Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1398533
ostatnia aktualizacja BIP'u:
16-07-2018
Rada Gminy
(158191)
Konkursy
(25805)
Aktualności Rady
(11121)
Urząd Gminy
(11080)
Zamówienia Publiczne
(10968)
Sołectwa
(8663)
Oświadczenia majątkowe
(8342)
2016 rok
(8212)
Budżet Gminy
(7407)
Radni Rady Gminy
(7092)
Jednostki organizacyjne
(6856)
Kontakt
(6510)
Nabory i konkursy
(6339)
Podatki i opłaty lokalne
(6022)
Wybory Samorządowe 2010
(5883)
Przewodniczący Rady Gminy
(5585)
CUW
(5558)
Statut Gminy
(5549)
2017 rok
(5494)
Referaty
(5234)
Wybory
(5205)
Informacja o środowisku
(5163)
Urząd Stanu Cywilnego - Referat Spraw Obywatelskich
(5096)
Plan pracy Rady
(4611)
Komisje stałe Rady Gminy
(4480)
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
(4401)
Unewel - Olszewice
(4261)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
(3985)
Szkoły i przedszkola
(3968)
Druki urzędowe do pobrania
(3887)
Archiwum do 28.02.2010 roku
(3751)
Uchwały Rady Gminy
(3700)
Regulamin Urzędu
(3524)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(3521)
Szadkowice
(3389)
Tomaszówek
(3321)
Skarbnik Gminy
(3293)
Wybory Samorządowe 2014
(3254)
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach
(3250)
na wolne stanowiska urzędnicze
(3240)
Oświadczenia majątkowe
(3205)
Olszowiec
(3184)
Kunice
(3171)
Wybory Prezydenckie 2010
(3119)
Sekretarz Gminy
(3104)
Wójt Gminy
(2979)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(2971)
Antoniówka
(2908)
Owadów
(2895)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie
(2885)
Prymusowa Wola
(2884)
Uchwały RIO
(2874)
Kamień
(2865)
Antoninów
(2824)
Psary
(2816)
na rok 2011
(2815)
Wincentynów
(2786)
Zachorzów Kol.
(2738)
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli
(2738)
Kozenin
(2654)
Wybory Ławników
(2651)
Trojanów
(2649)
Sławno
(2645)
Popławy
(2638)
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
(2638)
Ludwinów
(2620)
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
(2604)
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
(2596)
Sławno Kol.
(2586)
Gawrony
(2573)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2012
(2568)
2011 rok
(2557)
Grudzeń Las
(2549)
Rejestr instytucji kultury
(2533)
2010 rok
(2528)
Wygnanów
(2515)
Ostrożna
(2508)
Dąbrówka
(2504)
Zarządzenia Wójta Gminy
(2492)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010 rok
(2489)
Celestynów
(2472)
Grudzeń Kol.
(2461)
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
(2460)
Zachorzów
(2447)
Dąbrowa
(2391)
Ogłoszenia i komunikaty
(2387)
Józefów
(2384)
Kamilówka
(2379)
Sepno-Radonia
(2370)
Bratków
(2350)
Grążowice
(2326)
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
(2326)
Uchwały budżetowe
(2311)
Statut Urzędu
(2301)
Wydawanie dowodów osobistych
(2289)
Odprowadzenie wód opadowych / uzgodnienie operatu wodno - prawnego.
(2264)
na rok 2012
(2247)
Przetargi
(2242)
2012 rok
(2233)
Przetargi
(2207)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(2207)
na rok 2010
(2188)
Referat Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
(2187)
na rok 2015
(2183)
2014 rok
(2172)
na rok 2014
(2160)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(2138)
Budżet
(2133)
Ogłoszenia
(2123)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu
(2107)
2013 rok
(2066)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(2042)
na rok 2013
(2035)
Zarządzenia
(2025)
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(2008)
Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Sławno 2013
(2000)
Wyrażanie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu
(1999)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
(1982)
Zarządzenia Kierownika Urzędu
(1928)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
(1905)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II w Sławnie
(1900)
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
(1835)
inne nabory i konkursy
(1831)
Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
(1821)
Referat Organizacjno - Prawny
(1745)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(1738)
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
(1706)
Referat Finansów i Podatków
(1646)
2015 rok
(1634)
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
(1611)
Uzgadnianie trasy procesji lub pielgrzymki
(1610)
Organizacje pozarządowe
(1585)
Referendum 2015
(1580)
Komisja Samorządu, Ładu i Porządku Publicznego
(1577)
Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa
(1562)
Komisja Rewizyjna
(1558)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki niepublicznej
(1521)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
(1476)
2012
(1466)
Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
(1461)
Dowody osobiste i meldunek
(1434)
na rok 2016
(1422)
Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
(1422)
za 2010 rok
(1400)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018
(1394)
2010 rok
(1379)
2016 rok
(1378)
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
(1374)
2009 rok
(1374)
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
(1358)
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
(1351)
2010
(1349)
GOPS
(1337)
Wybór dyrektora szkoły (placówki oświatowej)
(1317)
2017 rok
(1316)
za 2009 rok
(1295)
Radca Prawny
(1281)
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
(1260)
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
(1235)
2013
(1232)
Zgromadzenia
(1231)
GZEAS
(1211)
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2012- 2017.
