Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1585349
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-03-2019
Rada Gminy
(176336)
Konkursy
(32842)
Zamówienia Publiczne
(13820)
Urząd Gminy
(12243)
Aktualności Rady
(12183)
Oświadczenia majątkowe
(9614)
Sołectwa
(9572)
2016 rok
(8346)
Radni Rady Gminy
(8165)
Budżet Gminy
(7994)
Jednostki organizacyjne
(7463)
Kontakt
(7289)
Wybory
(7120)
Nabory i konkursy
(7099)
2018 rok
(6735)
Podatki i opłaty lokalne
(6531)
Wybory Samorządowe 2010
(6398)
Statut Gminy
(6273)
Przewodniczący Rady Gminy
(6243)
CUW
(6121)
2017 rok
(5927)
Referaty
(5668)
Informacja o środowisku
(5604)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5266)
Druki urzędowe do pobrania
(5227)
Plan pracy Rady
(5158)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(4696)
Uchwały Rady Gminy
(4686)
Unewel - Olszewice
(4631)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(4484)
Szkoły i przedszkola
(4291)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(3980)
Regulamin Urzędu
(3971)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(3792)
na wolne stanowiska urzędnicze
(3738)
Szadkowice
(3688)
Tomaszówek
(3615)
Skarbnik Gminy
(3607)
Wybory Samorządowe 2014
(3567)
Kunice
(3546)
Olszowiec
(3541)
Wybory Prezydenckie 2010
(3490)
Sekretarz Gminy
(3435)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3421)
Oświadczenia majątkowe
(3371)
Wójt Gminy
(3311)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3236)
Owadów
(3175)
Prymusowa Wola
(3157)
Antoniówka
(3144)
Kamień
(3144)
Uchwały RIO
(3137)
Psary
(3111)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(3078)
Antoninów
(3073)
Wincentynów
(3057)
2010 rok
(3055)
Zachorzów Kol.
(3034)
Popławy
(3001)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(3001)
na rok 2011
(2999)
Ludwinów
(2979)
Sławno
(2961)
Wybory Ławników
(2954)
Kozenin
(2941)
2011 rok
(2936)
Wygnanów
(2879)
Trojanów
(2869)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(2848)
Grudzeń Las
(2838)
Rejestr instytucji kultury
(2834)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2826)
Gawrony
(2819)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2818)
Sławno Kol.
(2808)
Grudzeń Kol.
(2783)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2777)
Ostrożna
(2764)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2761)
Dąbrówka
(2713)
Celestynów
(2704)
Dąbrowa
(2668)
Sepno-Radonia
(2662)
Bratków
(2656)
Zachorzów
(2639)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2622)
Józefów
(2605)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2603)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2587)
Kamilówka
(2586)
Ogłoszenia i komunikaty
(2576)
Uchwały budżetowe
(2574)
2014 rok
(2570)
2012 rok
(2555)
Grążowice
(2518)
Statut Urzędu
(2515)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(2512)
Przetargi
(2504)
Przetargi
(2410)
na rok 2012
(2399)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2387)
na rok 2010
(2373)
2013 rok
(2356)
na rok 2015
(2347)
Wydawanie dowodów osobistych
(2344)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2337)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2326)
Ogłoszenia
(2316)
na rok 2014
(2300)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2293)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2289)
Budżet
(2274)
Zarządzenia
(2254)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2222)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2219)
na rok 2013
(2206)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(2170)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2133)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2098)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(2087)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(2080)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(2065)
Wybory Samorządowe 2018
(2025)
Organizacje pozarządowe
(1993)
inne nabory i konkursy
(1991)
2015 rok
(1986)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(1950)
Referat Organizacjno - Prawny
(1887)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1865)
Referendum 2015
(1861)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1833)
2012
(1813)
Referat Finansów i Podatków
(1788)
GOPS
(1781)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1774)
2017 rok
(1764)
2016 rok
(1738)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1656)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1641)
2010
(1639)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1638)
na rok 2016
(1636)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1610)
2009 rok
(1528)
Zgromadzenia
(1521)
Dowody osobiste i meldunek
(1505)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1503)
Radca Prawny
(1501)
2013
(1492)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1489)
za 2010 rok
(1483)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1474)
2010 rok
(1446)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1441)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1433)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1375)
za 2009 rok
(1366)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1346)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1328)
2011
(1301)
2014
(1300)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(1297)
GZEAS
(1295)
Konkursy i dotacje
(1280)
2008 rok
(1235)
Urząd Gminy
(1218)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1211)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1209)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1202)
na rok 2017
(1200)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1192)
za 2011 rok
(1186)
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
(1182)
Uchwały budżetowe
(1169)
2011 rok
(1157)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1142)
2010 rok
(1135)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1131)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1127)
2011 rok
(1125)
2015 rok
(1122)
2015 rok
(1103)
2011
(1092)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1092)
2018 rok
(1089)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(1083)
Dysponowanie nieruchomościami
(1081)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1072)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1069)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1068)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(1067)
