Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1732287
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2019
Rada Gminy
(188667)
Nabory i konkursy
(38252)
Zamówienia Publiczne
(16356)
Urząd Gminy
(13310)
Aktualności Rady
(12799)
Oświadczenia majątkowe
(10446)
2018 rok
(10440)
Sołectwa
(10285)
Radni Rady Gminy
(8543)
2016 rok
(8444)
Budżet Gminy
(8390)
Jednostki organizacyjne
(7929)
Nabory i konkursy
(7915)
Wybory
(7766)
Kontakt
(7717)
Podatki i opłaty lokalne
(6799)
CUW
(6675)
Wybory Samorządowe 2010
(6664)
Statut Gminy
(6664)
Przewodniczący Rady Gminy
(6570)
Druki urzędowe do pobrania
(6100)
2017 rok
(6044)
Referaty
(5947)
Informacja o środowisku
(5895)
Plan pracy Rady
(5462)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5432)
Uchwały Rady Gminy
(5320)
Unewel - Olszewice
(4898)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(4849)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(4668)
Szkoły i przedszkola
(4547)
Regulamin Urzędu
(4412)
na wolne stanowiska urzędnicze
(4407)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(4142)
Sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu
(4068)
Szadkowice
(3887)
Tomaszówek
(3813)
Skarbnik Gminy
(3810)
Wybory Samorządowe 2014
(3789)
Olszowiec
(3770)
Kunice
(3743)
Wybory Prezydenckie 2010
(3699)
Sekretarz Gminy
(3695)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3572)
Oświadczenia majątkowe
(3503)
Wójt Gminy
(3497)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3397)
Prymusowa Wola
(3333)
Owadów
(3327)
2010 rok
(3290)
Psary
(3282)
Antoniówka
(3265)
Uchwały RIO
(3258)
Kamień
(3250)
Wincentynów
(3232)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(3226)
Zachorzów Kol.
(3219)
Antoninów
(3207)
Ludwinów
(3173)
Popławy
(3173)
Wybory Ławników
(3172)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(3156)
Sławno
(3143)
na rok 2011
(3111)
2011 rok
(3103)
Wygnanów
(3102)
Kozenin
(3079)
Trojanów
(3034)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(3029)
Grudzeń Las
(2998)
Sławno Kol.
(2998)
Rejestr instytucji kultury
(2993)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2965)
Gawrony
(2954)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2941)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2925)
Grudzeń Kol.
(2919)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2919)
Ostrożna
(2896)
Dąbrówka
(2823)
Celestynów
(2818)
Bratków
(2814)
Sepno-Radonia
(2813)
Zachorzów
(2809)
Dąbrowa
(2800)
2014 rok
(2760)
Przetargi
(2759)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2750)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(2734)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2732)
Uchwały budżetowe
(2727)
2012 rok
(2726)
Kamilówka
(2725)
Józefów
(2706)
Ogłoszenia i komunikaty
(2701)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2694)
Statut Urzędu
(2633)
Grążowice
(2630)
Wybory Samorządowe 2018
(2560)
Przetargi
(2536)
2013 rok
(2522)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2512)
na rok 2012
(2505)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2504)
na rok 2010
(2493)
Ogłoszenia
(2488)
na rok 2015
(2427)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2424)
Zarządzenia
(2401)
na rok 2014
(2388)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2379)
Wydawanie dowodów osobistych
(2379)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2369)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2368)
Budżet
(2361)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2346)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(2304)
na rok 2013
(2301)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2282)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(2255)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(2251)
Organizacje pozarządowe
(2243)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(2208)
inne nabory i konkursy
(2201)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2172)
2015 rok
(2155)
GOPS
(2130)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(2127)
Referendum 2015
(2043)
Referat Organizacjno - Prawny
(1996)
2017 rok
(1983)
2012
(1972)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1915)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1897)
Referat Finansów i Podatków
(1895)
2016 rok
(1894)
2010
(1845)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1837)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1782)
na rok 2016
(1773)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1769)
2019 rok
(1754)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1708)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1685)
Zgromadzenia
(1678)
2013
(1646)
2009 rok
(1605)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1600)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(1591)
Radca Prawny
(1579)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1574)
za 2010 rok
(1550)
Dowody osobiste i meldunek
(1547)
2010 rok
(1544)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1499)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1494)
2014
(1471)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1449)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1448)
za 2009 rok
(1440)
Konkursy i dotacje
(1439)
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
(1423)
2011
(1414)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1400)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(1397)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1388)
GZEAS
(1352)
na rok 2017
(1332)
2018 rok
(1322)
2008 rok
(1306)
Sesje Rady Gminy on-line
(1302)
Urząd Gminy
(1288)
za 2011 rok
(1270)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1266)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1263)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1244)
Uchwały budżetowe
(1229)
2011 rok
(1221)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1219)
2011 rok
(1205)
2015 rok
(1196)
Programy współpracy i sprawozdania
(1192)
2010 rok
(1183)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1181)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1180)
2011
(1175)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1164)
2015 rok
(1151)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(1148)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1126)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1123)
Dysponowanie nieruchomościami
(1123)
2012 rok
(1121)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1114)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(1108)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1094)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1092)
