Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1365526
ostatnia aktualizacja BIP'u:
16-05-2018
Rada Gminy
(154016)
Konkursy
(24150)
Aktualności Rady
(10982)
Urząd Gminy
(10852)
Zamówienia Publiczne
(10055)
Sołectwa
(8554)
2016 rok
(8173)
Oświadczenia majątkowe
(7960)
Budżet Gminy
(7301)
Radni Rady Gminy
(6973)
Jednostki organizacyjne
(6727)
Kontakt
(6344)
Nabory i konkursy
(6240)
Podatki i opłaty lokalne
(5927)
Wybory Samorządowe 2010
(5798)
Przewodniczący Rady Gminy
(5490)
CUW
(5483)
Statut Gminy
(5392)
Referaty
(5154)
Wybory
(5097)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5065)
Informacja o środowisku
(5035)
Plan pracy Rady
(4530)
Komisje stałe Rady Gminy
(4396)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(4328)
Unewel - Olszewice
(4206)
Szkoły i przedszkola
(3925)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(3905)
2017 rok
(3870)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(3679)
Druki urzędowe do pobrania
(3634)
Uchwały Rady Gminy
(3509)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(3471)
Regulamin Urzędu
(3456)
Szadkowice
(3330)
Tomaszówek
(3251)
Skarbnik Gminy
(3226)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3207)
Wybory Samorządowe 2014
(3198)
na wolne stanowiska urzędnicze
(3177)
Oświadczenia majątkowe
(3163)
Olszowiec
(3120)
Kunice
(3096)
Wybory Prezydenckie 2010
(3072)
Sekretarz Gminy
(3056)
Wójt Gminy
(2937)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(2892)
Owadów
(2860)
Antoniówka
(2852)
Prymusowa Wola
(2833)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(2822)
Uchwały RIO
(2819)
Kamień
(2804)
na rok 2011
(2782)
Psary
(2767)
Antoninów
(2765)
Wincentynów
(2753)
Zachorzów Kol.
(2703)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(2697)
Sławno
(2611)
Kozenin
(2605)
Wybory Ławników
(2605)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2597)
Trojanów
(2595)
Popławy
(2589)
Ludwinów
(2578)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2555)
Sławno Kol.
(2554)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(2548)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2534)
Gawrony
(2528)
Grudzeń Las
(2512)
2011 rok
(2494)
Ostrożna
(2473)
Wygnanów
(2463)
2010 rok
(2457)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2453)
Dąbrówka
(2451)
Rejestr instytucji kultury
(2440)
Celestynów
(2436)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2419)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2418)
Zachorzów
(2417)
Grudzeń Kol.
(2416)
Ogłoszenia i komunikaty
(2358)
Dąbrowa
(2353)
Józefów
(2353)
Kamilówka
(2346)
Sepno-Radonia
(2338)
Bratków
(2317)
Grążowice
(2288)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2267)
Wydawanie dowodów osobistych
(2261)
Uchwały budżetowe
(2261)
Statut Urzędu
(2260)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2252)
na rok 2012
(2221)
Przetargi
(2205)
2012 rok
(2182)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2180)
Przetargi
(2170)
na rok 2010
(2160)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2151)
na rok 2015
(2147)
na rok 2014
(2126)
Budżet
(2110)
2014 rok
(2109)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2108)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2069)
Ogłoszenia
(2032)
2013 rok
(2018)
na rok 2013
(2004)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(1995)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(1984)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(1970)
Zarządzenia
(1949)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(1939)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(1918)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(1881)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(1878)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(1865)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1818)
inne nabory i konkursy
(1810)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(1786)
Referat Organizacjno - Prawny
(1718)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1704)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(1667)
Referat Finansów i Podatków
(1621)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1582)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1577)
2015 rok
(1565)
Komisja Samorządu, Ładu i Porządku Publicznego
(1548)
Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa
(1534)
Komisja Rewizyjna
(1533)
Referendum 2015
(1525)
Organizacje pozarządowe
(1498)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1496)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1457)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
(1448)
2012
(1422)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1419)
Dowody osobiste i meldunek
(1415)
za 2010 rok
(1384)
na rok 2016
(1382)
2010 rok
(1361)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1350)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1343)
2009 rok
(1332)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1322)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1319)
2010
(1305)
2016 rok
(1301)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1300)
za 2009 rok
(1274)
GOPS
(1269)
Radca Prawny
(1261)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1241)
2017 rok
(1233)
2013
(1201)
GZEAS
(1197)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1195)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1174)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1165)
Zgromadzenia
(1158)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1136)
Urząd Gminy
(1132)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1121)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1119)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1096)
Uchwały budżetowe
(1093)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1085)
za 2011 rok
(1082)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1082)
2011 rok
(1070)
2008 rok
(1069)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1068)
2011
(1048)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1037)
