Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1248476
ostatnia aktualizacja BIP'u:
24-11-2017
Rada Gminy
(140708)
Konkursy
(19274)
Aktualności Rady
(10560)
Urząd Gminy
(10091)
Sołectwa
(8061)
2016 rok
(7911)
Zamówienia Publiczne
(7821)
Oświadczenia majątkowe
(7361)
Budżet Gminy
(6821)
Radni Rady Gminy
(6528)
Jednostki organizacyjne
(6288)
Kontakt
(5851)
Nabory i konkursy
(5789)
Podatki i opłaty lokalne
(5465)
Wybory Samorządowe 2010
(5433)
Przewodniczący Rady Gminy
(5132)
CUW
(5091)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(4952)
Statut Gminy
(4817)
Referaty
(4805)
Wybory
(4700)
Informacja o środowisku
(4607)
Plan pracy Rady
(4171)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(4086)
Komisje stałe Rady Gminy
(4066)
Unewel - Olszewice
(3909)
Szkoły i przedszkola
(3659)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(3634)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(3425)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(3166)
Regulamin Urzędu
(3155)
Szadkowice
(3086)
Oświadczenia majątkowe
(3028)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3011)
Tomaszówek
(2996)
Skarbnik Gminy
(2975)
Wybory Samorządowe 2014
(2879)
Wybory Prezydenckie 2010
(2871)
na wolne stanowiska urzędnicze
(2871)
Sekretarz Gminy
(2840)
Olszowiec
(2836)
Druki urzędowe do pobrania
(2755)
Kunice
(2741)
Wójt Gminy
(2724)
Owadów
(2683)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(2620)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(2619)
Antoniówka
(2617)
na rok 2011
(2614)
Uchwały RIO
(2591)
Prymusowa Wola
(2589)
Uchwały Rady Gminy
(2582)
Wincentynów
(2551)
Zachorzów Kol.
(2551)
Antoninów
(2546)
Kamień
(2510)
Psary
(2506)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(2506)
Wybory Ławników
(2412)
Sławno
(2402)
Kozenin
(2397)
Popławy
(2391)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(2389)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2381)
Sławno Kol.
(2351)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2350)
Grudzeń Las
(2349)
Ludwinów
(2346)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2343)
Trojanów
(2329)
Gawrony
(2323)
Ostrożna
(2317)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2277)
Zachorzów
(2272)
Celestynów
(2271)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2255)
Wygnanów
(2251)
Dąbrówka
(2246)
Grudzeń Kol.
(2208)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2207)
Wydawanie dowodów osobistych
(2199)
Ogłoszenia i komunikaty
(2187)
Kamilówka
(2183)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2180)
Józefów
(2163)
Sepno-Radonia
(2162)
2011 rok
(2158)
Rejestr instytucji kultury
(2158)
2010 rok
(2149)
Bratków
(2137)
Dąbrowa
(2124)
Grążowice
(2113)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2108)
na rok 2012
(2085)
Statut Urzędu
(2078)
Przetargi
(2054)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2028)
Uchwały budżetowe
(2011)
Budżet
(2010)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2001)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(1980)
na rok 2015
(1957)
Przetargi
(1956)
na rok 2010
(1944)
na rok 2014
(1944)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(1896)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(1893)
2012 rok
(1891)
Ogłoszenia
(1856)
na rok 2013
(1826)
2014 rok
(1811)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1804)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(1800)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(1800)
2013 rok
(1778)
Zarządzenia
(1769)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(1754)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(1732)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(1675)
inne nabory i konkursy
(1670)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(1665)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(1618)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1617)
Referat Organizacjno - Prawny
(1611)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(1572)
Referat Finansów i Podatków
(1525)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1503)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(1464)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1435)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1404)
Komisja Rewizyjna
(1401)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1401)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1399)
Komisja Samorządu, Ładu i Porządku Publicznego
(1377)
Dowody osobiste i meldunek
(1372)
Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa
(1370)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
(1306)
Referendum 2015
(1305)
za 2010 rok
(1302)
2010 rok
(1294)
2015 rok
(1284)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1264)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1250)
2012
(1223)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1184)
za 2009 rok
(1184)
na rok 2016
(1177)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1175)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1175)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1173)
Radca Prawny
(1154)
2009 rok
(1135)
GZEAS
(1133)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1129)
Organizacje pozarządowe
(1118)
2010
(1101)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1089)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1078)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1074)
Urząd Gminy
(1073)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1066)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1056)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1034)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1034)
2013
(1032)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1026)
Uchwały budżetowe
(1025)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1019)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1016)
2011 rok
(1000)
GOPS
(981)
2016 rok
(977)
za 2011 rok
(972)
2010 rok
