Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1797598
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-12-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/42/2017
Zapytanie ofertowe na realizację działań promujących markę produktu lokalnego dotyczącego skamieniałości w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2017-09-15
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/53/2017
Zapytanie ofertowe na dostawę bezzałogowego statku powietrznego (drona) z licencją uprawniającą do jego obsługi w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2017-10-16
[N]Nieruchomość
IB/2151/34/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie 6 tablic informacyjno- pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy” 2017-07-21
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/28/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych i naklejek na wyposażenie w ramach promocji projektu pn. „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno” 2017-06-01
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/27/2017
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i opublikowanie 2 artykułów związanych z promocją realizowanego projektu pn. „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno” 2017-05-31
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/17/2017
Realizację projektu pn.: „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” 2017-12-20
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/16/2017
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Sławno w 2018 roku 2017-12-13
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/15/2017
Wykonanie projektu pn. „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” 2017-11-30
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/11/2017
Rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Kunice 2017-08-29
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/10/2017
Przebudowa i budowa dróg gminnych w podziale na cztery części zamówienia 2017-08-24
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/9/2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Rozbudową drogi gminnej w miejscowości Kunice 2017-08-18
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/8/2017
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice 2017-08-11
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/7/2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno 2017-08-09
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/6/2017
Budowa drogi gminnej w miejscowości Bratków – Kamień 2017-08-02
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/5/2017
Realizacja Projektu pn.: Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno 2017-06-22
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/4/2017
Realizacja Projektu pn.: Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno w zakresie wykonania modernizacji źródła ciepła (kotłowni) oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz z systemem automatyki pogodowo – czasowej. 2017-06-02
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/2/2017
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” w formule „zaprojektuj i wybuduj” 2017-03-24
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/7/2017
Zapytanie ofertowe na dostawę tuszów, tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek oraz papieru do drukowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie w roku 2017 2017-01-20
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/6/2017
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Sławno w 2017 roku 2017-01-12
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/5/2017
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę paliw w 2017 roku 2017-01-12
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/4/2017
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług weterynaryjnych w 2017 roku 2017-01-10
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/3/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, gminnego składowiska odpadów komunalnych, badania komunalnych osadów ściekowych oraz testów zgodności skratek – Gmina Sławno w 2017 roku 2017-01-10
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/2/2017
Zapytanie ofertowe na wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych oświetlenia dróg na terenie gminy Sławno w latach 2017 - 2018 w 34 miejscowościach 2017-01-05
[ZP]Zamówienie publiczne
271/5/2018
Budowa budynku OSP w miejscowości Kozenin 2018-06-05
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/9/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych i tabliczek/naklejek związanych z promocją realizowanego projektu pn. „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” 2018-03-05
[ZP]Zamówienie publiczne
271/14/2017
Udzielenie kredytu długoterminowego 2017-11-17
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/8/2018
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i opublikowanie w prasie 4 artykułów związanych z promocją realizowanego projektu pn. „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” 2018-03-01
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/7/2018
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją operacji pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice” 2018-02-27
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/6/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie podziału geodezyjnego działek 2018-02-23
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/3/2018
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” 2018-01-24
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/2/2018
Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2017* roku 2018-01-10
[POST]Postanowienie
OŚiR/6220/16/70/2016
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.16.70.2016 z dnia 24.04.2019 roku o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów gumowych metodą termicznej degradacji”, na wniosek strony, na której żądanie postępowania zostało wszczęte. 2019-04-24
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.12.2017/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych na terenie gminy Sławno w obrębie Kamień. 2019-04-17
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/25/2019
Zapytanie ofertowe na „Wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (decyzji) na odprowadzanie ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Trojanowie do rzeki Słomianki oraz wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (decyzji) na odprowadzanie ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Zachorzowie Kolonii do rowu melioracyjnego R-B obiekt „Zachorzów”. 2019-04-16
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/24/2019
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę informatora turystycznego / foldera w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2019-04-29
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.6.17,3.2018/
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-04-08
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/
Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia - sprzętu multimedialnego w ramach realizacji Projektu pn.: Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie 2019-04-05
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/23/2019
Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją operacji pn: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Antoninów” 2019-04-05
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/21/2019
Zapytanie ofertowe na dostawę rowerów w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2019-04-04
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/20/2019
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę kamery internetowej w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2019-03-28
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.MGr.17/420/41/2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.17 (poprzedni znak sprawy WOOŚ.4200.1.2017.MGr) z dnia 18 marca 2019 roku, dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. 2019-03-18
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/19/2019
Unieważnienie postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją operacji pn: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Antoninów 2019-03-26
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/18/2019
Unieważnienie postępowania na dostawę wyposażenia - sprzętu multimedialnego w ramach realizacji Projektu pn.: Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie 2019-03-26
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.1.2019/
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sławno 2019-03-25
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/271/1/2019
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację operacji: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Antoninów” 2019-03-18
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/16/2019
Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ostrożna 2019-03-13
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.1.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno w sprawie rozbudowy i przebudowy budynku OSP w Kunicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid: 719/1,720/1,720/2 i 721/1, obr.15 Kunice, gm.Sławno. 2019-03-05
[OG]Ogłoszenie
IB.6850.5.2019/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do użyczenia tj.: część działki nr 397/2 o pow.0,1125ha położonej w obrębie Sławno Kolonia wg. załącznika graficznego stanowiącego integralną część wykazu. 2019-03-07
[OG]Ogłoszenie
IB.6850.4.2019/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do użyczenia tj.: część działki nr 242 o pow.0,1225ha położonej w obrębie Ludwinów wg. załącznika graficznego stanowiącego integralną część wykazu. 2019-03-06
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/15/2019
Zawiadomienie o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E w miejscowości Kamień 2019-03-06
First page
5
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1133