Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2667823
ostatnia aktualizacja BIP'u:
16-08-2022
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OG]Ogłoszenie
2011
Ogłoszenie Wójta Gminy Sławno w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Sławno w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012" 2011-09-08
[OG]Ogłoszenie
6845/2011
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 05.09.2011r. 2011-09-05
[ZAW]Zawiadomienie
6220/1-12/11/
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu klasyfikacji piasku szklarskiego i formierskiego na terenie istniejącej firmy Grudzeń Las Sp. z o.o. 2011-08-31
[POST]Postanowienie
6220/3-9/11/
Postanowienie Wójta Gminy Sławno w sprawie zawieszenia postępowania: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Zakładu Oczyszczania Parafiny o nowe hale produkcyjne 2011-08-29
[POST]Postanowienie
6220/3-8/11/
Postanowienie Wójta Gminy Sławno w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia w pełnym zakresie raportu dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie dotychczasowego Zakładu Oczyszczania Parafiny o nowe hale zlokalizowanego w Sławnie przy ul. Jana Pawła II 47. 2011-08-29
[OG]Ogłoszenie
72241/03/08/2011
Ogłoszenie pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Janków - Psary. 2011-08-18
[OG]Ogłoszenie
721/7/2011/2011
Przetarg pisemny na sprzedaż płyt drogowych betonowych zbrojonych, projekt umowy oraz wzór oferty. 2011-07-22
[ZAW]Zawiadomienie
7627/12-14/10/11/2011
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie suszarni piasku z budynkiem magazynowym z silosami, budynku socjalno-biurowego, warsztatu samochodowego z myjnią ręczną oraz wagi samochodowej i infrastruktury technicznej 2011-07-15
[OG]Ogłoszenie
72241/3/08/2011
Wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym oraz garażem przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie wsi Janków-Psary. 2011-06-02
[ZAW]Zawiadomienie
7627/08-10/09/10/11/2011
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku wiatrowego. 2011-06-03
[OG]Ogłoszenie
423/4/2011
Informacja w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego 2011-05-20
[N]Nieruchomość
15/11/2011
Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sławnie - świetlica wiejska Dąbrówka. 2011-05-12
[N]Nieruchomość
15/11/2011
Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie - świetlica wiejska Grążowice. 2011-05-12
[N]Nieruchomość
15/11/2011
Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie - świetlica wiejska w Ostrożnej. 2011-05-12
[OG]Ogłoszenie
423/2/2011
Ogłoszenie o celowości realizacji zadania publicznego. 2011-05-11
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/6220/3/1/2011
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/3-1/11 z dnia 05.05.2011 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie dotychczasowego Zakładu Oczyszczania Parafiny o nowe hale. 2011-05-05
[OG]Ogłoszenie
AB.I.7332/5/2010/1/7332/5/2010
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego AB.I.7332/5/2010 z dnia 12.04.2011r dotyczące wydania postanowienia w sprawie sprostowania błędów pisarskich w decyzji nr 4/2010 z dnia 19.07.2010r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 107351E i nr 107360E Grudzeń Kolonia - Grudzeń Las-przejazd kolejowy Bratków. 2011-04-12
[POST]Postanowienie
ROŚiR/6220/1/7/2011
Postanowienie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/1-7/11 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu klasyfikacji pisku szklarskiego i formierskiego na terenie istniejącej firmy GRUDZEŃ LAS Sp. z o.o. w Grudzeń Las 28, gm.Sławno, powiat Opoczno, na dz. o nr ewid. 82/1, 81/1, 80, 78, 77/1, 76/1, 74, 75/1, 73/1, 72/1, 71/2, 70/2, 69/1, 68/1. 2011-04-07
[POST]Postanowienie
ROŚiR/6220/1/6/2011
Postanowienie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/1-6/11 w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia w pełnym zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu klasyfikacji pisku szklarskiego i formierskiego na terenie istniejącej firmy GRUDZEŃ LAS Sp. z o.o. w Grudzeń Las 28, gm.Sławno, powiat Opoczno, na dz. o nr ewid. 82/1, 81/1, 80, 78, 77/1, 76/1, 74, 75/1, 73/1, 72/1, 71/2, 70/2, 69/1, 68/1. 2011-04-07
