Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1290111
ostatnia aktualizacja BIP'u:
02-01-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/6/51/2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.06.51.2016 z dnia 31.07.2017 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Zakładu produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok, Sławno CerraNova Sp. z o.o.”. 2017-07-31
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/5/35/2017
Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.5.35.2017 z dnia 26 lipca 2017 roku podające do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 26 lipca 2017 roku wydał postanowienie znak OŚiR.6220.5.34.2017 o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w decyzji Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.5.26.2017 z dnia 25.07.2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie zakładu przetwórstwa mięsnego o pomieszczenie magazynowe oraz rozbudowie i przebudowie budynku magazynowego o pomieszczenie magazynowe mroźni i pomieszczenie garażowe” 2017-07-26
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/38/2017
Zapytanie ofertowe na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bratków – Kamień 2017-07-25
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/37/2017
Zapytanie ofertowe na zakup agregatu hydraulicznego dla OSP w Kamieniu 2017-07-25
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.GS.5/4210/16/2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4210.16.2017.GS.5 z dnia 20 lipca 2017 roku zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 20 lipca 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał Decyzję Nr 34/2017 znak WOOŚ.4210.16.2017.GS.4 zmieniającą decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi nr 15/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno – Szadkowice 2017-07-20
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.GS.6/4210/16/2017
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4210.16.2017.GS.6 z dnia 20 lipca 2017 roku podające do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lipca 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał Decyzję Nr 34/2017 znak WOOŚ.4210.16.2017.GS.4 zmieniającą decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi nr 15/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno – Szadkowice 2017-07-20
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.7.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2017-07-21
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/5/27/2017
Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.5.27.2017 z dnia 25 lipca 2017 roku, podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Wójta Gminy Sławno decyzji znak OŚiR.6220.5.26.2017 z dnia 25 lipca 2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu przetwórstwa mięsnego o pomieszczenie magazynowe oraz rozbudowie i przebudowie budynku magazynowego o pomieszczenie magazynowe mroźni i pomieszczenie garażowe” 2017-07-25
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/36/2017
Zapytanie ofertowe na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Prymusowa Wola 2017-07-24
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/35/2017
Zapytanie ofertowe na budowę drogi gminnej w miejscowości Szadkowice 2017-07-24
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/33/2017
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i opublikowanie 2 artykułów związanych z promocją realizowanego projektu pn. „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy” 2017-07-21
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.8.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2017-07-18
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.6.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2017-07-17
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/2/25/2017
Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.2.25.2017 z dnia 13.07.2017 roku, podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak OŚiR.6220.2.24.2017 z dnia 13 lipca 2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „zmianie sposobu użytkowania obiektu budynku gospodarczego na budynek produkcyjno – magazynowy oraz na przetwarzaniu odpadów tworzyw sztucznych na działce o numerze ewidencyjnym 394, jednostka ewidencyjna: Sławno, obręb: Trojanów, w powiecie opoczyńskim” 2017-07-13
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/3/11/2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.11.2017 z dnia 13.07.2017 roku zawiadamiające o wydaniu postanowienia znak OŚiR.6220.3.10.2017 z dnia 13.07.2017 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1, 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2017-07-17
[POST]Postanowienie
OŚiR/6220/3/10/2017
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.10.2017 z dnia 13.07.2017 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Grudzeń Las, gmina Sławno na działkach nr ew.: 85/1, 168/1, 199, 200, 201, 202 obręb: 0010 Grudzeń Las”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2017-07-17
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/5/19/2017
Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.5.19.2017 z dnia 17 lipca 2017 roku, zawiadamiające strony postępowania, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu przetwórstwa mięsnego o pomieszczenie magazynowe oraz rozbudowie i przebudowie budynku magazynowego o pomieszczenie magazynowe mroźni i pomieszczenie garażowe” został zebrany pełny materiał dowodowy wystarczający formalnoprawnie do wydania żądanej decyzji. 2017-07-17
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/31/2017
Zapytanie ofertowe na opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Sławno 2017-07-12
[POST]Postanowienie
OŚiR/6220/5/12/2017
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.5.12.2017 z dnia 5 lipca 2017 roku, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu przetwórstwa mięsnego o pomieszczenie magazynowe oraz rozbudowie i przebudowie budynku magazynowego o pomieszczenie magazynowe mroźni i pomieszczenie garażowe”. 2017-07-05
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.12.2017/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego 2017-06-28
First page
5
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 938