Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1753816
ostatnia aktualizacja BIP'u:
15-10-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/22/2018
Zapytanie ofertowe na opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony 2018-05-16
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/19/2018
Zapytanie ofertowe na budowę altany ogrodowej drewnianej na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Olszowiec w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Integracja łączy pokolenia w miejscowości Olszowiec” 2018-05-09
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/18/2018
Zapytanie ofertowe na budowę altany ogrodowej drewnianej na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Józefów w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Integracja międzypokoleniowa w miejscowości Józefów”. 2018-05-08
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/17/2018
Zapytanie ofertowe na budowę altany ogrodowej drewnianej na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości DĄBRÓWKA w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Od maluszka do staruszka – integracja łączy pokolenia w miejscowości Dąbrówka” 2018-05-07
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/16/2018
Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Sławno w okresie od dnia 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r. 2018-05-07
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/14/2018
Zapytanie ofertowe na utworzenie internetowego portalu turystycznego w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2018-04-06
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/11/2018
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Sławno w 2019 roku 2018-12-04
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/10/2018
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5 500 000,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 792 600,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 707 400,00 zł 2018-11-21
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/9/2018
Wykonanie robót drogowych w podziale na sześć części zamówienia 2018-08-31
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.2.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-04-30
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/8/2018
Realizacja zadania pn. „Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych boisk sportowych w podziale na trzy części zamówienia 2018-08-10
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/7/2018
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrożna na działkach o nr ewid. 702/2, 704 2018-07-25
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/6/2018
Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Prymusowa Wola - Grążowice 2018-07-24
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/5/2018
Budowa budynku OSP w miejscowości Kozenin 2018-06-05
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/4/2018
Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień 2018-05-23
[ZP]Zamówienie publiczne
271/2/2018
Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice 2018-02-07
[ZP]Zamówienie publiczne
271/1/2018
Wykonanie projektu pn. „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” 2018-01-12
[DInfo]Dodatkowe informacje
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sławno za 2018 rok. 2019-04-30
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/271/2/2019
Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna 2019-04-30
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego porządek i bezpieczeństwo publiczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku. 2019-04-29
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/15/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę koszulek w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2018-04-19
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/14/2018
Zapytanie ofertowe na utworzenie internetowego portalu turystycznego w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2018-04-06
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2017-04-06
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/59/2017
Zapytanie ofertowe na dostawę aparatu fotograficznego w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2017-11-21
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/42/2017
Zapytanie ofertowe na realizację działań promujących markę produktu lokalnego dotyczącego skamieniałości w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2017-09-15
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/53/2017
Zapytanie ofertowe na dostawę bezzałogowego statku powietrznego (drona) z licencją uprawniającą do jego obsługi w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2017-10-16
[N]Nieruchomość
IB/2151/34/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie 6 tablic informacyjno- pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy” 2017-07-21
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/28/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych i naklejek na wyposażenie w ramach promocji projektu pn. „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno” 2017-06-01
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/27/2017
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i opublikowanie 2 artykułów związanych z promocją realizowanego projektu pn. „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno” 2017-05-31
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/17/2017
Realizację projektu pn.: „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” 2017-12-20
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/16/2017
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Sławno w 2018 roku 2017-12-13
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/15/2017
Wykonanie projektu pn. „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” 2017-11-30
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/11/2017
Rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Kunice 2017-08-29
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/10/2017
Przebudowa i budowa dróg gminnych w podziale na cztery części zamówienia 2017-08-24
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/9/2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Rozbudową drogi gminnej w miejscowości Kunice 2017-08-18
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/8/2017
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice 2017-08-11
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/7/2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno 2017-08-09
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/6/2017
Budowa drogi gminnej w miejscowości Bratków – Kamień 2017-08-02
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/5/2017
Realizacja Projektu pn.: Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno 2017-06-22
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/4/2017
Realizacja Projektu pn.: Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno w zakresie wykonania modernizacji źródła ciepła (kotłowni) oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz z systemem automatyki pogodowo – czasowej. 2017-06-02
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/2/2017
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” w formule „zaprojektuj i wybuduj” 2017-03-24
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/7/2017
Zapytanie ofertowe na dostawę tuszów, tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek oraz papieru do drukowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie w roku 2017 2017-01-20
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/6/2017
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Sławno w 2017 roku 2017-01-12
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/5/2017
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę paliw w 2017 roku 2017-01-12
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/4/2017
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług weterynaryjnych w 2017 roku 2017-01-10
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/3/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, gminnego składowiska odpadów komunalnych, badania komunalnych osadów ściekowych oraz testów zgodności skratek – Gmina Sławno w 2017 roku 2017-01-10
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/2/2017
Zapytanie ofertowe na wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych oświetlenia dróg na terenie gminy Sławno w latach 2017 - 2018 w 34 miejscowościach 2017-01-05
[ZP]Zamówienie publiczne
271/5/2018
Budowa budynku OSP w miejscowości Kozenin 2018-06-05
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/9/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych i tabliczek/naklejek związanych z promocją realizowanego projektu pn. „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” 2018-03-05
[ZP]Zamówienie publiczne
271/14/2017
Udzielenie kredytu długoterminowego 2017-11-17
First page
4
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1107