Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1975219
ostatnia aktualizacja BIP'u:
02-06-2020
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu rosnąco Data podpisania
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/4/2014
Zapytanie ofertowe na usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2014-01-14
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/5/2014
Zapytanie ofertowe na wykonanie w roku 2014 badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, gminnego składowiska odpadów komunalnych – Gmina Sławno 2014-01-20
[ZARZ]Zarządzenie
4/13
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/13 WÓJTA GMINY SŁAWNO z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sławno w 2013 roku. 2013-02-07
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 3/15 Wójta Gminy Sławno z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sławno w 2015 r . 2015-01-09
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 42 /15 Wójta Gminy Sławno z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2015 roku 2015-05-27
[OG]Ogłoszenie
Aktualizacja rozkładu jazdy firmy Gallcom Łódź - Tomaszów Maz. - Opoczno 2016-04-22
[DInfo]Dodatkowe informacje
2017
Analiza Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sławno za 2016 rok 2017-04-28
[DInfo]Dodatkowe informacje
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sławno za 2017 rok. 2018-04-30
[DInfo]Dodatkowe informacje
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sławno za 2018 rok. 2019-04-30
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/4/2018
Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień 2018-05-23
[ZP]Zamówienie publiczne
271/5/2018
Budowa budynku OSP w miejscowości Kozenin 2018-06-05
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/5/2018
Budowa budynku OSP w miejscowości Kozenin 2018-06-05
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/7/2013
Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wincentynów 2013-07-24
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/6/2017
Budowa drogi gminnej w miejscowości Bratków – Kamień 2017-08-02
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/6/2013
Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach 2013-07-12
[ZP]Zamówienie publiczne
271/9/2012
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie 2012-04-26
[ZP]Zamówienie publiczne
RP.271.4.2019/
Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Ludwinów i Sławno-Kolonia. 2019-08-12
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/271/2/2019
Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna 2019-04-30
[ZP]Zamówienie publiczne
271/2/2018
Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice 2018-02-07
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/2/20/2013
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.02.20.2013 z dnia 19.06.2013 roku stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie rozdzielni WN 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stacji średniego napięcia SN Sławno oraz zasilającej tę stację dwutorowej napowietrznej linii 110kV relacji: stacja elektroenergetyczna Sławno – istniejąca linia 110 kV relacji Ceramika – Myślibórz (wpięcie w miejscu słupa 53)”. 2013-06-25
[DEC]Decyzja
7627/1/13/2010
Decyzja o Umorzeniu Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie "Biogazowni Dąbrowa o mocy 1,8 MW na działkach o nr ew. 243/1, 244, 245 w Dąbrowie, gm. Sławno, pow. opoczyński, woj. łódzkie" 2010-03-16
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.1.2016/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego 2016-07-04
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.2.2016/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego 2016-07-06
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.11.2017/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego 2017-06-28
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.12.2017/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego 2017-06-28
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.12.2018/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego nr GNIII.6824.1.12.2018 z dnia 21.02.2019r ustalająca nieruchomości gruntowe nr 575 i 576/1 o pow.łącznej 0,61ha położone w obrębie wsi Kamilówka jako mienie gminne. 2019-02-21
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.13.2018/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego nr GNIII.6824.1.13.2018 z dnia 17.09.2019r stwierdzająca ,że nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 201 o pow. 0,05 ha położona w obrębie Antoninów gm. Sławno stanowi mienie gminne. 2019-09-17
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.14.2018/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego nr GNIII.6824.1.14.2018 z dnia 10.09.2019r stwierdzająca ,że nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 1 o pow. 0,77 ha położona w obrębie Szadkowice gm. Sławno stanowi mienie gminne. 2019-09-10
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.8.2018/
Decyzja stwierdzająca, że działki nr 236 i 237 położone w obrębie Tomaszówek, gmina Sławno, stanowią mienie gminne. 2018-10-23
[OG]Ogłoszenie
GN7720/12/1/11/KZ/
Decyzja Wojewody Łódzkiego nr GN-II./GN.III.7720/12/1/11/KZ z dnia 15 maja 2015r 2015-05-15
[OG]Ogłoszenie
GN-II.752.5.2017.PJ/
Decyzja Wojewody Łódzkiego w sprawie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa własności działki nr 242/2 o pow. 0,0308ha w obrębie Tomaszówek oraz nabycia z mocy prawa przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej działki. 2018-11-19
[DEC]Decyzja
ROŚiR/6220/6/4/2012
Decyzja Wójt Gminy Sławno Nr ROŚiR/6-04/11/12 z dnia 30.10.2012 roku o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy wiatrowej o mocy maksymalnej do 60 MW na terenie gminy Sławno wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej oraz infrastrukturą towarzyszącą przewidzianego do realizacji w następujących w obrębach: Psary-Janków, Zachorzów, Zachorzów-Kolonia, Prymusowa Wola, Dąbrowa”. 2012-10-31
