Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1917937
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-04-2020
Rada Gminy
(201495)
Nabory i konkursy
(42885)
Zamówienia Publiczne
(18296)
Urząd Gminy
(14086)
Zaproszenia na sesje Rady Gminy
(13391)
Oświadczenia majątkowe
(11043)
Sołectwa
(10822)
2018 rok
(10527)
Radni Rady Gminy
(8951)
Budżet Gminy
(8863)
2016 rok
(8549)
Nabory i konkursy
(8462)
Jednostki organizacyjne
(8382)
Wybory
(8339)
Kontakt
(8207)
Druki urzędowe do pobrania
(7626)
Podatki i opłaty lokalne
(7197)
CUW
(7161)
Statut Gminy
(7097)
Przewodniczący Rady Gminy
(6869)
Wybory Samorządowe 2010
(6861)
2019 rok
(6321)
Informacja o środowisku
(6246)
Referaty
(6191)
2017 rok
(6163)
Uchwały Rady Gminy
(6105)
Plan pracy Rady
(5770)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5567)
Unewel - Olszewice
(5127)
na wolne stanowiska urzędnicze
(4787)
Szkoły i przedszkola
(4752)
Regulamin Urzędu
(4740)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(4346)
Sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu
(4319)
Szadkowice
(4094)
Skarbnik Gminy
(4036)
Sekretarz Gminy
(3996)
Tomaszówek
(3987)
Olszowiec
(3958)
Wybory Samorządowe 2014
(3930)
Kunice
(3922)
Wybory Prezydenckie 2010
(3837)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3747)
Wójt Gminy
(3737)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3599)
Owadów
(3503)
Prymusowa Wola
(3496)
2010 rok
(3478)
Psary
(3442)
Uchwały RIO
(3417)
Wybory Ławników
(3412)
Wincentynów
(3406)
Zachorzów Kol.
(3395)
Antoniówka
(3391)
Kamień
(3389)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(3373)
Ludwinów
(3360)
Popławy
(3353)
Antoninów
(3329)
2011 rok
(3309)
Sławno
(3309)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(3302)
Wygnanów
(3289)
Kozenin
(3231)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(3198)
Rejestr instytucji kultury
(3196)
Sławno Kol.
(3171)
Trojanów
(3170)
Grudzeń Las
(3161)
Zarządzenia Wójta Gminy
(3104)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(3088)
Gawrony
(3087)
Grudzeń Kol.
(3063)
Ostrożna
(3042)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(3000)
Przetargi
(2997)
Zachorzów
(2978)
Sepno-Radonia
(2973)
Bratków
(2968)
Dąbrówka
(2960)
Celestynów
(2960)
2014 rok
(2957)
Dąbrowa
(2936)
2012 rok
(2927)
Uchwały budżetowe
(2921)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2903)
Kamilówka
(2881)
Wybory Samorządowe 2018
(2850)
Józefów
(2823)
Ogłoszenia i komunikaty
(2821)
Statut Urzędu
(2788)
Grążowice
(2754)
Przetargi
(2683)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2674)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2671)
2013 rok
(2658)
Ogłoszenia
(2654)
na rok 2012
(2614)
Organizacje pozarządowe
(2574)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2555)
Zarządzenia
(2554)
na rok 2015
(2553)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2512)
na rok 2014
(2482)
Budżet
(2479)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2467)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(2451)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2432)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2424)
Wydawanie dowodów osobistych
(2412)
GOPS
(2405)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(2402)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2400)
na rok 2013
(2396)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(2365)
inne nabory i konkursy
(2343)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(2333)
2015 rok
(2309)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2248)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(2239)
2017 rok
(2221)
Referendum 2015
(2174)
Sesje Rady Gminy on-line
(2149)
Referat Organizacjno - Prawny
(2118)
2012
(2095)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(2069)
2016 rok
(2056)
Referat Finansów i Podatków
(2037)
2010
(2015)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(1990)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1944)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1933)
na rok 2016
(1915)
Zgromadzenia
(1881)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1874)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1841)
2013
(1793)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1743)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1737)
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
(1712)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1712)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1700)
Radca Prawny
(1678)
2009 rok
(1673)
2010 rok
(1648)
Konkursy i dotacje
(1646)
za 2010 rok
(1640)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(1613)
2014
(1608)
Dowody osobiste i meldunek
(1573)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1563)
2018 rok
(1553)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1529)
za 2009 rok
(1524)
2011
(1506)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1496)
na rok 2017
(1472)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1466)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1454)
GZEAS
(1436)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1415)
Urząd Gminy
(1375)
2008 rok
(1373)
Programy współpracy i sprawozdania
(1370)
za 2011 rok
(1359)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1333)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1324)
2019 rok
(1318)
2011 rok
(1314)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1303)
Uchwały budżetowe
(1293)
2011 rok
(1270)
2015 rok
(1268)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(1257)
2010 rok
(1256)
2011
(1246)
2015 rok
(1241)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1236)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1231)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1230)
2012 rok
(1228)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1200)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1188)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1180)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1175)
na rok 2018
(1167)
2010 rok
(1152)
za 2012 rok
(1139)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1139)
Dysponowanie nieruchomościami
(1139)
za 2013 rok
(1133)
2010 rok
(1132)
2013 rok
(1131)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(1131)
2011 rok
(1118)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1099)
2013 rok
(1086)
2007 rok
(1081)
2012 rok
(1080)
Trwały zarząd
(1067)
2012 rok
(1060)
2012 rok
(1056)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1053)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(1046)
2010 rok
(1030)
Uchwały RIO
(1023)
2012
(1022)
2014 rok
(1021)
2015
(1009)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(1007)