2012 rok
(1064)
Programy współpracy i sprawozdania
(1057)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1049)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1043)
za 2012 rok
(1002)
2010 rok
(1000)
2013 rok
(998)
2010 rok
(993)
2012 rok
(983)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(983)
Trwały zarząd
(972)
za 2013 rok
(971)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(962)
2013 rok
(959)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(955)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(954)
2011 rok
(942)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(937)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(936)
Wejście z mediami w teren gminny
(919)
2012 rok
(918)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(903)
2007 rok
(901)
2012 rok
(900)
2010 rok
(898)
Uchwały RIO
(898)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(895)
2012
(879)
2015 rok
(871)
2014 rok
(865)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(861)
na 2009 rok
(856)
Przewozy uczniów do szkół
(845)
Wygaszenie zezwolenia
(841)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(835)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(830)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(825)
Ewidencja działalności gospodarczej
(819)
2006 rok
(815)
Paliwo
(805)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(798)
Numeracja nieruchomości
(797)
za 2015 rok
(796)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(793)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(793)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(787)
na rok 2018
(785)
2015
(785)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(783)
2008 rok
(780)
za 2008 rok
(774)
Mieszkalnictwo/lokale
(772)
za 2014 rok
(765)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(764)
za 2009 rok
(762)
2014 rok
(760)
Paliwo
(758)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(754)
Przewozy uczniów do szkół
(749)
Paliwo
(749)
na 2005 rok
(748)
na 2007 rok
(744)
Wymeldowanie
(744)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(744)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(740)
Numeracja - zaświadczenia
(739)
2006 rok
(727)
za 2005 rok
(726)
za 2007 rok
(726)
za 2004 rok
(719)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(718)
na 2008 rok
(718)
2014
(717)
Udzielanie licencji
(717)
Animator sportu
(713)
za 2006 rok
(711)
na 2006 rok
(707)
Zapytania ofertowe
(707)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(700)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(698)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(697)
Animator sportu
(692)
2013
(687)
Inwestycje w pasie drogowym
(685)
Zawiadomienie o znalezisku
(681)
USC
(677)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(676)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(676)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(671)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(670)
2017 rok
(670)
2015
(666)
Ustalenia WZiZT
(662)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(660)
Udostępnienie terenu
(649)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(640)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(638)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(631)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(627)
Konkursy
(622)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(621)
2016 rok
(605)
Zameldowanie ponad 2-mce
(603)
Koncesje alkoholowe
(602)
Repatrianci - nieruchomości
(601)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(601)
Oświadczenia
(599)
Użytkowanie wieczyste POD
(595)
Zamiana
(595)
Rejestracja
(591)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(588)
Służebność gruntowa
(588)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(588)
Sesje Rady Gminy on-line
(585)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(580)
Przetarg
(579)
Wygaszenie licencji
(578)
Targowiska / giełdy
(576)
Dzierżawa
(574)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(573)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(572)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(571)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(568)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(568)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(564)
Sprawy Administracyjne
(558)
Najem lokalu użytkowego
(556)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(555)
Wymeldowanie
(552)
Akta stanu cywilnego
(552)
Imprezy
(550)
Uszkodzenia pojazdów
(549)
Projekty organizacji ruchu
(546)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(541)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(539)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(537)
Zwierzęta gospodarskie
(532)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(530)
Licencje
(530)
Żołnierze
(526)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(525)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(522)
Radca Prawny
(521)
Dane adresowe
(519)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(516)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(515)
Jubileusze
(515)
Taksówki
(514)
2018 rok
(514)
Gospodarstwo rolne
(514)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(512)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(511)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(509)
Nabycie
(507)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(507)
Usługi transportowe
(505)
Rejestracja urodzeń
(505)
Stypendia
(503)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(499)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(499)
Użytkowanie wieczyste
(498)
Małżeństwo
(497)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(497)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(497)
Gospodarstwo rolne
(497)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(496)
Zmiana zezwolenia
(495)
za 2016 rok
(495)
Opłaty za zezwolenia
(494)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(493)
Użytkowanie wieczyste działek
(491)
Udzielanie pożyczek na remonty
(491)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(488)
Ochrona i konserwacja zabytków
(487)
Zabezpieczenie dobra kultury
