Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1559104
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-02-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/1/55/2018
Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładu recyklingu opon w Sławnie”. 2018-09-26
[OG]Ogłoszenie
2018
Ogłoszenie o konsultacji projektu programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 2018-09-21
[OG]Ogłoszenie
AB.67401.9.2018.AM/
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji nr 7/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Kozenin, gmina Sławno, powiat opoczyński. 2018-09-17
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.13.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-09-14
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.11.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-09-12
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.10.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-09-12
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.9.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-09-11
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.12.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ostrożna. 2018-09-12
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.3,14.2017/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bratków. 2018-09-07
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.3,14.2017/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zachorzów. 2018-09-06
[POST]Postanowienie
OŚiR/6220/1/43/2018
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.1.43.2018 z dnia 06.09.2018 roku, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładu recyklingu opon w Sławnie”. 2018-09-06
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/9/2018
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót drogowych w podziale na sześć części zamówienia 2018-08-31
[OB]Obwieszczenie
AB.67401.10.2018.AM/
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2018-08-21
[OG]Ogłoszenie
72243-5/G/2004/
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonych w obrębie wsi Antoninów. 2018-08-17
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/47/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic i tabliczek w celu promocji produktu turystycznego i promocji projektu w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2018-08-20
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/46/2018
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice 2018-08-17
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.9.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-08-16
[ZP]Zamówienie publiczne
1/2018
OSP ZACHORZÓW KOLONIA Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż bramy garażowej w budynku OSP w Zachorzowie Kolonii 2018-08-16
[ZAW]Zawiadomienie
DKr.5/4220/61/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4220.61.2018.DKr.5 (poprzedni znak sprawy: WOOŚ.4240.35.2018.DKr) z dnia 1 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że: - dotrzymanie terminu ustawowego wydania przez RDOŚ w Łodzi orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe z uwagi na skomplikowanie danej sprawy administracyjnej oraz konieczność uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia/materiału dowodowego, - przewidywany termin wydania orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiocie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia to 3 września 2018 r. 2018-08-01
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/8/2018
Ogłoszenie o zamówieniu Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych boisk sportowych 2018-08-10
First page
4
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1031