2015 rok
(1003)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(993)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(988)
za 2015 rok
(957)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(947)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(946)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023
(944)
na 2009 rok
(938)
Przewozy uczniów do szkół
(936)
2019 rok
(935)
Wejście z mediami w teren gminny
(930)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(930)
2006 rok
(929)
Konkursy
(927)
Zapytania ofertowe
(925)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(922)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(910)
Paliwo
(908)
Wygaszenie zezwolenia
(900)
za 2014 rok
(900)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(891)
2008 rok
(885)
za 2008 rok
(884)
na rok 2019
(883)
Samorządowy Zakład Komunalny
(879)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(879)
2017 rok
(877)
2014 rok
(866)
2014
(865)
za 2009 rok
(853)
Przewozy uczniów do szkół
(852)
Paliwo
(848)
Paliwo
(845)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(843)
na 2005 rok
(837)
na 2007 rok
(836)
Ewidencja działalności gospodarczej
(829)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(828)
za 2007 rok
(826)
2006 rok
(824)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(824)
za 2005 rok
(820)
na 2008 rok
(814)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018 rok
(813)
za 2004 rok
(812)
2015
(806)
2013
(806)
Numeracja nieruchomości
(803)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(802)
na 2006 rok
(802)
Animator sportu
(801)
za 2006 rok
(799)
Mieszkalnictwo/lokale
(799)
2018 rok
(798)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(797)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(788)
Wymeldowanie
(779)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(776)
Animator sportu
(775)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(772)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(766)
2016
(765)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(747)
Numeracja - zaświadczenia
(746)
Udzielanie licencji
(733)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(731)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(729)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(729)
Komisje Rady Gminy
(725)
2016 rok
(714)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
(712)
Inwestycje w pasie drogowym
(710)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(700)
USC
(696)
za 2016 rok
(693)
Ustalenia WZiZT
(692)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(691)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(688)
Zawiadomienie o znalezisku
(688)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(686)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(685)
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
(685)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(681)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(677)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(670)
Udostępnienie terenu
(664)
Oświadczenia
(658)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(648)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(647)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(645)
Zameldowanie ponad 2-mce
(638)
Koncesje alkoholowe
(636)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(636)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(635)
Użytkowanie wieczyste POD
(631)
Radca Prawny
(622)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(612)
Zamiana
(611)
Repatrianci - nieruchomości
(611)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(608)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(605)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(600)
Rejestracja
(598)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(597)
Służebność gruntowa
(594)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(593)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(592)
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok
(592)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(591)
Przetarg
(589)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(588)
Targowiska / giełdy
(585)
Sprawy Administracyjne
(583)
Dzierżawa
(583)
Wygaszenie licencji
(582)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(581)
Wymeldowanie
(580)
za 2017 rok
(579)
Najem lokalu użytkowego
(570)
Referat Rozwoju i Promocji
(568)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(568)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(565)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(564)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(563)
Akta stanu cywilnego
(561)
Uszkodzenia pojazdów
(557)
Imprezy
(557)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(555)
Projekty organizacji ruchu
(552)
Gospodarstwo rolne
(551)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(547)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(539)
Zwierzęta gospodarskie
(539)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(537)
Dane adresowe
(536)
Licencje
(536)
2017
(536)
Rejestracja urodzeń
(535)
Stypendia
(533)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(533)
Żołnierze
(531)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(531)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(527)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(524)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(523)
Taksówki
(522)
Jubileusze
(522)
Gospodarstwo rolne
(520)
Użytkowanie wieczyste
(518)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(517)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(516)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(515)
Nabycie
(513)
Nagrody
(513)
Udzielanie pożyczek na remonty
(511)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(510)
Opłaty za zezwolenia
(510)
Uprawy roślinne
(510)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(509)
Użytkowanie wieczyste działek
(508)
Usługi transportowe
(508)
2017 rok
(507)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(504)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(503)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(503)
Z-ca Wójta Gminy
(502)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(502)
Małżeństwo
(501)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(500)
Zmiana zezwolenia
(499)
2019
(498)
Użytkowanie wieczyste
(497)
Zabezpieczenie dobra kultury
(493)
Raport o stanie gminy
(492)
Ochrona i konserwacja zabytków
(491)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(491)
Paliwo
(487)
Sprzedaż nieruchomości
(486)
Żołnierze
