Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1778083
ostatnia aktualizacja BIP'u:
15-11-2019
Rada Gminy
(192130)
Nabory i konkursy
(39750)
Zamówienia Publiczne
(16832)
Urząd Gminy
(13549)
Aktualności Rady
(12967)
Oświadczenia majątkowe
(10606)
Sołectwa
(10465)
2018 rok
(10457)
Radni Rady Gminy
(8677)
Budżet Gminy
(8541)
2016 rok
(8474)
Nabory i konkursy
(8078)
Jednostki organizacyjne
(8077)
Wybory
(8061)
Kontakt
(7862)
Podatki i opłaty lokalne
(6878)
CUW
(6835)
Statut Gminy
(6798)
Wybory Samorządowe 2010
(6713)
Przewodniczący Rady Gminy
(6671)
Druki urzędowe do pobrania
(6384)
2017 rok
(6069)
Referaty
(6022)
Informacja o środowisku
(5995)
Plan pracy Rady
(5544)
Uchwały Rady Gminy
(5529)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5472)
Unewel - Olszewice
(4953)
Szkoły i przedszkola
(4602)
na wolne stanowiska urzędnicze
(4537)
Regulamin Urzędu
(4491)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(4200)
Sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu
(4138)
Szadkowice
(3951)
Skarbnik Gminy
(3869)
Tomaszówek
(3862)
Olszowiec
(3835)
Wybory Samorządowe 2014
(3833)
Kunice
(3797)
Sekretarz Gminy
(3786)
Wybory Prezydenckie 2010
(3734)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3610)
Wójt Gminy
(3553)
Oświadczenia majątkowe
(3549)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3452)
Prymusowa Wola
(3377)
Owadów
(3371)
2010 rok
(3345)
Psary
(3325)
Antoniówka
(3300)
Uchwały RIO
(3297)
Kamień
(3283)
Wincentynów
(3278)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(3265)
Zachorzów Kol.
(3262)
Wybory Ławników
(3249)
Antoninów
(3238)
2019 rok
(3238)
Ludwinów
(3228)
Popławy
(3214)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(3191)
Sławno
(3186)
2011 rok
(3157)
Wygnanów
(3155)
na rok 2011
(3138)
Kozenin
(3114)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(3068)
Trojanów
(3065)
Rejestr instytucji kultury
(3045)
Grudzeń Las
(3041)
Sławno Kol.
(3039)
Gawrony
(2998)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2990)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2960)
Grudzeń Kol.
(2954)
Ostrożna
(2936)
Dąbrówka
(2859)
Bratków
(2855)
Celestynów
(2851)
Sepno-Radonia
(2850)
Zachorzów
(2845)
Dąbrowa
(2834)
Przetargi
(2821)
2014 rok
(2811)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(2806)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2799)
Uchwały budżetowe
(2786)
2012 rok
(2779)
Kamilówka
(2758)
Ogłoszenia i komunikaty
(2736)
Józefów
(2733)
Statut Urzędu
(2673)
Grążowice
(2664)
Wybory Samorządowe 2018
(2661)
Przetargi
(2576)
2013 rok
(2565)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2550)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2548)
na rok 2012
(2530)
na rok 2010
(2527)
Ogłoszenia
(2522)
na rok 2015
(2460)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2454)
Zarządzenia
(2436)
na rok 2014
(2410)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2400)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2396)
Budżet
(2394)
Wydawanie dowodów osobistych
(2388)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2378)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2372)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(2337)
na rok 2013
(2325)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2319)
Organizacje pozarządowe
(2311)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(2289)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(2275)
inne nabory i konkursy
(2237)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(2235)
GOPS
(2216)
2015 rok
(2201)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2199)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(2150)
Referendum 2015
(2073)
2017 rok
(2050)
Referat Organizacjno - Prawny
(2030)
2012
(1992)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1944)
2016 rok
(1941)
Referat Finansów i Podatków
(1935)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1921)
2010
(1886)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1838)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1826)
na rok 2016
(1819)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1788)
Zgromadzenia
(1734)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(1726)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1724)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1690)
2013
(1687)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1638)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1616)
2009 rok
(1613)
Radca Prawny
(1602)
za 2010 rok
(1565)
2010 rok
(1564)
Dowody osobiste i meldunek
(1555)
Sesje Rady Gminy on-line
(1517)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1514)
2014
(1502)
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
(1497)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1495)
Konkursy i dotacje
(1479)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1463)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(1460)
za 2009 rok
(1457)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1456)
2011
(1427)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1406)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1404)
2018 rok
(1389)
GZEAS
(1367)
na rok 2017
(1365)
2008 rok
(1311)
Urząd Gminy
(1309)
za 2011 rok
(1287)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1284)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1277)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1258)
Uchwały budżetowe
(1243)
2011 rok
(1241)
Programy współpracy i sprawozdania
(1236)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1224)
2011 rok
(1220)
2015 rok
(1207)
2010 rok
(1197)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1191)
2011
(1188)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1184)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(1180)
2015 rok
(1167)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1166)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1144)
2012 rok
(1142)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1138)
Dysponowanie nieruchomościami
(1131)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1121)
2019 rok
(1119)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(1114)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1104)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1094)
2010 rok
(1082)
za 2012 rok
(1078)
2013 rok
(1073)
2010 rok
(1073)
za 2013 rok
(1059)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1051)
2011 rok
(1044)
Trwały zarząd
(1044)
na rok 2018
(1039)
2012 rok
(1035)
2013 rok
(1011)
2007 rok
