Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2062081
ostatnia aktualizacja BIP'u:
24-09-2020
Rada Gminy
(215415)
Nabory i konkursy
(46140)
Zamówienia Publiczne
(19833)
Urząd Gminy
(14739)
Zaproszenia na sesje Rady Gminy
(13811)
Oświadczenia majątkowe
(11834)
Sołectwa
(11221)
2018 rok
(10604)
Radni Rady Gminy
(9212)
Budżet Gminy
(9171)
Nabory i konkursy
(8900)
Wybory
(8886)
Jednostki organizacyjne
(8836)
Druki urzędowe do pobrania
(8780)
Kontakt
(8649)
2016 rok
(8628)
2019 rok
(8045)
CUW
(7566)
Podatki i opłaty lokalne
(7454)
Statut Gminy
(7431)
Przewodniczący Rady Gminy
(7131)
Wybory Samorządowe 2010
(6994)
Uchwały Rady Gminy
(6600)
Informacja o środowisku
(6491)
Referaty
(6398)
2017 rok
(6243)
Plan pracy Rady
(5980)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5675)
Unewel - Olszewice
(5323)
na wolne stanowiska urzędnicze
(5084)
Regulamin Urzędu
(5023)
Szkoły i przedszkola
(4917)
Sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu
(4546)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(4509)
Sekretarz Gminy
(4228)
Skarbnik Gminy
(4224)
Szadkowice
(4222)
Tomaszówek
(4113)
Olszowiec
(4097)
Kunice
(4056)
Wybory Samorządowe 2014
(4053)
Wybory Prezydenckie 2010
(3950)
Wójt Gminy
(3931)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3905)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3804)
2010 rok
(3636)
Owadów
(3631)
Prymusowa Wola
(3624)
Wybory Ławników
(3598)
Psary
(3577)
Uchwały RIO
(3551)
Wincentynów
(3540)
Zachorzów Kol.
(3528)
Kamień
(3513)
Antoniówka
(3502)
Ludwinów
(3500)
Popławy
(3493)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(3480)
2011 rok
(3473)
Antoninów
(3456)
Wygnanów
(3436)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(3416)
Sławno
(3416)
Rejestr instytucji kultury
(3409)
Kozenin
(3351)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(3338)
Sławno Kol.
(3296)
Grudzeń Las
(3295)
Trojanów
(3294)
Zarządzenia Wójta Gminy
(3236)
Przetargi
(3227)
Gawrony
(3215)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(3204)
Grudzeń Kol.
(3197)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(3187)
Ostrożna
(3184)
Bratków
(3104)
Sepno-Radonia
(3098)
Zachorzów
(3092)
Celestynów
(3086)
2014 rok
(3085)
Dąbrówka
(3069)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(3063)
Uchwały budżetowe
(3061)
2012 rok
(3048)
Dąbrowa
(3045)
Wybory Samorządowe 2018
(3020)
Kamilówka
(2993)
Józefów
(2942)
Ogłoszenia i komunikaty
(2927)
Statut Urzędu
(2911)
Grążowice
(2862)
Sesje Rady Gminy on-line
(2853)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2826)
Referat Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2820)
Przetargi
(2805)
Organizacje pozarządowe
(2788)
Ogłoszenia
(2779)
2013 rok
(2759)
na rok 2012
(2713)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2671)
Zarządzenia
(2668)
na rok 2015
(2660)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2628)
Budżet
(2582)
na rok 2014
(2574)
GOPS
(2572)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2566)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(2558)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2540)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(2529)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2487)
na rok 2013
(2482)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(2466)
inne nabory i konkursy
(2462)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(2440)
Wydawanie dowodów osobistych
(2432)
2015 rok
(2427)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2417)
2017 rok
(2370)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(2336)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2285)
Referendum 2015
(2258)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(2246)
Referat Organizacjno - Prawny
(2232)
2012
(2192)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(2185)
2016 rok
(2163)
Referat Finansów i Podatków
(2139)
2010
(2127)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(2067)
na rok 2016
(2033)
Zgromadzenia
(2026)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1958)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1947)
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
(1945)
2013
(1865)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1852)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1837)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1823)
Konkursy i dotacje
(1803)
Radca Prawny
(1767)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1756)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(1754)
2009 rok
(1733)
za 2010 rok
(1720)
2010 rok
(1717)
2014
(1713)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1709)
2018 rok
(1690)
za 2009 rok
(1607)
na rok 2017
(1587)
Dowody osobiste i meldunek
(1587)
2011
(1582)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1580)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1569)
2020 rok
(1558)
GZEAS
(1508)
Programy współpracy i sprawozdania
(1505)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1502)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1476)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1472)
Urząd Gminy
(1460)
za 2011 rok
(1444)
2019 rok
(1432)
2008 rok
(1427)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1424)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1400)
2011 rok
(1394)
Uchwały budżetowe
(1357)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1355)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(1352)
2011 rok
(1344)
2015 rok
(1332)
2010 rok
(1327)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1324)
2012 rok
(1319)
2011
(1313)
2015 rok
(1308)
na rok 2018
(1278)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1274)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1252)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1240)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1238)
Samorządowy Zakład Komunalny
(1226)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1223)
2010 rok
(1219)
za 2012 rok
(1215)
za 2013 rok
(1215)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1207)
2010 rok
(1196)
2013 rok
(1195)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1186)
2011 rok
(1185)
2013 rok
(1161)
Dysponowanie nieruchomościami
(1155)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1152)
2012 rok
(1150)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(1144)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023
(1141)
2007 rok
(1141)
2012 rok
(1120)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1109)
2012 rok
(1109)
2014 rok
(1093)
Uchwały RIO
(1092)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(1090)
2010 rok
(1090)
Trwały zarząd
(1085)
2012
(1081)
2019 rok
(1077)
2015 rok
(1074)
2015
(1067)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1065)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(1050)
na rok 2019
(1039)
za 2015 rok
(1033)
Konkursy
(1008)
Zapytania ofertowe
