Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1517788
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-12-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[DInfo]Dodatkowe informacje
2010
Komunikat Departamentu Komunikacji Społecznej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczący działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". 2010-10-18
[ZP]Zamówienie publiczne
3410/18/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę materiałów do wykonania instalacji sanitarnych w nowobudowanym budynku świetlicy wiejskiej w Antoniówce 2010-10-18
[ZP]Zamówienie publiczne
3410/17/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę materiałów do docieplenia ścian budynku i docieplenia stropu budynku Szkoły Podstawowej w Sławnie w ramach termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie 2010-10-08
[ZP]Zamówienie publiczne
3410/16/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie 2010-10-06
[OG]Ogłoszenie
2222/23/2010
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 2010-10-05
[ZP]Zamówienie publiczne
3410/15/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie pokrycia dachu na budynku Świetlicy Wiejskiej w Antoniówce 2010-09-24
[ZAW]Zawiadomienie
7627/5/17/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji betonu o wydajności do 70m3/h z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działkach nr ewidencyjny 366 i 367 - obręb geodezyjny Kozenin, położonych w miejscowości Kozenin 53c. 2010-09-20
[ZP]Zamówienie publiczne
3410/14/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Dostawę stolarki okiennej i drzwiowej do nowobudowanego budynku Świetlicy wiejskiej w Antoniówce 2010-09-17
[OG]Ogłoszenie
3/2010
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 870 obręb Prymusowa Wola 2010-09-07
[OG]Ogłoszenie
2/2010
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: dz.nr 829 obręb Zachorzów Kolonia 2010-09-07
[DInfo]Dodatkowe informacje
Informacja o realizacji zadania pod nazwą "Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A" z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 2010-09-15
[OG]Ogłoszenie
7627/9/2010
Ogłoszenie Wójta Gminy Sławno o przystąpieniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015. 2010-09-10
[DEC]Decyzja
7627/8/14/2010
Decyzja Wójta Gminy Sławno o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących pomieszczeń magazynowych tj.: ekspedycji wyrobów, magazynu przypraw i dodatków, pomieszczenia ruchu elektrycznego, magazynu żywca wieprzowego, magazynu drewna do wędzarni oraz budowie słupowej rezerwowej stacji transformatorowej, zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami: 472, 473, 474, 471/1, 470/2, 470/4, 470/5, 470/6, 471/3, położonych w miejscowości Dąbrowa, gm. Sławno. 2010-09-07
[ZP]Zamówienie publiczne
3410/12/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa materiałów elektrycznych do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Antoniówka 2010-08-31
[ZP]Zamówienie publiczne
3410/1/2010
Zawiadomienie o wyborze oferty 2010-08-23
[ZP]Zamówienie publiczne
3410/11/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Dostawę drewna sosnowego do wykonania więźby dachowej na budynku Świetlicy wiejskiej w Antoniówce 2010-08-26
[POST]Postanowienie
7627/4/30/2010
Postanowienie Wójta Gminy Sławno w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wydanej w dniu 19 lipca decyzji nr 7627/04-25/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 907 i 908 (numery działek przed ich podziałem: 265,862,861,262,261,260,259 i 258/1) położonych w obrębie Sławno. 2010-08-24
[POST]Postanowienie
7627/5/9/2010
Postanowienie Wójta Gminy Sławno w sprawie zawieszenia postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji betonu o wydajności do 70 m3/h z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działkach nr ewidencyjny 366 i 367 - obręb geodezyjny Kozenin, położonych w miejscowości Kozenin do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2010-08-24
[POST]Postanowienie
7627/5/8/2010
Postanowienie Wójta Gminy Sławno o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia w pełnym zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji betonu o wydajności do 70 m3/h z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działkach nr ewidencyjnych 366 i 367 - obręb geodezyjny Kozenin, położonych w miejscowości Kozenin 53C. 2010-08-24
[POST]Postanowienie
7627/8/7/2010
Postanowienie Wójta Gminy Sławno w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejących pomieszczeń magazynowych tj.: ekspedycji wyrobów, magazynu przypraw i dodatków, pomieszczenia ruch elektrycznego, magazynu żywca wieprzowego, magazynu drewna do wędzarni, oraz budowie słupowej rezerwowej stacji transformatorowej, zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami: 472, 473, 474, 471/1, 470/2, 470/4, 470/5, 470/6, 471/3 połozonych w miejscowości Dąbrowa, gm. Sławno. 2010-08-23
First page
54
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1106