Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1290119
ostatnia aktualizacja BIP'u:
02-01-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/3/2017
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków znak RB.6220.3.2017 z dnia 24.08.2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu o nową suszarnie piasku zlokalizowanej na działkach o nr ew: 256/2, 256/3, 264 obrębu Syski 2017-08-24
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.2.2017/
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Nr ewid.: 343, obręb Zachorzów, gm. Sławno 2017-08-29
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.1.2017/
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Nr ewid.: 1, 2 obręb Prymusowa Wola, gm. Sławno 2017-08-29
[ZP]Zamówienie publiczne
271/11/2017
Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Kunice 2017-08-29
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ4210.6.2017AZi9/4210/6/2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4210.6.2017.AZi.9 (poprzedni znak sprawy WOOŚ-I.4210.9.2017.AZi) z dnia 16 sierpnia 2017 roku, w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego) nad linią kolejową Nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK) i likwidacji przejazdu kolejowego w km 95,136 w ramach zadania: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” zawiadamiające, że: 1) PPIS w Opocznie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowiskowo dla w/w przedsięwzięcia, 2) RDOŚ w Łodzi wydał postanowienie w dniu 16 sierpnie 2017 roku znak WOOŚ.4210.6.2017.AZi.8 (poprzedni znak: WOOŚ-I.4210.9.2017.AZi) stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia 2017-08-16
[OB]Obwieszczenie
IB.6721.2.2016/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2017-08-24
[ZP]Zamówienie publiczne
271/10/2017
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę i budowę dróg 2017-08-24
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/40/2017
Zapytanie ofertowe na budowę altany ogrodowej drewnianej na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości POPŁAWY w zakresie realizacji w miejscowości Popławy projektu lokalnego pod nazwą” „Integracja międzypokoleniowa w Popławach” 2017-08-21
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/39/2017
Zapytanie ofertowe na budowę altany ogrodowej drewnianej na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości GRUDZEŃ LAS w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą” „Integracja łączy pokolenia w miejscowości Grudzeń Las” 2017-08-21
[OG]Ogłoszenie
2017
Ogłoszenie piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2017 r. w zakresie zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej; pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 2017-08-16
[ZP]Zamówienie publiczne
271/9/2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Rozbudową drogi gminnej w miejscowości Kunice 2017-08-18
[ZP]Zamówienie publiczne
271/8/2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice 2017-08-11
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ4242.17.2017MGr3/
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4242.17.2017.MGr.3 z dnia 4 sierpnia 2017 roku informujące, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów gumowych metodą termicznej degradacji”, nastąpi z przekroczeniem trzydziestodniowego terminu rozpatrzenia sprawy określonego w art. 77 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 1405). Wydanie orzeczenia nastąpi w terminie do dnia 25 września 2017 r. 2017-08-04
[ZP]Zamówienie publiczne
271/7/2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno” 2017-08-09
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/3/14/2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.14.2017 z dnia 07.08.2017 r. zawiadamiające o wydaniu przez Wójta Gminy Sławno postanowienia znak OŚiR.6220.3.13.2017 z dnia 07.08.2017 roku o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1, 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las” 2017-08-07
[POST]Postanowienie
OŚiR/6220/3/13/2017
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.13.2017 z dnia 07.08.2017 roku o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1, 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las” 2017-08-07
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/34/2017
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno” 2017-08-04
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/33/2017
Zawiadomienie o wyborze oferty na zaprojektowanie i opublikowanie 2 artykułów związanych z promocją realizowanego projektu pn.„Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno” 2017-08-04
[OB]Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na realizacji projektu służącemu turystyce i rekreacji - TEREN I - geopark. 2017-08-02
[ZP]Zamówienie publiczne
271/6/2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę drogi gminnej w miejscowości Bratków - Kamień 2017-08-02
First page
4
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 938