Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1290107
ostatnia aktualizacja BIP'u:
02-01-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu rosnąco Data podpisania
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/4/2014
Zapytanie ofertowe na usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2014-01-14
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/5/2014
Zapytanie ofertowe na wykonanie w roku 2014 badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, gminnego składowiska odpadów komunalnych – Gmina Sławno 2014-01-20
[ZARZ]Zarządzenie
4/13
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/13 WÓJTA GMINY SŁAWNO z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sławno w 2013 roku. 2013-02-07
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 3/15 Wójta Gminy Sławno z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sławno w 2015 r . 2015-01-09
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 42 /15 Wójta Gminy Sławno z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2015 roku 2015-05-27
[OG]Ogłoszenie
Aktualizacja rozkładu jazdy firmy Gallcom Łódź - Tomaszów Maz. - Opoczno 2016-04-22
[DInfo]Dodatkowe informacje
2017
Analiza Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sławno za 2016 rok 2017-04-28
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/7/2013
Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wincentynów 2013-07-24
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/6/2013
Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach 2013-07-12
[ZP]Zamówienie publiczne
271/9/2012
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie 2012-04-26
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/2/20/2013
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.02.20.2013 z dnia 19.06.2013 roku stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie rozdzielni WN 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stacji średniego napięcia SN Sławno oraz zasilającej tę stację dwutorowej napowietrznej linii 110kV relacji: stacja elektroenergetyczna Sławno – istniejąca linia 110 kV relacji Ceramika – Myślibórz (wpięcie w miejscu słupa 53)”. 2013-06-25
[DEC]Decyzja
7627/1/13/2010
Decyzja o Umorzeniu Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie "Biogazowni Dąbrowa o mocy 1,8 MW na działkach o nr ew. 243/1, 244, 245 w Dąbrowie, gm. Sławno, pow. opoczyński, woj. łódzkie" 2010-03-16
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.1.2016/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego 2016-07-04
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.2.2016/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego 2016-07-06
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.11.2017/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego 2017-06-28
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.12.2017/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego 2017-06-28
[OG]Ogłoszenie
GN7720/12/1/11/KZ/
Decyzja Wojewody Łódzkiego nr GN-II./GN.III.7720/12/1/11/KZ z dnia 15 maja 2015r 2015-05-15
[DEC]Decyzja
ROŚiR/6220/6/4/2012
Decyzja Wójt Gminy Sławno Nr ROŚiR/6-04/11/12 z dnia 30.10.2012 roku o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy wiatrowej o mocy maksymalnej do 60 MW na terenie gminy Sławno wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej oraz infrastrukturą towarzyszącą przewidzianego do realizacji w następujących w obrębach: Psary-Janków, Zachorzów, Zachorzów-Kolonia, Prymusowa Wola, Dąbrowa”. 2012-10-31
[DEC]Decyzja
ROŚiR 6254/2-13/11/
Decyzja Wójta Gminy Sławno Nr 6254/2-13/11 z dnia 30.12.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie parku wiatrowego składającego się z zespołu ośmiu elektrowni wiatrowych o maksymalnej mocy łącznej18,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenegetycznej na działkach o nr ewidencyjnych: 135, 419 w obrębie Sepno-Radonia; 814, 745, 746, 747, 748, 749, 434, 435, 436, 364, 365 w obrębie Olszowiec; 391, 404 w obrębie Wygnanów, gm. Sławno" 2012-01-16
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/1/10/2013
Decyzja Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.01.10.2013 z dnia 26.02.2013 roku o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie rozdzielni WN 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 2013-02-26
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 938