(1008)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(1006)
na 2009 rok
(994)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(992)
2006 rok
(986)
Przewozy uczniów do szkół
(984)
za 2014 rok
(973)
Paliwo
(971)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(970)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(962)
Komisje Rady Gminy
(959)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(956)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(953)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018 rok
(949)
2017 rok
(941)
Wejście z mediami w teren gminny
(940)
2014 rok
(938)
2008 rok
(930)
za 2008 rok
(927)
2014
(927)
Wygaszenie zezwolenia
(923)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(921)
Przewozy uczniów do szkół
(906)
za 2009 rok
(905)
Paliwo
(905)
Paliwo
(903)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(902)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(897)
2018 rok
(890)
na 2005 rok
(880)
na 2007 rok
(879)
2016
(879)
za 2007 rok
(876)
2006 rok
(868)
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok
(866)
za 2005 rok
(864)
na 2008 rok
(863)
2015
(860)
2013
(859)
za 2004 rok
(858)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(856)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
(851)
za 2006 rok
(849)
na 2006 rok
(848)
Ewidencja działalności gospodarczej
(845)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(845)
Animator sportu
(840)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(831)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(829)
Animator sportu
(827)
Mieszkalnictwo/lokale
(808)
Numeracja nieruchomości
(806)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(803)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(802)
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
(801)
Wymeldowanie
(794)
2016 rok
(787)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(783)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(781)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(777)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(776)
Raport o stanie gminy
(772)
za 2016 rok
(767)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(762)
Numeracja - zaświadczenia
(752)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(751)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(746)
Udzielanie licencji
(735)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(735)
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - 2019r.
(733)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(725)
Inwestycje w pasie drogowym
(718)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(710)
Ustalenia WZiZT
(709)
USC
(706)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(701)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(699)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(696)
Zawiadomienie o znalezisku
(696)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(691)
2019
(685)
GOK
(682)
Radca Prawny
(680)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(680)
Oświadczenia
(674)
Udostępnienie terenu
(672)
Z-ca Wójta Gminy
(670)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(667)
Referat Rozwoju i Promocji
(666)
za 2017 rok
(661)
2020
(661)
Zameldowanie ponad 2-mce
(657)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(654)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(653)
Koncesje alkoholowe
(648)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(647)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(646)
Użytkowanie wieczyste POD
(645)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(642)
GBP
(628)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(624)
Zamiana
(624)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(623)
Repatrianci - nieruchomości
(619)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(617)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(615)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(613)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(612)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(609)
Targowiska / giełdy
(609)
Rejestracja
(608)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(605)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(603)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(600)
Służebność gruntowa
(598)
Przetarg
(596)
2017 rok
(596)
2017
(595)
Wymeldowanie
(595)
Dzierżawa
(594)
Wygaszenie licencji
(593)
Sprawy Administracyjne
(591)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(591)
Najem lokalu użytkowego
(585)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(573)
Akta stanu cywilnego
(571)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(570)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(568)
Gospodarstwo rolne
(565)
Uszkodzenia pojazdów
(564)
Imprezy
(559)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(556)
Projekty organizacji ruchu
(555)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(552)
Rejestracja urodzeń
(550)
Uchwały
(549)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(545)
Dane adresowe
(543)
2018
(543)
Zwierzęta gospodarskie
(543)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(542)
Stypendia
(542)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(541)
Licencje
(539)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(537)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(537)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(536)
Żołnierze
(535)
Taksówki
(532)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(532)
Jubileusze
(531)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(530)
Paliwo
(530)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(527)
Użytkowanie wieczyste
(527)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(526)
Gospodarstwo rolne
(526)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(521)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(519)
Nabycie
(519)
Uprawy roślinne
(519)
Nagrody
(518)
Udzielanie pożyczek na remonty
(518)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(518)
Usługi transportowe
(518)
Opłaty za zezwolenia
(516)
Użytkowanie wieczyste działek
(513)
Użytkowanie wieczyste
(512)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(511)
Małżeństwo
(511)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(507)
Zmiana zezwolenia
(506)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(506)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(503)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(502)
Ochrona i konserwacja zabytków
(496)
Zabezpieczenie dobra kultury
(496)
2018
(495)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(493)
Stypendia twórcze
(492)
Żołnierze
(491)
Zezwolenia
(491)
Sprzedaż nieruchomości
(491)
Udzielanie pożyczek na remonty
(490)
Udzielanie pełnomocnictwa
(489)
Nagrody edukacyjne Miasta
(487)
Obowiązek nauki/szkolny
(486)
Wpis do ewidencji
(485)
Wkłady niepieniężne - aporty
(485)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(483)
