Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1447075
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2018
Rada Gminy
(163394)
Konkursy
(27756)
Zamówienia Publiczne
(11762)
Aktualności Rady
(11311)
Urząd Gminy
(11310)
Sołectwa
(8845)
Oświadczenia majątkowe
(8636)
2016 rok
(8246)
Budżet Gminy
(7557)
Radni Rady Gminy
(7246)
Jednostki organizacyjne
(6993)
Kontakt
(6746)
Nabory i konkursy
(6445)
Podatki i opłaty lokalne
(6128)
Wybory Samorządowe 2010
(6024)
2017 rok
(5832)
CUW
(5747)
Statut Gminy
(5715)
Przewodniczący Rady Gminy
(5691)
Wybory
(5501)
Referaty
(5333)
Informacja o środowisku
(5259)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5148)
Plan pracy Rady
(4717)
Komisje stałe Rady Gminy
(4559)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(4460)
Unewel - Olszewice
(4343)
Druki urzędowe do pobrania
(4292)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(4142)
Szkoły i przedszkola
(4043)
Uchwały Rady Gminy
(3906)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(3806)
Regulamin Urzędu
(3624)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(3587)
Szadkowice
(3474)
Tomaszówek
(3397)
Skarbnik Gminy
(3364)
Wybory Samorządowe 2014
(3339)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3296)
Olszowiec
(3295)
na wolne stanowiska urzędnicze
(3293)
Kunice
(3274)
Wybory Prezydenckie 2010
(3258)
Oświadczenia majątkowe
(3236)
Sekretarz Gminy
(3170)
Wójt Gminy
(3064)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3038)
Antoniówka
(2971)
Prymusowa Wola
(2968)
Kamień
(2961)
Owadów
(2960)
Uchwały RIO
(2957)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(2940)
Psary
(2898)
Antoninów
(2896)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(2884)
na rok 2011
(2860)
Wincentynów
(2852)
Zachorzów Kol.
(2813)
Kozenin
(2762)
Popławy
(2756)
Sławno
(2723)
Wybory Ławników
(2718)
Ludwinów
(2706)
Trojanów
(2705)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2679)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2664)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(2656)
2011 rok
(2655)
Wygnanów
(2650)
2010 rok
(2647)
Sławno Kol.
(2638)
Gawrony
(2633)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2619)
Grudzeń Las
(2616)
Rejestr instytucji kultury
(2603)
Ostrożna
(2574)
Dąbrówka
(2566)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2562)
Celestynów
(2527)
Grudzeń Kol.
(2524)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2524)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2507)
Zachorzów
(2490)
Ogłoszenia i komunikaty
(2449)
Dąbrowa
(2446)
Sepno-Radonia
(2445)
Józefów
(2445)
Kamilówka
(2424)
Bratków
(2423)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2402)
Grążowice
(2374)
Uchwały budżetowe
(2372)
Statut Urzędu
(2356)
Przetargi
(2332)
2012 rok
(2307)
Wydawanie dowodów osobistych
(2303)
Przetargi
(2298)
na rok 2012
(2282)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2282)
2014 rok
(2274)
na rok 2010
(2235)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2235)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2231)
na rok 2015
(2225)
na rok 2014
(2196)
Ogłoszenia
(2181)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2180)
Budżet
(2174)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2151)
2013 rok
(2149)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(2095)
Zarządzenia
(2087)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2086)
na rok 2013
(2077)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2057)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2023)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2018)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(1983)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(1949)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(1937)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(1915)
inne nabory i konkursy
(1853)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1827)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1786)
Referat Organizacjno - Prawny
(1776)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(1767)
2015 rok
(1722)
2018 rok
(1678)
Referat Finansów i Podatków
(1677)
Organizacje pozarządowe
(1658)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1649)
Referendum 2015
(1648)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1624)
Komisja Samorządu, Ładu i Porządku Publicznego
(1610)
Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa
(1585)
Komisja Rewizyjna
(1580)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1549)
2012
(1538)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
(1501)
na rok 2016
(1483)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1478)
2016 rok
(1470)
Dowody osobiste i meldunek
(1463)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1450)
GOPS
(1448)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1438)
2009 rok
(1431)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1428)
2017 rok
(1428)
za 2010 rok
(1420)
2010
(1407)
2010 rok
(1394)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1386)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1379)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1337)
Radca Prawny
(1316)
za 2009 rok
(1311)
2013
(1293)
Zgromadzenia
(1291)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1286)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1276)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1238)
GZEAS
(1236)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1201)
Urząd Gminy
(1168)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1165)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1151)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1148)
2011
(1145)
2008 rok
(1141)
za 2011 rok
(1127)
Uchwały budżetowe
(1117)
Konkursy i dotacje
(1117)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1114)
2014
(1114)
2011 rok
(1101)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1098)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1091)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1088)
2010 rok
(1085)
2015 rok
(1058)
2015 rok
(1053)
2011 rok
(1039)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1038)
