Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1608068
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-04-2019
Portal - Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Pdf
DRUKUJ

KOMU PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

- osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. 
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnie do skorzystania z ww. pomocy:

- osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej  lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

- kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

NIEODPŁATNA POMOC POLEGA NA:

-poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

-wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

-pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

-sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu;

OSOBY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ MOGĄ UZYSKAĆ INFORMACJE W ZAKRESIE:

-prawa pracy;

-przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;

-prawa cywilnego;

-spraw karnych;

-spraw administracyjnych;

-ubezpieczenia społecznego;

-spraw rodzinnych;

-prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE POLEGA NA:

- działaniu dostosowanym do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc  w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W POWIECIE OPOCZYŃSKIM

UMAWIANIE TERMINU WIZYT DO I-PUNKTU POD NUMEREM TELEFONU:

(44) 741 49 08 - w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30.-15.30

                            - we wtorki w godz. 7.30-16.30

                            - w piątki w godz. 7.30-14.30


I PUNKT - STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE, ul. KWIATOWA 1a,

26-300 OPOCZNO

Godziny otwarcia:

Poniedziałek w godz. 08.00 – 12.00 (radca prawny)

Wtorek w godz. 12.30 – 16.30 (radca prawny)

Środa w godz. 08.00 – 12.00 (co drugi tydzień adwokat i radca prawny)

Czwartek w godz. 08.00 – 12.00 (adwokat)

Piątek w godz. 08.00 – 12.00 (adwokat)


 

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

W POWIECIE OPOCZYŃSKIM

UMAWIANIE TERMINU WIZYT DO II-PUNKTU POD NUMEREM TELEFONU:

 531 200 351


II PUNKT – PROWADZONY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

Fundację HONESTE VIVERE z Warszawy, ul. Amałowicza-Tatara 7, 
04 – 474 Warszawa  

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRZEWICY, ul. STASZICA 5,  26-340 DRZEWICA

Godziny otwarcia:

Poniedziałek w godz. 08.00 – 12.00

Wtorek w godz. 08.00 – 12.00

Czwartek w godz. 08.00 – 12.00

Piątek w godz. 08.00 – 12.00

 

GMINA POŚWIĘTNE, ul. AKACJOWA 4, 26-315 POŚWIĘTNE

Godziny otwarcia:

Środa w godz. 10.45 – 14.45

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W POWIECIE OPOCZYŃSKIM

UMAWIANIE TERMINU WIZYT DO III-PUNKTU POD NUMEREM TELEFONU:

531 200 351

 

III PUNKT - PROWADZONY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

(nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokatów/radców prawnych)

Fundację HONESTE VIVERE z Warszawy, ul. Amałowicza-Tatara 7, 
04 – 474 Warszawa  

GMINA ŻARNÓW, URZĄD GMINY W ŻARNOWIE, ul. OPOCZYŃSKA 5, 26-330 ŻARNÓW

Godziny otwarcia:

Poniedziałek w godz. 09.00 – 13.00

GMINA SŁAWNO, GMINNY OŚRODEK KULTURY, ul. ZIELONA 2, 26-332 SŁAWNO

Godziny otwarcia:

Wtorek w godz. 09.00 – 13.00

GMINA MNISZKÓW, URZĄD GMINY W MNISZKOWIE, ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10, 26-341 MNISZKÓW (zmiana lokalizacji od 1 czerwca 2017r.)

Godziny otwarcia:

Środa w godz. 09.00 – 13.00

GMINA PARADYŻ, URZĄD GMINY W PARADYŻU, ul. KONECKA 4, 26-333 PARADYŻ

Godziny otwarcia:

Czwartek w godz. 09.00 – 13.00

GMINA BIAŁACZÓW, URZĄD GMINY W BIAŁACZOWIE, ul. PIOTRKOWSKA 12, 26-307 BIAŁACZÓW

Godziny otwarcia:

Piątek w godz. 09.00 – 13.00

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