Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1349305
ostatnia aktualizacja BIP'u:
20-04-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
271/9/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie demontażu i montażu obróbek blacharskich (parapety) przy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie 2011-05-18
[OG]Ogłoszenie
423/2/2011
Ogłoszenie o celowości realizacji zadania publicznego. 2011-05-11
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/6220/3/1/2011
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/3-1/11 z dnia 05.05.2011 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie dotychczasowego Zakładu Oczyszczania Parafiny o nowe hale. 2011-05-05
[ZP]Zamówienie publiczne
271/8/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę materiałów do wykonania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie 2011-05-02
[ZP]Zamówienie publiczne
271/7/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie posadzki cementowej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Antoniówka 2011-04-20
[ZP]Zamówienie publiczne
271/6/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie tynków zewnętrznych świetlicy wiejskiej w miejscowości Antoniówka 2011-04-20
[OG]Ogłoszenie
AB.I.7332/5/2010/1/7332/5/2010
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego AB.I.7332/5/2010 z dnia 12.04.2011r dotyczące wydania postanowienia w sprawie sprostowania błędów pisarskich w decyzji nr 4/2010 z dnia 19.07.2010r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 107351E i nr 107360E Grudzeń Kolonia - Grudzeń Las-przejazd kolejowy Bratków. 2011-04-12
[POST]Postanowienie
ROŚiR/6220/1/7/2011
Postanowienie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/1-7/11 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu klasyfikacji pisku szklarskiego i formierskiego na terenie istniejącej firmy GRUDZEŃ LAS Sp. z o.o. w Grudzeń Las 28, gm.Sławno, powiat Opoczno, na dz. o nr ewid. 82/1, 81/1, 80, 78, 77/1, 76/1, 74, 75/1, 73/1, 72/1, 71/2, 70/2, 69/1, 68/1. 2011-04-07
[POST]Postanowienie
ROŚiR/6220/1/6/2011
Postanowienie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/1-6/11 w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia w pełnym zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu klasyfikacji pisku szklarskiego i formierskiego na terenie istniejącej firmy GRUDZEŃ LAS Sp. z o.o. w Grudzeń Las 28, gm.Sławno, powiat Opoczno, na dz. o nr ewid. 82/1, 81/1, 80, 78, 77/1, 76/1, 74, 75/1, 73/1, 72/1, 71/2, 70/2, 69/1, 68/1. 2011-04-07
[OB]Obwieszczenie
RI/7624/16/2010
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki Nr RI.7624-16/ob/2010 z dnia 22 marca 2011 roku o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Eksploatacja złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I - Wschód, Biała Góra II - Wschód, Biała Góra III - Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel". 2011-03-22
[DEC]Decyzja
2011 ROŚiR/7627/5/39/10
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak:ROŚiR z dnia 23.03.2011 roku zmieniająca decyzję Wójta Gminy Sławno Nr 7627/05-24/10 z dnia 19 listopada 2010 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji betonu o wydajności do 90 m3/h z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działkach nr ewidencyjny 366 i 367 - obręb geodezyjny Kozenin, położonych w miejscowości Kozenin 53c. 2011-03-24
[ZP]Zamówienie publiczne
271/5/2011
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej na odcinku Brzustówek-Gawrony – Grążowice 2011-03-24
[ZP]Zamówienie publiczne
271/4/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Przebudowę drogi gminnej na odcinku Brzustówek-Gawrony – Grążowice 2011-03-23
[DEC]Decyzja
ROŚiR/7627/2/11
Decyzja Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 7627/2/11 z dnia 15 marca 2011 roku o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanałów sanitarnych zbiorczych na terenie działek znajdujących się w obrębie Tomaszówek oznaczonych nr: 258/9, 259/5, 48/3, 259/6, 258/10, 258/8, 258/3, 259/4, 240, 48/5. 2011-03-16
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/7627/1/1/2011
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno ROŚiR 7627/1-1/11 z dnia 14.03.2011 roku o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie obiektu klasyfikacji piasku szklarskiego i formierskiego na terenie istniejącej firmy GRUDZEŃ LAS Sp. z o.o. w Grudzeń Las 28, gmina Sławno, powiat Opoczno na dz. o nr ewid. 82/1, 81/1, 80, 78, 77/1, 76/1, 74, 75/1, 73/1, 72/1, 71/2, 70/2, 69/1, 68/1. 2011-03-14
[ZAW]Zawiadomienie
2011ROŚiR/7627/5/35/10
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno Nr ROŚiR 7627/05-35/10/11 z dnia 09.03.2011 roku w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Sławno Nr 7627/05-24/10 z dnia 19 listopada 2010 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji do produkcji betonu o wydajności do 90 m3/h z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na działkach nr ewidencyjny 366 i 367 – obręb geodezyjny Kozenin, położonych w miejscowości Kozenin 53c. 2011-03-09
[DEC]Decyzja
11 ROŚiR/7627/13/13/10
Decyzja Wójta Gminy Sławno ROŚiR 7627/13-13/10/11 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa mięsnego z częścią socjalno-biurową na terenie nieruchomości - działka nr 742, 1243 - położonej w miejscowości Kunice, gm. Sławno. 2011-02-10
[POST]Postanowienie
11ROŚiR/7627/13/7/10
Postanowienie Wójta Gminy Sławno ROŚiR 7627/13-07/10/11 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa mięsnego z częścią socjalno-biurową na terenie nieruchomości - działka nr 742, 1243 - położonej w miejscowości Kunice, gm. Sławno. 2011-01-28
[OG]Ogłoszenie
2011
Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich 2011-01-27
[DEC]Decyzja
7627/15/1/2011
Decyzja Wójta Gminy Sławno o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA NR 28232 SŁAWNO. 2011-01-27
First page
45
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 971