[OB]Obwieszczenie
RI/7624/16/2010
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki Nr RI.7624-16/ob/2010 z dnia 22 marca 2011 roku o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Eksploatacja złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I - Wschód, Biała Góra II - Wschód, Biała Góra III - Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel". 2011-03-22
[DEC]Decyzja
2011 ROŚiR/7627/5/39/10
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak:ROŚiR z dnia 23.03.2011 roku zmieniająca decyzję Wójta Gminy Sławno Nr 7627/05-24/10 z dnia 19 listopada 2010 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji betonu o wydajności do 90 m3/h z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działkach nr ewidencyjny 366 i 367 - obręb geodezyjny Kozenin, położonych w miejscowości Kozenin 53c. 2011-03-24
[DEC]Decyzja
ROŚiR/7627/2/11
Decyzja Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 7627/2/11 z dnia 15 marca 2011 roku o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanałów sanitarnych zbiorczych na terenie działek znajdujących się w obrębie Tomaszówek oznaczonych nr: 258/9, 259/5, 48/3, 259/6, 258/10, 258/8, 258/3, 259/4, 240, 48/5. 2011-03-16
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/7627/1/1/2011
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno ROŚiR 7627/1-1/11 z dnia 14.03.2011 roku o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie obiektu klasyfikacji piasku szklarskiego i formierskiego na terenie istniejącej firmy GRUDZEŃ LAS Sp. z o.o. w Grudzeń Las 28, gmina Sławno, powiat Opoczno na dz. o nr ewid. 82/1, 81/1, 80, 78, 77/1, 76/1, 74, 75/1, 73/1, 72/1, 71/2, 70/2, 69/1, 68/1. 2011-03-14
[ZAW]Zawiadomienie
2011ROŚiR/7627/5/35/10
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno Nr ROŚiR 7627/05-35/10/11 z dnia 09.03.2011 roku w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Sławno Nr 7627/05-24/10 z dnia 19 listopada 2010 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji do produkcji betonu o wydajności do 90 m3/h z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na działkach nr ewidencyjny 366 i 367 – obręb geodezyjny Kozenin, położonych w miejscowości Kozenin 53c. 2011-03-09
[DEC]Decyzja
11 ROŚiR/7627/13/13/10
Decyzja Wójta Gminy Sławno ROŚiR 7627/13-13/10/11 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa mięsnego z częścią socjalno-biurową na terenie nieruchomości - działka nr 742, 1243 - położonej w miejscowości Kunice, gm. Sławno. 2011-02-10
[POST]Postanowienie
11ROŚiR/7627/13/7/10
Postanowienie Wójta Gminy Sławno ROŚiR 7627/13-07/10/11 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa mięsnego z częścią socjalno-biurową na terenie nieruchomości - działka nr 742, 1243 - położonej w miejscowości Kunice, gm. Sławno. 2011-01-28
[OG]Ogłoszenie
2011
Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich 2011-01-27
[DEC]Decyzja
7627/15/1/2011
Decyzja Wójta Gminy Sławno o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA NR 28232 SŁAWNO. 2011-01-27
[POST]Postanowienie
11/7627/12/7/2010
Postanowienie Wójta Gminy Sławno o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie suszarni piasku z budunkiem magazynowym z silosami, budynku socjalno-biurowego, warsztatu samochodowego z myjnią reczną oraz wagi samochodowej i infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 46/7, 46/9, 47/5, 48/9, 549/1, 548/1, 50/7, 51/5, 52/7, 53/7 w miejscowości Grudzeń Las, Gmina Sławno, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2011-01-21
[POST]Postanowienie
11/7627/12/6/2010
Postanowienie Wójta Gminy Sławno o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia w pełnym zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie suszarni piasku z budunkiem magazynowym z silosami, budynku socjalno-biurowego, warsztatu samochodowego z myjnią reczną oraz wagi samochodowej i infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 46/7, 46/9, 47/5, 48/9, 549/1, 548/1, 50/7, 51/5, 52/7, 53/7 w miejscowości Grudzeń Las, Gmina Sławno. 2011-01-21
[OG]Ogłoszenie
72243/1/11/1/2011
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obręb wsi Bratków, dz. nr 585 2011-01-11
