Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1977822
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-06-2020
Portal - Wybory
Wybory Samorządowe 2010
Pdf
DRUKUJ
 
Strona Państwowej Komisji Wyborczej - Wybory Samorządowe 2010

http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=23061&layout=1Informacje i Komunikaty Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim

kom_licz_mieszk
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 września 2010r o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na dzień 31 grudnia 2009r
kom_przyj_zglosz
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 września 2010r w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarza zgłaszania kandydatów na radnych
kom_zglasz_czlo_kom
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 września 2010r w sprawie zgłąszaniakandydatów na członków gminnych , miejskich i powiatowych komisji wyborczychDokumenty Państwowej Komisji Wyborczej

Info_two_kom_wyb
Informacja PKW o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego
pkw_wyjas_finans
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
pkw_zglasz_kand
Uchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy.
pkw_uchw_zal1
Załącznik nr 1 do uchwały PKW - WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH
pkw_uchw_zal2
Załącznik nr 2 do uchwały PKW - WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
pkw_inf_zgla_kand_rad
Informacja PKW o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
zal1_wykaz_os_pop
Załącznik nr 1 do Informacji powyżej - WYKAZ OSÓB POPIERAJĘCYCH
zal2_zg_list_kand_rad
Załącznik nr 2 do Informacji powyżej - ZGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH W OKRĘGU WYBORCZYM
zal3_osw_zg_kan_rad
Załącznik nr 3 do Informacji powyżej - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE NA RADNEGO
zal4_osw_lustr
Załącznik nr 4 do Informacji powyżej - OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE
zal5_inf_zloze_osw_lustr
Załącznik nr 5 do Informacji powyżej -INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO
zal6_osw_obywUE_rad
Załącznik nr 6 do Informacji powyżej - OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA RADNEGO - OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ NIE BĘDĄCEGO OBYWATELEM POLSKIM
zal7_zgl_kan_wojt
Załącznik nr 6 do Informacji powyżej - ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA WÓJTA
zal8_zgoda_kan_wojt
Załącznik nr 7 do Informacji powyżej - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE NA WÓJTA
pkw_inf_glos_pelnomoc
Informacja PKW o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
pkw_wzor_wniosek_pelnom
Załącznik nr 1 do Infomacji powyżej - WZÓR WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
pkw_wzor_zgoda_pelnom
Załącznik nr 2 do Informacji powyżej - WZÓR ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIAInne dokumenty Dokumenty do pobrania

Zal_Nr_1
Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej z zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
Zal_Nr_2
Oświadczenie - Pełnomocnik Wyborczy
Zal_Nr_3
Oświadczenie - Pełnomocnik Finansowy
Zal_Nr_4
Zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych
Zal_Nr_5
Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
Zal_Nr_6
Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
Zal_Nr_7
Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
Zal_Nr_8
Wykaz podpisów
Zal_Nr_9
Zawiadomienie
Zal_Nr_10
Oświadczenie osoby wchodzącej w skład komitetu wyborczego wyborców
Zal_Nr_11
Oświadczenie
Zalaczniki.zip
Do pobrania wszytskie załączniki zapisane w programie MS Word. Pakiet załączników skompresowany ZIP.
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