Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1683889
ostatnia aktualizacja BIP'u:
19-07-2019
Rada Gminy
(184699)
Konkursy
(36423)
Zamówienia Publiczne
(15516)
Urząd Gminy
(12953)
Aktualności Rady
(12603)
2018 rok
(10317)
Oświadczenia majątkowe
(10254)
Sołectwa
(10111)
Radni Rady Gminy
(8432)
2016 rok
(8415)
Budżet Gminy
(8300)
Jednostki organizacyjne
(7770)
Nabory i konkursy
(7637)
Kontakt
(7582)
Wybory
(7565)
Podatki i opłaty lokalne
(6719)
Wybory Samorządowe 2010
(6588)
Statut Gminy
(6554)
CUW
(6487)
Przewodniczący Rady Gminy
(6463)
2017 rok
(6002)
Referaty
(5875)
Informacja o środowisku
(5816)
Druki urzędowe do pobrania
(5802)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5388)
Plan pracy Rady
(5358)
Uchwały Rady Gminy
(5120)
Unewel - Olszewice
(4855)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(4802)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(4616)
Szkoły i przedszkola
(4470)
Regulamin Urzędu
(4335)
na wolne stanowiska urzędnicze
(4165)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(4097)
Sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu
(4004)
Szadkowice
(3837)
Tomaszówek
(3771)
Skarbnik Gminy
(3753)
Wybory Samorządowe 2014
(3739)
Olszowiec
(3705)
Kunice
(3694)
Wybory Prezydenckie 2010
(3645)
Sekretarz Gminy
(3617)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3543)
Oświadczenia majątkowe
(3462)
Wójt Gminy
(3442)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3353)
Owadów
(3289)
Prymusowa Wola
(3280)
Antoniówka
(3235)
Psary
(3233)
Uchwały RIO
(3233)
2010 rok
(3230)
Kamień
(3221)
Wincentynów
(3192)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(3192)
Zachorzów Kol.
(3182)
Antoninów
(3175)
Popławy
(3133)
Ludwinów
(3122)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(3117)
Wybory Ławników
(3106)
Sławno
(3101)
na rok 2011
(3087)
2011 rok
(3052)
Wygnanów
(3043)
Kozenin
(3042)
Trojanów
(3005)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(2991)
Sławno Kol.
(2954)
Grudzeń Las
(2950)
Rejestr instytucji kultury
(2947)
Gawrony
(2916)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2915)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2902)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2891)
Grudzeń Kol.
(2889)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2877)
Ostrożna
(2869)
Dąbrówka
(2794)
Celestynów
(2787)
Bratków
(2781)
Sepno-Radonia
(2770)
Dąbrowa
(2763)
Zachorzów
(2761)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2711)
2014 rok
(2709)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2698)
Uchwały budżetowe
(2692)
Kamilówka
(2688)
Józefów
(2680)
Ogłoszenia i komunikaty
(2677)
2012 rok
(2676)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(2675)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2672)
Przetargi
(2659)
Statut Urzędu
(2607)
Grążowice
(2605)
Przetargi
(2495)
2013 rok
(2487)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2483)
na rok 2012
(2481)
na rok 2010
(2458)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2454)
Wybory Samorządowe 2018
(2438)
Ogłoszenia
(2435)
na rok 2015
(2410)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2386)
Wydawanie dowodów osobistych
(2372)
na rok 2014
(2371)
Zarządzenia
(2360)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2354)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2351)
Budżet
(2339)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2327)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2320)
na rok 2013
(2274)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(2260)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2244)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(2213)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(2199)
Organizacje pozarządowe
(2176)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(2172)
inne nabory i konkursy
(2152)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2146)
2015 rok
(2117)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(2094)
GOPS
(2030)
Referendum 2015
(2002)
Referat Organizacjno - Prawny
(1969)
2012
(1930)
2017 rok
(1926)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1904)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1862)
Referat Finansów i Podatków
(1861)
2016 rok
(1848)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1836)
2010
(1791)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1743)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1741)
na rok 2016
(1738)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1686)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1679)
Zgromadzenia
(1632)
2013
(1607)
2009 rok
(1587)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1570)
Radca Prawny
(1557)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1551)
za 2010 rok
(1537)
Dowody osobiste i meldunek
(1533)
2010 rok
(1510)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(1505)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1493)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1481)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1446)
2014
(1431)
za 2009 rok
(1423)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1423)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1393)
Konkursy i dotacje
(1387)
2011
(1383)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1374)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(1358)
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
(1347)
GZEAS
(1334)
2008 rok
(1294)
na rok 2017
(1290)
Urząd Gminy
(1270)
2018 rok
(1268)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1248)
za 2011 rok
(1247)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1246)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1226)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1217)
Uchwały budżetowe
(1213)
2011 rok
(1188)
2011 rok
(1184)
2015 rok
(1178)
2010 rok
(1164)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1164)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1161)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1160)
Programy współpracy i sprawozdania
(1155)
2011
(1151)
2015 rok
(1136)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(1133)
Dysponowanie nieruchomościami
(1119)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1110)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1105)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1104)
2012 rok
(1104)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(1102)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1092)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1080)
