Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1487895
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-11-2018
Rada Gminy
(168030)
Konkursy
(29187)
Zamówienia Publiczne
(12252)
Aktualności Rady
(11538)
Urząd Gminy
(11504)
Sołectwa
(9056)
Oświadczenia majątkowe
(8852)
2016 rok
(8276)
Budżet Gminy
(7694)
Radni Rady Gminy
(7529)
Jednostki organizacyjne
(7115)
Kontakt
(6928)
Wybory
(6732)
Nabory i konkursy
(6570)
Podatki i opłaty lokalne
(6218)
Wybory Samorządowe 2010
(6153)
Statut Gminy
(5903)
Przewodniczący Rady Gminy
(5883)
2017 rok
(5861)
CUW
(5856)
Referaty
(5420)
Informacja o środowisku
(5363)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5184)
Plan pracy Rady
(4834)
Komisje stałe Rady Gminy
(4684)
Druki urzędowe do pobrania
(4556)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(4541)
Unewel - Olszewice
(4415)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(4267)
Szkoły i przedszkola
(4132)
Uchwały Rady Gminy
(4084)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(3864)
Regulamin Urzędu
(3718)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(3645)
Szadkowice
(3530)
Tomaszówek
(3453)
Skarbnik Gminy
(3429)
Wybory Samorządowe 2014
(3410)
Olszowiec
(3360)
na wolne stanowiska urzędnicze
(3360)
Kunice
(3343)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3331)
Wybory Prezydenckie 2010
(3329)
Oświadczenia majątkowe
(3267)
Sekretarz Gminy
(3240)
Wójt Gminy
(3124)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(3099)
2018 rok
(3085)
Owadów
(3025)
Prymusowa Wola
(3024)
Antoniówka
(3021)
Kamień
(3014)
Uchwały RIO
(3005)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(2983)
Psary
(2954)
Antoninów
(2949)
Wincentynów
(2921)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(2919)
na rok 2011
(2907)
Zachorzów Kol.
(2864)
Popławy
(2823)
Kozenin
(2807)
Sławno
(2801)
Ludwinów
(2797)
Wybory Ławników
(2780)
2010 rok
(2771)
Trojanów
(2750)
2011 rok
(2742)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(2723)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2717)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2716)
Wygnanów
(2716)
Gawrony
(2705)
Sławno Kol.
(2683)
Grudzeń Las
(2681)
Rejestr instytucji kultury
(2669)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2667)
Grudzeń Kol.
(2632)
Ostrożna
(2631)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2620)
Dąbrówka
(2602)
Celestynów
(2581)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2554)
Dąbrowa
(2537)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2535)
Zachorzów
(2525)
Bratków
(2513)
Sepno-Radonia
(2512)
Ogłoszenia i komunikaty
(2487)
Józefów
(2487)
Kamilówka
(2463)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2461)
Uchwały budżetowe
(2421)
Grążowice
(2411)
Statut Urzędu
(2400)
Przetargi
(2381)
2012 rok
(2373)
2014 rok
(2359)
Przetargi
(2331)
na rok 2012
(2324)
Wydawanie dowodów osobistych
(2318)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2294)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2284)
na rok 2010
(2270)
na rok 2015
(2266)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2250)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2238)
na rok 2014
(2226)
Ogłoszenia
(2220)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(2205)
2013 rok
(2203)
Budżet
(2200)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2194)
Zarządzenia
(2150)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2128)
na rok 2013
(2112)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2110)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(2049)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(2046)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(2043)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(1987)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(1972)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(1971)
inne nabory i konkursy
(1878)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(1834)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1828)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1812)
Referat Organizacjno - Prawny
(1803)
2015 rok
(1796)
Organizacje pozarządowe
(1746)
Referat Finansów i Podatków
(1709)
Referendum 2015
(1707)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1692)
Komisja Samorządu, Ładu i Porządku Publicznego
(1652)
Wybory Samorządowe 2018
(1638)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1636)
2012
(1634)
Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa
(1619)
Komisja Rewizyjna
(1607)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1575)
2016 rok
(1546)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
(1532)
na rok 2016
(1529)
GOPS
(1526)
2017 rok
(1518)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1502)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1493)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1481)
2010
(1477)
Dowody osobiste i meldunek
(1474)
2009 rok
(1463)
za 2010 rok
(1432)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1430)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1416)
2010 rok
(1402)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1391)
Radca Prawny
(1390)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1370)
Zgromadzenia
(1367)
2013
(1356)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1349)
za 2009 rok
(1320)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1291)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1264)
GZEAS
(1248)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1201)
2011
(1197)
Urząd Gminy
(1183)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1176)
2014
(1171)
2008 rok
(1170)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1160)
Konkursy i dotacje
(1160)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1157)
za 2011 rok
(1138)
Uchwały budżetowe
(1125)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1123)
2011 rok
(1108)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1107)
2010 rok
(1100)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1099)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1088)
na rok 2017
(1080)
2015 rok
(1079)
2015 rok
(1069)
2011 rok
(1063)
2011
