Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1559217
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-02-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OB]Obwieszczenie
AB.67401.9.2018.AM/
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w obrębie Kozenin. 2018-08-07
[ZP]Zamówienie publiczne
1/2018
OSP SŁAWNO Zapytanie ofertowe na zakup cylindra rozpierającego dla OSP w Sławnie 2018-08-06
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MRe.3/4221/133/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.133.2018.MRe.3 z dnia 30 lipca 2018 roku informujące, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków kwarcowych ze złoża ,,Wygnanów II” nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy oraz wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi do 28 września 2018 r. 2018-07-30
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/42/2018
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Prymusowa Wola - Grążowice 2018-07-30
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/41/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę gadżetów promocyjnych 2018-07-27
[ZP]Zamówienie publiczne
1/2018
SPÓŁKA WODNA: Zapytanie ofertowe na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 2018-07-27
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/7/2018
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrożna na działkach o nr ewid. 702/2, 704 2018-07-25
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/271/6/2018
Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Prymusowa Wola - Grążowice 2018-07-24
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.1,5.2018/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do sprzedaży. 2018-07-18
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.8.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-07-20
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie o zebraniach wiejskich 2018-07-20
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/38/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrożna na działce o nr ewid. 708 2018-07-16
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MGr.2/4221/42/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.42.2018.MGr.2 z dnia 6 lipca 2018 roku informujące, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów gumowych metodą termicznej degradacji”, nastąpi z przekroczeniem trzydziestodniowego terminu rozpatrzenia sprawy określonego w art. 77 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.). Wydanie orzeczenia nastąpi w terminie do dnia 1 października 2018 r. 2018-07-06
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/8/34/2017
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.8.34.2017/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Poszerzeniu wyrobiska wapieni jurajskich złoża Sławno”. 2018-07-11
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/8/36/2017
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.8.36.2017/2018 z dnia 11.07.2018 roku podające do publicznej wiadomości, że 11 lipca 2018 roku, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 czerwca 2017 roku Spółki Nordkalk Sp. z o.o., Pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków, Zakład Sławno, Owadów-Brzezinki, 26- 332 Sławno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Poszerzeniu wyrobiska wapieni jurajskich złoża Sławno”, Wójt Gminy Sławno wydał Decyzję znak OŚiR.6220.8.34.2017/2018 określającą środowiskowe uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia. 2018-07-11
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/8/35/2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.8.35.2017/2018 z dnia 11.07.2018 roku zawiadamiające strony postępowania, że 11 lipca 2018 roku, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 czerwca 2017 roku Spółki Nordkalk Sp. z o.o., Pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków, Zakład Sławno, Owadów-Brzezinki, 26- 332 Sławno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Poszerzeniu wyrobiska wapieni jurajskich złoża Sławno”, Wójt Gminy Sławno wydał Decyzję znak OŚiR.6220.8.34.2017/2018 określającą środowiskowe uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia. 2018-07-11
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/36/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zachorzów 2018-07-10
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/35/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Antoniówka 2018-07-09
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/33/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy drogi gminnej oraz utwardzenie powierzchni działki w miejscowości Bratków 2018-07-05
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/32/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic i tabliczek w celu promocji produktu turystycznego i promocji projektu 2018-07-02
First page
5
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1031