gminy
(3854)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3849)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3740)
2010 rok
(3600)
Owadów
(3592)
Prymusowa Wola
(3580)
Wybory Ławników
(3539)
Psary
(3536)
Uchwały RIO
(3507)
Wincentynów
(3498)
Zachorzów Kol.
(3488)
Kamień
(3472)
Antoniówka
(3466)
Ludwinów
(3459)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(3451)
Popławy
(3446)
2011 rok
(3425)
Antoninów
(3416)
Wygnanów
(3385)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(3384)
Sławno
(3380)
Rejestr instytucji kultury
(3350)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(3308)
Kozenin
(3308)
Sławno Kol.
(3265)
Trojanów
(3257)
Grudzeń Las
(3247)
Zarządzenia Wójta Gminy
(3183)
Gawrony
(3174)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(3161)
Grudzeń Kol.
(3154)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(3146)
Ostrożna
(3131)
Przetargi
(3111)
Bratków
(3061)
Sepno-Radonia
(3057)
Zachorzów
(3055)
Celestynów
(3046)
2014 rok
(3046)
Dąbrówka
(3033)
Uchwały budżetowe
(3015)
Dąbrowa
(3013)
2012 rok
(3011)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(3003)
Wybory Samorządowe 2018
(2976)
Kamilówka
(2960)
Józefów
(2898)
Ogłoszenia i komunikaty
(2894)
Statut Urzędu
(2872)
Grążowice
(2830)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2774)
Przetargi
(2771)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2767)
Ogłoszenia
(2737)
2013 rok
(2729)
Organizacje pozarządowe
(2710)
na rok 2012
(2680)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2634)
na rok 2015
(2630)
Zarządzenia
(2629)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2587)
Sesje Rady Gminy on-line
(2576)
na rok 2014
(2549)
Budżet
(2548)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2529)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(2521)
GOPS
(2518)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2508)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(2495)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2457)
na rok 2013
(2456)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(2440)
Wydawanie dowodów osobistych
(2426)
inne nabory i konkursy
(2411)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2411)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(2406)
2015 rok
(2384)
2017 rok
(2333)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(2310)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2275)
Referendum 2015
(2235)
Referat Organizacjno - Prawny
(2193)
2012
(2166)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(2163)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(2149)
2016 rok
(2126)
Referat Finansów i Podatków
(2107)
2010
(2092)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(2034)
na rok 2016
(1998)
Zgromadzenia
(1975)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1941)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1928)
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
(1868)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1844)
2013
(1842)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1807)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1788)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1751)
Radca Prawny
(1742)
Konkursy i dotacje
(1741)
2009 rok
(1718)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(1713)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1708)
2010 rok
(1701)
za 2010 rok
(1693)
2014
(1679)
2018 rok
(1642)
Dowody osobiste i meldunek
(1581)
za 2009 rok
(1580)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1576)
2011
(1562)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1560)
na rok 2017
(1549)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1499)
GZEAS
(1485)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1470)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1469)
Programy współpracy i sprawozdania
(1461)
Urząd Gminy
(1436)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1421)
za 2011 rok
(1418)
2008 rok
(1410)
2019 rok
(1396)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1377)
2011 rok
(1377)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1351)
Uchwały budżetowe
(1337)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(1326)
2011 rok
(1322)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1320)
2015 rok
(1314)
2010 rok
(1304)
2012 rok
(1299)
2011
(1298)
2015 rok
(1290)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1262)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1249)
na rok 2018
(1245)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1234)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1221)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1220)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1204)
za 2012 rok
(1197)
2010 rok
(1196)
za 2013 rok
(1187)
2010 rok
(1183)
2013 rok
(1183)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1182)
2011 rok
(1164)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1151)
Dysponowanie nieruchomościami
(1151)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(1141)
2013 rok
(1138)
2007 rok
(1131)
2012 rok
(1122)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1106)
2012 rok
(1101)
2012 rok
(1098)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(1082)
Samorządowy Zakład Komunalny
(1080)
2014 rok
(1079)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023
(1077)
Trwały zarząd
(1077)
Uchwały RIO
(1071)
2010 rok
(1070)
2012
(1061)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1058)
2015
(1053)
2015 rok
(1051)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(1039)
2019 rok
(1029)
za 2015 rok
(1011)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(996)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(991)
na rok 2019
(989)
Konkursy
(982)
Zapytania ofertowe
(979)
na 2009 rok
(974)
Przewozy uczniów do szkół
(971)
2006 rok
(967)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(960)
Paliwo
(960)
za 2014 rok
(954)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(951)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(947)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(943)
Wejście z mediami w teren gminny
(936)
2017 rok
(922)
2014 rok
(916)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(915)
2008 rok
(914)
Wygaszenie zezwolenia
(912)
2014
(911)
za 2008 rok
