Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1856504
ostatnia aktualizacja BIP'u:
24-01-2020
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/3/6/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.03.6.2013 z dnia 06.03.2013 r., o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Sławno” 2013-03-07
[N]Nieruchomość
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu. 2013-02-13
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/3/4/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.03.4.2013 z dnia 27.02.2013 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. „Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Sławno”. 2013-02-28
[ZARZ]Zarządzenie
2013
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2013 roku 2013-02-22
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/1/10/2013
Decyzja Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.01.10.2013 z dnia 26.02.2013 roku o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie rozdzielni WN 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 2013-02-26
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/10/16/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.10.16.12.2013 z dnia 15.02.2013 roku informujące o dopuszczeniu Fundacji Instytut Kajetana Koźmiana ul. Górnośląska 9/11 lok. 59, 00-443 Warszawa do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: „czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach nr ewid.: -EW1 – dz. nr ewid. 692, 693 oraz 698, 1193, 697, 696, 695, 694, 691, 690 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW2 – dz. nr ewid. 653, 654, oraz 659, 1193, 658, 657, 656, 655, 652, 651 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW3 – dz. nr ewid. 733, 734, 735, 736, 737 oraz 728, 729, 730, 731, 732, 738, 739, 740, 742 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW4 – dz. nr ewid. 1524, 572, 571 oraz 569, 1433, 570, 571, 1525, 575 (oddziaływanie rotora) obręb Janków Psary; gmina Sławno, powiat opoczyński”. 2013-02-18
[ZARZ]Zarządzenie
4/13
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/13 WÓJTA GMINY SŁAWNO z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sławno w 2013 roku. 2013-02-07
[POST]Postanowienie
OŚiR/6220/3/24/2011
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak: OŚiR.6220.3.24.11.12.2013 z dnia 04.02.2013 roku o dopuszczeniu Fundacji Instytut Kajetana Koźmiana, ul. Górnośląska 9/11 lok. 59, 00-443 Warszawa do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie dotychczasowego Zakładu Oczyszczania Parafiny o nowe hale produkcyjne”. 2013-02-06
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/2/1/2013
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR 6220.02.1.2013 z dnia 14.01.2013 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektroenergetycznej dwutorowej napowietrznej linii 110 kV zasilającej stację 110/15 kV Sławno, relacji: stacja elektroenergetyczna Sławno – istniejąca linia 110 kV Ceramika-Myślibórz (wpięcie do istniejącego słupa nr 53)” 2013-01-14
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/6220/1/1/2013
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR 6220.01.1.2013 z dnia 14.01.2013 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie rozdzielni WN 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 2013-01-14
[DInfo]Dodatkowe informacje
PPIS ZNS/440/33/2012
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr PPIS-ZNS-440/33/12 z dnia 20.12.2012 r., o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz potrzebie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: „czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach nr ewid.: -EW1 – dz. nr ewid. 284, 285 oraz 260, 267, 270, 283, 288, 291, 295, 296, 299, 311 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW2 – dz. nr ewid. 356, 357 oraz 354, 355, 359, 358 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW3 – dz. nr ewid. 513, 514 oraz 574, 511, 515, 517 (oddziaływanie rotora), obręb Kolonia Zachorzów; -EW4 – dz. nr ewid. 564 oraz 559, 560, 561, 562, 563, 566, 567, 568, 569 (oddziaływanie rotora) obręb Kolonia Zachorzów; gmina Sławno, powiat opoczyński”. 2012-12-20
[POST]Postanowienie
OŚiR/6220/11/11/2012
Postanowienie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR 6220.11.11.2012 z dnia 03.01.2013 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie: „czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach nr ewid.: -EW1 – dz. nr ewid. 284, 285 oraz 260, 267, 270, 283, 288, 291, 295, 296, 299, 311 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW2 – dz. nr ewid. 356, 357 oraz 354, 355, 359, 358 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW3 – dz. nr ewid. 513, 514 oraz 574, 511, 515, 517 (oddziaływanie rotora), obręb Kolonia Zachorzów; -EW4 – dz. nr ewid. 564 oraz 559, 560, 561, 562, 563, 566, 567, 568, 569 (oddziaływanie rotora) obręb Kolonia Zachorzów; gmina Sławno, powiat opoczyński”. 2013-01-04
[POST]Postanowienie
OŚiR/6220/11/10/2012
