Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1510927
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-12-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
271/17/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Zakup paliw ciekłych i gazu płynnego LPG w roku 2012 dla zaopatrzenia pojazdów Urzędu Gminy Sławno oraz 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sławno 2011-12-29
[ZP]Zamówienie publiczne
30/2011
Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów 2011-12-13
[N]Nieruchomość
7624-16/oos/2010/
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego w sprawie materiału, w szczególności z ostatecznym kształtem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I - Wschód, Biała Góra III - Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki - obręb Smardzewice oraz Sławno - obręb Olszewice i Unewel" 2011-11-10
[OB]Obwieszczenie
ROŚiR 6254/2-10/11/
Obwieszczenie o zebraniu pełnego materiału dowodowego 2011-11-30
[ZP]Zamówienie publiczne
271/14/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na zaciągnięcie Kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł 2011-11-25
[OB]Obwieszczenie
2010/2011
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o zebraniu pełnego materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I - Wschód, Biała Góra II - Wschód, Biała Góra III - Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel". 2011-11-18
[OG]Ogłoszenie
721/7/2011
Przetarg pisemny na sprzedaż płyt drogowych betonowych zbrojonych, projekt umowy oraz wzór oferty. 2011-10-21
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR 6254/2-5/11/
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o ponownym przystąpieniu oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku wiatrowego... 2011-10-10
[OB]Obwieszczenie
2011
Obiweszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o zebraniu pełnego materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I - Wschód, Biała Góra II - Wschód, Biała Góra III - Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel". 2011-10-03
[OG]Ogłoszenie
2011
Informacja Wójta Gminy Sławno o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Sławno w sprawie uchwalenia programów współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. 2011-09-22
[ZP]Zamówienie publiczne
271/15/2011
Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej w miejscowości Grążowice 2011-09-16
[N]Nieruchomość
6845/4/11/2011
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie - Świetlica Wiejska w Antoniówce. 2011-09-12
[ZP]Zamówienie publiczne
20/2011
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego 2011-09-12
[OG]Ogłoszenie
2011
Ogłoszenie Wójta Gminy Sławno w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Sławno w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012" 2011-09-08
[OG]Ogłoszenie
6845/2011
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 05.09.2011r. 2011-09-05
[ZAW]Zawiadomienie
6220/1-12/11/
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu klasyfikacji piasku szklarskiego i formierskiego na terenie istniejącej firmy Grudzeń Las Sp. z o.o. 2011-08-31
[POST]Postanowienie
6220/3-9/11/
Postanowienie Wójta Gminy Sławno w sprawie zawieszenia postępowania: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Zakładu Oczyszczania Parafiny o nowe hale produkcyjne 2011-08-29
[POST]Postanowienie
6220/3-8/11/
Postanowienie Wójta Gminy Sławno w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia w pełnym zakresie raportu dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie dotychczasowego Zakładu Oczyszczania Parafiny o nowe hale zlokalizowanego w Sławnie przy ul. Jana Pawła II 47. 2011-08-29
[OG]Ogłoszenie
72241/03/08/2011
Ogłoszenie pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Janków - Psary. 2011-08-18
[OG]Ogłoszenie
721/7/2011/2011
Przetarg pisemny na sprzedaż płyt drogowych betonowych zbrojonych, projekt umowy oraz wzór oferty. 2011-07-22
First page
50
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1104