(1049)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1041)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1040)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1040)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1035)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(1034)
2012 rok
(1028)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1024)
Dysponowanie nieruchomościami
(1015)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(999)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(995)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(983)
2010 rok
(975)
Nieodpłatna pomoc prawna
(973)
2013 rok
(960)
za 2012 rok
(951)
2010 rok
(945)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(945)
2012 rok
(943)
za 2013 rok
(937)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(936)
Trwały zarząd
(931)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(927)
Programy współpracy i sprawozdania
(925)
Wejście z mediami w teren gminny
(915)
2011 rok
(914)
2013 rok
(912)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(900)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(888)
2012 rok
(876)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(874)
Uchwały RIO
(871)
2010 rok
(865)
2007 rok
(856)
2012 rok
(854)
2012
(842)
Wygaszenie zezwolenia
(829)
na 2009 rok
(829)
Przewozy uczniów do szkół
(827)
2015 rok
(825)
2014 rok
(825)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(822)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(812)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(811)
Ewidencja działalności gospodarczej
(810)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(798)
Numeracja nieruchomości
(794)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(790)
2006 rok
(788)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(783)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(782)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(780)
Paliwo
(779)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(770)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(760)
2008 rok
(756)
za 2015 rok
(754)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(750)
Mieszkalnictwo/lokale
(741)
za 2008 rok
(740)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(738)
Numeracja - zaświadczenia
(735)
Przewozy uczniów do szkół
(732)
za 2009 rok
(732)
Paliwo
(729)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(725)
Wymeldowanie
(721)
Paliwo
(720)
na 2005 rok
(716)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(716)
na 2007 rok
(713)
za 2014 rok
(713)
2014 rok
(710)
2006 rok
(707)
za 2005 rok
(704)
2015
(700)
za 2004 rok
(699)
Animator sportu
(696)
za 2007 rok
(696)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(695)
na 2008 rok
(692)
Udzielanie licencji
(690)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(689)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(688)
na 2006 rok
(686)
za 2006 rok
(684)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(678)
Zawiadomienie o znalezisku
(678)
2014
(678)
2018 rok
(677)
Inwestycje w pasie drogowym
(676)
USC
(675)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(673)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(669)
Animator sportu
(669)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(668)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(668)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(659)
2013
(647)
Udostępnienie terenu
(645)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(635)
Ustalenia WZiZT
(631)
Zapytania ofertowe
(629)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(628)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(624)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(622)
2015
(614)
2017 rok
(610)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(608)
Zameldowanie ponad 2-mce
(597)
Repatrianci - nieruchomości
(595)
Zamiana
(592)
Koncesje alkoholowe
(592)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(591)
Użytkowanie wieczyste POD
(588)
Służebność gruntowa
(588)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(586)
na rok 2018
(586)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(583)
Oświadczenia
(582)
Rejestracja
(579)
Wygaszenie licencji
(577)
Targowiska / giełdy
(575)
Przetarg
(575)
Dzierżawa
(573)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(573)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(561)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(560)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(560)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(560)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(559)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(554)
Najem lokalu użytkowego
(551)
Akta stanu cywilnego
(550)
Sprawy Administracyjne
(550)
Wymeldowanie
(549)
Imprezy
(549)
Uszkodzenia pojazdów
(544)
Projekty organizacji ruchu
(544)
Konkursy
(543)
2016 rok
(542)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(534)
Zwierzęta gospodarskie
(529)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(528)
Żołnierze
(523)
Licencje
(523)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(522)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(521)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(517)
Dane adresowe
(515)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(513)
Taksówki
(512)
Gospodarstwo rolne
(511)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(511)
Jubileusze
(511)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(510)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(509)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(509)
Nabycie
(507)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(507)
Usługi transportowe
(502)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(499)
Stypendia
(496)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(496)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(495)
Rejestracja urodzeń
(495)
Małżeństwo
(494)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(494)
Zmiana zezwolenia
(494)
Użytkowanie wieczyste
(492)
Użytkowanie wieczyste działek