Sesje Rady Gminy on-line
(1073)
za 2012 rok
(1053)
2010 rok
(1049)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1043)
2013 rok
(1037)
2010 rok
(1030)
za 2013 rok
(1026)
Trwały zarząd
(1015)
2012 rok
(1008)
2011 rok
(993)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(991)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(986)
2013 rok
(984)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(982)
2012 rok
(972)
2012 rok
(963)
2007 rok
(962)
2010 rok
(953)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(942)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(939)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(939)
Uchwały RIO
(935)
Wejście z mediami w teren gminny
(922)
2012
(922)
2014 rok
(905)
2015 rok
(903)
na rok 2018
(902)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(902)
na 2009 rok
(889)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(877)
2015
(870)
Przewozy uczniów do szkół
(868)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(864)
2006 rok
(864)
Wygaszenie zezwolenia
(856)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(854)
za 2015 rok
(851)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(845)
Paliwo
(828)
Ewidencja działalności gospodarczej
(826)
2008 rok
(822)
za 2008 rok
(818)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(817)
za 2014 rok
(806)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(803)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(798)
Numeracja nieruchomości
(798)
za 2009 rok
(796)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(796)
Mieszkalnictwo/lokale
(790)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(786)
2014 rok
(786)
na 2005 rok
(785)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(783)
Paliwo
(782)
Paliwo
(782)
Przewozy uczniów do szkół
(780)
na 2007 rok
(778)
Zapytania ofertowe
(776)
2014
(769)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(766)
za 2005 rok
(763)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(762)
2006 rok
(762)
za 2007 rok
(759)
Wymeldowanie
(756)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(755)
za 2004 rok
(754)
na 2008 rok
(753)
za 2006 rok
(747)
2017 rok
(744)
na 2006 rok
(742)
Numeracja - zaświadczenia
(740)
Animator sportu
(737)
2019 rok
(735)
Udzielanie licencji
(729)
Konkursy
(727)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(725)
2013
(725)
Animator sportu
(719)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(716)
2015
(713)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(712)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(707)
Inwestycje w pasie drogowym
(692)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(684)
Zawiadomienie o znalezisku
(684)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(682)
USC
(679)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(672)
Ustalenia WZiZT
(672)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(672)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(667)
Udostępnienie terenu
(661)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(661)
2016 rok
(642)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(640)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(634)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(632)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(629)
Zameldowanie ponad 2-mce
(629)
Oświadczenia
(625)
2018 rok
(624)
Koncesje alkoholowe
(609)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(608)
Użytkowanie wieczyste POD
(608)
Repatrianci - nieruchomości
(607)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(606)
Zamiana
(598)
Rejestracja
(594)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(589)
Służebność gruntowa
(589)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(589)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(587)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(585)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(583)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(583)
Przetarg
(582)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023
(581)
Targowiska / giełdy
(580)
Wygaszenie licencji
(579)
Dzierżawa
(576)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(572)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(572)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(571)
Wymeldowanie
(571)
za 2016 rok
(570)
Sprawy Administracyjne
(568)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018 rok
(566)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(565)
Radca Prawny
(561)
Najem lokalu użytkowego
(557)
Akta stanu cywilnego
(556)
Imprezy
(553)
R O D O
(553)
Uszkodzenia pojazdów
(551)
Projekty organizacji ruchu
(548)
2016
(545)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(545)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(544)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(537)
Zwierzęta gospodarskie
(533)
Dane adresowe
(532)
Licencje
(530)
Żołnierze
(527)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(526)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(522)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(521)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(521)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(519)
Jubileusze
(518)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(518)
Taksówki
(517)
Rejestracja urodzeń
(516)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(516)
Gospodarstwo rolne
(516)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(515)
Stypendia
(514)
Gospodarstwo rolne
(513)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(513)
Nabycie
(508)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(508)
na rok 2019
(507)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(506)
Opłaty za zezwolenia
(506)
Usługi transportowe
(506)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(503)
Użytkowanie wieczyste
(502)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(501)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(501)
Nagrody
(501)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(500)
Udzielanie pożyczek na remonty
(499)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(498)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(498)
Małżeństwo
(497)
Zmiana zezwolenia
(496)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(495)
Uprawy roślinne
(493)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(491)
Użytkowanie wieczyste działek
(491)
Ochrona i konserwacja zabytków
(488)
Zabezpieczenie dobra kultury
(488)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(483)
