Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
3217184
ostatnia aktualizacja BIP'u:
17-05-2024
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OG]Ogłoszenie
2024
Informacja w sprawie przetargów publicznego na sprzedaż samochodów JELCZ o nr. rej. EOP 66FS oraz EOP 77EL. 2024-05-17
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.3.2022.BP/
Informacja o wyniku piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Kamień. 2024-05-17
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/3/2024
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno zawiadamiające, że w dniu 03 kwietnia 2024 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Tomasz Synowiec, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Antoniówka, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Antoniówka 2024-05-14
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/2/2024
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu prowadzonym na wniosek firmy PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Karolina Zalega, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Owadów, Sławno, Prymusowa Wola i Grążowice, gm. Sławno oraz Januszewice i Opoczno, gm. Opoczno dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową stanowiącą element sieci elektroenergetycznej stanowiącej element sieci elektroenergetycznej. 2024-05-13
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6850.4.2024.BP/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do użyczenia, boisko łącznie z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowane w Prymusowej Woli, dz. nr 718,719,720 o pow. łącznej 1,47ha. 2024-04-25
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6850.3.2024.BP/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do użyczenia, ogólnodostępny kompleks boisk sportowych w Szadkowicach, dz. nr 420 o pow. 1,05ha. 2024-04-25
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/14/27/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.14.27.2023 z dnia 02.05.2024 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu zbierania złomu w miejscowości Kozenin 54A, gmina Sławno na działkach nr ewid. 343 i 859, powiat opoczyński, województwo łódzkie 2024-05-02
[DInfo]Dodatkowe informacje
2023
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sławno za 2023 rok 2024-04-29
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.2.2024/
Modernizacja kompleksu sportowego „ Moje Boisko – ORLIK 2012” w miejscowości Szadkowice. 2024-04-29
[ZP]Zamówienie publiczne
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - AKTUALIZACJA 2024-04-26
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6730/72/8/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno zawiadamiamiające strony zainteresowane w sprawie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym tj. działki o nr ewid. 168 w obr 0024 położonej w Sepnie Radoni, że w dniu 22.04.2024 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nieruchomości obejmującej działkę o nr ewid.: 169, obr. 24 - Sepno Radonia, gm. Sławno, z wniosku Pana Kamila Morawskiego, prowadzącego działalność pod firmą Eko Consuling Kamil Morawski, ul. Świętojańska 43/23, 81-391 Gdynia reprezentowanego przez Pana Radosława Pankowskiego prowadzącego działalność pod nazwą RADOSŁAW PANKOWSKI PARTNER POL, ul. Bukowa 1, 87-500 Rypin. 2024-04-22
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.3.2022.BP/
Ogłoszenie w sprawie odwołania w części piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno. 2024-04-22
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Sławno w 2024 roku. 2024-04-09
[OG]Ogłoszenie
EOP66FS/2024
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu JELCZ o numerze rejestracyjnym EOP66FS stanowiącego własność Gminy Sławno. 2024-04-11
[OG]Ogłoszenie
EOP77EL/2024
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego EOP77EL stanowiącego własność Gminy Sławno. 2024-04-11
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie konkursów w 2024 r. na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławno 2024-04-09
[OG]Ogłoszenie
72243/7/g/04/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w obrębie wsi Owadów, oznaczonej numerem działki 821,dla dotychczasowego dzierżawcy. 2024-04-11
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.1.2024.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie wsi Prymusowa Wola, dz. nr 870 o pow.0,34ha. 2024-04-10
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/2/2024
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania na wniosek firmy PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Karolina Zalega, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Owadów, Sławno, Prymusowa Wola i Grążowice, gm. Sławno oraz Januszewice i Opoczno, gm. Opoczno dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową stanowiącą element sieci elektroenergetycznej stanowiącej element sieci elektroenergetycznej. 2024-04-02
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/15/21/2023
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.15.21.2023 z dnia 03.04.2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 03.04.2024 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.15.20.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Dąbrówka 1” o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ew. 543/3, 544, 591, 592, 593, 594, 595, 602, 693, 739 w obrębie Dąbrówka, gmina Sławno” 2024-04-03
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/15/22/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.15.22.2023 z dnia 03.04.2024 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 03.04.2024 roku przez Wójta Gminy Sławno decyzji znak BOŚiR.6220.15.20.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Dąbrówka 1” o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ew. 543/3, 544, 591, 592, 593, 594, 595, 602, 693, 739 w obrębie Dąbrówka, gmina Sławno” 2024-04-03
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/15/20/2023
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.15.20.2023 z dnia 03.04.2024 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Dąbrówka 1” o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ew. 543/3, 544, 591, 592, 593, 594, 595, 602, 693, 739 w obrębie Dąbrówka, gmina Sławno” 2024-04-03