[DEC]Decyzja
7627/14/1/2010
Decyzja Wójta Gminy Sławno o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanałów sanitarnych zbiorczych na terenie działek znajdujących się w obrębie Grudzeń Kolonia. 2010-12-27
[ZAW]Zawiadomienie
7627/13/1/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa mięsnego z częścią socjalno - biurową na terenie nieruchomości - działki 742, 1243 - położonej w miejscowości Kunice, gm. Sławno. 2010-12-20
[DEC]Decyzja
7627/11/15/2010
Decyzja Wójta Gminy Sławno o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatowow - usługowego na działce nr 711 - położonej w miejscowości Antoninów, gmina Sławno. 2010-12-20
[ZAW]Zawiadomienie
7627/12/1/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie suszarni piasku z budynkiem magazynowym z silosami, budynku socjalno - biurowego, warsztatu samochodowego z myjnią ręczną oraz wagi samochodowej i infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 46/7, 46/9, 47/5, 48/9, 549/1, 548/1, 50/7, 51/5, 52/7, 53/7 w miejscowości Grudzeń Las, Gmina Sławno. 2010-12-17
[POST]Postanowienie
7627/11/8/2010
Postanowienie Wójta Gminy Sławno o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatowo - usługowego na działce nr 711 - położonej w miejscowości Antoninów, gm. Sławno. 2010-12-08
[OG]Ogłoszenie
7325/2/10/2010
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno. 2010-11-22
[DEC]Decyzja
7627/5/24/2010
Decyzja Wójta Gminy Sławno o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji betonu o wydajności do 70 m3/h z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na działkach nr ewidencyjny 366 i 367 - obręb geodezyjny Kozenin, położonych w miejscowości Kozenin 53c. 2010-11-19
[ZAW]Zawiadomienie
7627/11/1/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatowo - usługowego na działce nr 711 - położonej w miejscowości Antoninów, gm. Sławno. 2010-11-10
[N]Nieruchomość
72243/2010/2/2010
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2010-11-02
[OG]Ogłoszenie
72/10/72/2010
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego 2010-10-19
[DInfo]Dodatkowe informacje
6110/1/2010
Informacja Wójta Gminy Sławno o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni, uproszczonego planu urządzenia lasu - dla lasów stanowiących własność "G - K" Spółki z o.o. we wsi Olszowiec, gm. Sławno, pow. opoczyński na okres od 01.01.2011 r. do 21.12.2020 r. 2010-10-26
[DInfo]Dodatkowe informacje
2010
Komunikat Departamentu Komunikacji Społecznej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczący działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". 2010-10-18
[ZAW]Zawiadomienie
7627/5/17/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji betonu o wydajności do 70m3/h z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działkach nr ewidencyjny 366 i 367 - obręb geodezyjny Kozenin, położonych w miejscowości Kozenin 53c. 2010-09-20
[OG]Ogłoszenie
3/2010
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 870 obręb Prymusowa Wola 2010-09-07
[OG]Ogłoszenie
2/2010
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: dz.nr 829 obręb Zachorzów Kolonia 2010-09-07
[DInfo]Dodatkowe informacje
Informacja o realizacji zadania pod nazwą "Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A" z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 2010-09-15
[OG]Ogłoszenie
7627/9/2010
Ogłoszenie Wójta Gminy Sławno o przystąpieniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015. 2010-09-10
[DEC]Decyzja
7627/8/14/2010
Decyzja Wójta Gminy Sławno o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących pomieszczeń magazynowych tj.: ekspedycji wyrobów, magazynu przypraw i dodatków, pomieszczenia ruchu elektrycznego, magazynu żywca wieprzowego, magazynu drewna do wędzarni oraz budowie słupowej rezerwowej stacji transformatorowej, zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami: 472, 473, 474, 471/1, 470/2, 470/4, 470/5, 470/6, 471/3, położonych w miejscowości Dąbrowa, gm. Sławno. 2010-09-07
[ZP]Zamówienie publiczne
3410/1/2010
Zawiadomienie o wyborze oferty 2010-08-23
First page
33
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1671