Sprzedaż nieruchomości
(483)
Użytkowanie wieczyste
(483)
Żołnierze
(481)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(480)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(480)
Udzielanie pełnomocnictwa
(479)
Zezwolenia
(478)
Wkłady niepieniężne - aporty
(477)
Obowiązek nauki/szkolny
(472)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(471)
Samorządowy Zakład Komunalny
(471)
Rejestracja zgonów
(470)
Wspólnoty gruntowe -statut
(469)
Organizacja ruchu
(467)
Udzielanie pożyczek na remonty
(466)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(466)
za 2017 rok
(466)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(465)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(464)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(463)
Wpis do ewidencji
(463)
Nagrody edukacyjne Miasta
(463)
Nabywanie nieruchomości
(459)
Trwały zarząd
(458)
Postępowanie egzekucyjne
(458)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(458)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(458)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(458)
Stypendia twórcze
(458)
Roszczenia odszkodowawcze
(457)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(454)
Udzielanie zezwolenia
(454)
Podatki i opłaty
(452)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(452)
Żołnierze
(451)
Użyczenie
(450)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(448)
Wydawanie duplikatów
(448)
Nabycie
(447)
Zawiadomienia
(445)
Określenie warunków działalności budowlanej
(445)
Trwały zarząd
(443)
Lokal mieszkalny
(443)
Odszkodowania drogowe
(442)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(441)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(440)
Stypendia edukacyjne Miasta
(440)
Umarzanie zaległości podatkowych
(439)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(437)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(435)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(431)
Użytkowanie
(428)
Rolnictwo
(427)
Wydawanie zaświadczeń
(425)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(425)
Referat Rozwoju i Promocji
(425)
Paliwo
(423)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(418)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(417)
Sprzedaż
(416)
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
(416)
Odszkodowania za działki
(415)
Nieruchomości gminne
(414)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(414)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(414)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(413)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(411)
Nagrody Miasta
(411)
Użytkowanie wieczyste garaży
(411)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(409)
Użytkowanie wieczyste
(408)
2017
(405)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(404)
2017 rok
(404)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(402)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(400)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(397)
Uszczerbek na zdrowiu
(395)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(393)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(391)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(389)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(388)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(384)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(381)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(378)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(373)
Komisje Rady Gminy
(372)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(372)
Opłata roczna
(371)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(371)
Edukacja i Kultura
(370)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(369)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(369)
Opłata roczna
(368)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(368)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(365)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(362)
Finanse
(362)
2018
(361)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(355)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(348)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(341)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(339)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(338)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(336)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(329)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(326)
2019 rok
(324)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(323)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(317)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(316)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(316)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(311)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(310)
Uchwały
(294)
2018
(289)
Paliwo
(287)
2009 rok
(272)
2016
(263)
Z-ca Wójta Gminy
(251)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(243)
Paliwo
(238)
2017
(229)
za 2018 rok
(226)
2018 rok
(223)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
Decyzje
(205)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(199)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(192)
Plan Zamówień Publicznych
(166)
Wyniki wyborów
(149)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(147)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(143)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(139)
Komisja Rewizyjna
(137)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(126)
Komisja Samorządu i Porządku Publicznego
(111)
Komisja Finansów i Rolnictwa
(108)
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok
(99)
GBP
(94)
GOK
(94)
Raport o stanie gminy
(87)
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(86)
Paliwo
(83)
Sprawozdania
(58)
2019 rok
(58)
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SŁAWNO
(49)
za 2019 rok
(46)
PSP Kozenin
(44)
Plany pracy komisji stałych Rady Gminy Sławno
(42)
Sprawozdania
(41)
PSP Zachorzów
(39)
PSP Kunice
(35)
ZSS Prymusowa Wola
(34)
PSP Sławno
(33)
PSP Kamień
(31)
PSP Celestynów
(31)
Sprawozdania
(30)
PSP Szadkowice
(29)
Centrum Usług Wspólnych
(25)
2019
(24)
Sprawozdania
(23)
Sprawozdania
(23)
2019 rok
(22)
Referent ds. zamówień publicznych
(19)
2012
(18)
2011
(18)
2014
(17)
2018
(16)
2015
(16)
2013
(16)
2010
(15)
Wybory do izb rolniczych
(13)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020
(11)
Referent ds. infrastruktury gminy
(5)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Paliwo
(2)
Ogłoszenia
(1)