Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1398526
ostatnia aktualizacja BIP'u:
16-07-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[N]Nieruchomość
72243/2010/2/2010
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2010-11-02
[ZP]Zamówienie publiczne
2222/29/2010
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów ( działanie 1.1; Drogi) 2010-11-09
[ZP]Zamówienie publiczne
2222/28/2010
Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie funkcji kierownika budowy przy budowie budynku sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem z istniejącą Publiczną Szkołą Podstawową w miejscowości Celestynów 2010-11-02
[ZP]Zamówienie publiczne
2222/27/2010
Zawiadomienie o wyborze oferty 2010-11-02
[OG]Ogłoszenie
72/10/72/2010
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego 2010-10-19
[DInfo]Dodatkowe informacje
6110/1/2010
Informacja Wójta Gminy Sławno o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni, uproszczonego planu urządzenia lasu - dla lasów stanowiących własność "G - K" Spółki z o.o. we wsi Olszowiec, gm. Sławno, pow. opoczyński na okres od 01.01.2011 r. do 21.12.2020 r. 2010-10-26
[ZP]Zamówienie publiczne
2222/26/2010
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów ( działanie 1.1: Drogi) 2010-10-21
[ZP]Zamówienie publiczne
2222/25/2010
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów ( działanie 2.1: Gospodarka wodno – ściekowa) 2010-10-21
[DInfo]Dodatkowe informacje
2010
Komunikat Departamentu Komunikacji Społecznej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczący działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". 2010-10-18
[ZP]Zamówienie publiczne
3410/18/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę materiałów do wykonania instalacji sanitarnych w nowobudowanym budynku świetlicy wiejskiej w Antoniówce 2010-10-18
[ZP]Zamówienie publiczne
3410/17/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę materiałów do docieplenia ścian budynku i docieplenia stropu budynku Szkoły Podstawowej w Sławnie w ramach termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie 2010-10-08
[ZP]Zamówienie publiczne
3410/16/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie 2010-10-06
[OG]Ogłoszenie
2222/23/2010
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 2010-10-05
[ZP]Zamówienie publiczne
3410/15/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie pokrycia dachu na budynku Świetlicy Wiejskiej w Antoniówce 2010-09-24
[ZAW]Zawiadomienie
7627/5/17/2010
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji betonu o wydajności do 70m3/h z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działkach nr ewidencyjny 366 i 367 - obręb geodezyjny Kozenin, położonych w miejscowości Kozenin 53c. 2010-09-20
[ZP]Zamówienie publiczne
3410/14/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Dostawę stolarki okiennej i drzwiowej do nowobudowanego budynku Świetlicy wiejskiej w Antoniówce 2010-09-17
[OG]Ogłoszenie
3/2010
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 870 obręb Prymusowa Wola 2010-09-07
[OG]Ogłoszenie
2/2010
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: dz.nr 829 obręb Zachorzów Kolonia 2010-09-07
[DInfo]Dodatkowe informacje
Informacja o realizacji zadania pod nazwą "Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zachorzów Kolonia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami ETAP I A" z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 2010-09-15
[OG]Ogłoszenie
7627/9/2010
Ogłoszenie Wójta Gminy Sławno o przystąpieniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015. 2010-09-10
First page
50
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1034