Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1977831
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-06-2020
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[POST]Postanowienie
7627/4/30/2010
Postanowienie Wójta Gminy Sławno w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wydanej w dniu 19 lipca decyzji nr 7627/04-25/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 907 i 908 (numery działek przed ich podziałem: 265,862,861,262,261,260,259 i 258/1) położonych w obrębie Sławno. 2010-08-24
[POST]Postanowienie
7627/5/9/2010
Postanowienie Wójta Gminy Sławno w sprawie zawieszenia postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji betonu o wydajności do 70 m3/h z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działkach nr ewidencyjny 366 i 367 - obręb geodezyjny Kozenin, położonych w miejscowości Kozenin do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2010-08-24
[POST]Postanowienie
7627/5/8/2010
Postanowienie Wójta Gminy Sławno o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia w pełnym zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji betonu o wydajności do 70 m3/h z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działkach nr ewidencyjnych 366 i 367 - obręb geodezyjny Kozenin, położonych w miejscowości Kozenin 53C. 2010-08-24
[POST]Postanowienie
7627/8/7/2010
Postanowienie Wójta Gminy Sławno w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejących pomieszczeń magazynowych tj.: ekspedycji wyrobów, magazynu przypraw i dodatków, pomieszczenia ruch elektrycznego, magazynu żywca wieprzowego, magazynu drewna do wędzarni, oraz budowie słupowej rezerwowej stacji transformatorowej, zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami: 472, 473, 474, 471/1, 470/2, 470/4, 470/5, 470/6, 471/3 połozonych w miejscowości Dąbrowa, gm. Sławno. 2010-08-23
[ZAW]Zawiadomienie
AB.I/7332/5/2010
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji nr 4/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn."Rozbudowa drogi gminnej nr 107 351E i nr 107 360E Grudzeń Kolonia - Grudzeń Las - przejazd kolejowy Bratków" 2010-07-22
[ZAW]Zawiadomienie
7627/8/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejących pomieszczeń magazynowych tj.: ekspedycji wyrobów, magazynu przypraw i dodatków, pomieszczenia ruchu elektrycznego, magazynu żywca wieprzowego, magazynu drewna do wędzarni, oraz budowie słupowej rezerwowej stacji transformatorowej, zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami: 472, 473, 474, 471/1, 470/2, 470/4, 470/5, 470/6, 471/3 położonych w miejscowości Dąbrowa, gm. Sławno. 2010-07-23
[DEC]Decyzja
7627/4/25/2010
Decyzja Wójta Gminy Sławno o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 907 i 908 (numery działek przed ich podziałem: 265, 862, 861, 262, 261, 260, 259 i 258/1) położonych w obrębie Sławno 2010-07-19
[ZAW]Zawiadomienie
7627/5/2/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji betonu o wydajności do 70 m3/h z niezbędnymi urządzeniami budowalanymi na działkach nr ewidencyjny 366 i 367 - obręb geodezyjny Kozenin, położonyvh w miejscowości Kozenin 53c. 2010-07-05
[ZAW]Zawiadomienie
7627/4/19/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o ponownym przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych, na działkach oznaczonych numerami 265, 862, 861, 262, 261, 260, 259, 258/1 położonych w obrębie Sławno 2010-06-24
[OG]Ogłoszenie
2010
Dofinansowanie kredytów klęskowych 2010-06-22
[DInfo]Dodatkowe informacje
Prognoza oddziaływania na środowisko "Planu Gospodarki Odpadami Gminy Sławno na lata 2009 - 2012" 2010-06-10
[DInfo]Dodatkowe informacje
Plan Gospodarki Odpadami Gminy Sławno na lata 2009 - 2012 2010-06-10
[DInfo]Dodatkowe informacje
Prognoza oddziaływania na środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sławno na 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016" 2010-06-10
[DInfo]Dodatkowe informacje
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sławno na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016 2010-06-10
[OB]Obwieszczenie
ABI/7332/5/2010
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2010-06-09
[ZARZ]Zarządzenie
21/10
W sprawie określenia czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sławno 2010-03-31
[ZAW]Zawiadomienie
7627/4/12/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno nr 7627/04-12/10 z dnia 16.04.2010 roku o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych na działkach oznaczonych nr 265, 862, 861, 262, 261, 260, 259 i 258/1 położonych w obrębie Sławno. 2010-04-16
[POST]Postanowienie
7627/4/6/2010
Postanowienie Wójta Gminy Sławno o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzeniu w pełnym zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie obiektów i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych, na działkach oznaczonych nr 265, 862, 861, 262, 261, 260, 259, i 258/1 położonych w obrębie Sławno 2010-04-07
[DEC]Decyzja
7627/1/13/2010
Decyzja o Umorzeniu Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie "Biogazowni Dąbrowa o mocy 1,8 MW na działkach o nr ew. 243/1, 244, 245 w Dąbrowie, gm. Sławno, pow. opoczyński, woj. łódzkie" 2010-03-16
[ZAW]Zawiadomienie
7627/4/2010
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych, na działkach oznaczonych numerami 265, 862, 861, 262, 261, 260, 259 i 258/1 położonych w obrębie Sławno 2010-03-09
[OG]Ogłoszenie
2010
Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finansowego Ludowemu Klubowi Kolarskiemu "LUKS Sławno" w kwocie 25.000 zł na realizowane zadania. 2010-03-24
First page
25
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1221