(1209)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(1190)
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
(1152)
Urząd Gminy
(1147)
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
(1132)
Sprawozdania z wykonania budżetu
(1132)
za 2011 rok
(1110)
2008 rok
(1103)
Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
(1102)
Uchwały budżetowe
(1101)
Referent ds. rolnictwa i leśnictwa
(1089)
Nabycie lub potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po śmierci najemcy
(1085)
2011 rok
(1081)
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
(1079)
2011
(1078)
Konkursy i dotacje
(1067)
2014
(1057)
2010 rok
(1042)
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(1038)
2015 rok
(1031)
2015 rok
(1030)
Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
(1018)
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
(1014)
2011 rok
(1013)
2011
(1012)
Wybory Samorządowe 2014 WYNIKI
(1009)
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty ślubowania (kadencja 2006-2010)
(1004)
2012 rok
(993)
Wyniki wyborów samorządowych 2010
(981)
na rok 2017
(965)
2010 rok
(953)
Umieszczenie urządzenia reklamowego w pasie drogowym
(935)
Pokrycie kosztów przeprowadzki
(932)
Podinspektor ds. promocji i kultury w Referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
(930)
za 2012 rok
(925)
Drogi / inwestycje liniowe prowadzone w pasie drogowym
(922)
2013 rok
(918)
Dysponowanie nieruchomościami
(913)
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014 rok
(912)
2012 rok
(910)
Wejście z mediami w teren gminny
(910)
2010 rok
(906)
Trwały zarząd
(906)
za 2013 rok
(896)
2011 rok
(894)
Zameldowanie na pobyt czasowy (do 2-mcy)
(884)
2013 rok
(878)
Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów i Podatków
(854)
2010 rok
(849)
Uchwały RIO
(849)
2012 rok
(848)
Warunki korzystania z ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
(822)
2007 rok
(822)
Nieodpłatna pomoc prawna
(819)
Programy współpracy i sprawozdania
(817)
2012
(816)
na 2009 rok
(809)
Przewozy uczniów do szkół
(809)
Ewidencja działalności gospodarczej
(803)
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
(794)
Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
(793)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy
(792)
Wygaszenie zezwolenia
(792)
Wspólnoty gruntowe - zamiana, zbycie gruntu
(792)
Numeracja nieruchomości
(789)
2014 rok
(783)
Nadanie imienia placówce oświatowej
(781)
2012 rok
(777)
2015 rok
(776)
Sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(774)
Wspólnoty gruntowe - zbycie udziału
(773)
2006 rok
(767)
Inwestycja w pasie drogowym / odprowadzenie wód opadowych
(763)
Paliwo
(759)
Przejęcie na własność państwa zabytku
(756)
Wydawanie wypisów i wyrysów
(748)
Ustalenia warunków WZiZT dla inwestycji generujących tworzenie stałych miejsc pracy
(748)
Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
(744)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(734)
2008 rok
(733)
Numeracja - zaświadczenia
(730)
za 2008 rok
(723)
za 2015 rok
(723)
Przewozy uczniów do szkół
(715)
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości
(712)
Wymeldowanie
(708)
Zezwolenie na uprawę maku i konopi
(707)
Mieszkalnictwo/lokale
(705)
za 2009 rok
(705)
Paliwo
(694)
na 2007 rok
(691)
Paliwo
(689)
Wspólnoty gruntowe - wykaz osób
(689)
Zameldowanie w trybie administracyjnym
(687)
2006 rok
(686)
za 2005 rok
(686)
za 2014 rok
(685)
za 2004 rok
(684)
Animator sportu
(682)
na 2005 rok
(680)
za 2007 rok
(679)
Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu po wyprowadzeniu się najemcy
(677)
Zawiadomienie o znalezisku
(675)
na 2006 rok
(671)
2014 rok
(669)
na 2008 rok
(668)
USC
(667)
Skierowania do zawarcia umów najmu
(665)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach stanowiących własność Gminy
(664)
za 2006 rok
(663)
Wjazd do ulicy / włączenie ulicy
(662)
Udzielanie licencji
(660)
Inwestycje w pasie drogowym
(658)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(656)
Animator sportu
(654)
Wspólnoty gruntowe - plan zagospodarowania
(654)
2014
(642)
Udostępnienie terenu
(638)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich
(632)
2015
(630)
Zmiana zaświadczenia o wpisie
(624)
2013
(623)
Czasowe zajęcie pasa drogowego
(618)
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
(608)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - cofnięcie
(600)
Ustalenia WZiZT
(600)
Zameldowanie ponad 2-mce
(591)
Repatrianci - nieruchomości
(589)
Zamiana
(587)
Koncesje alkoholowe
(583)
Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami
(583)
Służebność gruntowa
(582)
Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania zakładowego przejętego do mieszkaniowego zasobu gminy
(581)
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
(580)
Użytkowanie wieczyste POD
(579)
Rejestracja
