Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1605740
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-04-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.3,14.2017/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zachorzów. 2018-09-06
[POST]Postanowienie
OŚiR/6220/1/43/2018
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.1.43.2018 z dnia 06.09.2018 roku, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładu recyklingu opon w Sławnie”. 2018-09-06
[OB]Obwieszczenie
AB.67401.10.2018.AM/
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2018-08-21
[OG]Ogłoszenie
72243-5/G/2004/
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonych w obrębie wsi Antoninów. 2018-08-17
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.9.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-08-16
[ZAW]Zawiadomienie
DKr.5/4220/61/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4220.61.2018.DKr.5 (poprzedni znak sprawy: WOOŚ.4240.35.2018.DKr) z dnia 1 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że: - dotrzymanie terminu ustawowego wydania przez RDOŚ w Łodzi orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe z uwagi na skomplikowanie danej sprawy administracyjnej oraz konieczność uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia/materiału dowodowego, - przewidywany termin wydania orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiocie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia to 3 września 2018 r. 2018-08-01
[OB]Obwieszczenie
AB.67401.9.2018.AM/
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w obrębie Kozenin. 2018-08-07
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MRe.3/4221/133/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.133.2018.MRe.3 z dnia 30 lipca 2018 roku informujące, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków kwarcowych ze złoża ,,Wygnanów II” nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy oraz wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi do 28 września 2018 r. 2018-07-30
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.1,5.2018/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do sprzedaży. 2018-07-18
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.8.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-07-20
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie o zebraniach wiejskich 2018-07-20
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MGr.2/4221/42/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.42.2018.MGr.2 z dnia 6 lipca 2018 roku informujące, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów gumowych metodą termicznej degradacji”, nastąpi z przekroczeniem trzydziestodniowego terminu rozpatrzenia sprawy określonego w art. 77 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.). Wydanie orzeczenia nastąpi w terminie do dnia 1 października 2018 r. 2018-07-06
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/8/34/2017
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.8.34.2017/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Poszerzeniu wyrobiska wapieni jurajskich złoża Sławno”. 2018-07-11
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/8/36/2017
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.8.36.2017/2018 z dnia 11.07.2018 roku podające do publicznej wiadomości, że 11 lipca 2018 roku, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 czerwca 2017 roku Spółki Nordkalk Sp. z o.o., Pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków, Zakład Sławno, Owadów-Brzezinki, 26- 332 Sławno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Poszerzeniu wyrobiska wapieni jurajskich złoża Sławno”, Wójt Gminy Sławno wydał Decyzję znak OŚiR.6220.8.34.2017/2018 określającą środowiskowe uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia. 2018-07-11
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/8/35/2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.8.35.2017/2018 z dnia 11.07.2018 roku zawiadamiające strony postępowania, że 11 lipca 2018 roku, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 czerwca 2017 roku Spółki Nordkalk Sp. z o.o., Pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków, Zakład Sławno, Owadów-Brzezinki, 26- 332 Sławno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Poszerzeniu wyrobiska wapieni jurajskich złoża Sławno”, Wójt Gminy Sławno wydał Decyzję znak OŚiR.6220.8.34.2017/2018 określającą środowiskowe uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia. 2018-07-11
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.DKr.4/4220/61/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4220.61.2018.DKr.4 (poprzedni znak sprawy: WOOŚ.4240.35.2018.DKr) z dnia 25 czerwca 2018 roku zawiadamiające, że: - dotrzymanie terminu ustawowego wydania przez RDOŚ w Łodzi orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe z uwagi na skomplikowanie danej sprawy administracyjnej oraz konieczność uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia/materiału dowodowego, - przewidywany termin wydania orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiocie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia to 25 lipca 2018 r. 2018-06-25
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.JKo.11/420/14/2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.14.2018.JKo.11 z dnia 25 czerwca 2018 roku zawiadamiające, że 25 czerwca 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję Nr 43/2018 znak: WOOŚ.420.14.2018.JKo.10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno zlokalizowanej na działkach nr ewid. 860, 429, 466/1, 911, 467, 913, 470/1 obręb 0025 Sławno, gm. Sławno”. 2018-06-25
[OG]Ogłoszenie
2018
Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławno 2018-06-20
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.12.2017/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych w obrębie Kamień. 2018-06-19
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.7.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-06-20
First page
5
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 901