2010 rok
(1029)
2014
(1026)
2015 rok
(1017)
2015 rok
(1013)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1004)
Konkursy i dotacje
(1001)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1000)
2011 rok
(999)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(993)
2011
(989)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(989)
2012 rok
(980)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(967)
2010 rok
(941)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(931)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(921)
na rok 2017
(921)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(921)
za 2012 rok
(912)
2013 rok
(907)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(906)
Trwały zarząd
(901)
2012 rok
(899)
Wejście z mediami w teren gminny
(897)
2010 rok
(891)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(887)
2011 rok
(887)
Dysponowanie nieruchomościami
(885)
za 2013 rok
(883)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(882)
2013 rok
(868)
2010 rok
(843)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(841)
Uchwały RIO
(841)
2012 rok
(837)
2007 rok
(809)
na 2009 rok
(803)
Ewidencja działalności gospodarczej
(802)
2012
(801)
Przewozy uczniów do szkół
(791)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(790)
Numeracja nieruchomości
(788)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(788)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(781)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(775)
2014 rok
(774)
Programy współpracy i sprawozdania
(772)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(771)
2012 rok
(768)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(762)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(760)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(758)
2015 rok
(755)
Wygaszenie zezwolenia
(755)
2006 rok
(754)
Paliwo
(753)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(746)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(746)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(742)
Nieodpłatna pomoc prawna
(742)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(733)
2008 rok
(726)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(716)
za 2008 rok
(716)
Numeracja - zaświadczenia
(713)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(712)
za 2015 rok
(709)
Przewozy uczniów do szkół
(708)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(699)
za 2009 rok
(697)
Mieszkalnictwo/lokale
(695)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(689)
Wymeldowanie
(688)
Paliwo
(687)
na 2007 rok
(684)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(684)
za 2005 rok
(679)
2006 rok
(679)
Paliwo
(677)
za 2004 rok
(677)
Animator sportu
(675)
za 2014 rok
(675)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(674)
Zawiadomienie o znalezisku
(673)
na 2005 rok
(672)
za 2007 rok
(671)
na 2006 rok
(665)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(664)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(661)
na 2008 rok
(660)
za 2006 rok
(657)
2014 rok
(657)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(655)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(654)
Inwestycje w pasie drogowym
(654)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(649)
Animator sportu
(649)
USC
(649)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(648)
Udzielanie licencji
(640)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(627)
Udostępnienie terenu
(624)
2014
(623)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(610)
2013
(608)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(608)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(608)
2015
(601)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(599)
Ustalenia WZiZT
(589)
Zameldowanie ponad 2-mce
(587)
Zamiana
(587)
Koncesje alkoholowe
(581)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(580)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(578)
Użytkowanie wieczyste POD
(578)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(578)
Repatrianci - nieruchomości
(573)
Rejestracja
(571)
Przetarg
(568)
Wygaszenie licencji
(568)
Targowiska / giełdy
(567)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(565)
Służebność gruntowa
(565)
Dzierżawa
(558)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(551)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(551)
Najem lokalu użytkowego
(549)
Oświadczenia
(548)
Akta stanu cywilnego
(547)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(547)
Wymeldowanie
(545)
Sprawy Administracyjne
(543)
Projekty organizacji ruchu
(542)
Uszkodzenia pojazdów
(541)
Imprezy
(540)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(539)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(529)
Zwierzęta gospodarskie
(526)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(525)
2015
(524)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(523)
2017 rok
(522)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(518)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(517)
Licencje
(517)
Żołnierze
(516)
Gospodarstwo rolne
(508)
Dane adresowe
(508)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(506)
Nabycie
(505)
Taksówki
(504)
Jubileusze
(502)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(502)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(500)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(498)
Usługi transportowe
(494)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(493)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(491)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(490)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(490)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(489)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(489)
Rejestracja urodzeń
(489)
Stypendia
(487)
Małżeństwo
(487)
Zmiana zezwolenia
(486)
Użytkowanie wieczyste
(486)
Użytkowanie wieczyste działek
(485)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(484)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(482)
