Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1420322
ostatnia aktualizacja BIP'u:
16-08-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2018-05-14
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/3/2018
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę budynku OSP w miejscowości Kozenin 2018-05-18
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.5.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno z dnia 17 maja 2018r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci gazowej oraz dwóch przyłączy gazowych w miejscowości Antoniówka. 2018-05-17
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/23/2018
Zapytanie ofertowe na opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrożna 2018-05-16
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/22/2018
Zapytanie ofertowe na opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony 2018-05-16
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/8/26/2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.8.26.2017/2018 z dnia 15.05.2018 r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Poszerzeniu wyrobiska wapieni jurajskich złoża Sławno". 2018-05-15
[POST]Postanowienie
WA.RZŚ.IK.5/436/1/23/2018
Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak WA.RZŚ.436.1.23.2018.IK.5 z dnia 8 maja 2018 roku umarzające w całości postępowanie dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,poszerzeniu wyrobiska wapieni jurajskich złoża Sławno". 2018-05-08
[OB]Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Opoczna 2018-04-30
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/19/2018
Zapytanie ofertowe na budowę altany ogrodowej drewnianej na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Olszowiec w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Integracja łączy pokolenia w miejscowości Olszowiec” 2018-05-09
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz zadań obejmujących porządek i bezpieczeństwo publiczne z zakresu ochrony ppoż. 2018-05-07
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/18/2018
Zapytanie ofertowe na budowę altany ogrodowej drewnianej na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Józefów w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Integracja międzypokoleniowa w miejscowości Józefów” 2018-05-08
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/16/2018
Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Sławno w okresie od dnia 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r. 2018-05-07
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/17/2018
Zapytanie ofertowe na budowę altany ogrodowej drewnianej na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości DĄBRÓWKA w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Od maluszka do staruszka – integracja łączy pokolenia w miejscowości Dąbrówka” 2018-05-07
[OG]Ogłoszenie
Informacja w sprawie możliwości uzyskania z budżetu Gminy Sławno przez spółki wodne dotacji związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracji wodnych a także zadania inwestycyjne objęte działaniem spółki wodnej 2018-05-04
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/3/31/2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.31.2017 z dnia 07.05.2018 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1, 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las”. 2018-05-07
[OG]Ogłoszenie
Informacja w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 2018-04-30
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/15/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę koszulek 2018-04-19
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MGr/4221/42/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.42.2018.MGr (poprzedni znak sprawy WOOŚ.4242.17.2017.MGr.7) z dnia 12 kwietnia 2018 roku informujące, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów gumowych metodą termicznej degradacji”, nastąpi z przekroczeniem trzydziestodniowego terminu rozpatrzenia sprawy określonego w art. 77 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 1405 ze zm.). Wydanie orzeczenia nastąpi w terminie do dnia 1 czerwca 2018 r. 2018-04-12
[ZAW]Zawiadomienie
AB.67401.4.2018.AM/
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji ZRID nr 4/2018 2018-04-12
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu oświaty i wychowania, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej. 2018-04-10
First page
4
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1048