Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1535836
ostatnia aktualizacja BIP'u:
15-01-2019
Rada Gminy
(172019)
Konkursy
(30981)
Zamówienia Publiczne
(12938)
Aktualności Rady
(11839)
Urząd Gminy
(11812)
Sołectwa
(9274)
Oświadczenia majątkowe
(9226)
2016 rok
(8317)
Radni Rady Gminy
(7932)
Budżet Gminy
(7834)
Jednostki organizacyjne
(7271)
Kontakt
(7109)
Wybory
(6940)
Nabory i konkursy
(6790)
Podatki i opłaty lokalne
(6380)
Wybory Samorządowe 2010
(6277)
Przewodniczący Rady Gminy
(6128)
Statut Gminy
(6104)
CUW
(5983)
2017 rok
(5902)
Referaty
(5531)
Informacja o środowisku
(5476)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5222)
Plan pracy Rady
(4998)
2018 rok
(4886)
Druki urzędowe do pobrania
(4823)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(4620)
Unewel - Olszewice
(4506)
Uchwały Rady Gminy
(4391)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(4384)
Szkoły i przedszkola
(4211)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(3933)
Regulamin Urzędu
(3848)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(3714)
Szadkowice
(3606)
Tomaszówek
(3534)
na wolne stanowiska urzędnicze
(3510)
Skarbnik Gminy
(3510)
Wybory Samorządowe 2014
(3479)
Kunice
(3442)
Olszowiec
(3442)
Wybory Prezydenckie 2010
(3400)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3375)
Sekretarz Gminy
(3328)
Oświadczenia majątkowe
(3319)
Wójt Gminy
(3205)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3163)
Owadów
(3096)
Antoniówka
(3076)
Prymusowa Wola
(3076)
Kamień
(3075)
Uchwały RIO
(3068)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(3040)
Psary
(3022)
Antoninów
(3002)
Wincentynów
(2984)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(2960)
na rok 2011
(2955)
Zachorzów Kol.
(2938)
Popławy
(2910)
2010 rok
(2910)
Ludwinów
(2885)
Kozenin
(2871)
Sławno
(2870)
Wybory Ławników
(2858)
2011 rok
(2834)
Trojanów
(2808)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(2788)
Wygnanów
(2787)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2774)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2770)
Gawrony
(2755)
Grudzeń Las
(2752)
Rejestr instytucji kultury
(2748)
Sławno Kol.
(2731)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2721)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2706)
Grudzeń Kol.
(2705)
Ostrożna
(2693)
Dąbrówka
(2649)
Celestynów
(2636)
Dąbrowa
(2597)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2587)
Sepno-Radonia
(2582)
Bratków
(2579)
Zachorzów
(2573)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2567)
Józefów
(2546)
Ogłoszenia i komunikaty
(2534)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2519)
Kamilówka
(2511)
Uchwały budżetowe
(2475)
2012 rok
(2456)
2014 rok
(2456)
Grążowice
(2450)
Statut Urzędu
(2450)
Przetargi
(2443)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(2405)
Przetargi
(2373)
na rok 2012
(2362)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2336)
Wydawanie dowodów osobistych
(2329)
na rok 2010
(2326)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2308)
na rok 2015
(2305)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2292)
2013 rok
(2272)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2267)
Ogłoszenia
(2264)
na rok 2014
(2260)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2256)
Budżet
(2237)
Zarządzenia
(2192)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2174)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2166)
na rok 2013
(2157)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(2120)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2089)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2073)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(2040)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(2032)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(2019)
inne nabory i konkursy
(1927)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(1891)
2015 rok
(1885)
Organizacje pozarządowe
(1852)
Referat Organizacjno - Prawny
(1848)
Wybory Samorządowe 2018
(1848)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1840)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1831)
Referendum 2015
(1776)
Referat Finansów i Podatków
(1747)
2012
(1733)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1733)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1647)
2016 rok
(1638)
2017 rok
(1630)
GOPS
(1628)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1614)
na rok 2016
(1581)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1575)
2010
(1560)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1553)
2009 rok
(1504)
Dowody osobiste i meldunek
(1488)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1485)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1458)
za 2010 rok
(1454)
Zgromadzenia
(1446)
Radca Prawny
(1445)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1434)
2013
(1429)
2010 rok
(1427)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1422)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1410)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1359)
za 2009 rok
(1349)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1311)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1300)
GZEAS
(1273)
2011
(1253)
2014
(1238)
2008 rok
(1210)
Konkursy i dotacje
(1210)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1205)
Urząd Gminy
(1201)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1191)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1179)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(1175)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1171)
za 2011 rok
(1164)
Uchwały budżetowe
(1149)
na rok 2017
(1139)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1132)
2011 rok
(1131)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1120)
2010 rok
(1118)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1110)
2015 rok
(1101)
2011 rok
(1092)
2015 rok
(1090)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1088)
2011
(1076)
Nieodpłatna pomoc prawna
(1057)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1055)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1053)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1053)
Dysponowanie nieruchomościami