(487)
Nagrody
(486)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(485)
Użytkowanie wieczyste
(482)
Sprzedaż nieruchomości
(482)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(481)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(481)
Żołnierze
(478)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(478)
Udzielanie pełnomocnictwa
(477)
Uprawy roślinne
(476)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(476)
Wkłady niepieniężne - aporty
(475)
Zezwolenia
(474)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(473)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(468)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(466)
Organizacja ruchu
(465)
Wspólnoty gruntowe -statut
(463)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(461)
Udzielanie pożyczek na remonty
(461)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(459)
Rejestracja zgonów
(459)
Obowiązek nauki/szkolny
(458)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(458)
Trwały zarząd
(457)
Nabywanie nieruchomości
(457)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(457)
Postępowanie egzekucyjne
(456)
Roszczenia odszkodowawcze
(455)
Wpis do ewidencji
(453)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(453)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(453)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(450)
Żołnierze
(450)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(450)
Udzielanie zezwolenia
(449)
Podatki i opłaty
(448)
Użyczenie
(447)
Wydawanie duplikatów
(446)
Nabycie
(446)
Określenie warunków działalności budowlanej
(444)
Lokal mieszkalny
(442)
Trwały zarząd
(441)
Odszkodowania drogowe
(440)
Umarzanie zaległości podatkowych
(437)
Nagrody edukacyjne Miasta
(437)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(437)
Stypendia twórcze
(436)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(435)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(434)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(433)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(430)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(430)
Użytkowanie
(427)
Stypendia edukacyjne Miasta
(423)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(423)
Wydawanie zaświadczeń
(422)
Rolnictwo
(419)
Zawiadomienia
(418)
2016
(418)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(416)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(415)
Sprzedaż
(415)
Odszkodowania za działki
(413)
Nieruchomości gminne
(412)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(412)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(412)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(410)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(409)
Użytkowanie wieczyste garaży
(409)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(408)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(407)
Użytkowanie wieczyste
(407)
Paliwo
(403)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(403)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(401)
R O D O
(399)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(397)
za 2017 rok
(394)
Uszczerbek na zdrowiu
(393)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(391)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(391)
Nagrody Miasta
(389)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(388)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(387)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(385)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(382)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(378)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(372)
Opłata roczna
(370)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(369)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(369)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018 rok
(369)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(369)
Opłata roczna
(367)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(367)
Edukacja i Kultura
(365)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(364)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(363)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(362)
Finanse
(361)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(359)
2017 rok
(356)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(339)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(338)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(337)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(336)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(333)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(333)
Referat Rozwoju i Promocji
(332)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(329)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(322)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(315)
2017
(315)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(315)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(308)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023
(307)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(306)
2018
(298)
2009 rok
(272)
Samorządowy Zakład Komunalny
(269)
2019 rok
(267)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(259)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(248)
2018
(239)
Uchwały
(236)
Paliwo
(220)
2016
(216)
Paliwo
(214)
na rok 2019
(211)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
2018 rok
(189)
Komisje Rady Gminy
(174)
2017
(171)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(161)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(155)
Decyzje
(144)
Plan Zamówień Publicznych
(139)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(128)
za 2018 rok
(120)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(108)
Z-ca Wójta Gminy
(104)
2019 rok
(103)
Wyniki wyborów
(98)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(90)
Komisja Rewizyjna
(52)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(47)
Paliwo
(41)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(40)
Komisja Samorządu i Porządku Publicznego
(38)
Komisja Finansów i Rolnictwa
(38)
Informacje
(31)
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(31)
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
(17)
2019 rok
(11)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(1)