Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1487923
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-11-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[POST]Postanowienie
11/7627/12/6/2010
Postanowienie Wójta Gminy Sławno o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia w pełnym zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie suszarni piasku z budunkiem magazynowym z silosami, budynku socjalno-biurowego, warsztatu samochodowego z myjnią reczną oraz wagi samochodowej i infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 46/7, 46/9, 47/5, 48/9, 549/1, 548/1, 50/7, 51/5, 52/7, 53/7 w miejscowości Grudzeń Las, Gmina Sławno. 2011-01-21
[OG]Ogłoszenie
72243/1/11/1/2011
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obręb wsi Bratków, dz. nr 585 2011-01-11
[ZP]Zamówienie publiczne
3410/2/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Rozbudowa drogi gminnej Nr 107 351E i nr 107 360E Grudzeń Kolonia - Grudzeń Las - przejazd kolejowy Bratków 2011-01-19
[DEC]Decyzja
7627/14/1/2010
Decyzja Wójta Gminy Sławno o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanałów sanitarnych zbiorczych na terenie działek znajdujących się w obrębie Grudzeń Kolonia. 2010-12-27
[ZP]Zamówienie publiczne
3410/1/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę materiałów eksploatacyjnych do ksero i drukarek w roku 2011 2011-01-04
[ZP]Zamówienie publiczne
3410/21/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rozbudowa drogi gminnej Nr 107 351E i nr 107 360E Grudzeń Kolonia - Grudzeń Las - przejazd kolejowy Bratków 2010-12-30
[ZP]Zamówienie publiczne
3410/20/2010
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw ciekłych i gazu płynnego LPG w roku 2011 dla zaopatrzenia pojazdów Urzędu Gminy Sławno oraz 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sławno 2010-12-23
[ZAW]Zawiadomienie
7627/13/1/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa mięsnego z częścią socjalno - biurową na terenie nieruchomości - działki 742, 1243 - położonej w miejscowości Kunice, gm. Sławno. 2010-12-20
[DEC]Decyzja
7627/11/15/2010
Decyzja Wójta Gminy Sławno o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatowow - usługowego na działce nr 711 - położonej w miejscowości Antoninów, gmina Sławno. 2010-12-20
[ZAW]Zawiadomienie
7627/12/1/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie suszarni piasku z budynkiem magazynowym z silosami, budynku socjalno - biurowego, warsztatu samochodowego z myjnią ręczną oraz wagi samochodowej i infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 46/7, 46/9, 47/5, 48/9, 549/1, 548/1, 50/7, 51/5, 52/7, 53/7 w miejscowości Grudzeń Las, Gmina Sławno. 2010-12-17
[POST]Postanowienie
7627/11/8/2010
Postanowienie Wójta Gminy Sławno o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatowo - usługowego na działce nr 711 - położonej w miejscowości Antoninów, gm. Sławno. 2010-12-08
[OG]Ogłoszenie
7325/2/10/2010
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno. 2010-11-22
[ZP]Zamówienie publiczne
3410/19/2010
Zaciągnięcie Kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł 2010-11-24
[DEC]Decyzja
7627/5/24/2010
Decyzja Wójta Gminy Sławno o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji betonu o wydajności do 70 m3/h z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na działkach nr ewidencyjny 366 i 367 - obręb geodezyjny Kozenin, położonych w miejscowości Kozenin 53c. 2010-11-19
[ZAW]Zawiadomienie
7627/11/1/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatowo - usługowego na działce nr 711 - położonej w miejscowości Antoninów, gm. Sławno. 2010-11-10
[N]Nieruchomość
72243/2010/2/2010
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2010-11-02
[ZP]Zamówienie publiczne
2222/29/2010
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów ( działanie 1.1; Drogi) 2010-11-09
[ZP]Zamówienie publiczne
2222/28/2010
Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie funkcji kierownika budowy przy budowie budynku sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem z istniejącą Publiczną Szkołą Podstawową w miejscowości Celestynów 2010-11-02
[ZP]Zamówienie publiczne
2222/27/2010
Zawiadomienie o wyborze oferty 2010-11-02
[OG]Ogłoszenie
72/10/72/2010
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego 2010-10-19
First page
52
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1089