Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1464937
ostatnia aktualizacja BIP'u:
15-10-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.7.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-05-28
[POST]Postanowienie
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykorzystaniu walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno zlokalizowanego na działkach nr ewid. 860, 429, 466/1, 911, 467, 913, 470/1 obręb 0025 Sławno, gm Sławno. 2018-05-25
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/4/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień 2018-05-23
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 32/18 Wójta Gminy Sławno z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych. 2018-05-07
[POST]Postanowienie
OŚiR.6220.5.52.2018/
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.5.52.2017.2018 z dnia 22.05.2018 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: :Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu przetwórstwa mięsnego o pomieszczenie magazynowe oraz rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego o pomieszczenie magazynowe mroźni" realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 1503, 1504, 1506 w miejscowości Dąbrowa, gmina Sławno, powiat opoczyński. 2018-05-22
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.2.2018/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, przeznaczonych do sprzedaży,oznaczonych nr działek 516/1 o pow. 0,9000ha oraz 517 o pow. 0,98ha oraz 519 o pow. 1,16ha położonych w obrębie wsi Kozenin w terenach inwestycyjnych, przeznaczonych pod działalność MŚP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo). 2018-05-17
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.3.2018/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, przeznaczonych do sprzedaży,oznaczonych nr działek 451 o pow. 0,83ha oraz 452 o pow. 1,10ha położonych w obrębie wsi Kozenin, w terenach inwestycyjnych, przeznaczonych pod działalność MŚP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo). 2018-05-17
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.3.2018/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, przeznaczonych do sprzedaży,oznaczonych nr działek 449 o pow. 0,71ha oraz 450 o pow. 0,76ha położonych w obrębie wsi Kozenin w terenach inwestycyjnych, przeznaczonych pod działalność MŚP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo). 2018-05-17
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.6.2018/
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sławno w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci SN i nN, budowie kablowej linii SN (15kV), budowie napowietrznej stacji SN/nN (0,4kV) oraz przebudowie napowietrznej linii nN (0,4kV) w miejscowości Wincentynów i Tomaszówek, gm. Sławno. 2018-05-18
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2018-05-14
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/3/2018
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę budynku OSP w miejscowości Kozenin 2018-05-18
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.5.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno z dnia 17 maja 2018r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci gazowej oraz dwóch przyłączy gazowych w miejscowości Antoniówka. 2018-05-17
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/23/2018
Zapytanie ofertowe na opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrożna 2018-05-16
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/22/2018
Zapytanie ofertowe na opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony 2018-05-16
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/8/26/2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.8.26.2017/2018 z dnia 15.05.2018 r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Poszerzeniu wyrobiska wapieni jurajskich złoża Sławno". 2018-05-15
[POST]Postanowienie
WA.RZŚ.IK.5/436/1/23/2018
Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak WA.RZŚ.436.1.23.2018.IK.5 z dnia 8 maja 2018 roku umarzające w całości postępowanie dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,poszerzeniu wyrobiska wapieni jurajskich złoża Sławno". 2018-05-08
[OB]Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Opoczna 2018-04-30
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/19/2018
Zapytanie ofertowe na budowę altany ogrodowej drewnianej na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Olszowiec w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Integracja łączy pokolenia w miejscowości Olszowiec” 2018-05-09
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz zadań obejmujących porządek i bezpieczeństwo publiczne z zakresu ochrony ppoż. 2018-05-07
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/18/2018
Zapytanie ofertowe na budowę altany ogrodowej drewnianej na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Józefów w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Integracja międzypokoleniowa w miejscowości Józefów” 2018-05-08
First page
5
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1077