2011
(1033)
na rok 2017
(1032)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1032)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1030)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1020)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1017)
2012 rok
(1016)
Dysponowanie nieruchomościami
(984)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(983)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(969)
2010 rok
(966)
za 2012 rok
(941)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(939)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(938)
2013 rok
(938)
2012 rok
(937)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(935)
2010 rok
(929)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(929)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(924)
Trwały zarząd
(920)
za 2013 rok
(915)
Wejście z mediami w teren gminny
(915)
2011 rok
(904)
2013 rok
(904)
Nieodpłatna pomoc prawna
(900)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(886)
Programy współpracy i sprawozdania
(876)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(874)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(866)
Uchwały RIO
(863)
2012 rok
(861)
2010 rok
(857)
2007 rok
(840)
2012
(832)
Przewozy uczniów do szkół
(821)
2012 rok
(821)
na 2009 rok
(821)
Wygaszenie zezwolenia
(820)
Ewidencja działalności gospodarczej
(810)
2014 rok
(808)
2015 rok
(808)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(805)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(805)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(804)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(798)
Numeracja nieruchomości
(794)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(783)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(782)
2006 rok
(778)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(776)
Paliwo
(774)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(774)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(760)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(756)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(750)
2008 rok
(748)
za 2015 rok
(739)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(737)
Numeracja - zaświadczenia
(734)
za 2008 rok
(733)
Mieszkalnictwo/lokale
(728)
Przewozy uczniów do szkół
(726)
za 2009 rok
(722)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(718)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(716)
Wymeldowanie
(713)
Paliwo
(713)
na 2005 rok
(706)
Paliwo
(705)
na 2007 rok
(705)
za 2014 rok
(701)
2006 rok
(700)
za 2005 rok
(697)
2014 rok
(697)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(694)
za 2004 rok
(692)
Animator sportu
(690)
za 2007 rok
(690)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(689)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(685)
na 2006 rok
(679)
Zawiadomienie o znalezisku
(678)
na 2008 rok
(678)
Udzielanie licencji
(678)
za 2006 rok
(677)
USC
(675)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(673)
Inwestycje w pasie drogowym
(672)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(669)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(668)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(664)
Animator sportu
(661)
2015
(661)
2014
(660)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(658)
Udostępnienie terenu
(645)
2013
(636)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(634)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(628)
Ustalenia WZiZT
(624)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(624)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(617)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(607)
Zapytania ofertowe
(607)
Zameldowanie ponad 2-mce
(596)
Koncesje alkoholowe
(592)
Repatrianci - nieruchomości
(592)
Zamiana
(592)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(589)
Służebność gruntowa
(588)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(586)
Użytkowanie wieczyste POD
(586)
2017 rok
(585)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(582)
2015
(580)
Rejestracja
(579)
Wygaszenie licencji
(577)
Targowiska / giełdy
(575)
Przetarg
(574)
Oświadczenia
(571)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(571)
Dzierżawa
(569)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(561)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(559)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(559)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(556)
Najem lokalu użytkowego
(551)
Akta stanu cywilnego
(550)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(549)
Wymeldowanie
(549)
Imprezy
(549)
Sprawy Administracyjne
(548)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(545)
Uszkodzenia pojazdów
(544)
2018 rok
(543)
Projekty organizacji ruchu
(542)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(531)
Konkursy
(529)
2016 rok
(529)
Zwierzęta gospodarskie
(529)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(525)
Żołnierze
(523)
Licencje
(523)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(521)
Dane adresowe
(515)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(512)
Taksówki
(512)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(512)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(511)
Jubileusze
(511)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(511)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(509)
Gospodarstwo rolne
(509)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(508)
Nabycie
(507)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(505)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(505)
Usługi transportowe
(502)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(499)
na rok 2018
(499)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(497)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(496)
Stypendia
(495)
Małżeństwo
(494)
Zmiana zezwolenia
(494)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(494)
Rejestracja urodzeń
(494)
Użytkowanie wieczyste
(491)
Użytkowanie wieczyste działek