Postanowienie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR 6220.11.10.2012 z dnia 03.01.2013 roku o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:„czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach nr ewid.: -EW1 – dz. nr ewid. 284, 285 oraz 260, 267, 270, 283, 288, 291, 295, 296, 299, 311 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW2 – dz. nr ewid. 356, 357 oraz 354, 355, 359, 358 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW3 – dz. nr ewid. 513, 514 oraz 574, 511, 515, 517 (oddziaływanie rotora), obręb Kolonia Zachorzów; -EW4 – dz. nr ewid. 564 oraz 559, 560, 561, 562, 563, 566, 567, 568, 569 (oddziaływanie rotora) obręb Kolonia Zachorzów; gmina Sławno, powiat opoczyński”. 2013-01-04
[POST]Postanowienie
ROŚiR/6220/10/9/2012
Postanowienie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/10-9/12 z dnia 28.12.2012 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie: „czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach nr ewid.: -EW1 – dz. nr ewid. 692, 693 oraz 698, 1193, 697, 696, 695, 694, 691, 690 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW2 – dz. nr ewid. 653, 654, oraz 659, 1193, 658, 657, 656, 655, 652, 651 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW3 – dz. nr ewid. 733, 734, 735, 736, 737 oraz 728, 729, 730, 731, 732, 738, 739, 740, 742 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW4 – dz. nr ewid. 1524, 572, 571 oraz 569, 1433, 570, 571, 1525, 575 (oddziaływanie rotora) obręb Janków Psary; gmina Sławno, powiat opoczyński”. 2012-12-28
[POST]Postanowienie
ROŚiR/6220/10/8/2012
Postanowienie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/10-8/12 z dnia 28.12.2012 roku o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: „czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach nr ewid.: -EW1 – dz. nr ewid. 692, 693 oraz 698, 1193, 697, 696, 695, 694, 691, 690 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW2 – dz. nr ewid. 653, 654, oraz 659, 1193, 658, 657, 656, 655, 652, 651 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW3 – dz. nr ewid. 733, 734, 735, 736, 737 oraz 728, 729, 730, 731, 732, 738, 739, 740, 742 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW4 – dz. nr ewid. 1524, 572, 571 oraz 569, 1433, 570, 571, 1525, 575 (oddziaływanie rotora) obręb Janków Psary; gmina Sławno, powiat opoczyński”. 2012-12-28
[DInfo]Dodatkowe informacje
PPIS ZNS/444/32/2012
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr PPIS-ZNS-440/32/12 z dnia 14.12.2012 r., o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: „czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach nr ewid.: -EW1 – dz. nr ewid. 692, 693 oraz 698, 1193, 697, 696, 695, 694, 691, 690 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW2 – dz. nr ewid. 653, 654, oraz 659, 1193, 658, 657, 656, 655, 652, 651 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW3 – dz. nr ewid. 733, 734, 735, 736, 737 oraz 728, 729, 730, 731, 732, 738, 739, 740, 742 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW4 – dz. nr ewid. 1524, 572, 571 oraz 569, 1433, 570, 571, 1525, 575 (oddziaływanie rotora) obręb Janków Psary; gmina Sławno, powiat opoczyński”. 2012-12-14
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ JK.1/4240/999/2012
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOOŚ.4240.999.2012.JK.1 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: „czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach nr ewid.: -EW1 – dz. nr ewid. 284, 285 oraz 260, 267, 270, 283, 288, 291, 295, 296, 299, 311 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW2 – dz. nr ewid. 356, 357 oraz 354, 355, 359, 358 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW3 – dz. nr ewid. 513, 514 oraz 574, 511, 515, 517 (oddziaływanie rotora), obręb Kolonia Zachorzów; -EW4 – dz. nr ewid. 564 oraz 559, 560, 561, 562, 563, 566, 567, 568, 569 (oddziaływanie rotora) obręb Kolonia Zachorzów; gmina Sławno, powiat opoczyński”. 2012-12-18
[OG]Ogłoszenie
2012
Ogłoszenie Wójta Gminy Sławno w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Sławno w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 2012-12-17
[OB]Obwieszczenie
ROŚiR/6220/15/21/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/15-21/12 z dnia 12.12.2012 roku o wydaniu w dniu 12.12.2012 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku handlowo-usługowo-warsztatowego z łącznikiem do istniejącego budynku biurowego na poziomie 1-ego piętra wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 345, 346, 347 położonych w obrębie Kozenin gmina Sławno”. 2012-12-13
[OB]Obwieszczenie
ROŚiR/6220/7/43/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak ROŚiR 6220/7-43/12 z dnia 10.12.2012 r.o wydaniu w dniu 10.12.2012 roku decyzji Nr ROŚiR 6220/7-42/12 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Sławno Nr ROŚiR 6220/7-11/12 z dnia 03.08.2012 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 192/1 i 192/2 w obrębie Grążowice, gmina Sławno”. 2012-12-12
[POST]Postanowienie
WOOS JCH/4242/278/2012
