Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1605719
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-04-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu rosnąco Data podpisania
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/4/2019
Wykonanie tablic i tabliczek w celu promocji produktu turystycznego i promocji projektu w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2019-01-17
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/4/2014
Zapytanie ofertowe na usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2014-01-14
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/5/2014
Zapytanie ofertowe na wykonanie w roku 2014 badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, gminnego składowiska odpadów komunalnych – Gmina Sławno 2014-01-20
[ZARZ]Zarządzenie
4/13
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/13 WÓJTA GMINY SŁAWNO z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sławno w 2013 roku. 2013-02-07
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 3/15 Wójta Gminy Sławno z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sławno w 2015 r . 2015-01-09
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 42 /15 Wójta Gminy Sławno z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2015 roku 2015-05-27
[OG]Ogłoszenie
Aktualizacja rozkładu jazdy firmy Gallcom Łódź - Tomaszów Maz. - Opoczno 2016-04-22
[DInfo]Dodatkowe informacje
2017
Analiza Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sławno za 2016 rok 2017-04-28
[DInfo]Dodatkowe informacje
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sławno za 2017 rok. 2018-04-30
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/7/2013
Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wincentynów 2013-07-24
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/6/2013
Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach 2013-07-12
[ZP]Zamówienie publiczne
271/9/2012
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie 2012-04-26
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/2/20/2013
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.02.20.2013 z dnia 19.06.2013 roku stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie rozdzielni WN 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stacji średniego napięcia SN Sławno oraz zasilającej tę stację dwutorowej napowietrznej linii 110kV relacji: stacja elektroenergetyczna Sławno – istniejąca linia 110 kV relacji Ceramika – Myślibórz (wpięcie w miejscu słupa 53)”. 2013-06-25
[DEC]Decyzja
7627/1/13/2010
Decyzja o Umorzeniu Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie "Biogazowni Dąbrowa o mocy 1,8 MW na działkach o nr ew. 243/1, 244, 245 w Dąbrowie, gm. Sławno, pow. opoczyński, woj. łódzkie" 2010-03-16
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.1.2016/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego 2016-07-04
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.2.2016/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego 2016-07-06
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.11.2017/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego 2017-06-28
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.12.2017/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego 2017-06-28
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.12.2018/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego nr GNIII.6824.1.12.2018 z dnia 21.02.2019r ustalająca nieruchomości gruntowe nr 575 i 576/1 o pow.łącznej 0,61ha położone w obrębie wsi Kamilówka jako mienie gminne. 2019-02-21
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.8.2018/
Decyzja stwierdzająca, że działki nr 236 i 237 położone w obrębie Tomaszówek, gmina Sławno, stanowią mienie gminne. 2018-10-23
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 901