Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1313802
ostatnia aktualizacja BIP'u:
19-02-2018
Rada Gminy
(147608)
Konkursy
(21766)
Aktualności Rady
(10751)
Urząd Gminy
(10480)
Zamówienia Publiczne
(9062)
Sołectwa
(8310)
2016 rok
(8106)
Oświadczenia majątkowe
(7625)
Budżet Gminy
(7015)
Radni Rady Gminy
(6737)
Jednostki organizacyjne
(6511)
Kontakt
(6092)
Nabory i konkursy
(6016)
Podatki i opłaty lokalne
(5720)
Wybory Samorządowe 2010
(5627)
Przewodniczący Rady Gminy
(5300)
CUW
(5295)
Statut Gminy
(5086)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(4997)
Referaty
(4991)
Wybory
(4897)
Informacja o środowisku
(4821)
Plan pracy Rady
(4338)
Komisje stałe Rady Gminy
(4238)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(4219)
Unewel - Olszewice
(4052)
Szkoły i przedszkola
(3807)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(3763)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(3541)
Regulamin Urzędu
(3297)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(3289)
Druki urzędowe do pobrania
(3198)
Szadkowice
(3196)
Tomaszówek
(3115)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3094)
Oświadczenia majątkowe
(3080)
Skarbnik Gminy
(3077)
Uchwały Rady Gminy
(3077)
na wolne stanowiska urzędnicze
(3046)
Wybory Samorządowe 2014
(3042)
Olszowiec
(2967)
Wybory Prezydenckie 2010
(2948)
Sekretarz Gminy
(2937)
Kunice
(2917)
Wójt Gminy
(2819)
Owadów
(2761)
Antoniówka
(2746)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(2744)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(2709)
Prymusowa Wola
(2700)
Uchwały RIO
(2687)
na rok 2011
(2682)
Kamień
(2649)
Wincentynów
(2646)
Antoninów
(2644)
Psary
(2642)
Zachorzów Kol.
(2612)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(2597)
2017 rok
(2527)
Sławno
(2503)
Kozenin
(2492)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2491)
Wybory Ławników
(2490)
Popławy
(2469)
Trojanów
(2463)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(2462)
Ludwinów
(2455)
Sławno Kol.
(2446)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2441)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2433)
Gawrony
(2418)
Grudzeń Las
(2413)
Ostrożna
(2382)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2350)
Celestynów
(2348)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2342)
Dąbrówka
(2337)
Wygnanów
(2334)
Zachorzów
(2334)
2011 rok
(2325)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2296)
2010 rok
(2296)
Grudzeń Kol.
(2295)
Rejestr instytucji kultury
(2293)
Ogłoszenia i komunikaty
(2268)
Józefów
(2259)
Kamilówka
(2246)
Sepno-Radonia
(2241)
Dąbrowa
(2239)
Wydawanie dowodów osobistych
(2234)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2227)
Bratków
(2214)
Grążowice
(2197)
Statut Urzędu
(2152)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2142)
na rok 2012
(2141)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2128)
Przetargi
(2124)
Uchwały budżetowe
(2118)
Przetargi
(2074)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2074)
Budżet
(2052)
na rok 2015
(2049)
na rok 2010
(2048)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2042)
2012 rok
(2038)
na rok 2014
(2024)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(1970)
Ogłoszenia
(1960)
2014 rok
(1960)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(1944)
na rok 2013
(1907)
2013 rok
(1904)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(1891)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(1885)
Zarządzenia
(1868)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(1827)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1810)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(1787)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(1768)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(1762)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(1745)
inne nabory i konkursy
(1734)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(1673)
Referat Organizacjno - Prawny
(1654)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1654)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(1571)
Referat Finansów i Podatków
(1561)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1540)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1472)
Komisja Rewizyjna
(1464)
Komisja Samorządu, Ładu i Porządku Publicznego
(1462)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1454)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1451)
Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa
(1446)
2015 rok
(1416)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1412)
Referendum 2015
(1410)
Dowody osobiste i meldunek
(1395)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
(1366)
za 2010 rok
(1334)
2010 rok
(1329)
2012
(1309)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1306)
Organizacje pozarządowe
(1303)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1273)
na rok 2016
(1271)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1249)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1242)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1241)
2009 rok
(1238)
za 2009 rok
(1218)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1209)
Radca Prawny
(1201)
2010
(1192)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1159)
GZEAS
(1158)
2016 rok
(1121)
2013
(1118)
GOPS
(1116)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1115)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1098)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1094)
Urząd Gminy
(1094)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1090)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1089)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1084)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1082)
Uchwały budżetowe
(1058)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1056)
2017 rok
(1045)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1038)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1035)
2011 rok
(1032)
za 2011 rok
(1024)
Zgromadzenia
(1022)
2008 rok
(1009)