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOS.4242.278.2012.JCH z dnia 28.11.2012r., uzgadniające realizację przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa i rozbudowa istniejącej stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 192/1 i 192/2 w obrębie Grążowice, gmina Sławno”według wariantu inwestora tj. "La Mirage" Sobczyk Sławomir Auto Gaz dla przedsięwzi 2012-12-12
[DInfo]Dodatkowe informacje
PPIS ZNS/440/29/2012
Opina Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie znak PPIS-ZNS-440/29/12 z dnia 08.11.2012 r., stwierdzająca pozytywną realizację przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa i rozbudowa istniejącej stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 192/1 i 192/2 w obrębie Grążowice, gmina Sławno” pod warunkiem zastosowania uwag, rozwiązań technicznych i działań ograniczających powstanie negatywnych oddziaływań na środowisko, określonych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. 2012-12-12
[OB]Obwieszczenie
MŁ.1 WOOŚ/4240/981/2012
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4240.981.2012.MŁ.1 z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach nr ewid.: -EW1 – dz. nr ewid. 692, 693 oraz 698, 1193, 697, 696, 695, 694, 691, 690 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW2 – dz. nr ewid. 653, 654, oraz 659, 1193, 658, 657, 656, 655, 652, 651 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW3 – dz. nr ewid. 733, 734, 735, 736, 737 oraz 728, 729, 730, 731, 732, 738, 739, 740, 742 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW4 – dz. nr ewid. 1524, 572, 571 oraz 569, 1433, 570, 571, 1525, 575 (oddziaływanie rotora) obręb Janków Psary; gmina Sławno, powiat opoczyński”. 2012-12-05
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/6220/11/1/2012
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/11-1/12 z dnia 05.12.2012 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie: „czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach nr ewid.: -EW1 – dz. nr ewid. 284, 285 oraz 260, 267, 270, 283, 288, 291, 295, 296, 299, 311 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW2 – dz. nr ewid. 356, 357 oraz 354, 355, 359, 358 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW3 – dz. nr ewid. 513, 514 oraz 574, 511, 515, 517 (oddziaływanie rotora), obręb Kolonia Zachorzów; -EW4 – dz. nr ewid. 564 oraz 559, 560, 561, 562, 563, 566, 567, 568, 569 (oddziaływanie rotora) obręb Kolonia Zachorzów; gmina Sławno, powiat opoczyński”. 2012-12-05
[POST]Postanowienie
PPIS ZNS/440/31/2012
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie znak PPIS-ZNS-440/31/12 z dnia 28.11.2012 roku w sprawie wyrażenia opinii, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo-usługowo-warsztatowego z łącznikiem do istniejącego budynku biurowego na poziomie 1-ego piętra wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 345, 346, 347 położonych w obrębie Kozenin gmina Sławno, nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2012-11-28
[POST]Postanowienie
WOOŚ/4240/935/2012
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4240.935.2012.EG z dnia 26.11.2012 roku w sprawie wyrażenia opinii, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budowie budynku handlowo-usługowo-warsztatowego z łącznikiem do istniejącego budynku biurowego na poziomie 1-ego piętra wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 345, 346, 347 położonych w obrębie Kozenin gmina Sławno, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2012-11-26
[POST]Postanowienie
ROŚiR/6220/15/11/2012
Postanowienie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/15-11/12 z dnia 5.12.2012 roku o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku handlowo-usługowo-warsztatowego z łącznikiem do istniejącego budynku biurowego na poziomie 1-ego piętra wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 345, 346, 347 położonych w obrębie Kozenin gmina Sławno. 2012-12-05
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/6220/10/1/2012
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/10-1/12 z dnia 26.11.2012 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie: „czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach nr ewid.: -EW1 – dz. nr ewid. 692, 693 oraz 698, 1193, 697, 696, 695, 694, 691, 690 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW2 – dz. nr ewid. 653, 654, oraz 659, 1193, 658, 657, 656, 655, 652, 651 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW3 – dz. nr ewid. 733, 734, 735, 736, 737 oraz 728, 729, 730, 731, 732, 738, 739, 740, 742 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW4 – dz. nr ewid. 1524, 572, 571 oraz 569, 1433, 570, 571, 1525, 575 (oddziaływanie rotora) obręb Janków Psary; gmina Sławno, powiat opoczyński”. 2012-11-28
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/6220/15/2/2012
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/15-2/12 z dnia 12.11.2012 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie:budowie budynku handlowo-usługowo-warsztatowego z łącznikiem do istniejącego budynku biurowego na poziomie 1-ego piętra wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 345, 346, 347 położonych w obrębie Kozenin gmina Sławno”. 2012-11-13
[DInfo]Dodatkowe informacje