(490)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(489)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(489)
Udzielanie pożyczek na remonty
(484)
Zabezpieczenie dobra kultury
(484)
Radca Prawny
(483)
Ochrona i konserwacja zabytków
(483)
Użytkowanie wieczyste
(482)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(482)
Sprzedaż nieruchomości
(481)
Opłaty za zezwolenia
(478)
Udzielanie pełnomocnictwa
(476)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(476)
Wkłady niepieniężne - aporty
(475)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(475)
Żołnierze
(475)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(474)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(474)
Gospodarstwo rolne
(473)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(472)
Zezwolenia
(469)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(467)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(467)
Nagrody
(466)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(465)
Organizacja ruchu
(462)
Wspólnoty gruntowe -statut
(460)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(458)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(458)
Trwały zarząd
(457)
Nabywanie nieruchomości
(457)
Uprawy roślinne
(456)
Postępowanie egzekucyjne
(455)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(454)
Roszczenia odszkodowawcze
(454)
Obowiązek nauki/szkolny
(454)
Udzielanie pożyczek na remonty
(453)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(453)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(452)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(450)
Rejestracja zgonów
(449)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(448)
Nabycie
(446)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(446)
Żołnierze
(446)
Użyczenie
(446)
Podatki i opłaty
(445)
Wydawanie duplikatów
(443)
Lokal mieszkalny
(441)
Trwały zarząd
(441)
Określenie warunków działalności budowlanej
(441)
Wpis do ewidencji
(438)
Umarzanie zaległości podatkowych
(437)
Udzielanie zezwolenia
(437)
Odszkodowania drogowe
(436)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(433)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(433)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(432)
Nagrody edukacyjne Miasta
(430)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(429)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(428)
Użytkowanie
(427)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(426)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(423)
Wydawanie zaświadczeń
(422)
Stypendia twórcze
(421)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(421)
Sprzedaż
(414)
Zawiadomienia
(414)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(413)
Odszkodowania za działki
(413)
Rolnictwo
(413)
Stypendia edukacyjne Miasta
(412)
Nieruchomości gminne
(411)
za 2016 rok
(410)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(410)
Użytkowanie wieczyste garaży
(409)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(409)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(408)
Użytkowanie wieczyste
(407)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(407)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(405)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(403)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(403)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(400)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(400)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(397)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(390)
Uszczerbek na zdrowiu
(389)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(387)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(383)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(383)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(380)
Paliwo
(379)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(379)
Nagrody Miasta
(378)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(377)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(377)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(372)
Opłata roczna
(370)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(369)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(368)
Opłata roczna
(367)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(364)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(363)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(361)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(360)
Finanse
(359)
Edukacja i Kultura
(359)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(357)
2018 rok
(348)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(347)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(336)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(336)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(335)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(332)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(328)
2016
(325)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(324)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(320)
2017 rok
(318)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(317)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(314)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(314)
za 2017 rok
(310)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(303)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(301)
2009 rok
(272)
Referat Rozwoju i Promocji
(243)
2017
(229)
2018
(206)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
R O D O
(195)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(188)
Paliwo
(171)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(166)
Paliwo
(156)
2016
(155)
2018
(150)
Uchwały
(146)
Samorządowy Zakład Komunalny
(133)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(131)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(130)
2018 rok
(121)
2017
(115)
Plan Zamówień Publicznych
(109)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(72)
Decyzje
(58)
Wyniki wyborów
(42)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(39)
za 2018 rok
(38)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018 rok
(25)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
Ogłoszenia
(1)