Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1636879
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-05-2019
Rada Gminy
(180763)
Konkursy
(34725)
Zamówienia Publiczne
(14857)
Urząd Gminy
(12576)
Aktualności Rady
(12437)
Sołectwa
(9928)
Oświadczenia majątkowe
(9914)
2018 rok
(8612)
2016 rok
(8382)
Radni Rady Gminy
(8307)
Budżet Gminy
(8183)
Jednostki organizacyjne
(7627)
Kontakt
(7460)
Wybory
(7380)
Nabory i konkursy
(7328)
Podatki i opłaty lokalne
(6616)
Wybory Samorządowe 2010
(6517)
Statut Gminy
(6445)
Przewodniczący Rady Gminy
(6359)
CUW
(6339)
2017 rok
(5967)
Referaty
(5790)
Informacja o środowisku
(5721)
Druki urzędowe do pobrania
(5556)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5336)
Plan pracy Rady
(5269)
Uchwały Rady Gminy
(4919)
Unewel - Olszewice
(4798)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(4756)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(4562)
Szkoły i przedszkola
(4418)
Regulamin Urzędu
(4249)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(4043)
Sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu
(3920)
na wolne stanowiska urzędnicze
(3911)
Szadkowice
(3790)
Tomaszówek
(3715)
Skarbnik Gminy
(3689)
Wybory Samorządowe 2014
(3661)
Kunice
(3639)
Olszowiec
(3636)
Wybory Prezydenckie 2010
(3589)
Sekretarz Gminy
(3528)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3506)
Oświadczenia majątkowe
(3429)
Wójt Gminy
(3386)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3297)
Owadów
(3248)
Prymusowa Wola
(3226)
Antoniówka
(3197)
Uchwały RIO
(3190)
Kamień
(3185)
Psary
(3184)
2010 rok
(3161)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(3148)
Wincentynów
(3142)
Zachorzów Kol.
(3136)
Antoninów
(3135)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(3087)
Popławy
(3080)
Ludwinów
(3060)
Sławno
(3057)
na rok 2011
(3050)
Wybory Ławników
(3046)
2011 rok
(3008)
Kozenin
(2996)
Wygnanów
(2992)
Trojanów
(2965)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(2941)
Sławno Kol.
(2916)
Grudzeń Las
(2912)
Rejestr instytucji kultury
(2898)
Gawrony
(2873)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2871)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2867)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2861)
Grudzeń Kol.
(2841)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2824)
Ostrożna
(2822)
Dąbrówka
(2761)
Celestynów
(2757)
Zachorzów
(2731)
Bratków
(2724)
Sepno-Radonia
(2721)
Dąbrowa
(2721)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2669)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2656)
2014 rok
(2651)
Józefów
(2651)
Kamilówka
(2649)
Uchwały budżetowe
(2641)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2640)
Ogłoszenia i komunikaty
(2634)
2012 rok
(2626)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(2602)
Grążowice
(2572)
Statut Urzędu
(2572)
Przetargi
(2568)
Przetargi
(2461)
na rok 2012
(2448)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2441)
na rok 2010
(2427)
2013 rok
(2427)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2395)
na rok 2015
(2387)
Ogłoszenia
(2371)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2362)
Wydawanie dowodów osobistych
(2361)
na rok 2014
(2344)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2337)
Budżet
(2316)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2313)
Zarządzenia
(2310)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2305)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2290)
Wybory Samorządowe 2018
(2256)
na rok 2013
(2245)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(2224)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2205)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(2178)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(2158)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(2136)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2120)
Organizacje pozarządowe
(2105)
inne nabory i konkursy
(2062)
2015 rok
(2058)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(2052)
Referendum 2015
(1957)
Referat Organizacjno - Prawny
(1931)
GOPS
(1915)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1891)
2012
(1883)
2017 rok
(1857)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1834)
Referat Finansów i Podatków
(1827)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1827)
2016 rok
(1810)
2010
(1726)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1698)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1697)
na rok 2016
(1697)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1666)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1664)
Zgromadzenia
(1588)
2009 rok
(1561)
2013
(1560)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1543)
Radca Prawny
(1533)
Dowody osobiste i meldunek
(1522)
za 2010 rok
(1519)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1517)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1491)
2010 rok
(1477)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1463)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1443)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(1405)
za 2009 rok
(1401)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1387)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1383)
2014
(1376)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1355)
2011
(1352)
Konkursy i dotacje
(1340)
GZEAS
(1324)
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
(1280)
2008 rok
(1268)
na rok 2017
(1257)
Urząd Gminy
(1256)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1230)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1230)
za 2011 rok
(1217)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1214)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1211)
2018 rok
(1199)
Uchwały budżetowe
(1196)
2011 rok
(1173)
2015 rok
(1155)
2011 rok
(1154)
2010 rok
(1152)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1152)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1145)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1145)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(1127)
2011
(1126)
2015 rok
(1118)
Programy współpracy i sprawozdania
(1114)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(1113)
Dysponowanie nieruchomościami
(1113)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(1095)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1093)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1092)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1090)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1090)
