Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1422186
ostatnia aktualizacja BIP'u:
17-08-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OB]Obwieszczenie
ROŚiR/6220/7/6/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/7-6/2012 z dnia 12.07.2012 r., o zebraniu pełnego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 192/1 i 192/2 w obrębie Grążowice, gmina Sławno". 2012-07-12
[ZP]Zamówienie publiczne
271/12/2012
Ogłoszenie o zamówieniu na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławno II etap 2012-07-09
[ZP]Zamówienie publiczne
23.2012/2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę materiałów wodociągowych. 2012-07-04
[ZP]Zamówienie publiczne
1/2012
Ogłoszenie o zamówieniu OSP Sławno: Dostawa nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Sławno 2012-06-29
[ZARZ]Zarządzenie
2012
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego. 2012-06-27
[ZP]Zamówienie publiczne
21/2012
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów ( działanie II.1: Gospodarka wodno – ściekowa) 2012-06-25
[OB]Obwieszczenie
ROŚiR/6220/1/2611/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/1-26/11/12 z dnia 11.06.2012 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie obiektu klasyfikacji piasku szklarskiego i formierskiego na terenie istniejącej firmy Grudzeń Las Sp. z o.o. zlokalizowanej w miejscowości Grudzeń Las 28, gm. Sławno, powiat opoczyński na dz. o nr ewid. 82/1, 81/1, 80, 78, 77/1, 76/1, 74, 75/1, 73/1, 72/1, 71/2, 70/2, 69/1, 68/1” 2012-06-14
[ZP]Zamówienie publiczne
24/2012
Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Sławno w okresie od dnia 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r. 2012-06-14
[ZP]Zamówienie publiczne
23/2012
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów wodociągowych 2012-06-14
[ZP]Zamówienie publiczne
22/2012
Zapytanie ofertowe na wypełnienie opon masą uszczelniającą/elastomerem bez wypełniacza w koparko – ładowarce JCB 4CX APC 2012-06-12
[ZP]Zamówienie publiczne
20.2012/2012
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych. 2012-06-04
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/6220/7/1/2012
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno Nr ROŚiR 6220/7-1/12 z dnia 31.05.2012 r., o ponownym przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 192/1 i 192/2 w obrębie Grążowice, gmina Sławno" 2012-06-01
[ZP]Zamówienie publiczne
19.2012/2012
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę rowerów. 2012-06-04
[ZP]Zamówienie publiczne
16/2012
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości KAMIEŃ 2012-05-29
[ZP]Zamówienie publiczne
271/11/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli – część świetlicowa” 2012-05-24
[ZP]Zamówienie publiczne
16/2012
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie przemieszczenia odpadów stałych na gminnym składowisku odpadów komunalnych w Sławnie Kol. 2012-05-18
[ZP]Zamówienie publiczne
271/10/2012
Ogłoszenie o zamówieniu na Rozbudowę istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli - część świetlicowa 2012-05-16
[ZARZ]Zarządzenie
26/2012
Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Sławno z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych dla OSP. 2012-05-09
[OB]Obwieszczenie
ROŚiR/6220/1/22/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/1-22/2012 z dnia 08.05.2012 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie obiektu klasyfikacji piasku szklarskiego i formierskiego na terenie istniejącej firmy Grudzeń Las Sp. z o.o., zlokalizowanej w miejscowości Grudzeń Las 28, gm. Sławno, powiat opoczyński na dz. o nr ewid. 82/1, 81/1, 80, 78, 77/1, 76/1, 74, 75/1, 73/1, 72/1, 71/2, 70/2, 69/1, 68/1”. 2012-05-09
[ZP]Zamówienie publiczne
2012
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza wodociągowego w miejscowości Antoniówka – Kunice 2012-05-08
First page
45
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1050