[OG]Ogłoszenie
6831.10.2024.BP/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego podziału działki nr 375/4 o powierzchni 1,8999ha w obrębie wsi Unewel. 2024-03-28
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.3.2022.BP/
Ogłoszenie piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Kamień. 2024-03-26
[N]Nieruchomość
72243/6/G/04/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w obrębie wsi Kozenin oznaczonej numerem działki 638, dla dotychczasowego dzierżawcy. 2024-03-19
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6730/72/7/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno zawiadamiamiające strony zainteresowane w sprawie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym tj. działki o nr ewid. 168 w obr 0024 położonej w Sepnie Radoni, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości obejmującej działkę o nr ewid.: 169, obr. 24 - Sepno Radonia, gm. Sławno, z wniosku Pana Kamila Morawskiego, prowadzącego działalność pod firmą Eko Consuling Kamil Morawski, ul. Świętojańska 43/23, 81-391 Gdynia reprezentowanego przez Pana Radosława Pankowskiego prowadzącego działalność pod nazwą RADOSŁAW PANKOWSKI PARTNER POL, ul. Bukowa 1, 87-500 Rypin 2024-03-20
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 r. 2024-03-15
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6721/2/2023
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych na terenach obrębu Wyganów, Antoninów i Olszowiec gm. Sławno 2024-03-20
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.18.2024/
Zapytanie ofertowe na remont utwardzenia dojścia do mogił poległych żołnierzy na działce nr ewidencyjny 219 w miejscowości Sławno – Etap II. 2024-03-18
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.17.2024/
Zapytanie ofertowe na budowę sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Szadkowice. 2024-03-18
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.14.2024/
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany lamp oświetlenia ulicznego w podziale na dwa zadania: Zadanie I: „Wykonanie wymiany lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Antoninów gm. Sławno”. Zadanie II: „Wykonanie wymiany lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Sławno gm. Sławno”. 2024-03-01
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.1.2024.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia dla Stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw w Olszowcu tj.: Gminny Gabinet Rehabilitacyjny w Sławnie. 2024-02-27
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.13.2024/
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej. W podziale na dwa zadania: Zadanie 1: Zakup i dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Unewel. Zadanie 2: Zakup i dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Gawrony. 2024-02-29
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.12.2024/
Zapytanie ofertowe na opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego. W podziale na dwa zadania: Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Owadów. Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Prymusowa Wola. 2024-02-29
[POST]Postanowienie
WA.RZŚ. NM.2/4900/1/83/2023
Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak WA.RZŚ.4900.1.83.2023.NM.2 z dnia 16.02.2024 roku 2024-02-16
[DInfo]Dodatkowe informacje
WOOŚ.IBa.5/4221/93/2023
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.93.2023.IBa.5 z dnia 19.02.2024 roku 2024-02-19
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.11.2024/
Zapytanie ofertowe na dostawę papieru do drukowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie. 2024-02-20
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/15/17/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.15.17.2023 z dnia 09.02.2024 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Dąbrówka 1” o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ew. 543/3, 544, 591, 592, 593, 594, 595, 602, 693, 739 w obrębie Dąbrówka, gmina Sławno” 2024-02-09
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6730/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2024-02-12
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.1.2024/
„Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Sławno od maja 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku.” 2024-02-13
[OG]Ogłoszenie
ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2024 roku 2024-02-07
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Wójta Gminy Sławno w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2024 r. 2024-02-07
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sławno w 2024 r. 2024-02-07
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.5.2024/
Zapytanie ofertowe na utwardzenie działki w miejscowości Zachorzów. 2024-02-05
[OG]Ogłoszenie
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2024-01-30
[ZARZ]Zarządzenie
12/2024/
Zarządzenie nr 12/2024 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy, dotyczących „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sławno na 2024 rok 2024-01-31
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.4.2024/
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany lamp oświetlenia ulicznego w podziale na dwa zadania: Zadanie I: „Wykonanie wymiany opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Bratków”. Zadanie II: „Wykonanie wymiany opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Tomaszówek”. 2024-01-30
[DInfo]Dodatkowe informacje
WOOŚ.KSa.3/4220/833/2023
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4220.833.2023.KSa.3 z dnia 19 stycznia 2024 roku 2024-01-19
[N]Nieruchomość
EOPE470/2024
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż Samochodu ciężarowego do 3.5t DAEWOO-FSO Polonez Plus Truck o numerach rej. EOPE470 stanowiącego własność Gminy Sławno. 2024-01-16
[OG]Ogłoszenie
EOP66FS/2024
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu JELCZ o numerach rej. EOP66FS stanowiącego własność Gminy Sławno. 2024-01-16
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 2002