2012 rok
(1085)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1067)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1043)
za 2012 rok
(1032)
2010 rok
(1022)
2013 rok
(1018)
2010 rok
(1008)
za 2013 rok
(1003)
Trwały zarząd
(996)
2012 rok
(993)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(983)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(977)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(975)
2013 rok
(974)
2011 rok
(967)
2012 rok
(946)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(940)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(938)
2007 rok
(933)
2012 rok
(930)
2010 rok
(928)
Uchwały RIO
(924)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(923)
Wejście z mediami w teren gminny
(919)
2012
(902)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(899)
2015 rok
(884)
2014 rok
(883)
na 2009 rok
(874)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(872)
Przewozy uczniów do szkół
(856)
na rok 2018
(853)
Wygaszenie zezwolenia
(849)
Sesje Rady Gminy on-line
(846)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(841)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(841)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(840)
2006 rok
(836)
2015
(836)
za 2015 rok
(826)
Ewidencja działalności gospodarczej
(824)
Paliwo
(815)
2008 rok
(812)
za 2008 rok
(804)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(803)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(799)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(798)
Numeracja nieruchomości
(798)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(793)
za 2014 rok
(789)
Mieszkalnictwo/lokale
(785)
za 2009 rok
(784)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(783)
2014 rok
(773)
na 2005 rok
(770)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(769)
Paliwo
(766)
Paliwo
(765)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(765)
na 2007 rok
(764)
Przewozy uczniów do szkół
(763)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(754)
Wymeldowanie
(754)
za 2005 rok
(750)
2006 rok
(749)
2014
(747)
za 2007 rok
(747)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(744)
Zapytania ofertowe
(743)
za 2004 rok
(742)
Numeracja - zaświadczenia
(739)
na 2008 rok
(739)
za 2006 rok
(733)
Udzielanie licencji
(727)
na 2006 rok
(725)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(722)
Animator sportu
(721)
Animator sportu
(713)
2017 rok
(712)
2013
(706)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(706)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(705)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(700)
2015
(689)
Inwestycje w pasie drogowym
(688)
Zawiadomienie o znalezisku
(681)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(679)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(679)
USC
(678)
Konkursy
(672)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(671)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(671)
Ustalenia WZiZT
(669)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(663)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(655)
Udostępnienie terenu
(649)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(638)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(631)
2016 rok
(627)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(627)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(625)
Zameldowanie ponad 2-mce
(621)
Oświadczenia
(612)
Repatrianci - nieruchomości
(605)
Koncesje alkoholowe
(604)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(602)
Użytkowanie wieczyste POD
(599)
Zamiana
(597)
Rejestracja
(594)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(589)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(588)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(588)
Służebność gruntowa
(588)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(583)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(579)
Przetarg
(579)
Wygaszenie licencji
(578)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(578)
Targowiska / giełdy
(577)
Dzierżawa
(575)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(570)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(569)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(564)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(563)
2018 rok
(563)
Sprawy Administracyjne
(562)
Wymeldowanie
(561)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(559)
Najem lokalu użytkowego
(557)
Akta stanu cywilnego
(555)
Imprezy
(550)
Uszkodzenia pojazdów
(550)
Projekty organizacji ruchu
(546)
Radca Prawny
(546)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(541)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(541)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(535)
za 2016 rok
(535)
Zwierzęta gospodarskie
(532)
Licencje
(530)
Dane adresowe
(528)
Żołnierze
(526)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(525)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(522)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(521)
Jubileusze
(518)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(517)
Taksówki
(517)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(516)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(515)
Gospodarstwo rolne
(515)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(513)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(513)
Stypendia
(510)
Rejestracja urodzeń
(509)
Nabycie
(507)
Gospodarstwo rolne
(506)
Usługi transportowe
(505)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(505)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(504)
Opłaty za zezwolenia
(502)
Użytkowanie wieczyste
(500)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(500)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(500)
Nagrody
(500)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(499)
Udzielanie pożyczek na remonty
(498)
Małżeństwo
(497)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(497)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(497)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(496)
Zmiana zezwolenia
(496)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(492)
2016
(491)
Użytkowanie wieczyste działek
(491)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(490)
Zabezpieczenie dobra kultury
(488)
R O D O
(487)
Ochrona i konserwacja zabytków
(487)
Uprawy roślinne
(486)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018 rok