2010 rok
(1070)
za 2012 rok
(1062)
2013 rok
(1056)
2010 rok
(1053)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1046)
za 2013 rok
(1045)
Trwały zarząd
(1034)
2011 rok
(1029)
2012 rok
(1021)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(1001)
2013 rok
(999)
2012 rok
(997)
2007 rok
(994)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(988)
2012 rok
(987)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(986)
2019 rok
(984)
na rok 2018
(975)
2010 rok
(974)
Uchwały RIO
(952)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(950)
2012
(943)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(942)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(941)
2014 rok
(925)
2015 rok
(922)
Wejście z mediami w teren gminny
(922)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(904)
na 2009 rok
(898)
2015
(896)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(882)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(880)
2006 rok
(878)
Przewozy uczniów do szkół
(876)
za 2015 rok
(871)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(870)
Wygaszenie zezwolenia
(870)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(855)
Paliwo
(842)
2008 rok
(837)
za 2008 rok
(831)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(826)
Ewidencja działalności gospodarczej
(826)
za 2014 rok
(818)
za 2009 rok
(811)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(809)
Zapytania ofertowe
(805)
2014 rok
(804)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(799)
Numeracja nieruchomości
(799)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(798)
na 2005 rok
(797)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(796)
Paliwo
(795)
Paliwo
(794)
2014
(792)
Mieszkalnictwo/lokale
(792)
na 2007 rok
(791)
Przewozy uczniów do szkół
(790)
Konkursy
(787)
2017 rok
(785)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(783)
2006 rok
(774)
za 2007 rok
(770)
za 2005 rok
(770)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(768)
za 2004 rok
(767)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(767)
na 2008 rok
(766)
Wymeldowanie
(764)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(761)
na 2006 rok
(756)
za 2006 rok
(752)
Animator sportu
(751)
2013
(744)
Numeracja - zaświadczenia
(741)
2015
(737)
Animator sportu
(736)
Udzielanie licencji
(730)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(728)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(725)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(717)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(709)
Inwestycje w pasie drogowym
(696)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(691)
USC
(686)
Zawiadomienie o znalezisku
(685)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(684)
Ustalenia WZiZT
(682)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(677)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(674)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(672)
2018 rok
(670)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(663)
Udostępnienie terenu
(661)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023
(655)
2016 rok
(650)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(640)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(639)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(636)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(634)
Oświadczenia
(633)
Zameldowanie ponad 2-mce
(632)
R O D O
(626)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(622)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018 rok
(619)
Użytkowanie wieczyste POD
(619)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(617)
Koncesje alkoholowe
(612)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(612)
Repatrianci - nieruchomości
(608)
Zamiana
(603)
za 2016 rok
(602)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(597)
2016
(595)
Rejestracja
(594)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(592)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(591)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(590)
Służebność gruntowa
(589)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(584)
Przetarg
(583)
na rok 2019
(583)
Wygaszenie licencji
(581)
Targowiska / giełdy
(581)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(580)
Radca Prawny
(578)
Dzierżawa
(577)
Wymeldowanie
(577)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(576)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(574)
Sprawy Administracyjne
(573)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(566)
Najem lokalu użytkowego
(562)
Akta stanu cywilnego
(556)
Imprezy
(553)
Uszkodzenia pojazdów
(552)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(550)
Samorządowy Zakład Komunalny
(550)
Projekty organizacji ruchu
(548)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(546)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(542)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(541)
Zwierzęta gospodarskie
(533)
Dane adresowe
(533)
Licencje
(530)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(529)
Żołnierze
(528)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(526)
Gospodarstwo rolne
(525)
Rejestracja urodzeń
(523)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(522)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(522)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(521)
Stypendia
(520)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(520)
Taksówki
(518)
Jubileusze
(518)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(517)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(517)
Gospodarstwo rolne
(516)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(515)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(515)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(511)
Użytkowanie wieczyste
(511)
Nabycie
(510)
Opłaty za zezwolenia
(508)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(507)
Usługi transportowe
(506)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(503)
Nagrody
(502)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(502)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(501)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(501)
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
(501)
Udzielanie pożyczek na remonty
(499)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(499)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(498)
Uprawy roślinne
(497)
Użytkowanie wieczyste działek
(497)
Małżeństwo
(497)
Zmiana zezwolenia
(496)
Zabezpieczenie dobra kultury
(489)
Ochrona i konserwacja zabytków
(488)
Użytkowanie wieczyste