(1009)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(1004)
2012 rok
(1003)
2012 rok
(994)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(988)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(988)
2010 rok
(980)
Uchwały RIO
(963)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(953)
2012
(950)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(943)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(941)
2015 rok
(940)
2014 rok
(939)
Wejście z mediami w teren gminny
(923)
2015
(913)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(905)
na 2009 rok
(901)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(899)
za 2015 rok
(885)
2006 rok
(884)
Przewozy uczniów do szkół
(884)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(883)
Wygaszenie zezwolenia
(878)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(874)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(863)
Paliwo
(849)
2008 rok
(844)
za 2008 rok
(839)
Zapytania ofertowe
(833)
za 2014 rok
(831)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(831)
Ewidencja działalności gospodarczej
(828)
Konkursy
(826)
2014 rok
(821)
za 2009 rok
(820)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(818)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(812)
2017 rok
(809)
2014
(804)
Paliwo
(801)
Numeracja nieruchomości
(800)
na 2005 rok
(800)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(799)
Paliwo
(798)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(797)
Przewozy uczniów do szkół
(796)
na 2007 rok
(794)
Mieszkalnictwo/lokale
(793)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(783)
2006 rok
(781)
za 2007 rok
(779)
za 2005 rok
(775)
za 2004 rok
(774)
Wymeldowanie
(771)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(770)
na 2008 rok
(770)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(769)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(762)
za 2006 rok
(760)
na 2006 rok
(760)
2013
(757)
Animator sportu
(754)
2015
(749)
Numeracja - zaświadczenia
(741)
Animator sportu
(739)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023
(735)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(733)
Udzielanie licencji
(730)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(725)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(718)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(711)
2018 rok
(707)
Inwestycje w pasie drogowym
(701)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(694)
USC
(688)
Zawiadomienie o znalezisku
(686)
Ustalenia WZiZT
(685)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(684)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(681)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(677)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(672)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(668)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018 rok
(667)
na rok 2019
(664)
2016 rok
(664)
Udostępnienie terenu
(662)
Samorządowy Zakład Komunalny
(657)
2016
(649)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(642)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(641)
Oświadczenia
(641)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(640)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(634)
Zameldowanie ponad 2-mce
(634)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(629)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(627)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(625)
Użytkowanie wieczyste POD
(622)
za 2016 rok
(620)
Koncesje alkoholowe
(619)
2019 rok
(614)
Repatrianci - nieruchomości
(608)
Zamiana
(606)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(602)
Rejestracja
(598)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(597)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(594)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(592)
Służebność gruntowa
(589)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(586)
Przetarg
(585)
Radca Prawny
(583)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(583)
Targowiska / giełdy
(582)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(581)
Wygaszenie licencji
(581)
Wymeldowanie
(578)
Sprawy Administracyjne
(577)
Dzierżawa
(577)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(574)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(568)
Najem lokalu użytkowego
(566)
Akta stanu cywilnego
(558)
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
(557)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(554)
Imprezy
(553)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(553)
Uszkodzenia pojazdów
(552)
Projekty organizacji ruchu
(548)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(546)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(543)
Zwierzęta gospodarskie
(536)
Dane adresowe
(536)
Gospodarstwo rolne
(535)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(534)
Licencje
(533)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(529)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(528)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(528)
Żołnierze
(528)
Stypendia
(527)
Rejestracja urodzeń
(526)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(525)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(523)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(522)
Jubileusze
(522)
Komisje Rady Gminy
(521)
Taksówki
(520)
Gospodarstwo rolne
(518)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(517)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(517)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(516)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(515)
Użytkowanie wieczyste
(513)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(512)
Nabycie
(510)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(509)
Usługi transportowe
(508)
Opłaty za zezwolenia
(508)
Nagrody
(505)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(504)
Uprawy roślinne
(503)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(503)
Udzielanie pożyczek na remonty
(503)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(502)
Małżeństwo
(501)
Użytkowanie wieczyste działek
(500)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(499)
za 2017 rok
(498)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(498)
Zmiana zezwolenia
(497)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(496)
Użytkowanie wieczyste
(492)
Referat Rozwoju i Promocji
(492)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(490)
Zabezpieczenie dobra kultury
(490)
Ochrona i konserwacja zabytków