Rejestracja zgonów
(482)
Wspólnoty gruntowe -statut
(482)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(480)
Organizacja ruchu
(479)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(477)
Postępowanie egzekucyjne
(476)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(476)
Udzielanie zezwolenia
(476)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(476)
Trwały zarząd
(475)
2014
(475)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(475)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(473)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(472)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(472)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(472)
Nabywanie nieruchomości
(471)
Zawiadomienia
(471)
Użyczenie
(470)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(467)
Podatki i opłaty
(466)
Nabycie
(466)
2018
(466)
za 2018 rok
(465)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(465)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(463)
Roszczenia odszkodowawcze
(462)
Żołnierze
(459)
Trwały zarząd
(458)
Stypendia edukacyjne Miasta
(458)
Odszkodowania drogowe
(456)
Określenie warunków działalności budowlanej
(454)
Wydawanie duplikatów
(454)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(450)
Lokal mieszkalny
(450)
Paliwo
(450)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(449)
Rolnictwo
(448)
Umarzanie zaległości podatkowych
(448)
Użytkowanie
(445)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(442)
Nieruchomości gminne
(442)
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 r.
(441)
Nagrody Miasta
(440)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(438)
Odszkodowania za działki
(436)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(435)
Wydawanie zaświadczeń
(434)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(433)
Użytkowanie wieczyste
(433)
Sprzedaż
(426)
2011
(425)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(422)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(421)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(421)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(420)
Użytkowanie wieczyste garaży
(418)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(417)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(416)
Decyzje
(415)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(414)
2017
(414)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(414)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(413)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(413)
2013
(411)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(411)
Komisja Rewizyjna
(410)
2018 rok
(409)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(407)
2016
(406)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(405)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(403)
Uszczerbek na zdrowiu
(403)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(403)
2010
(401)
Edukacja i Kultura
(399)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(399)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(397)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(396)
2012
(394)
2015
(393)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(390)
na rok 2020
(388)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(387)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(386)
RODO
(385)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(384)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(383)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(383)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(381)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(380)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(379)
Opłata roczna
(377)
Sprawozdania
(376)
Opłata roczna
(376)
Finanse
(367)
2020 rok
(365)
Komisja Finansów i Rolnictwa
(365)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(362)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(361)
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
(359)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(356)
Paliwo
(355)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(354)
Referent ds. infrastruktury gminy
(352)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(351)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(346)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(345)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(342)
Komisja Samorządu i Porządku Publicznego
(339)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(339)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(337)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(330)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(328)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(328)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(320)
Zaproszenia na komisje Rady Gminy
(303)
Plan Zamówień Publicznych
(292)
Wyniki wyborów
(291)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(288)
Referent ds. zamówień publicznych
(285)
Plany pracy komisji stałych Rady Gminy Sławno
(275)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(274)
2009 rok
(272)
ZSS Prymusowa Wola
(271)
Sprawozdania
(264)
PSP Zachorzów
(261)
Informacje
(259)
za 2019 rok
(259)
PSP Szadkowice
(252)
Sprawozdania
(247)
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(239)
PSP Kozenin
(231)
Paliwo
(225)
PSP Celestynów
(223)
Centrum Usług Wspólnych
(221)
Przetargi
(219)
PSP Sławno
(218)
2019 rok
(209)
Sprawozdania
(209)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(208)
Sprawozdania
(206)
PSP Kunice
(205)
RODO
(200)
PSP Kamień
(189)
2019
(179)
Powszechny spis rolny
(170)
Wybory do izb rolniczych
(170)
2020 rok
(170)
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
(166)
ZAWIADOMIENIA
(164)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020
(156)
RODO
(149)
Referent ds. księgowości
(137)
Paliwo
(130)
Zapytanie ofertowe na dostawę nowego samochodu dostawczego z zabudową typu furgon
(124)
Sekretarz Gminy
(111)
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę paliw na 2020 rok
(92)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji - 2020r.
(89)
2020 rok
(80)
Zapytanie ofertowe na wykonanie badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, badania komunalnych osadów ściekowych oraz testów zgodności skratek - Gmina Sławno w 2020 roku
(78)
Przewóz uczniów do szkół 2020/2021
(76)
za 2020 rok
(65)
2020
(59)
Wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej-II tura-12 lipca 2020r.
(54)
Nabory i konkursy
(50)
2019
(49)
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów wod-kan dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie w 2020 roku
(43)
Referent ds. rozliczeń poboru opłat za wodę i ścieki - 2 etaty
(36)
Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 2020/2021
(26)
2020
(23)
Referent ds. finansów i kadr
(19)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(1)