2016 rok
(480)
Ochrona i konserwacja zabytków
(480)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(479)
Użytkowanie wieczyste
(478)
Zabezpieczenie dobra kultury
(477)
Sprzedaż nieruchomości
(477)
Opłaty za zezwolenia
(476)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(472)
Udzielanie pełnomocnictwa
(471)
Wkłady niepieniężne - aporty
(471)
Konkursy
(471)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(468)
Gospodarstwo rolne
(468)
Żołnierze
(467)
Zapytania ofertowe
(467)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(467)
Udzielanie pożyczek na remonty
(463)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(463)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(463)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(462)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(461)
Organizacja ruchu
(460)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(460)
Nagrody
(459)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(455)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(454)
Nabywanie nieruchomości
(454)
Trwały zarząd
(452)
Postępowanie egzekucyjne
(452)
Roszczenia odszkodowawcze
(451)
Obowiązek nauki/szkolny
(451)
Wspólnoty gruntowe -statut
(450)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(450)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(449)
Zezwolenia
(447)
Uprawy roślinne
(447)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(447)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(445)
Nabycie
(444)
Rejestracja zgonów
(444)
Żołnierze
(443)
Użyczenie
(442)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(440)
Podatki i opłaty
(440)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(440)
Wydawanie duplikatów
(438)
Umarzanie zaległości podatkowych
(436)
Trwały zarząd
(436)
Określenie warunków działalności budowlanej
(436)
Radca Prawny
(435)
Wpis do ewidencji
(434)
Odszkodowania drogowe
(433)
Udzielanie pożyczek na remonty
(433)
Lokal mieszkalny
(433)
Udzielanie zezwolenia
(430)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(429)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(428)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(427)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(426)
Nagrody edukacyjne Miasta
(425)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(424)
Użytkowanie
(422)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(419)
Wydawanie zaświadczeń
(417)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(414)
Stypendia twórcze
(413)
Rolnictwo
(411)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(410)
Sprzedaż
(409)
Odszkodowania za działki
(409)
Nieruchomości gminne
(408)
Stypendia edukacyjne Miasta
(408)
Zawiadomienia
(408)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(407)
Użytkowanie wieczyste garaży
(406)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(405)
Użytkowanie wieczyste
(403)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(403)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(400)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(400)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(398)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(397)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(395)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(393)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(393)
Uszczerbek na zdrowiu
(386)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(384)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(383)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(382)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(379)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(378)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(375)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(374)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(372)
Nagrody Miasta
(369)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(367)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(365)
Opłata roczna
(363)
Opłata roczna
(362)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(362)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(362)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(359)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(359)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(357)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(357)
Finanse
(356)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(354)
Edukacja i Kultura
(353)
Paliwo
(350)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(344)
za 2016 rok
(334)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(334)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(333)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(331)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(331)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(329)
na rok 2018
(328)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(326)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(323)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(316)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(315)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(311)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(309)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(304)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(302)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(295)
2009 rok
(272)
2017 rok
(265)
2018 rok
(255)
za 2017 rok
(217)
2016
(215)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
2018 rok
(174)
Paliwo
(131)
2017
(110)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(105)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(104)
Referat Rozwoju i Promocji
(96)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(90)
2016
(87)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(79)
2018
(71)
Plan Zamówień Publicznych
(71)
Uchwały
(69)
Paliwo
(63)
2018
(59)
2017
(45)
2018 rok
(45)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(1)