Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1753862
ostatnia aktualizacja BIP'u:
15-10-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/62/2017
Zapytanie ofertowe na dostawę pługa do odśnieżania 2017-11-30
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/61/2017
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług weterynaryjnych w 2018 roku 2017-11-28
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/57/2017
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu, opiece, przetrzymywaniu oraz zapewnieniu miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Sławno w 2018 roku. 2017-11-17
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/55/2017
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę paliw w 2018 roku 2017-11-09
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/51/2017
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu „Droga do sukcesu” 2017-10-09
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/48/2017
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sepno – Radonia i Kozenin 2017-10-02
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/40/2017
Zapytanie ofertowe na budowę altany ogrodowej drewnianej na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości POPŁAWY w zakresie realizacji w miejscowości Popławy projektu lokalnego pod nazwą” „Integracja międzypokoleniowa w Popławach” 2017-08-21
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/39/2017
Zapytanie ofertowe na budowę altany ogrodowej drewnianej na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości GRUDZEŃ LAS w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą” „Integracja łączy pokolenia w miejscowości Grudzeń Las” 2017-08-21
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/37/2017
Zapytanie ofertowe na zakup agregatu hydraulicznego dla OSP w Kamieniu 2017-07-25
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/34/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie 6 tablic informacyjno- pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy” 2017-07-21
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/33/2017
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i opublikowanie 2 artykułów związanych z promocją realizowanego projektu pn. „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy” 2017-07-21
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/32/2017
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego realizacji projektu pn. Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno 2017-07-20
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/26/2017
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice 2017-05-16
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/25/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie opracowania inwentaryzacji przyrodniczej dla planowanych przedsięwzięć polegających na odbudowie zbiorników wodnych. 2017-05-08
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/23/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany wewnętrznych linii zasilających poszczególne lokale w blokach nr 1, 2, 3 w miejscowości Grudzeń Las 2017-04-26
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/22/2017
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do bieżącego utrzymania wodociągów na terenie gminy Sławno 2017-04-24
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/18/2017
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi audytu wewnętrznego 2017-04-06
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/16/2017
Zapytanie ofertowe na korektę, skład, łamanie, opracowanie graficzne, przygotowanie wydruku i druk wydawnictwa „Gmina Sławno wczoraj i dziś ” 2017-04-03
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/17/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2017-04-06
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/31/2019
Zapytanie ofertowe na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna” 2019-05-07
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/30/2019
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i opublikowanie w prasie 1 artykułu związanego z promocją realizowanego projektu pn. „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna” 2019-05-06
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/29/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych związanych z promocją realizowanego projektu pn. „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna” 2019-05-06
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/62/2018
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu, opiece, przetrzymywaniu oraz zapewnieniu miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Sławno w 2019 roku. 2018-11-20
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/67/2018
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę paliw w 2019 roku 2018-12-11
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/66/2018
Zapytanie ofertowe na wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych oświetlenia dróg na terenie gminy Sławno w latach 2019 - 2020 w 34 miejscowościach 2018-12-03
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/64/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, gminnego składowiska odpadów komunalnych, badania komunalnych osadów ściekowych oraz testów zgodności skratek – Gmina Sławno w 2019 roku 2018-11-30
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/63/2018
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji dotyczącej koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 12 z drogą gminną Nr 107573E wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Owadów 2018-11-27
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/62/2018
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu, opiece, przetrzymywaniu oraz zapewnieniu miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Sławno w 2019 roku. 2018-11-20
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/61/2018
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług weterynaryjnych w 2019 roku 2018-11-20
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/60/2018
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Sławno w 2019 roku 2018-11-13
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/56/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie w 2018 roku 2018-10-31
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/55/2018
Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2018 roku 2018-10-22
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/54/2018
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice 2018-10-18
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/52/2018
Zapytanie ofertowe na zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP w Kamieniu 2018-10-15
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/42/2018
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Prymusowa Wola - Grążowice 2018-07-30
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/41/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę gadżetów promocyjnych w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2018-07-27
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/40/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę namiotu imprezowego 2018-07-24
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/36/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zachorzów 2018-07-10
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/35/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Antoniówka 2018-07-09
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/33/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy drogi gminnej oraz utwardzenie powierzchni działki w miejscowości Bratków 2018-07-05
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/32/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic i tabliczek w celu promocji produktu turystycznego i promocji projektu w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2018-07-02
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/31/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie podziału geodezyjnego działek 2018-06-29
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/30/2018
Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu ratownictwa na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sławno 2018-06-29
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/28/2018
Zapytanie ofertowe na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prymusowej Woli 2018-07-02
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/29/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu drogi wewnętrznej w obrębie przejazdu kolejowego w miejscowości Bratków 2018-06-29
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/27/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu istniejących rowów przydrożnych i przepustów w miejscowości Kunice. 2018-06-08
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/26/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu istniejących rowów przydrożnych i przepustów w miejscowości Sławno Kolonia 2018-06-07
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/25/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie klimatyzacji w budynku OSP w Sławnie – sala świetlicowa 2018-06-06
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/24/2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego oraz wykonanie oświetlenia w budynku OSP w Sławnie – sala świetlicowa 2018-06-05
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/23/2018
Zapytanie ofertowe na opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrożna 2018-05-16
First page
3
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1107