[DEC]Decyzja
ROŚiR 6254/2-13/11/
Decyzja Wójta Gminy Sławno Nr 6254/2-13/11 z dnia 30.12.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie parku wiatrowego składającego się z zespołu ośmiu elektrowni wiatrowych o maksymalnej mocy łącznej18,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenegetycznej na działkach o nr ewidencyjnych: 135, 419 w obrębie Sepno-Radonia; 814, 745, 746, 747, 748, 749, 434, 435, 436, 364, 365 w obrębie Olszowiec; 391, 404 w obrębie Wygnanów, gm. Sławno" 2012-01-16
[N]Nieruchomość
IB.6831.20.2018/
Decyzja Wójta Gminy Sławno nr IB.6831.20.2018 z dnia 23.10.2019r zatwierdzająca z urzędu podział nieruchomości oznaczonej nr 137 o pow. 0,13ha położonej w obrębie 0020 Owadów stanowiącej własność Gminy Sławno. 2019-10-23
[N]Nieruchomość
IB.6831.21a.2018/
Decyzja Wójta Gminy Sławno nr IB.6831.21A.2018 z dnia 23.10.2019r zatwierdzająca z urzędu podział nieruchomości oznaczonej nr 489 o pow. 0,16ha położonej w obrębie wsi Zachorzów. 2019-10-23
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/1/10/2013
Decyzja Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.01.10.2013 z dnia 26.02.2013 roku o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie rozdzielni WN 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 2013-02-26
[DEC]Decyzja
ROŚiR/7627/2/11
Decyzja Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 7627/2/11 z dnia 15 marca 2011 roku o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanałów sanitarnych zbiorczych na terenie działek znajdujących się w obrębie Tomaszówek oznaczonych nr: 258/9, 259/5, 48/3, 259/6, 258/10, 258/8, 258/3, 259/4, 240, 48/5. 2011-03-16
[DEC]Decyzja
7627/11/15/2010
Decyzja Wójta Gminy Sławno o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatowow - usługowego na działce nr 711 - położonej w miejscowości Antoninów, gmina Sławno. 2010-12-20
[DEC]Decyzja
7627/5/24/2010
Decyzja Wójta Gminy Sławno o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji betonu o wydajności do 70 m3/h z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na działkach nr ewidencyjny 366 i 367 - obręb geodezyjny Kozenin, położonych w miejscowości Kozenin 53c. 2010-11-19
[DEC]Decyzja
7627/8/14/2010
Decyzja Wójta Gminy Sławno o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących pomieszczeń magazynowych tj.: ekspedycji wyrobów, magazynu przypraw i dodatków, pomieszczenia ruchu elektrycznego, magazynu żywca wieprzowego, magazynu drewna do wędzarni oraz budowie słupowej rezerwowej stacji transformatorowej, zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami: 472, 473, 474, 471/1, 470/2, 470/4, 470/5, 470/6, 471/3, położonych w miejscowości Dąbrowa, gm. Sławno. 2010-09-07
[DEC]Decyzja
7627/4/25/2010
Decyzja Wójta Gminy Sławno o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 907 i 908 (numery działek przed ich podziałem: 265, 862, 861, 262, 261, 260, 259 i 258/1) położonych w obrębie Sławno 2010-07-19
[DEC]Decyzja
7627/15/1/2011
Decyzja Wójta Gminy Sławno o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA NR 28232 SŁAWNO. 2011-01-27
[DEC]Decyzja
7627/14/1/2010
Decyzja Wójta Gminy Sławno o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanałów sanitarnych zbiorczych na terenie działek znajdujących się w obrębie Grudzeń Kolonia. 2010-12-27
[DEC]Decyzja
ROŚiR/6220/9/2012
Decyzja Wójta Gminy Sławno ROŚiR 6220/09/12 z dnia 11.10.2012 r., o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie stacji elektroenergetycznej SE Sławno (rozdzielni średniego napięcia)wraz z wyprowadzeniem linii kablowych średniego napięcia 15 kV" 2012-10-11
[DEC]Decyzja
11 ROŚiR/7627/13/13/10
Decyzja Wójta Gminy Sławno ROŚiR 7627/13-13/10/11 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa mięsnego z częścią socjalno-biurową na terenie nieruchomości - działka nr 742, 1243 - położonej w miejscowości Kunice, gm. Sławno. 2011-02-10
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/1/16/2016
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.01.16.2016 z dnia 29 marca 2016 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie budynku inwentarskiego – obory o maksymalnej obsadzie po rozbudowie – 48DJP w miejscowości Ostrożna nr ewid. działki 168, 169/1, 170/1, 171/1, gm. Sławno” 2016-03-29
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/1/67/2018
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.1.67.2018 z dnia 24 października 2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu recyklingu opon w Sławnie”. 2018-10-24
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/13/7/2013
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.13.07.2013 z dnia 5 listopada 2013 roku umarzająca postępowanie w sprawie zmiany wydanej decyzji Wójta Gminy Sławno nr 7627/04-25/10 z dnia 19 lipca 2010 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo – poliuretanowych, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 907 i 908 położonych w obrębie Sławno. 2013-11-05
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/13/31/2015
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.13.31.2015 z dnia 22 lutego 2016 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu – Sławno – Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu – Unewel – Grudzeń Kolonia” 2016-02-22
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/14/19/2015
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.14.19.2015 z dnia 10.12.2015 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie instalacji produkcyjnej zlokalizowanej na terenie zakładu Nordkalk Sp. z .o. o w miejscowości Owadów, gmina Sławno, pow. opoczyński, woj. łódzkie. 2015-12-10
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1221