(489)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(486)
Żołnierze
(484)
Sprzedaż nieruchomości
(484)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(481)
Udzielanie pełnomocnictwa
(480)
Obowiązek nauki/szkolny
(478)
Zezwolenia
(478)
Wkłady niepieniężne - aporty
(477)
Nagrody edukacyjne Miasta
(475)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(472)
Rejestracja zgonów
(472)
Stypendia twórcze
(471)
Udzielanie pożyczek na remonty
(471)
Wpis do ewidencji
(470)
Wspólnoty gruntowe -statut
(469)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(468)
Organizacja ruchu
(467)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(467)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(465)
Trwały zarząd
(461)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(461)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(460)
Nabywanie nieruchomości
(459)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(459)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(459)
Postępowanie egzekucyjne
(458)
Roszczenia odszkodowawcze
(457)
Udzielanie zezwolenia
(456)
Zawiadomienia
(456)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(455)
Podatki i opłaty
(454)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(453)
Żołnierze
(453)
Nabycie
(451)
Użyczenie
(450)
Wydawanie duplikatów
(450)
2017
(447)
Określenie warunków działalności budowlanej
(446)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(446)
Stypendia edukacyjne Miasta
(445)
Lokal mieszkalny
(444)
Trwały zarząd
(443)
Paliwo
(442)
Odszkodowania drogowe
(442)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(441)
Umarzanie zaległości podatkowych
(439)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(438)
2017 rok
(436)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(436)
Rolnictwo
(434)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(432)
Użytkowanie
(428)
Wydawanie zaświadczeń
(427)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(425)
Nagrody Miasta
(425)
Nieruchomości gminne
(424)
Odszkodowania za działki
(422)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(422)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(421)
Sprzedaż
(419)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(417)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(415)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(414)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(412)
Użytkowanie wieczyste garaży
(412)
Użytkowanie wieczyste
(410)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(409)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(407)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(404)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(401)
2018
(400)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(398)
Uszczerbek na zdrowiu
(395)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(394)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(393)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(391)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(390)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(387)
Edukacja i Kultura
(385)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(382)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(380)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(377)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(377)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(376)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(374)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(373)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(372)
Opłata roczna
(371)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(371)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(370)
Opłata roczna
(368)
Z-ca Wójta Gminy
(367)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(367)
Finanse
(365)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
(365)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(364)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(362)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(351)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(346)
Uchwały
(344)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(342)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(341)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(340)
2018
(334)
Paliwo
(332)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(331)
2019
(330)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(329)
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok
(325)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(317)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(317)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(315)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(310)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(296)
2016
(294)
2017
(280)
2009 rok
(272)
za 2018 rok
(271)
Paliwo
(259)
Decyzje
(253)
2018 rok
(251)
Raport o stanie gminy
(249)
GOK
(233)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(225)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(222)
Komisja Rewizyjna
(215)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(209)
GBP
(208)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
Plan Zamówień Publicznych
(192)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(179)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(178)
Wyniki wyborów
(175)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(174)
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - 2019r.
(173)
Referent ds. infrastruktury gminy
(171)
Komisja Finansów i Rolnictwa
(166)
Komisja Samorządu i Porządku Publicznego
(161)
Referent ds. zamówień publicznych
(149)
Sprawozdania
(133)
2018
(132)
2014
(118)
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(117)
Paliwo
(112)
2011
(110)
Informacje
(105)
2012
(100)
2013
(98)
2010
(96)
2015
(96)
za 2019 rok
(92)
Plany pracy komisji stałych Rady Gminy Sławno
(91)
ZSS Prymusowa Wola
(91)
PSP Szadkowice
(87)
2019 rok
(86)
Sprawozdania
(86)
PSP Zachorzów
(81)
PSP Sławno
(75)
PSP Celestynów
(75)
PSP Kozenin
(72)
PSP Kunice
(69)
Sprawozdania
(68)
RODO
(67)
Sprawozdania
(63)
Centrum Usług Wspólnych
(59)
PSP Kamień
(56)
Sprawozdania
(53)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020
(50)
Wybory do izb rolniczych
(41)
2019
(37)
Przetargi
(31)
Zapytanie ofertowe na dostawę nowego samochodu dostawczego z zabudową typu furgon
(27)
ZAWIADOMIENIA
(24)
Paliwo
(21)
Referent ds. księgowości
(21)
RODO
(9)
RODO
(7)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(1)