Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1517359
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-12-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/32/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic i tabliczek w celu promocji produktu turystycznego i promocji projektu 2018-07-02
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/28/2018
Zapytanie ofertowe na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prymusowej Woli 2018-06-29
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/31/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie podziału geodezyjnego działek 2018-06-29
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/30/2018
Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu ratownictwa na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sławno 2018-06-29
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/29/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu drogi wewnętrznej w obrębie przejazdu kolejowego w miejscowości Bratków 2018-06-29
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.DKr.4/4220/61/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4220.61.2018.DKr.4 (poprzedni znak sprawy: WOOŚ.4240.35.2018.DKr) z dnia 25 czerwca 2018 roku zawiadamiające, że: - dotrzymanie terminu ustawowego wydania przez RDOŚ w Łodzi orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe z uwagi na skomplikowanie danej sprawy administracyjnej oraz konieczność uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia/materiału dowodowego, - przewidywany termin wydania orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiocie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia to 25 lipca 2018 r. 2018-06-25
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.JKo.11/420/14/2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.14.2018.JKo.11 z dnia 25 czerwca 2018 roku zawiadamiające, że 25 czerwca 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję Nr 43/2018 znak: WOOŚ.420.14.2018.JKo.10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno zlokalizowanej na działkach nr ewid. 860, 429, 466/1, 911, 467, 913, 470/1 obręb 0025 Sławno, gm. Sławno”. 2018-06-25
[OG]Ogłoszenie
2018
Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławno 2018-06-20
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.12.2017/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych w obrębie Kamień. 2018-06-19
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.7.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-06-20
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.2,3,14.2017/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, przeznaczonych do sprzedaży. 2018-06-19
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.8.2018/
Obwieszczenia Wójta Gminy Sławno 2018-06-15
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/8/30/2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.8.30.2017/2018 z dnia 15.06.2018 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Poszerzeniu wyrobiska wapieni jurajskich złoża Sławno”. 2018-06-15
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/5/66/2017
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.5.66.2017 z dnia 14 czerwca 2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie budynku zakładu przetwórstwa mięsnego o pomieszczenie magazynowe oraz rozbudowie i przebudowie budynku magazynowego o pomieszczenie magazynowe mroźni.” 2018-06-14
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/5/67/2017
Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.5.67.2017 z dnia 14 czerwca 2018 roku, podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Wójta Gminy Sławno decyzji znak OŚiR.6220.5.66.2017 z dnia 14 czerwca 2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie budynku zakładu przetwórstwa mięsnego o pomieszczenie magazynowe oraz rozbudowie i przebudowie budynku magazynowego o pomieszczenie magazynowe mroźni.” 2018-06-14
[OB]Obwieszczenie
GN-II.752.5.2017.PJ/
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o prowadzonych postępowaniach uwłaszczeniowych z dnia 30 maja 2018r. 2018-05-30
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/27/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu istniejących rowów przydrożnych i przepustów w miejscowości Kunice. 2018-06-08
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/26/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu istniejących rowów przydrożnych i przepustów w miejscowości Sławno Kolonia 2018-06-07
[ZAW]Zawiadomienie
WA.ZUZ.3.421.173.18/
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego 2018-06-05
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/25/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie klimatyzacji w budynku OSP w Sławnie – sala świetlicowa 2018-06-06
First page
5
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1106