(952)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(950)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(942)
2015 rok
(942)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(941)
2011 rok
(937)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(928)
2008 rok
(924)
2012 rok
(922)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(914)
2015 rok
(912)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(909)
Zgromadzenia
(905)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(897)
2011
(897)
2010 rok
(887)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(878)
Trwały zarząd
(870)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(869)
2011
(863)
Wejście z mediami w teren gminny
(853)
2013 rok
(852)
2014
(850)
za 2012 rok
(845)
2011 rok
(832)
2010 rok
(825)
2012 rok
(824)
za 2013 rok
(807)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(806)
2013 rok
(806)
Ewidencja działalności gospodarczej
(799)
2010 rok
(790)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(787)
Numeracja nieruchomości
(785)
Dysponowanie nieruchomościami
(784)
Uchwały RIO
(782)
2012 rok
(777)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(776)
Konkursy i dotacje
(761)
2007 rok
(758)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(756)
2017 rok
(756)
na 2009 rok
(742)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(742)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(739)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(735)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(734)
2012
(730)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(727)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(724)
Przewozy uczniów do szkół
(723)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(719)
2014 rok
(714)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(713)
2006 rok
(710)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(710)
Paliwo
(706)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(698)
2012 rok
(695)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(692)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(687)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(680)
2008 rok
(677)
Numeracja - zaświadczenia
(675)
Zawiadomienie o znalezisku
(673)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(669)
Przewozy uczniów do szkół
(666)
za 2008 rok
(666)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(663)
2015 rok
(662)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(661)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(661)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(659)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(657)
Wymeldowanie
(655)
Wygaszenie zezwolenia
(655)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(654)
Inwestycje w pasie drogowym
(646)
za 2009 rok
(646)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(645)
Mieszkalnictwo/lokale
(643)
Paliwo
(635)
za 2005 rok
(631)
na 2007 rok
(630)
Paliwo
(629)
za 2004 rok
(628)
Animator sportu
(626)
2006 rok
(626)
za 2007 rok
(623)
Animator sportu
(621)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(621)
USC
(618)
na 2005 rok
(617)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(611)
za 2006 rok
(611)
na 2006 rok
(610)
na rok 2017
(610)
na 2008 rok
(610)
za 2015 rok
(604)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(593)
Udzielanie licencji
(587)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(587)
2014 rok
(587)
Udostępnienie terenu
(587)
za 2014 rok
(587)
Zamiana
(585)
Zameldowanie ponad 2-mce
(581)
Programy współpracy i sprawozdania
(579)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(576)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(576)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(575)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(575)
Koncesje alkoholowe
(573)
Rejestracja
(569)
Ustalenia WZiZT
(568)
Użytkowanie wieczyste POD
(568)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(567)
Targowiska / giełdy
(566)
Przetarg
(561)
Wygaszenie licencji
(561)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(557)
Najem lokalu użytkowego
(547)
Dzierżawa
(547)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(543)
Uszkodzenia pojazdów
(541)
Wymeldowanie
(541)
Akta stanu cywilnego
(538)
Sprawy Administracyjne
(538)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(537)
Imprezy
(536)
2013
(531)
2014
(529)
Repatrianci - nieruchomości
(528)
Służebność gruntowa
(526)
Projekty organizacji ruchu
(521)
Zwierzęta gospodarskie
(521)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(519)
Licencje
(515)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(514)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(514)
Żołnierze
(512)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(511)
Oświadczenia
(511)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(510)
Dane adresowe
(507)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(504)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(504)
Gospodarstwo rolne
(503)
Nabycie
(501)
Taksówki
(500)
Jubileusze
(499)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(496)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(496)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(494)
Usługi transportowe
(493)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(489)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(488)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(488)
Zmiana zezwolenia
(486)
Stypendia
(485)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(485)
Małżeństwo
(484)
Użytkowanie wieczyste działek
(482)
Użytkowanie wieczyste
(482)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(481)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(479)
Użytkowanie wieczyste
(478)
Zabezpieczenie dobra kultury
(476)
Rejestracja urodzeń
(476)
Ochrona i konserwacja zabytków
(475)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(475)
Sprzedaż nieruchomości
(474)