(571)
Przetarg
(570)
Wygaszenie licencji
(570)
Zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
(568)
Targowiska / giełdy
(568)
Zapytania ofertowe
(563)
Dzierżawa
(560)
Oświadczenia
(557)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej
(556)
Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu
(554)
2015
(554)
Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
(553)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego w trybie rozwiązania najmu przez sąd
(551)
Najem lokalu użytkowego
(550)
Wymeldowanie
(547)
Akta stanu cywilnego
(547)
Sprawy Administracyjne
(545)
2017 rok
(544)
Imprezy
(543)
Uszkodzenia pojazdów
(543)
Projekty organizacji ruchu
(542)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014
(535)
Użytkowanie wieczyste gruntów
(527)
Zwierzęta gospodarskie
(527)
Targowiska (˝giełdy˝) na terenach nie stanowiących własności Gminy
(524)
Zwierzęta gospodarskie i domowe
(520)
Zgoda na nabycie przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością
(518)
Licencje
(517)
Żołnierze
(517)
Dane adresowe
(513)
Gospodarstwo rolne
(509)
Przekazywanie zarządu nieruchomością wspólnotom mieszkaniowym.
(506)
Taksówki
(505)
Nabycie
(505)
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
(504)
Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych
(503)
Stoiska przedsklepowe i handel okrężny
(502)
Ulgi w zakresie: podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych ...
(502)
Jubileusze
(502)
2016 rok
(502)
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin
(501)
Wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
(496)
Usługi transportowe
(496)
Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego
(493)
Konkursy
(492)
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
(491)
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(491)
Stypendia
(491)
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
(489)
Rejestracja urodzeń
(489)
Zmiana zezwolenia
(488)
Użytkowanie wieczyste
(488)
Małżeństwo
(487)
Organizacja imprez w pasie drogowym
(485)
Użytkowanie wieczyste działek
(485)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(484)
Ochrona i konserwacja zabytków
(482)
Zabezpieczenie dobra kultury
(481)
Użytkowanie wieczyste
(480)
Sprzedaż nieruchomości
(479)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż - uchylenie
(478)
Opłaty za zezwolenia
(476)
Wkłady niepieniężne - aporty
(473)
Dofinansowanie obozów, seminariów, warsztatów naukowych i wymiany międzynarodowej
(472)
Udzielanie pełnomocnictwa
(472)
Szkoły, placówki: publiczne, niepubliczne, oświatowe
(471)
Gospodarstwo rolne
(470)
Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo oraz drogi
(470)
Udzielanie pożyczek na remonty
(469)
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
(468)
Żołnierze
(468)
Wynajem lokalu z tytułu zamieszkiwania w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi
(465)
Kwalifikowanie kandydatów do wynajmu lokali mieszkalnych
(464)
Nagrody
(462)
Wydawanie zaświadczeń dotyczących przedsiębiorców
(462)
Organizacja ruchu
(461)
Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej
(460)
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
(455)
Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich
(455)
Nabywanie nieruchomości
(455)
Postępowanie egzekucyjne
(453)
Wspólnoty gruntowe -statut
(453)
Trwały zarząd
(452)
Ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
(452)
Zezwolenia
(452)
Roszczenia odszkodowawcze
(452)
Obowiązek nauki/szkolny
(451)
Najem lokalu użytkowego w trybie przetargowym
(450)
Uprawy roślinne
(449)
Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w gminnych placówkach oświatowych
(446)
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
(446)
Radca Prawny
(445)
Rejestracja zgonów
(444)
Nabycie
(444)
Żołnierze
(443)
Użyczenie
(443)
Nazewnictwo i numeracja ulic
(442)
Podatki i opłaty
(440)
Trwały zarząd
(439)
Określenie warunków działalności budowlanej
(438)
Wydawanie duplikatów
(438)
Udzielanie pożyczek na remonty
(437)
Lokal mieszkalny
(436)
Umarzanie zaległości podatkowych
(436)
Wpis do ewidencji
(435)
Odszkodowania drogowe
(435)
Udzielanie zezwolenia
(432)
Adaptacja wolnych przestrzeni
(431)
Zasady dofinansowania zajęć przeprowadzanych na basenach, lodowiskach lub innych obiektach sportowych
(430)
Umieszczenie w pasie drogowym reklamy lub obiektu handlowego
(429)
Nagrody edukacyjne Miasta
(427)
Wydawanie oznakowań pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy świadczących pomoc w strefach A i B
(426)
Uzyskanie środków finansowych na remont placówki oświatowej
(424)
Użytkowanie
(422)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
(421)
Wydawanie zaświadczeń
(420)
Stypendia twórcze
(417)
Imprezy artystyczne, rozrywkowe
(416)
Rolnictwo
(412)
Sprzedaż
(412)
Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami...