(1051)
2012 rok
(1048)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(1041)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1040)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1038)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(1034)
Programy współpracy i sprawozdania
(991)
2010 rok
(988)
2013 rok
(984)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(983)
za 2012 rok
(979)
2010 rok
(973)
2012 rok
(966)
za 2013 rok
(957)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(955)
Trwały zarząd
(948)
2013 rok
(938)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(936)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(931)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(931)
2011 rok
(928)
2018 rok
(917)
Wejście z mediami w teren gminny
(915)
2012 rok
(903)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(889)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(888)
Uchwały RIO
(886)
2012 rok
(881)
2010 rok
(881)
2007 rok
(879)
2012
(863)
2015 rok
(851)
2014 rok
(849)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(843)
na 2009 rok
(843)
Przewozy uczniów do szkół
(837)
Wygaszenie zezwolenia
(835)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(826)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(823)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(822)
Ewidencja działalności gospodarczej
(814)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(809)
2006 rok
(804)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(798)
Numeracja nieruchomości
(794)
Paliwo
(791)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(785)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(783)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(782)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(782)
za 2015 rok
(777)
2008 rok
(767)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(761)
Mieszkalnictwo/lokale
(757)
za 2008 rok
(753)
za 2009 rok
(752)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(750)
Paliwo
(749)
2015
(745)
Przewozy uczniów do szkół
(741)
2014 rok
(740)
za 2014 rok
(740)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(739)
Numeracja - zaświadczenia
(736)
Wymeldowanie
(736)
na 2005 rok
(735)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(732)
Paliwo
(730)
na 2007 rok
(723)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(718)
2006 rok
(717)
za 2005 rok
(715)
za 2004 rok
(710)
za 2007 rok
(707)
Udzielanie licencji
(707)
na 2008 rok
(707)
Animator sportu
(706)
2014
(705)
za 2006 rok
(700)
na 2006 rok
(699)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(696)
na rok 2018
(696)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(695)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(690)
Animator sportu
(679)
Inwestycje w pasie drogowym
(678)
Zawiadomienie o znalezisku
(678)
USC
(675)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(674)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(672)
2013
(670)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(669)
Zapytania ofertowe
(669)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(668)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(660)
Ustalenia WZiZT
(650)
2015
(647)
Udostępnienie terenu
(645)
2017 rok
(642)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(635)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(631)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(629)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(624)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(611)
Repatrianci - nieruchomości
(598)
Zameldowanie ponad 2-mce
(597)
Koncesje alkoholowe
(595)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(595)
Zamiana
(592)
Użytkowanie wieczyste POD
(591)
Oświadczenia
(590)
Służebność gruntowa
(588)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(586)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(585)
Rejestracja
(582)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(577)
Wygaszenie licencji
(577)
2016 rok
(576)
Przetarg
(576)
Targowiska / giełdy
(575)
Dzierżawa
(574)
Konkursy
(573)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(566)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(565)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(565)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(565)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(565)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(561)
Najem lokalu użytkowego
(552)
Sprawy Administracyjne
(552)
Imprezy
(550)
Akta stanu cywilnego
(550)
Wymeldowanie
(549)
Uszkodzenia pojazdów
(546)
Projekty organizacji ruchu
(544)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(536)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(534)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(532)
Zwierzęta gospodarskie
(529)
Licencje
(526)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(525)
Żołnierze
(523)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(522)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(517)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(516)
Dane adresowe
(515)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(513)
Taksówki
(512)
Gospodarstwo rolne
(511)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(511)
Jubileusze
(511)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(510)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(510)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(507)
Nabycie
(507)
Radca Prawny
(504)
Usługi transportowe
(502)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(499)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(497)
Rejestracja urodzeń
(497)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(497)
Stypendia
(496)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(494)
Zmiana zezwolenia
(494)
Małżeństwo
(494)
Użytkowanie wieczyste
(493)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(491)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(490)
Użytkowanie wieczyste działek
(490)
Ochrona i konserwacja zabytków
(484)
Udzielanie pożyczek na remonty
(484)
Zabezpieczenie dobra kultury
(484)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(484)
Gospodarstwo rolne