(911)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018 rok
(909)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(898)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(894)
Przewozy uczniów do szkół
(893)
Paliwo
(891)
za 2009 rok
(891)
Paliwo
(889)
Komisje Rady Gminy
(876)
na 2005 rok
(870)
na 2007 rok
(867)
za 2007 rok
(863)
2018 rok
(862)
2006 rok
(856)
za 2005 rok
(854)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(854)
na 2008 rok
(849)
2013
(845)
2016
(844)
2015
(842)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(842)
za 2004 rok
(841)
za 2006 rok
(837)
Ewidencja działalności gospodarczej
(834)
na 2006 rok
(833)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(830)
Animator sportu
(827)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(822)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
(820)
Animator sportu
(814)
Numeracja nieruchomości
(805)
Mieszkalnictwo/lokale
(803)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(800)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(794)
Wymeldowanie
(793)
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok
(781)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(779)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(774)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(772)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(769)
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
(769)
2016 rok
(763)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(756)
Numeracja - zaświadczenia
(747)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(745)
za 2016 rok
(743)
Udzielanie licencji
(733)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(732)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(731)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(716)
Inwestycje w pasie drogowym
(715)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(705)
USC
(704)
Ustalenia WZiZT
(702)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(696)
Zawiadomienie o znalezisku
(694)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(691)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(689)
Raport o stanie gminy
(686)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(684)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(674)
Udostępnienie terenu
(669)
Oświadczenia
(668)
Radca Prawny
(668)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(653)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(651)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(649)
Zameldowanie ponad 2-mce
(648)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(646)
Koncesje alkoholowe
(644)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(643)
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - 2019r.
(642)
2019
(638)
Użytkowanie wieczyste POD
(638)
za 2017 rok
(638)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(638)
Referat Rozwoju i Promocji
(634)
Zamiana
(619)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(616)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(614)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(613)
Repatrianci - nieruchomości
(613)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(608)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(605)
Rejestracja
(605)
Z-ca Wójta Gminy
(604)
GOK
(604)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(603)
Targowiska / giełdy
(602)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(602)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(601)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(596)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(595)
Służebność gruntowa
(594)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(591)
Przetarg
(591)
Sprawy Administracyjne
(589)
Wygaszenie licencji
(589)
Wymeldowanie
(588)
Dzierżawa
(587)
2020
(586)
2017
(581)
Najem lokalu użytkowego
(578)
2017 rok
(571)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(570)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(570)
Akta stanu cywilnego
(566)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(559)
Gospodarstwo rolne
(559)
Uszkodzenia pojazdów
(558)
Imprezy
(558)
Projekty organizacji ruchu
(552)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(551)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(543)
Rejestracja urodzeń
(543)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(543)
Zwierzęta gospodarskie
(542)
Stypendia
(539)
Dane adresowe
(538)
Licencje
(538)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(538)
Żołnierze
(535)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(534)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(533)
GBP
(531)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(529)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(529)
Jubileusze
(527)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(527)
Taksówki
(527)
2018
(526)
Użytkowanie wieczyste
(524)
Gospodarstwo rolne
(523)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(522)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(521)
Paliwo
(521)
Nabycie
(518)
Uchwały
(517)
Nagrody
(517)
Uprawy roślinne
(516)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(515)
Usługi transportowe
(514)
Udzielanie pożyczek na remonty
(514)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(512)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(511)
Opłaty za zezwolenia
(511)
Użytkowanie wieczyste działek
(509)
Małżeństwo
(508)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(505)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(505)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(504)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(502)
Użytkowanie wieczyste
(502)
Zmiana zezwolenia
(501)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(497)
Zabezpieczenie dobra kultury
(496)
Ochrona i konserwacja zabytków
(495)
Sprzedaż nieruchomości
(489)
Stypendia twórcze
(489)
Żołnierze
(489)
Udzielanie pożyczek na remonty
(488)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(486)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(485)
Udzielanie pełnomocnictwa
(484)
Nagrody edukacyjne Miasta
(484)
Zezwolenia
(482)
Wkłady niepieniężne - aporty
(481)
Obowiązek nauki/szkolny
(481)
Wpis do ewidencji
(481)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(480)
Wspólnoty gruntowe -statut
(478)