2010 rok
(986)
2015 rok
(980)
2015 rok
(978)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(972)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(968)
2011
(967)
2011 rok
(964)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(964)
2012 rok
(951)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(944)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(939)
2014
(936)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(929)
2011
(928)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(920)
2010 rok
(912)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(899)
Trwały zarząd
(892)
Wejście z mediami w teren gminny
(880)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(878)
2013 rok
(875)
za 2012 rok
(873)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(867)
Konkursy i dotacje
(864)
2011 rok
(860)
2010 rok
(858)
Dysponowanie nieruchomościami
(855)
2012 rok
(854)
za 2013 rok
(836)
2013 rok
(828)
2010 rok
(815)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(812)
Uchwały RIO
(810)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(809)
2012 rok
(808)
Ewidencja działalności gospodarczej
(800)
Numeracja nieruchomości
(787)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(779)
na rok 2017
(779)
2007 rok
(778)
na 2009 rok
(772)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(761)
2012
(761)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(760)
Przewozy uczniów do szkół
(754)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(749)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(748)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(743)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(742)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(741)
2014 rok
(741)
2012 rok
(736)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(735)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(731)
Paliwo
(731)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(730)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(726)
2006 rok
(726)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(710)
Wygaszenie zezwolenia
(702)
2015 rok
(700)
2008 rok
(697)
Numeracja - zaświadczenia
(696)
za 2008 rok
(692)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(689)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(688)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(683)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(683)
Przewozy uczniów do szkół
(682)
Wymeldowanie
(680)
Mieszkalnictwo/lokale
(676)
Zawiadomienie o znalezisku
(673)
za 2009 rok
(671)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(668)
Programy współpracy i sprawozdania
(667)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(661)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(660)
Paliwo
(659)
za 2005 rok
(658)
na 2007 rok
(655)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(654)
Inwestycje w pasie drogowym
(652)
za 2004 rok
(652)
Paliwo
(651)
Animator sportu
(651)
za 2007 rok
(649)
za 2015 rok
(648)
2006 rok
(647)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(647)
na 2005 rok
(642)
na 2006 rok
(640)
Animator sportu
(639)
USC
(636)
za 2006 rok
(636)
na 2008 rok
(634)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(631)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(626)
Udzielanie licencji
(619)
2014 rok
(615)
za 2014 rok
(614)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(606)
Udostępnienie terenu
(604)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(594)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(592)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(591)
Zamiana
(587)
Zameldowanie ponad 2-mce
(584)
Ustalenia WZiZT
(580)
Koncesje alkoholowe
(579)
Nieodpłatna pomoc prawna
(578)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(578)
Użytkowanie wieczyste POD
(577)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(577)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(576)
Rejestracja
(570)
Wygaszenie licencji
(568)
Targowiska / giełdy
(566)
2014
(565)
Przetarg
(565)
2013
(564)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(562)
Repatrianci - nieruchomości
(556)
Dzierżawa
(553)
Najem lokalu użytkowego
(549)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(548)
Wymeldowanie
(545)
Akta stanu cywilnego
(545)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(543)
Sprawy Administracyjne
(543)
Służebność gruntowa
(543)
Uszkodzenia pojazdów
(541)
Imprezy
(540)
Projekty organizacji ruchu
(538)
2015
(532)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(530)
Oświadczenia
(529)
Zwierzęta gospodarskie
(526)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(522)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(522)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(518)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(517)
Licencje
(516)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(516)
Żołnierze
(514)
Dane adresowe
(507)
Gospodarstwo rolne
(507)
Nabycie
(505)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(504)
Taksówki
(500)
Jubileusze
(500)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(499)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(498)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(498)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(497)
Usługi transportowe
(494)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(490)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(489)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(488)
Zmiana zezwolenia
(486)
Małżeństwo
(485)
Stypendia
(485)
Użytkowanie wieczyste działek
(485)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(484)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(484)
Rejestracja urodzeń
(483)
Użytkowanie wieczyste
(482)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(481)
Użytkowanie wieczyste
(478)
Ochrona i konserwacja zabytków
(478)
Zabezpieczenie dobra kultury
(477)
Sprzedaż nieruchomości
(477)
Opłaty za zezwolenia