(490)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(489)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(489)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(489)
Udzielanie pożyczek na remonty
(484)
Ochrona i konserwacja zabytków
(483)
Zabezpieczenie dobra kultury
(482)
Użytkowanie wieczyste
(482)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(482)
Sprzedaż nieruchomości
(481)
Opłaty za zezwolenia
(478)
Udzielanie pełnomocnictwa
(476)
Wkłady niepieniężne - aporty
(475)
Żołnierze
(475)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(474)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(473)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(471)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(471)
Gospodarstwo rolne
(470)
Radca Prawny
(470)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(467)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(466)
Nagrody
(466)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(465)
Zezwolenia
(465)
Organizacja ruchu
(461)
Wspólnoty gruntowe -statut
(458)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(458)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(457)
Trwały zarząd
(457)
Nabywanie nieruchomości
(457)
Postępowanie egzekucyjne
(455)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(454)
Roszczenia odszkodowawcze
(454)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(453)
Uprawy roślinne
(453)
Obowiązek nauki/szkolny
(453)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(452)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(452)
Rejestracja zgonów
(449)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(449)
Żołnierze
(446)
Użyczenie
(446)
Nabycie
(446)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(446)
Podatki i opłaty
(445)
Udzielanie pożyczek na remonty
(444)
Trwały zarząd
(441)
Określenie warunków działalności budowlanej
(441)
Wydawanie duplikatów
(441)
Lokal mieszkalny
(440)
Umarzanie zaległości podatkowych
(437)
Udzielanie zezwolenia
(437)
Wpis do ewidencji
(437)
Odszkodowania drogowe
(436)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(433)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(433)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(432)
Nagrody edukacyjne Miasta
(430)
Użytkowanie
(427)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(426)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(426)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(425)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(423)
Wydawanie zaświadczeń
(422)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(421)
Stypendia twórcze
(421)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(416)
Sprzedaż
(414)
Zawiadomienia
(414)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(413)
Odszkodowania za działki
(413)
Stypendia edukacyjne Miasta
(412)
Rolnictwo
(412)
Nieruchomości gminne
(411)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(410)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(409)
Użytkowanie wieczyste garaży
(408)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(408)
Użytkowanie wieczyste
(407)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(407)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(405)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(403)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(400)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(400)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(397)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(390)
Uszczerbek na zdrowiu
(389)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(387)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(383)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(383)
za 2016 rok
(381)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(380)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(379)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(379)
Nagrody Miasta
(378)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(377)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(372)
Paliwo
(372)
Opłata roczna
(370)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(369)
Opłata roczna
(367)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(367)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(364)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(363)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(361)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(360)
Finanse
(359)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(359)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(357)
Edukacja i Kultura
(357)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(347)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(336)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(336)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(335)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(332)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(328)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(320)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(319)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(317)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(314)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(314)
2017 rok
(310)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(303)
Wybory Samorządowe 2018
(303)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(301)
2018 rok
(284)
2016
(282)
za 2017 rok
(281)
2009 rok
(272)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
Referat Rozwoju i Promocji
(203)
2017
(192)
2018
(170)
Paliwo
(166)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(163)
2016
(140)
Paliwo
(139)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(135)
2018
(125)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(120)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(114)
Uchwały
(109)
2018 rok
(103)
2017
(96)
Plan Zamówień Publicznych
(90)
R O D O
(75)
Samorządowy Zakład Komunalny
(73)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(68)
Decyzje
(34)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(24)
za 2018 rok
(21)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(1)