Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1465687
ostatnia aktualizacja BIP'u:
15-10-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
16/2012
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości KAMIEŃ 2012-05-29
[ZP]Zamówienie publiczne
271/11/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli – część świetlicowa” 2012-05-24
[ZP]Zamówienie publiczne
16/2012
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie przemieszczenia odpadów stałych na gminnym składowisku odpadów komunalnych w Sławnie Kol. 2012-05-18
[ZP]Zamówienie publiczne
271/10/2012
Ogłoszenie o zamówieniu na Rozbudowę istniejącego budynku strażnicy OSP w Prymusowej Woli - część świetlicowa 2012-05-16
[ZARZ]Zarządzenie
26/2012
Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Sławno z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych dla OSP. 2012-05-09
[OB]Obwieszczenie
ROŚiR/6220/1/22/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno nr ROŚiR 6220/1-22/2012 z dnia 08.05.2012 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie obiektu klasyfikacji piasku szklarskiego i formierskiego na terenie istniejącej firmy Grudzeń Las Sp. z o.o., zlokalizowanej w miejscowości Grudzeń Las 28, gm. Sławno, powiat opoczyński na dz. o nr ewid. 82/1, 81/1, 80, 78, 77/1, 76/1, 74, 75/1, 73/1, 72/1, 71/2, 70/2, 69/1, 68/1”. 2012-05-09
[ZP]Zamówienie publiczne
2012
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza wodociągowego w miejscowości Antoniówka – Kunice 2012-05-08
[OG]Ogłoszenie
2012
SPRAWOZDANIE z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 2012-04-30
[ZP]Zamówienie publiczne
271/9/2012
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie 2012-04-26
[ZP]Zamówienie publiczne
271/8/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na dostawę materiałów sanitarnych do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości TOMASZÓWEK 2012-04-23
[ZP]Zamówienie publiczne
271/7/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na dostawę materiałów elektrycznych do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości TOMASZÓWEK 2012-04-18
[OB]Obwieszczenie
ROŚiR/6220/2/11/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno Nr ROŚiR 6220/02-11/2012 z dnia 11.04.2012 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie suszarni piasku z budynkiem magazynowym z silosami, budynku socjalno-biurowego, warsztatu samochodowego z myjnią ręczną oraz wagi samochodowej i infrastruktury technicznej na działkach o numerach ewidencyjnych: 46/7, 46/9, 47/5, 48/9, 549/1, 548/1, 50/7, 51/5, 52/7, 53/7 w miejscowości Grudzeń Las, Gmina Sławno. 2012-04-17
[ZP]Zamówienie publiczne
271/6/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na dostawę materiałów elektrycznych do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości BRATKÓW 2012-04-04
[ZP]Zamówienie publiczne
9/2012
Zapytanie ofertowe na wykonanie likwidacji studni głębinowej na terenie działki Szkoły Podstawowej w Celestynowie 2012-03-29
[ZAW]Zawiadomienie
ROŚiR/6220/1/1711/2012
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno Nr ROŚiR 6220/1-17/11/12 z dnia 28.03.2012 r., o ponownym przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu klasyfikacji piasku szklarskiego i formierskiego na terenie istniejącej firmy Grudzeń Las Sp. z o.o. zlokalizowanej w miejscowości Grudzeń Las 28, gm. Sławno, powiat opoczyński na dz. o nr ewid. 82/1, 81/1, 80, 78, 77/1, 76/1, 74, 75/1, 73/1, 72/1, 71/2, 70/2, 69/1, 68/1. 2012-03-28
[ZP]Zamówienie publiczne
271/5/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę materiałów sanitarnych do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości BRATKÓW 2012-03-29
[ZARZ]Zarządzenie
15/2012
Zarządzenie Nr 15/12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. 2012-03-23
[OG]Ogłoszenie
23/3/2012
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. 2012-03-23
[OB]Obwieszczenie
7325/02/10/
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno 2012-03-08
[OB]Obwieszczenie
ROŚiR/6220/2/1/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie suszarni piasku z budynkiem magazynowym z silosami, budynku socjalno-biurowego, warsztatu samochodowego z myjnią ręczną oraz wagi samochodowej i infrastruktury technicznej na działkach o numerach ewidencyjnych: 46/7, 46/9, 47/5, 48/9, 549/1, 548/1, 50/7, 51/5, 52/7, 53/7 w miejscowości Grudzeń Las, Gmina Sławno”. 2012-03-07
First page
47
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1077