(411)
Stypendia edukacyjne Miasta
(410)
Referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
(410)
Nieruchomości gminne
(409)
Odszkodowania za działki
(409)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015
(409)
Zawiadomienia
(409)
Odebranie czasowo zwierzęcia gospodarskiego
(408)
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego
(406)
Użytkowanie wieczyste garaży
(406)
Użytkowanie wieczyste
(405)
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
(403)
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
(400)
Potwierdzenie tytułów prawych do lokali zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych
(400)
Nazewnictwo i numeracja ulic ...
(400)
Odebranie czasowo zwierzęcia domowego
(398)
Wynajem osobom zajmującym lokale bez tytułu prawnego
(396)
Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego
(395)
na rok 2018
(393)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
(389)
2018 rok
(389)
Uszczerbek na zdrowiu
(388)
Zamiana tzw. "z urzędu"
(387)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego na czas naprawy
(383)
Udzielanie pełnomocnictwa do zarządu nieruchomością
(379)
Sprostowanie aktów stanu cywilnego
(379)
Zmiany zezwoleń na sprzedaż
(376)
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
(376)
Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
(375)
Nagrody Miasta
(373)
Opłata roczna
(368)
Odroczenie terminów płatności i rozkładania na raty spłaty podatków
(367)
Użytkowanie wieczyste - przedłużenie
(365)
Opłata roczna
(365)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
(363)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu zdarzeń losowych
(360)
Wynajem o powierzchni przekraczającej 80 m2
(360)
Wynajem lokalu mieszkalnego z tytułu wykwaterowania
(360)
Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(357)
Finanse
(356)
Edukacja i Kultura
(356)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - na otwartym powietrzu
(354)
Paliwo
(354)
za 2016 rok
(350)
Referent ds. obsługi informatycznej i zarządzania projektami nieinwestycyjnymi
(345)
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - w pomieszczeniach
(344)
Referent ds. realizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie
(342)
Zamiana lokalu tzw. "z urzędu" na lokal większy
(334)
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
(331)
Uzupełnianie aktów stanu cywilnego
(331)
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
(327)
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego
(324)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków sprzed 1994 r
(317)
Skierowanie najemcy do lokalu zamiennego o powierzchni przekraczającej 80 m2
(316)
Wynajem opróżnionej części wspólnego lokalu mieszkalnego
(311)
Skierowania do zawarcia umów najmu z tytułu wyroków po 1994 r
(309)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
(309)
Zamiany tzw. "z urzędu": - z lokalu o dużej strukturze na mniejszą
(302)
Zamiany tzw. "z urzędu" dot. przyznania samodzielnego lokalu mieszkalnego
(295)
2017 rok
(280)
2009 rok
(272)
za 2017 rok
(258)
2016
(246)
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
(237)
2018 rok
(230)
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sławno
(206)
2017
(146)
Paliwo
(144)
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami.
(136)
2018
(128)
Referat Rozwoju i Promocji
(123)
2016
(112)
Stanowisko ds. zamówień publicznych
(112)
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
(110)
2018
(99)
Paliwo
(96)
Uchwały
(93)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
(91)
Plan Zamówień Publicznych
(80)
2017
(77)
2018 rok
(69)
Wybory Samorządowe 2018
(32)
Samorządowy Zakład Komunalny
(23)
Decyzje
(11)
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sławno
(9)
Ogłoszenia
(4)
Zawiadomienia
(4)
Decyzje
(4)
2018 rok
(3)
Przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019
(2)
Ogłoszenia
(1)