Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1753910
ostatnia aktualizacja BIP'u:
15-10-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
RP.2151.42.2019/
Zapytanie ofertowe na utworzenie otwartej strefy aktywności na terenie Gminy Sławno w miejscowości Sławno "Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019" 2019-07-05
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.3.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-07-04
[ZP]Zamówienie publiczne
RP.2151.41.2019/
Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia - sprzętu multimedialnego w ramach realizacji Projektu pn.: Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie 2019-07-04
[ZP]Zamówienie publiczne
RP.2151.39.2019/
Zapytanie ofertowe na zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez montaż obiektów małej architektury wraz z budową altany ogrodowej drewnianej na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Ostrożna w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Integracja na sportowo w miejscowości Ostrożna” 2019-07-04
[ZP]Zamówienie publiczne
RP.2151.38.2019/
Zapytanie ofertowe na zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez montaż obiektów małej architektury wraz z budową altany ogrodowej drewnianej na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Ludwinów w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Integracja i zabawa w miejscowości Ludwinów” 2019-07-04
[ZP]Zamówienie publiczne
RP.2151.37.2019/
Zapytanie ofertowe na zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez montaż obiektów małej architektury wraz z budową altany ogrodowej drewnianej na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Antoniówka w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Rekreacja i integracja w miejscowości Antoniówka” 2019-07-04
[OB]Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.25 (poprzedni znak sprawy WOOŚ.4200.1.2017.MGr) z dnia 19 maja 2019 roku, dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. 2019-06-19
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.5.2019/
Ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, położonych w miejscowości Antoninów, przeznaczonych do sprzedaży. 2019-06-18
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.3.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-06-21
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.2.2018/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 516/1, 517, 519, położonych w obrębie Kozenin. 2019-06-12
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.3.2018/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 451, 452, położonych w obrębie Kozenin. 2019-06-12
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.3.2018/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 449, 450 w obrębie Kozenin. 2019-06-12
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/35/2019/
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na nagranie filmu - 2 szt. w ramach realizacji projektu "Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno". 2019-06-11
[OG]Ogłoszenie
WOOŚ.MGr.22/420/41/2018
Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.22 (poprzedni znak sprawy WOOŚ.4200.1.2017.MGr) z dnia 30 maja 2019 roku, dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. 2019-05-30
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.MGr.21/420/41/2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.21 (poprzedni znak sprawy WOOŚ.4200.1.2017.MGr) z dnia 30 maja 2019 roku, dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. 2019-05-30
[SPRAW]Sprawozdanie
Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018. 2019-05-20
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.3.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-05-29
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.2.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2019-05-28
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.PTa.2/4220/222/2019
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4220.222.2019.PTa.2 z dnia 22 maja 2019 roku zawiadamiające, że dotrzymanie terminu ustawowego na wydanie przez RDOŚ w Łodzi orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe z uwagi na stopień skomplikowania sprawy.Wydanie orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiocie wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nastąpi w przewidywanym terminie nieprzekraczającym 31 maja 2019 r. 2019-05-22
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku. 2019-05-17
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MGr.5/4221/42/2018
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.42.2018.MGr.5 z dnia 8 maja 2019 roku zawiadamiające, że wydanie postanowienia Wójta Gminy Sławno z 24 kwietnia 2019r., znak: OŚiR.6220.16.70.2016 o zawieszeniu postępowania głównego w sprawie administracyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów gumowych metodą termicznej degradacji” oznacza, że postępowanie uzgodnieniowe prowadzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w trybie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, pozostaje również zawieszone. Wobec powyższego, nowy termin załatwienia niniejszej sprawy zostanie ustalony po doręczeniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz postanowienia o podjęciu postępowania przez organ gminy. 2019-05-08
[OG]Ogłoszenie
Informacja Wójta Gminy Sławno o przyznaniu nagród pieniężnych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 2019-05-15
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/34/2019
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu utwardzenia przy budynku Domu Ludowego w miejscowości Kamień 2019-05-10
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/33/2019
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany pokrycia dachu na budynku Domu Ludowego w miejscowości Kamień 2019-05-10
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/62/2017
Zapytanie ofertowe na dostawę pługa do odśnieżania 2017-11-30
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/58/2017
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Sławno w 2018 roku 2017-11-21
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/56/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, gminnego składowiska odpadów komunalnych, badania komunalnych osadów ściekowych oraz testów zgodności skratek – Gmina Sławno w 2018 roku 2017-11-14
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/38/2017
Zapytanie ofertowe na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bratków – Kamień 2017-07-25
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/36/2017
Zapytanie ofertowe na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Prymusowa Wola 2017-07-24
[ZP]Zamówienie publiczne
2018
Plan zamówień publicznych 2018-01-22
[ZP]Zamówienie publiczne
2017
Plan zamówień 2017 2017-01-26
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/35/2017
Zapytanie ofertowe na budowę drogi gminnej w miejscowości Szadkowice 2017-07-24
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/31/2017
Zapytanie ofertowe na opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Sławno 2017-07-12
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/29/2017
Zapytanie ofertowe na budowę drogi gminnej w miejscowości Szadkowice 2017-06-02
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/19/2017
Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności projektu 2017-04-10
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/17/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2017-04-06
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/15/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Antoninów 2017-03-27
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/11/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie połączenia i podziału geodezyjnego trzech działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 536, 537, 538, stanowiących własność Gminy Sławno, położonych w obrębie geodezyjnym Kamień. 2017-03-01
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/10/2017
Zapytanie ofertowe na szkolenie stacjonarne dla pracowników Urzędu Gminy w Sławnie z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych 2017-02-22
[ZP]Zamówienie publiczne
2/2017
Spółka wodna Zapytanie ofertowe na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych 2017-06-22
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/1/2017
Spółka wodna Zapytanie ofertowe na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych 2017-06-22
[ZP]Zamówienie publiczne
1/2018
Spółka wodna wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 2018-07-27
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/9/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pracowniczych badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Urzędy Gminy w Sławnie w latach 2017-2019 2017-02-02
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/8/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu pomieszczeń administracyjnych w budynku Urzędu Gminy Sławno 2017-02-02
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/12/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę rowerów 2018-04-03
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/11/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę tuszów, tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek oraz papieru do drukowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie w roku 2018 2018-03-20
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/41/2018/
Zapytanie ofertowe na dostawę gadżetów promocyjnych w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2018-07-27
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MRe.9/4221/133/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.133.2018.MRe.9 z dnia 30 kwietnia 2019 roku informujące, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków kwarcowych ze złoża ,,Wygnanów II” nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy oraz wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi do 24 czerwca 2019 r. 2019-04-30
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/3/1/2019
Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.1.2019 z dnia 7 maja 2019 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie stacji paliw płynnych, gazu płynnego, dwustanowiskowej samoobsługowej myjni samochodowej z budynkiem obsługi stacji i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz budowie dwóch zjazdów z drogi gminnej w miejscowości Unewel dz. nr ewid. 413/1, 413/2, 414 obręb Unewel, gmina Sławno” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów współdziałających. 2019-05-07
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/63/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 397 położonej w obrębie geodezyjnym Sławno Kolonia 2017-12-11
First page
2
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1107