Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1446950
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
271/14/2011
Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławno 2011-07-07
[ZP]Zamówienie publiczne
271/12/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę krzesełek i stolików do wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Antoniówka 2011-06-27
[ZP]Zamówienie publiczne
271/11/2011
Dostawa nowej koparko – ładowarki 2011-06-10
[ZP]Zamówienie publiczne
271/10/2011
Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych oraz zakup i montaż ościeżnic metalowych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Antoniówka 2011-06-10
[ZP]Zamówienie publiczne
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na wykonanie prac związanych z wykonaniem pokrycia dachowego papą termozgrzewalną na osiedlu bloków mieszkalnych w miejscowości Grudzeń Las - Bloku Nr 3 2011-06-08
[OG]Ogłoszenie
72241/3/08/2011
Wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym oraz garażem przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie wsi Janków-Psary. 2011-06-02
[ZP]Zamówienie publiczne
15/2011
Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Sławno w okresie od dnia 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r. 2011-06-07
[ZAW]Zawiadomienie
7627/08-10/09/10/11/2011
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku wiatrowego. 2011-06-03
[OG]Ogłoszenie
423/4/2011
Informacja w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego 2011-05-20
[N]Nieruchomość
15/11/2011
Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sławnie - świetlica wiejska Dąbrówka. 2011-05-12
[N]Nieruchomość
15/11/2011
Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie - świetlica wiejska Grążowice. 2011-05-12
[N]Nieruchomość
15/11/2011
Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie - świetlica wiejska w Ostrożnej. 2011-05-12
[ZP]Zamówienie publiczne
271/9/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie demontażu i montażu obróbek blacharskich (parapety) przy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie 2011-05-18
[OG]Ogłoszenie
423/2/2011
Ogłoszenie o celowości realizacji zadania publicznego. 2011-05-11
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/6220/3/1/2011
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/3-1/11 z dnia 05.05.2011 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie dotychczasowego Zakładu Oczyszczania Parafiny o nowe hale. 2011-05-05
[ZP]Zamówienie publiczne
271/8/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę materiałów do wykonania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie 2011-05-02
[ZP]Zamówienie publiczne
271/7/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie posadzki cementowej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Antoniówka 2011-04-20
[ZP]Zamówienie publiczne
271/6/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie tynków zewnętrznych świetlicy wiejskiej w miejscowości Antoniówka 2011-04-20
[OG]Ogłoszenie
AB.I.7332/5/2010/1/7332/5/2010
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego AB.I.7332/5/2010 z dnia 12.04.2011r dotyczące wydania postanowienia w sprawie sprostowania błędów pisarskich w decyzji nr 4/2010 z dnia 19.07.2010r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 107351E i nr 107360E Grudzeń Kolonia - Grudzeń Las-przejazd kolejowy Bratków. 2011-04-12
[POST]Postanowienie
ROŚiR/6220/1/7/2011
Postanowienie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/1-7/11 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu klasyfikacji pisku szklarskiego i formierskiego na terenie istniejącej firmy GRUDZEŃ LAS Sp. z o.o. w Grudzeń Las 28, gm.Sławno, powiat Opoczno, na dz. o nr ewid. 82/1, 81/1, 80, 78, 77/1, 76/1, 74, 75/1, 73/1, 72/1, 71/2, 70/2, 69/1, 68/1. 2011-04-07
First page
49
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1063