Organizacja ruchu
(476)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(475)
Rejestracja zgonów
(475)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(472)
Udzielanie zezwolenia
(471)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(471)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(469)
Postępowanie egzekucyjne
(469)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(468)
Trwały zarząd
(468)
Nabywanie nieruchomości
(467)
Zawiadomienia
(467)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(467)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(467)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(466)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(466)
Użyczenie
(463)
Podatki i opłaty
(462)
Roszczenia odszkodowawcze
(461)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(460)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(460)
Żołnierze
(458)
Nabycie
(458)
Stypendia edukacyjne Miasta
(456)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(456)
Określenie warunków działalności budowlanej
(452)
Wydawanie duplikatów
(452)
Odszkodowania drogowe
(450)
Trwały zarząd
(450)
Lokal mieszkalny
(449)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(447)
Rolnictwo
(447)
Umarzanie zaległości podatkowych
(446)
2018
(446)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(445)
2018
(445)
Nieruchomości gminne
(438)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(438)
Nagrody Miasta
(438)
Paliwo
(436)
Użytkowanie
(436)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(435)
za 2018 rok
(434)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(432)
Wydawanie zaświadczeń
(431)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(431)
Odszkodowania za działki
(430)
Użytkowanie wieczyste
(428)
Sprzedaż
(425)
2014
(424)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(421)
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 r.
(420)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(417)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(417)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(416)
Użytkowanie wieczyste garaży
(416)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(416)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(415)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(411)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(410)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(407)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(404)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(403)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(402)
Uszczerbek na zdrowiu
(401)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(399)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(398)
Edukacja i Kultura
(397)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(397)
2017
(396)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(395)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(393)
2016
(387)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(387)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(384)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(382)
Decyzje
(381)
2011
(379)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(379)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(379)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(378)
2018 rok
(378)
Komisja Rewizyjna
(378)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(377)
Opłata roczna
(377)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(376)
Opłata roczna
(375)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(375)
Finanse
(366)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(363)
2013
(360)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(358)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(357)
2010
(355)
2015
(351)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(351)
2012
(351)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(348)
Paliwo
(346)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(343)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(338)
Sprawozdania
(338)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(337)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(334)
Komisja Finansów i Rolnictwa
(331)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(330)
na rok 2020
(329)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(328)
RODO
(326)
Referent ds. infrastruktury gminy
(324)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(324)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(319)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(319)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(307)
Komisja Samorządu i Porządku Publicznego
(307)
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
(293)
2020 rok
(279)
Plan Zamówień Publicznych
(274)
Wyniki wyborów
(274)
2009 rok
(272)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(270)
Referent ds. zamówień publicznych
(262)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(259)
ZSS Prymusowa Wola
(244)
Plany pracy komisji stałych Rady Gminy Sławno
(237)
za 2019 rok
(236)
Sprawozdania
(235)
PSP Szadkowice
(230)
Informacje
(230)
Zaproszenia na komisje Rady Gminy
(229)
PSP Zachorzów
(228)
Sprawozdania
(219)
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(215)
PSP Kozenin
(211)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(207)
Paliwo
(204)
PSP Sławno
(202)
PSP Celestynów
(199)
Centrum Usług Wspólnych
(195)
2019 rok
(193)
PSP Kunice
(189)
Sprawozdania
(178)
Sprawozdania
(178)
PSP Kamień
(166)
RODO
(161)
Przetargi
(153)
2019
(151)
Wybory do izb rolniczych
(146)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020
(137)
ZAWIADOMIENIA
(134)
RODO
(121)
Paliwo
(116)
Referent ds. księgowości
(110)
Zapytanie ofertowe na dostawę nowego samochodu dostawczego z zabudową typu furgon
(104)
Powszechny spis rolny
(90)
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę paliw na 2020 rok
(80)
Zapytanie ofertowe na wykonanie badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, badania komunalnych osadów ściekowych oraz testów zgodności skratek - Gmina Sławno w 2020 roku
(60)
2020 rok
(57)
Wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej-II tura-12 lipca 2020r.
(38)
za 2020 rok
(37)
2020
(28)
2019
(27)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(1)