Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1420321
ostatnia aktualizacja BIP'u:
16-08-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/4/2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.4.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków kwarcowych ze złoża ,,Wygnanów II” 2018-04-10
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.6.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-04-05
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/14/2018
Zapytanie ofertowe na utworzenie internetowego portalu turystycznego w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2018-04-06
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.4.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-04-05
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.5.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-04-05
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/12/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę rowerów 2018-04-03
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.3.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-03-28
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotowi niezaliczonemu do sektora finansów publicznych i niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy. 2018-03-26
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.MGr.2/420/41/2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.2 (poprzedni znak sprawy WOOŚ.4200.1.2017.MGr) z dnia 9 marca 2018 roku zawiadamiające, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego, nastąpi nie później niż do 28 września 2018 roku. 2018-03-09
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/11/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę tuszów, tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek oraz papieru do drukowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie w roku 2018 2018-03-20
[OB]Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.14.2018.JKo.7 z dnia 8 marca 2018 roku zawiadamiające o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie o wydanie ponownej opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia zatytułowanego jako: ,, Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno zlokalizowanej na działkach nr ewid. 860, 429, 466/1, 911, 467, 913, 470/1 obręb 0025 Sławno, gm. Sławno” 2018-03-08
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.12.2017/
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Kamień. 2018-03-12
[OB]Obwieszczenie
IB.6730.22.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-03-01
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.4.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-03-02
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/9/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych i tabliczek/naklejek związanych z promocją realizowanego projektu pn. „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” 2018-03-05
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/8/2018
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i opublikowanie w prasie 4 artykułów związanych z promocją realizowanego projektu pn. „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” 2018-03-01
[OB]Obwieszczenie
IB.6721.2.2016/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno. 2018-03-01
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/7/2018
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją operacji pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice” 2018-02-27
[N]Nieruchomość
IB.6733.3.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno. 2018-02-26
[ZP]Zamówienie publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok 2018-01-22
First page
5
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1048