2015
(472)
Opłaty za zezwolenia
(471)
Wkłady niepieniężne - aporty
(470)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(468)
Udzielanie pełnomocnictwa
(468)
Żołnierze
(465)
Gospodarstwo rolne
(463)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(463)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(461)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(460)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(459)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(457)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(456)
Udzielanie pożyczek na remonty
(456)
Nagrody
(455)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(455)
Organizacja ruchu
(453)
Nabywanie nieruchomości
(453)
Trwały zarząd
(451)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(450)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(450)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(448)
Postępowanie egzekucyjne
(448)
Roszczenia odszkodowawcze
(447)
Obowiązek nauki/szkolny
(447)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(446)
Wspólnoty gruntowe -statut
(445)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(444)
Zezwolenia
(444)
Rejestracja zgonów
(442)
Użyczenie
(442)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(442)
Żołnierze
(440)
Nabycie
(440)
Uprawy roślinne
(440)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(438)
Trwały zarząd
(436)
Określenie warunków działalności budowlanej
(436)
Podatki i opłaty
(434)
Wydawanie duplikatów
(432)
Odszkodowania drogowe
(432)
Umarzanie zaległości podatkowych
(432)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(432)
Nieodpłatna pomoc prawna
(431)
Udzielanie pożyczek na remonty
(430)
Udzielanie zezwolenia
(428)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(425)
Lokal mieszkalny
(425)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(425)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(425)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(424)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(423)
Wpis do ewidencji
(423)
Nagrody edukacyjne Miasta
(422)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(420)
Użytkowanie
(420)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(417)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(412)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(412)
Stypendia twórcze
(412)
Sprzedaż
(409)
Odszkodowania za działki
(409)
Stypendia edukacyjne Miasta
(407)
Wydawanie zaświadczeń
(407)
Rolnictwo
(406)
Nieruchomości gminne
(405)
Użytkowanie wieczyste garaży
(404)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(404)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(403)
Użytkowanie wieczyste
(403)
Zawiadomienia
(402)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(401)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(401)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(400)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(398)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(398)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(394)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(393)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(393)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(392)
2015
(389)
Uszczerbek na zdrowiu
(386)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(382)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(380)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(376)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(376)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(374)
Nagrody Miasta
(368)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(368)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(367)
Radca Prawny
(366)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(365)
Opłata roczna
(363)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(362)
Opłata roczna
(362)
2017 rok
(358)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(358)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(356)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(355)
Finanse
(354)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(353)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(352)
2016 rok
(352)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(352)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(351)
Edukacja i Kultura
(350)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(342)
Konkursy
(340)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(329)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(327)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(326)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(322)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(322)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(313)
Paliwo
(313)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(311)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(307)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(307)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(297)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(293)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(283)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(281)
Zapytania ofertowe
(273)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(272)
2009 rok
(272)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(253)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(241)
za 2016 rok
(236)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(212)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
2017 rok
(190)
2017 rok
(151)
2016
(121)
Paliwo
(80)
2017 rok
(76)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(66)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(50)
Plan Zamówień Publicznych
(47)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(15)
Referat Rozwoju i Promocji
(14)
2017
(7)
Decyzje
(4)
2016
(4)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Ogłoszenia
(1)