(483)
Użytkowanie wieczyste
(482)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(482)
Opłaty za zezwolenia
(481)
Sprzedaż nieruchomości
(481)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(478)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(476)
Udzielanie pełnomocnictwa
(476)
Żołnierze
(475)
Wkłady niepieniężne - aporty
(475)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(474)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(474)
Zezwolenia
(474)
Nagrody
(467)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(467)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(465)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(464)
Organizacja ruchu
(463)
Wspólnoty gruntowe -statut
(462)
Uprawy roślinne
(462)
Udzielanie pożyczek na remonty
(459)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(458)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(458)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(458)
Trwały zarząd
(457)
Nabywanie nieruchomości
(457)
Postępowanie egzekucyjne
(455)
Obowiązek nauki/szkolny
(454)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(454)
Roszczenia odszkodowawcze
(454)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(453)
za 2016 rok
(452)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(452)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(451)
2018 rok
(451)
Rejestracja zgonów
(449)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(448)
Wpis do ewidencji
(447)
Żołnierze
(447)
Użyczenie
(446)
Nabycie
(446)
Podatki i opłaty
(445)
Wydawanie duplikatów
(443)
Trwały zarząd
(441)
Określenie warunków działalności budowlanej
(441)
Lokal mieszkalny
(441)
Udzielanie zezwolenia
(440)
Odszkodowania drogowe
(438)
Umarzanie zaległości podatkowych
(437)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(433)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(433)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(432)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(431)
Nagrody edukacyjne Miasta
(430)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(428)
Użytkowanie
(427)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(426)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(424)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(423)
Wydawanie zaświadczeń
(422)
Stypendia twórcze
(421)
Rolnictwo
(415)
Zawiadomienia
(414)
Sprzedaż
(414)
Odszkodowania za działki
(413)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(413)
Stypendia edukacyjne Miasta
(413)
Nieruchomości gminne
(411)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(410)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(409)
Użytkowanie wieczyste garaży
(409)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(408)
Użytkowanie wieczyste
(407)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(407)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(405)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(405)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(400)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(400)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(397)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(397)
Uszczerbek na zdrowiu
(391)
Paliwo
(390)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(390)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(387)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(383)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(383)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(380)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(379)
Nagrody Miasta
(378)
2016
(377)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(377)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(372)
Opłata roczna
(370)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(369)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(368)
Opłata roczna
(367)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(364)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(363)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(362)
Edukacja i Kultura
(361)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(361)
Finanse
(359)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(357)
za 2017 rok
(356)
Sesje Rady Gminy on-line
(347)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(347)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(336)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(336)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(335)
2017 rok
(335)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(332)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(331)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(328)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(320)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(319)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(314)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(314)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(305)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(301)
R O D O
(294)
Referat Rozwoju i Promocji
(286)
2017
(282)
2009 rok
(272)
2018
(265)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(232)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018 rok
(231)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(215)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
2018
(205)
2016
(196)
Uchwały
(190)
Paliwo
(188)
Paliwo
(187)
Samorządowy Zakład Komunalny
(186)
2018 rok
(155)
2017
(149)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(149)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(144)
Plan Zamówień Publicznych
(129)
Decyzje
(104)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(95)
za 2018 rok
(82)
Wyniki wyborów
(73)
na rok 2019
(72)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(63)
2019 rok
(32)
Komisje Rady Gminy
(28)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(21)
Paliwo
(20)
Komisja Rewizyjna
(12)
Komisja Samorządu i Porządku Publicznego
(11)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(10)
Komisja Finansów i Rolnictwa
(10)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(10)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(1)