Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2708653
ostatnia aktualizacja BIP'u:
29-09-2022
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.50.2022/
Zapytanie ofertowe na „Montaż obiektów małej architektury” W podziale na trzy zadania. 1. Montaż obiektów małej architektury w miejscowości Gawrony „Gawrolandia – lokalny plac zabaw”. 2. Montaż obiektów małej architektury w miejscowości Grążowice „Wypoczynek i zabawa w sołectwie Grążowice”. 3. Montaż obiektów małej architektury w miejscowości Trojanów „Dobra Zabawa w sołectwie Trojanów ” z naboru „SOŁECTWO NA PLUS”. Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. 2022-09-29
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/8/2022
Obwieszczenie o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu prowadzonym na wniosek PGK Sp. z o. o. w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Opocznie dla inwestycji obejmującej budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej PHED - PVC-U w Opocznie. 2022-09-27
[OB]Obwieszczenie
RB.JR/6220/5/2021/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków znak RB.6220.5.2021/2022.JR z dnia 19.09.2022 roku zawiadamiające o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Budowie nowej linii - Linia 110 kV Sławno - Sulejów" 2022-09-19
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/11/10/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.11.10.2022 z dnia 22.09.2022 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7,0 MW składającej się z paneli fotowoltaicznych, montowanych na konstrukcjach stalowych, inwerterów, złącza kablowego oraz kabli ich łączących w miejscowości Kozenin i Owadów, Gmina Sławno” 2022-09-22
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą " Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Olszowcu w latach 2022-2027" 2022-09-19
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/9/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu na wniosek firmy PGE Dystrybucja S. A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa występuje Pan Marcin Poziemski, postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Ostrożna, gm. Sławno dla inwestycji pn. modernizacja sieci SN i nN w miejscowości Ostrożna, gm. Sławno obejmującej budowę kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia o długości 400m-800m, kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia o długości 400m-800m, dwóch słupowych stacji transformatorowych SN/nn oraz stanowiska słupowego SN i dwóch złączy kablowo-pomiarowych nn, przebudowę (wymianę) sześciu stanowisk słupowych nn oraz przyłączy napowietrznych nn o długości 100m-300m, demontaż napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia o długości 90m-120m, napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia o długości 150m-300m, słupowej stacji transformatorowej SN/nn, złącza kablowo-pomiarowego nn, dwóch stanowisk słupowych SN oraz przyłącza napowietrznego nn o długości 10m-30m, projektowanej do realizacji na gruntach obrębu Ostrożna, gm. Sławno 2022-09-19
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/7/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Gawrony i Kunice, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (0,4kV) w miejscowościach Gawrony i Kunice, gm. Sławno realizowanej w ramach zadania „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno w miejscowościach Antoninów, Szadkowice, Kunice i Gawrony”. 2022-09-12
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.AZi/420/7/103/2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.7.2020.AZi.88 z dnia 7 września 2022 roku w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h" 2022-09-07
[N]Nieruchomość
IB.6845.5.2016/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obręb Zachorzów, dz. nr 1161. 2022-09-06
[N]Nieruchomość
72243/3/07/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obręb Unewel dz. nr 823. 2022-09-06
[N]Nieruchomość
6845.1.2017/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. obręb Bratków dz. nr 508, 552. 2022-09-06
[N]Nieruchomość
IB.6845.4.2016/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obręb Kamień, dz.nr 478/2. 2022-09-06
[N]Nieruchomość
72243/3/06/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obręb Kamień dz. nr 93/1 i 93/5. 2022-09-06
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.48.2022/
Zapytanie ofertowe na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Sławno 2022-09-06
[OB]Obwieszczenie
BoŚiR/6220/12/7/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.1.2022 z dnia 05.09.2022 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów opiniujących. 2022-09-05
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/7/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu prowadzonym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Gawrony i Kunice, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (0,4kV) w miejscowościach Gawrony i Kunice, gm. Sławno realizowanej w ramach zadania „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno w miejscowościach Antoninów, Szadkowice, Kunice i Gawrony”. 2022-09-01
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.AZi.100/420/7/2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.7.2020.AZi.100 z ndia 24.08.2022 roku 2022-08-24
[OG]Ogłoszenie
WOOŚ.AZi.99/420/7/2020
Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.7.2020.AZi.99 z dnia 24.08.2022 roku 2022-08-24
[ZAW]Zawiadomienie
DOOŚ-WDŚ/ZIl/420/133/2019
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.133.2019.EK.AWT.ŁD.28 z dnia 18 sierpnia 2022 roku 2022-08-18
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/8/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania na wniosek PGK Sp. z o. o. w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Opocznie dla inwestycji obejmującej budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej PHED - PVC-U w Opocznie. 2022-08-22
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/6/2022
Obwieszczenie o wydaniu decyzji na wniosek firmy P4 Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Marlena Sumigowska, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Antoniówka, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 o nr OPC4443A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2022-08-16
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/7/14/2022
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.7.14.2022 z dnia 08.08.2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Wincentynów” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1MWp" 2022-08-05
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/7/15/2022
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.7.15.2022 z dnia 08.08.2022 roku podające do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Sławno w dniu 08.08.2022 roku wydał decyzję znak BOŚiR.6220.7.14.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Wincentynów” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1MWp” 2022-08-05
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/7/16/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.7.16.2022 z dnia 08.08.2022 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu przez Wójta Gminy Sławno w dniu 08.08.2022 roku decyzji znak BOŚiR.6220.7.14.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Wincentynów” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1MWp” 2022-08-08
[POST]Postanowienie
BOŚiR/6220/19/46/2021
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.46.2021 wyjaśniające na żądanie strony treść decyzji znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18.03.2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno 2022-08-05
