Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1398556
ostatnia aktualizacja BIP'u:
16-07-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
271/15/2011
Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej w miejscowości Grążowice 2011-09-16
[N]Nieruchomość
6845/4/11/2011
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie - Świetlica Wiejska w Antoniówce. 2011-09-12
[ZP]Zamówienie publiczne
20/2011
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego 2011-09-12
[OG]Ogłoszenie
2011
Ogłoszenie Wójta Gminy Sławno w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Sławno w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012" 2011-09-08
[OG]Ogłoszenie
6845/2011
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 05.09.2011r. 2011-09-05
[ZAW]Zawiadomienie
6220/1-12/11/
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu klasyfikacji piasku szklarskiego i formierskiego na terenie istniejącej firmy Grudzeń Las Sp. z o.o. 2011-08-31
[POST]Postanowienie
6220/3-9/11/
Postanowienie Wójta Gminy Sławno w sprawie zawieszenia postępowania: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Zakładu Oczyszczania Parafiny o nowe hale produkcyjne 2011-08-29
[POST]Postanowienie
6220/3-8/11/
Postanowienie Wójta Gminy Sławno w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia w pełnym zakresie raportu dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie dotychczasowego Zakładu Oczyszczania Parafiny o nowe hale zlokalizowanego w Sławnie przy ul. Jana Pawła II 47. 2011-08-29
[OG]Ogłoszenie
72241/03/08/2011
Ogłoszenie pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Janków - Psary. 2011-08-18
[OG]Ogłoszenie
721/7/2011/2011
Przetarg pisemny na sprzedaż płyt drogowych betonowych zbrojonych, projekt umowy oraz wzór oferty. 2011-07-22
[ZAW]Zawiadomienie
7627/12-14/10/11/2011
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie suszarni piasku z budynkiem magazynowym z silosami, budynku socjalno-biurowego, warsztatu samochodowego z myjnią ręczną oraz wagi samochodowej i infrastruktury technicznej 2011-07-15
[ZP]Zamówienie publiczne
271/14/2011
Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławno 2011-07-07
[ZP]Zamówienie publiczne
271/12/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę krzesełek i stolików do wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Antoniówka 2011-06-27
[ZP]Zamówienie publiczne
271/11/2011
Dostawa nowej koparko – ładowarki 2011-06-10
[ZP]Zamówienie publiczne
271/10/2011
Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych oraz zakup i montaż ościeżnic metalowych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Antoniówka 2011-06-10
[ZP]Zamówienie publiczne
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na wykonanie prac związanych z wykonaniem pokrycia dachowego papą termozgrzewalną na osiedlu bloków mieszkalnych w miejscowości Grudzeń Las - Bloku Nr 3 2011-06-08
[OG]Ogłoszenie
72241/3/08/2011
Wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym oraz garażem przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie wsi Janków-Psary. 2011-06-02
[ZP]Zamówienie publiczne
15/2011
Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Sławno w okresie od dnia 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r. 2011-06-07
[ZAW]Zawiadomienie
7627/08-10/09/10/11/2011
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku wiatrowego. 2011-06-03
[OG]Ogłoszenie
423/4/2011
Informacja w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego 2011-05-20
First page
47
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1034