(476)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(472)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(472)
Wkłady niepieniężne - aporty
(471)
Udzielanie pełnomocnictwa
(469)
Gospodarstwo rolne
(467)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(466)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(466)
Żołnierze
(465)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(465)
2017 rok
(461)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(461)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(460)
Udzielanie pożyczek na remonty
(460)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(460)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(459)
2015
(459)
Organizacja ruchu
(457)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(456)
Nagrody
(456)
Nabywanie nieruchomości
(454)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(453)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(453)
Trwały zarząd
(452)
Postępowanie egzekucyjne
(450)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(450)
Obowiązek nauki/szkolny
(449)
Roszczenia odszkodowawcze
(449)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(448)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(448)
Wspólnoty gruntowe -statut
(446)
Zezwolenia
(445)
Uprawy roślinne
(445)
Nabycie
(444)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(443)
Rejestracja zgonów
(442)
Użyczenie
(442)
Żołnierze
(440)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(440)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(438)
Podatki i opłaty
(436)
Trwały zarząd
(436)
Określenie warunków działalności budowlanej
(436)
Odszkodowania drogowe
(433)
Wydawanie duplikatów
(432)
Umarzanie zaległości podatkowych
(432)
Udzielanie pożyczek na remonty
(431)
Udzielanie zezwolenia
(430)
Wpis do ewidencji
(429)
Lokal mieszkalny
(429)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(429)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(429)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(426)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(426)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(424)
Nagrody edukacyjne Miasta
(424)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(423)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(422)
Użytkowanie
(422)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(419)
2016 rok
(418)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(412)
Stypendia twórcze
(412)
Wydawanie zaświadczeń
(411)
Odszkodowania za działki
(409)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(409)
Sprzedaż
(409)
Rolnictwo
(408)
Nieruchomości gminne
(407)
Stypendia edukacyjne Miasta
(407)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(407)
Użytkowanie wieczyste garaży
(405)
Zawiadomienia
(404)
Użytkowanie wieczyste
(403)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(401)
Konkursy
(401)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(401)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(398)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(398)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(398)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(397)
Radca Prawny
(396)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(393)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(392)
Uszczerbek na zdrowiu
(386)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(382)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(380)
Zapytania ofertowe
(378)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(376)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(376)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(374)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(371)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(370)
Nagrody Miasta
(368)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(365)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(364)
Opłata roczna
(363)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(363)
Opłata roczna
(362)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(358)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(357)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(356)
Finanse
(354)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(354)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(354)
Edukacja i Kultura
(353)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(353)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(344)
Paliwo
(334)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(333)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(329)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(329)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(327)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(325)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(322)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(313)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(313)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(309)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(309)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(307)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(299)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(298)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(296)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(293)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(279)
2009 rok
(272)
za 2016 rok
(263)
2017 rok
(209)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
2016
(160)
na rok 2018
(155)
2017 rok
(110)
Paliwo
(99)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(79)
2018 rok
(66)
2017
(58)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(55)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(54)
Plan Zamówień Publicznych
(51)
Referat Rozwoju i Promocji
(49)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(41)
2016
(37)
2018 rok
(33)
Paliwo
(27)
Uchwały
(16)
2018
(9)
2018
(8)
2017
(6)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(1)