Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1559174
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-02-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.3.2018/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 449, 450 w obrębie Kozenin z przeznaczeniem pod MŚP. 2018-11-08
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/56/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie w 2018 roku 2018-10-31
[OG]Ogłoszenie
AB.67401.10.2018.AM/
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 8/2018 z dnia 26.10.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 107312 E polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejsc. Sławno. 2018-10-29
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/1/68/2018
Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.1.68.2018 z dnia 24.10.2018 roku, podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak OŚiR.6220.1.67.2018 z dnia 24 października 2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu recyklingu opon w Sławnie”. 2018-10-24
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.8.2018/
Decyzja stwierdzająca, że działki nr 236 i 237 położone w obrębie Tomaszówek, gmina Sławno, stanowią mienie gminne. 2018-10-23
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/1/67/2018
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.1.67.2018 z dnia 24 października 2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu recyklingu opon w Sławnie”. 2018-10-24
[OB]Obwieszczenie
IB.6730.14.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno. 2018-10-22
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/55/2018
Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2018 roku 2018-10-22
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/54/2018
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice 2018-10-18
[OG]Ogłoszenie
Program Mieszkanie Plus 2018-10-09
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/52/2018
Zapytanie ofertowe na zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP w Kamieniu 2018-10-15
[OB]Obwieszczenie
AB.67401.12.2018.AM/
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2018-10-05
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.13.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-10-04
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.11.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-10-08
[N]Nieruchomość
IB.6733.12.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-10-03
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.10.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rozbudowę sieci SN i nN w miejscowości Tomaszówek, gm.Sławno polegająca na budowie stanowiska słupowego SN 15kV, budowie kablowej linii SN 15kV, budowie napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV oraz przebudowie napowietrznej oraz kablowej linii nN 0,4kV na działkach nr ewid.: 276, 238, 282,166, 224 i 225, obr.28 Tomaszówek, gm.Sławno oraz nr ewid.: 463 i 464, obr.31 Wincentynów, gm.Sławno. 2018-10-05
[DInfo]Dodatkowe informacje
PIWet.Z/4008/13/7/2018
Opinia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIW-PIB) w Puławach odnośnie aktualnej sytuacji w Europie i oceny ryzyka wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie Polski. 2018-09-26
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.MGr.6/420/41/2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.6 (poprzedni znak sprawy WOOŚ.4200.1.2017.MGr) z dnia 26 września 2018 roku zawiadamiające, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego, nastąpi nie później niż do 7 stycznia 2019 roku. 2018-09-26
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MRe.4/4221/133/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.133.2018.MRe.4 z dnia 27 września 2018 roku informujące, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków kwarcowych ze złoża ,,Wygnanów II” nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy oraz wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi do 6 listopada 2018 r. 2018-09-27
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie dla rolników chcących uprawiać konopie przemysłowe na terenie swojej gminy. 2018-09-27
First page
3
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1031