(484)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(484)
Stypendia twórcze
(484)
Udzielanie pełnomocnictwa
(483)
Zezwolenia
(482)
Nagrody edukacyjne Miasta
(480)
Wkłady niepieniężne - aporty
(480)
Obowiązek nauki/szkolny
(480)
Udzielanie pożyczek na remonty
(478)
2018
(477)
Wpis do ewidencji
(476)
Wspólnoty gruntowe -statut
(475)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(474)
Rejestracja zgonów
(472)
Organizacja ruchu
(471)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(470)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(469)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(468)
Trwały zarząd
(467)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(467)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(465)
Udzielanie zezwolenia
(465)
Zawiadomienia
(464)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(464)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(463)
Postępowanie egzekucyjne
(462)
Nabywanie nieruchomości
(461)
Roszczenia odszkodowawcze
(461)
Podatki i opłaty
(459)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(459)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(458)
Użyczenie
(455)
Nabycie
(454)
Żołnierze
(453)
Wydawanie duplikatów
(452)
Określenie warunków działalności budowlanej
(451)
Stypendia edukacyjne Miasta
(450)
Trwały zarząd
(449)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(448)
Odszkodowania drogowe
(448)
Lokal mieszkalny
(446)
Umarzanie zaległości podatkowych
(445)
Rolnictwo
(442)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(442)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(442)
Uchwały
(442)
GOK
(437)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(437)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(435)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(435)
Użytkowanie
(435)
Nagrody Miasta
(433)
Nieruchomości gminne
(432)
Wydawanie zaświadczeń
(429)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(429)
Odszkodowania za działki
(428)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(428)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(428)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(426)
Sprzedaż
(423)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(421)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(417)
Użytkowanie wieczyste garaży
(416)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(416)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(415)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(414)
Użytkowanie wieczyste
(413)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(412)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(409)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(406)
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - 2019r.
(403)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(401)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(401)
Uszczerbek na zdrowiu
(399)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(397)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(397)
Paliwo
(397)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(392)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(392)
Edukacja i Kultura
(391)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(391)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(390)
2018
(390)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(387)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(383)
GBP
(383)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(378)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(377)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(376)
Opłata roczna
(376)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(376)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(373)
Opłata roczna
(373)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(369)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(365)
Finanse
(365)
za 2018 rok
(363)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(363)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(356)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(353)
2017
(349)
2016
(347)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(344)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(342)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(341)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(333)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(331)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(331)
Decyzje
(326)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(321)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(320)
2018 rok
(316)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(314)
2018
(308)
Komisja Rewizyjna
(303)
Paliwo
(302)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(300)
2014
(291)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(289)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(274)
2009 rok
(272)
Referent ds. infrastruktury gminy
(267)
Komisja Finansów i Rolnictwa
(259)
2011
(256)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(256)
Sprawozdania
(250)
2013
(248)
2015
(246)
2012
(245)
Komisja Samorządu i Porządku Publicznego
(243)
2010
(238)
Plan Zamówień Publicznych
(237)
Wyniki wyborów
(233)
Referent ds. zamówień publicznych
(227)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(224)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(222)
RODO
(212)
na rok 2020
(211)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
ZSS Prymusowa Wola
(177)
Informacje
(176)
za 2019 rok
(175)
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(168)
PSP Szadkowice
(166)
Plany pracy komisji stałych Rady Gminy Sławno
(162)
Paliwo
(160)
Sprawozdania
(160)
PSP Zachorzów
(160)
PSP Celestynów
(153)
PSP Sławno
(153)
PSP Kozenin
(152)
2019 rok
(146)
Sprawozdania
(144)
PSP Kunice
(144)
Centrum Usług Wspólnych
(136)
Sprawozdania
(128)
2020 rok
(126)
Sprawozdania
(122)
PSP Kamień
(116)
Przetargi
(110)
2019
(97)
2020
(95)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020
(95)
Wybory do izb rolniczych
(94)
RODO
(91)
ZAWIADOMIENIA
(86)
RODO
(79)
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 r.
(79)
Paliwo
(76)
Zaproszenia na komisje Rady Gminy
(73)
Zapytanie ofertowe na dostawę nowego samochodu dostawczego z zabudową typu furgon
(69)
Referent ds. księgowości
(65)
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę paliw na 2020 rok
(43)
Zapytanie ofertowe na wykonanie badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, badania komunalnych osadów ściekowych oraz testów zgodności skratek - Gmina Sławno w 2020 roku
(33)
2020 rok
(13)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(1)