(485)
Użytkowanie wieczyste
(482)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(482)
Sprzedaż nieruchomości
(482)
Żołnierze
(481)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(479)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023
(478)
Udzielanie pełnomocnictwa
(478)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(476)
Zezwolenia
(475)
Wkłady niepieniężne - aporty
(475)
2019 rok
(468)
Wspólnoty gruntowe -statut
(468)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(468)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(468)
Obowiązek nauki/szkolny
(467)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(466)
Organizacja ruchu
(465)
Udzielanie pożyczek na remonty
(465)
Rejestracja zgonów
(464)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(463)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(463)
Wpis do ewidencji
(459)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(458)
Trwały zarząd
(457)
Nabywanie nieruchomości
(457)
Postępowanie egzekucyjne
(457)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(457)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(456)
Roszczenia odszkodowawcze
(456)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(454)
Udzielanie zezwolenia
(454)
Nagrody edukacyjne Miasta
(453)
Podatki i opłaty
(451)
Żołnierze
(451)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(451)
Stypendia twórcze
(450)
Wydawanie duplikatów
(448)
Użyczenie
(447)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(446)
Nabycie
(446)
Określenie warunków działalności budowlanej
(444)
za 2017 rok
(443)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(442)
Lokal mieszkalny
(442)
Trwały zarząd
(441)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(441)
Odszkodowania drogowe
(440)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(439)
Umarzanie zaległości podatkowych
(437)
Zawiadomienia
(436)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(436)
Stypendia edukacyjne Miasta
(434)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(433)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(430)
Użytkowanie
(427)
Wydawanie zaświadczeń
(424)
Rolnictwo
(424)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(423)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(418)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(417)
Sprzedaż
(416)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(413)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(413)
Odszkodowania za działki
(413)
Nieruchomości gminne
(412)
Paliwo
(412)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(412)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(411)
Użytkowanie wieczyste garaży
(409)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(408)
Użytkowanie wieczyste
(407)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(403)
Nagrody Miasta
(403)
Samorządowy Zakład Komunalny
(402)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(402)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(397)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(396)
Uszczerbek na zdrowiu
(393)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(392)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(391)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(389)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(388)
2017 rok
(385)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(383)
Referat Rozwoju i Promocji
(382)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(381)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(378)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(372)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(370)
Opłata roczna
(370)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(369)
Edukacja i Kultura
(369)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(369)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(368)
2017
(367)
Opłata roczna
(367)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(365)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(364)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(362)
Finanse
(361)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(344)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(344)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(340)
2018
(339)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(338)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(338)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(334)
na rok 2019
(333)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(329)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(323)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(316)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(316)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(311)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(307)
Komisje Rady Gminy
(294)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(289)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(286)
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
(282)
Uchwały
(275)
2009 rok
(272)
2018
(267)
Paliwo
(256)
2016
(246)
2019 rok
(232)
Paliwo
(230)
2018 rok
(211)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
2017
(203)
za 2018 rok
(188)
Z-ca Wójta Gminy
(188)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(184)
Decyzje
(179)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(176)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(176)
Plan Zamówień Publicznych
(154)
Wyniki wyborów
(127)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(127)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(117)
Komisja Rewizyjna
(101)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(99)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(96)
Komisja Samorządu i Porządku Publicznego
(84)
Komisja Finansów i Rolnictwa
(78)
Informacje
(77)
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(67)
Paliwo
(59)
2019 rok
(39)
za 2019 rok
(26)
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SŁAWNO
(23)
GOK
(20)
Plany pracy komisji stałych Rady Gminy Sławno
(20)
PSP Kozenin
(18)
Sprawozdania
(15)
GBP
(14)
PSP Kunice
(13)
PSP Kamień
(12)
PSP Szadkowice
(11)
ZSS Prymusowa Wola
(10)
Sprawozdania
(10)
Centrum Usług Wspólnych
(10)
PSP Zachorzów
(9)
PSP Celestynów
(8)
Sprawozdania
(8)
PSP Sławno
(8)
Sprawozdania
(7)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Sprawozdania
(4)
Ogłoszenia
(1)