(488)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(486)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(484)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(484)
Sprzedaż nieruchomości
(483)
za 2017 rok
(482)
Żołnierze
(481)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(480)
Udzielanie pełnomocnictwa
(480)
Zezwolenia
(478)
2019 rok
(478)
Wkłady niepieniężne - aporty
(477)
Obowiązek nauki/szkolny
(477)
Rejestracja zgonów
(472)
Nagrody edukacyjne Miasta
(471)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(471)
Wspólnoty gruntowe -statut
(469)
Udzielanie pożyczek na remonty
(467)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(467)
Stypendia twórcze
(467)
Organizacja ruchu
(467)
Wpis do ewidencji
(467)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(465)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(464)
Trwały zarząd
(460)
Nabywanie nieruchomości
(459)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(459)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(459)
Postępowanie egzekucyjne
(458)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(458)
Referat Rozwoju i Promocji
(457)
Roszczenia odszkodowawcze
(457)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(455)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(454)
Udzielanie zezwolenia
(454)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(453)
Zawiadomienia
(452)
Podatki i opłaty
(452)
Żołnierze
(451)
Nabycie
(451)
Użyczenie
(450)
Wydawanie duplikatów
(448)
Określenie warunków działalności budowlanej
(445)
Stypendia edukacyjne Miasta
(444)
Trwały zarząd
(443)
Lokal mieszkalny
(443)
Odszkodowania drogowe
(442)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(441)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(440)
Umarzanie zaległości podatkowych
(439)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(438)
Komisje Rady Gminy
(437)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(435)
Paliwo
(435)
2017
(434)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(432)
Rolnictwo
(429)
Użytkowanie
(428)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(425)
Wydawanie zaświadczeń
(425)
Nagrody Miasta
(420)
Nieruchomości gminne
(420)
2017 rok
(420)
Odszkodowania za działki
(419)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(418)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(417)
Sprzedaż
(416)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(414)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(414)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(413)
Użytkowanie wieczyste garaży
(412)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(411)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(409)
Użytkowanie wieczyste
(409)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(404)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(402)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(400)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(398)
Uszczerbek na zdrowiu
(395)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(394)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(391)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(389)
2018
(389)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(388)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(384)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(381)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(380)
Edukacja i Kultura
(377)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(376)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(375)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(373)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(372)
Opłata roczna
(371)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(371)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(371)
Opłata roczna
(368)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(368)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(365)
Finanse
(363)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(362)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(359)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(348)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(344)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(341)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(341)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(339)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(338)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(329)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(328)
2018
(319)
Uchwały
(318)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(317)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(316)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(311)
Paliwo
(310)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(310)
Z-ca Wójta Gminy
(304)
2016
(283)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(280)
2009 rok
(272)
2017
(264)
Paliwo
(251)
za 2018 rok
(249)
2018 rok
(237)
Decyzje
(230)
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok
(220)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(213)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(213)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
Plan Zamówień Publicznych
(183)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(177)
Komisja Rewizyjna
(176)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(174)
GOK
(171)
Raport o stanie gminy
(170)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(168)
Wyniki wyborów
(166)
GBP
(156)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(149)
Referent ds. infrastruktury gminy
(138)
Komisja Finansów i Rolnictwa
(138)
2019
(137)
Komisja Samorządu i Porządku Publicznego
(134)
Referent ds. zamówień publicznych
(131)
Paliwo
(106)
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(104)
Sprawozdania
(99)
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - 2019r.
(97)
Informacje
(92)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
(76)
2019 rok
(74)
2018
(73)
za 2019 rok
(72)
PSP Zachorzów
(67)
2014
(67)
Plany pracy komisji stałych Rady Gminy Sławno
(66)
2011
(65)
ZSS Prymusowa Wola
(64)
Sprawozdania
(63)
PSP Kozenin
(62)
PSP Szadkowice
(61)
2015
(58)
2012
(57)
PSP Sławno
(55)
2013
(54)
2010
(53)
PSP Celestynów
(52)
Sprawozdania
(52)
PSP Kunice
(51)
Sprawozdania
(46)
PSP Kamień
(44)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020
(44)
Centrum Usług Wspólnych
(43)
Sprawozdania
(38)
Wybory do izb rolniczych
(26)
2019
(23)
Referent ds. księgowości
(17)
ZAWIADOMIENIA
(12)
Paliwo
(12)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(1)