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/19/48/2021
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.48.2021 z dnia 05.08.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 05.08.2022 roku Wójt Gminy Sławno wydał postanowienie znak BOŚiR.6220.19.46.2021 wyjaśniające na żądanie strony treść decyzji znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18.03.2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno 2022-08-05
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/19/47/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.47.2021 z dnia 05.08.2022 roku, zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 05.08.2022 roku przez Wójta Gminy Sławno postanowienia znak BOŚiR.6220.19.46.2021 wyjaśniającego na żądanie strony treść decyzji znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18.03.2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno” 2022-08-05
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.40.2022/
Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej związanej z realizacją projektu pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Kamień”. 2022-08-11
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.3.2022/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie wsi Kamień. 2022-08-05
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/11/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.11.2022 z dnia 01.08.2022 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7,0 MW składającej się z paneli fotowoltaicznych, montowanych na konstrukcjach stalowych, inwerterów, złącza kablowego oraz kabli ich łączących w miejscowości Kozenin i Owadów, Gmina Sławno” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów opiniujących 2022-08-01
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.39.2022/
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Kamień” 2022-08-04
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/7/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania na wniosek firmy PGE Dystrybucja S. A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa występuje Pan Paweł Kowalczyk, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Gawrony i Kunice, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (0,4kV) w miejscowościach Gawrony i Kunice, gm. Sławno realizowanej w ramach zadania „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno w miejscowościach Antoninów, Szadkowice, Kunice i Gawrony” 2022-08-01
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6831.20.2022/
Zawiadomienie stron z art.10 kpa 2022-08-04
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/6/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu prowadzonym na wniosek firmy P4 Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Marlena Sumigowska, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Antoniówka, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 o nr OPC4443A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2022-08-02
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/8/8/2022
Decyzja Wójta Gmina Sławno znak BOŚiR.6220.8.8.2022 o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18 marca 2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno 2022-07-25
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/8/10/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.8.10.2022 z dnia 25.07.2022 roku zawiadamiające strony postepowania, że w dniu 25.07.2022 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.8.8.2022 o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18 marca 2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno” 2022-07-25
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/8/9/2022
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.8.9.2022 z dnia 25.07.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 25.07.2022 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.8.8.2022 o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18 marca 2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno” 2022-07-25
[ZAW]Zawiadomienie
RB JB/6220/5/2021/2022
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków znak RB.6220.5.2021/2022.JR z dnia 19.07.2022 roku 2022-07-19
[OG]Ogłoszenie
ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku 2022-07-14
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Wójta Gminy Sławno w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku 2022-07-14
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6236/1/2022
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6236.1.2022 z dnia 06.07.2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na działkach ewidencyjnych oznaczonych jako: dz. 345, 346 i 347 obręb Kozenin, gmina Sławno, powiat opoczyński w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 2022-07-06
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/9/5/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.9.5.2022 z dnia 11.07.2022 roku, zawiadamiające o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „zwiększeniu produkcji zwierzęcej w istniejącym gospodarstwie rolnym z 62 DJP do planowanych 70 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 168, 169/1, 170/1, 171/1 w miejscowości Ostrożna, gmina Sławno” 2022-07-13
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/3/15/2022
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.15.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy do 3 MW zlokalizowanej w obrębie Wygnanów, w gminie Sławno, powiat opoczyński, działki numer 393, 394 i 395” 2022-07-06
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/3/17/2022
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.3.17.2022 z dnia 06.07.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 06.07.2022 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.3.15.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy do 3 MW zlokalizowanej w obrębie Wygnanów, w gminie Sławno, powiat opoczyński, działki numer 393, 394 i 395” 2022-07-06
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/3/16/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.3.16.2022 z dnia 06.07.2022 roku, zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 06.07.2022 roku przez Wójta Gminy Sławno decyzji znak BOŚiR.6220.15.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy do 3 MW zlokalizowanej w obrębie Wygnanów, w gminie Sławno, powiat opoczyński, działki numer 393, 394 i 395” 2022-07-06
[OB]Obwieszczenie
AZi.88.WOOŚ/420/7/2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.7.2020.AZi.88 z dnia 5 lipca 2022 roku informujące strony postępowania o możliwości zapoznania i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgromadzonych żądań w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h" 2022-07-05
[OB]Obwieszczenie
GPB-I/746/21/2022
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu postanowienia nr 3/2022 o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Łódzkiego nr 19/2022 z 21 kwietnia 2022 r. (znak: GPB-I.746.21.2022) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-07-07
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.35.2022/
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice". 2022-07-08
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.5.2022/
Remont drogi gminnej w miejscowości Kamień. 2022-07-08
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Wójta Gminy Sławno w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia "Dolina Pilicy" na wsparcie realizacji zadania publicznego 2022-07-01
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1691