PROJEKT - Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Sławno 2012-11-01
[DEC]Decyzja
ROŚiR/6220/6/4/2012
Decyzja Wójt Gminy Sławno Nr ROŚiR/6-04/11/12 z dnia 30.10.2012 roku o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy wiatrowej o mocy maksymalnej do 60 MW na terenie gminy Sławno wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej oraz infrastrukturą towarzyszącą przewidzianego do realizacji w następujących w obrębach: Psary-Janków, Zachorzów, Zachorzów-Kolonia, Prymusowa Wola, Dąbrowa”. 2012-10-31
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/6220/7/35/2012
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/7-35/12 z dnia 30.10.2012 roku o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa-dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 192/1 i 192/2 w obrębie Grążowice, gmina Sławno”. 2012-10-31
[POST]Postanowienie
ROŚiR 6220/7-28/12/
Postanowienie Wójta Gminy Sławno w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację Przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 192/1 I 192/2 w obrębie Grążowice do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko 2012-10-25
[POST]Postanowienie
ROŚiR 6220/7-27/12/
Postanowienie Wójta Gminy Sławno w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 192/1 i 192/2 w obrębie Grążowice 2012-10-25
[DEC]Decyzja
ROŚiR/6220/9/2012
Decyzja Wójta Gminy Sławno ROŚiR 6220/09/12 z dnia 11.10.2012 r., o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie stacji elektroenergetycznej SE Sławno (rozdzielni średniego napięcia)wraz z wyprowadzeniem linii kablowych średniego napięcia 15 kV" 2012-10-11
[OG]Ogłoszenie
2012/2012
Ogłoszenie Wójta Gminy Sławno dot. konsultacji projektu programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. 2012-10-04
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/6220/7/19/2012
Zawiadomienie nr ROŚiR 6220/7-19/12 z dnia 21.09.2012 roku w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/7-11/12 z dnia 03.08.2012 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 192/1 i 192/2 w obrębie Grążowice. 2012-09-24
[DInfo]Dodatkowe informacje
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi dla Gminy Sławno na 2012 rok. 2012-04-04
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/3/16/11/12
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno ROŚiR 6220/3-16/11/12 z dnia 27.08.2012 r. o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie dotychczasowego Zakładu Oczyszczania Parafiny o nowe hale produkcyjne" 2012-08-28
[OG]Ogłoszenie
6845/2012
Wykazy nieruchomości gruntowych, niezabudowanych,położonych w obrębach wsi Kamień i Unewel, przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w celu kontynuowania umów dzierżawnych. 2012-08-16
[OB]Obwieszczenie
ROŚiR/6220/7/12/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno ROŚiR 6220/7-12/12 z dnia 03.08.2012 r., o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 192/1 i 192/2 w obrębie Grążowice, gmina Sławno". 2012-08-03
[POST]Postanowienie
JCH/JC.4 WOOS/4242/31/2012
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr WOOS.4242.31.2012.JCH/JC.4 z dnia 28.05.2012 r., uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na:"Przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 192/1 i 192/2 w obrębie Grążowice, gmina Sławno". 2012-05-28
[DInfo]Dodatkowe informacje
PPIS-ZNS/440/7/2012
Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie Nr PPIS-ZNS-440/7/12 z dnia 15.02.2012 r., dotycząca warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 192/1 i 192/2 w obrębie Grążowice, gmina Sławno". 2012-02-15
[OB]Obwieszczenie
ROŚiR/6220/7/6/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/7-6/2012 z dnia 12.07.2012 r., o zebraniu pełnego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji LPG na stację paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 192/1 i 192/2 w obrębie Grążowice, gmina Sławno". 2012-07-12
[ZP]Zamówienie publiczne
271/12/2012
Ogłoszenie o zamówieniu na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławno II etap 2012-07-09
[ZP]Zamówienie publiczne
23.2012/2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę materiałów wodociągowych. 2012-07-04
[ZARZ]Zarządzenie
2012
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego. 2012-06-27
[ZP]Zamówienie publiczne
21/2012
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów ( działanie II.1: Gospodarka wodno – ściekowa) 2012-06-25
[OB]Obwieszczenie
ROŚiR/6220/1/2611/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/1-26/11/12 z dnia 11.06.2012 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie obiektu klasyfikacji piasku szklarskiego i formierskiego na terenie istniejącej firmy Grudzeń Las Sp. z o.o. zlokalizowanej w miejscowości Grudzeń Las 28, gm. Sławno, powiat opoczyński na dz. o nr ewid. 82/1, 81/1, 80, 78, 77/1, 76/1, 74, 75/1, 73/1, 72/1, 71/2, 70/2, 69/1, 68/1” 2012-06-14
[ZP]Zamówienie publiczne
24/2012
Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Sławno w okresie od dnia 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r. 2012-06-14
First page
21
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1158