Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2030964
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-08-2020
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[POST]Postanowienie
OŚiR/6220/9/8/2013
Postanowienie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.09.8.2013 z dnia 17.07.2013 roku stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku usługowo-handlowego z częścią warsztatową z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 349/3 w miejscowości Kozenin, gm. Sławno 2013-07-17
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/6/2013
Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach 2013-07-12
[N]Nieruchomość
IBG.6840.1.2013/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie wsi Tomaszówek. 2013-07-05
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/38/2013
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji kierownika Budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka gmina Sławno na działkach nr ewid. 432, 445/4, 714, 713/2 2013-07-09
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/37/2013
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do zadania: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka gmina Sławno na działkach nr ewid. 432, 445/4, 714, 713/2 2013-07-09
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ MG/4200/3/2013/
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4200.3.2013.MG z dnia 1 lipca 2013 roku o przystąpieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – gr. woj. świętokrzyskiego oraz o wyznaczeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia 2013-07-01
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/36/2013
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów wodociągowych 2013-07-08
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/35/2013
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż rowerów 2013-07-04
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/9/2013
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.09.2013 z dnia 26.06.2013 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku usługowo-handlowego z częścią warsztatową z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 349/3 w miejscowości Kozenin, gm. Sławno 2013-06-26
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/2/21/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚir.6220.02.21.2013 z dnia 19.06.2013 roku informujące o wydaniu w dniu 19 czerwca 2013 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚiR 6220.02.20.2013 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie rozdzielni WN 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stacji średniego napięcia SN Sławno oraz zasilającej tę stację dwutorowej napowietrznej linii 110kV relacji: stacja elektroenergetyczna Sławno – istniejąca linia 110 kV relacji Ceramika – Myślibórz (wpięcie w miejscu słupa 53)”. 2013-06-25
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/2/20/2013
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.02.20.2013 z dnia 19.06.2013 roku stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie rozdzielni WN 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stacji średniego napięcia SN Sławno oraz zasilającej tę stację dwutorowej napowietrznej linii 110kV relacji: stacja elektroenergetyczna Sławno – istniejąca linia 110 kV relacji Ceramika – Myślibórz (wpięcie w miejscu słupa 53)”. 2013-06-25
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/5/2013
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów do budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wincentynów ( fundamenty) 2013-06-23
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/32/2013
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru modernizacji drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławno 2013-06-20
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/34/2013
Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności 2013-06-20
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/33/2013
Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż rowerów 2013-06-20
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/3/40/2013
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.40.11.12.2013 z dnia 18.06.2013 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie dotychczasowego Zakładu Oczyszczania Parafiny o nowe hale produkcyjne” 2013-06-18
[OB]Obwieszczenie
OŚiR /6220/3/41/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak: OŚiR.6220.3.41.11.12.2013 z dnia 18.06.2013 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie dotychczasowego Zakładu Oczyszczania Parafiny o nowe hale produkcyjne” 2013-06-18
[POST]Postanowienie
WOOŚ ID/4242/209/2012
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4242.209.2012.ID z dnia 9 kwietnia 2013 roku uzgadniające warunki realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie dotychczasowego Zakładu Oczyszczania Parafiny o nowe hale produkcyjne” 2013-04-09
[DInfo]Dodatkowe informacje
PPIS-ZNS/440/19/13/
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie znak PPIS-ZNS-440/19/13 z dnia 29.04.2013 roku uzgadniająca warunki realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie dotychczasowego Zakładu Oczyszczania Parafiny o nowe hale produkcyjne” 2013-04-29
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/31/2013
Zapytanie ofertowe na dostawę drukarki atramentowej fotograficznej 2013-06-12
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/30/2013
Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu oraz serwisu systemu klimatyzacji Romix Split AC 2M6.1 2013-06-12
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ MP3/SS/4240/271/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4240.271.2013.MP3/SS z dnia 28.03.2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie parku wiatrowego, składającego się z zespołu 8 elektrowni wiatrowych o maksymalnej mocy łącznej 18,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działkach o nr ewidencyjnych: 135, 419 – w miejscowości Sepno-Radonia, 814, 745, 746, 747, 748, 749, 434, 435, 436, 364, 365 – w miejscowości Olszowiec, 391, 404 – w miejscowości Wygnanów, gm. Sławno” 2013-03-28
[DInfo]Dodatkowe informacje
PPIS ZNS/440/14/13/
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie nr PPIS-ZNS-440/14/13 z dnia 26.03.2013 r., o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz potrzebie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: „budowie parku wiatrowego, składającego się z zespołu 8 elektrowni wiatrowych o maksymalnej mocy łącznej 18,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działkach o nr ewidencyjnych: 135, 419 – w miejscowości Sepno-Radonia, 814, 745, 746, 747, 748, 749, 434, 435, 436, 364, 365 – w miejscowości Olszowiec, 391, 404 – w miejscowości Wygnanów, gm. Sławno” 2013-03-26
[POST]Postanowienie
OŚiR /6220/4/35/2013
Postanowienie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.4.35.2013 z dnia 31.05.2013 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie parku wiatrowego, składającego się z zespołu 8 elektrowni wiatrowych o maksymalnej mocy łącznej 18,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działkach o nr ewidencyjnych: 135, 419 – w miejscowości Sepno-Radonia, 814, 745, 746, 747, 748, 749, 434, 435, 436, 364, 365 – w miejscowości Olszowiec, 391, 404 – w miejscowości Wygnanów, gm. Sławno” 2013-05-31
[OB]Obwieszczenie
OŚiR /6220/4/351/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.4.35.1.2013 z dnia 31.05.2013 roku o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„budowie parku wiatrowego, składającego się z zespołu 8 elektrowni wiatrowych o maksymalnej mocy łącznej 18,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działkach o nr ewidencyjnych: 135, 419 – w miejscowości Sepno-Radonia, 814, 745, 746, 747, 748, 749, 434, 435, 436, 364, 365 – w miejscowości Olszowiec, 391, 404 – w miejscowości Wygnanów, gm. Sławno” 2013-05-31
[POST]Postanowienie
OŚiR /6220/4/34/2013
Postanowienie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.4.35.2013 z dnia 31.05.2013 roku o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:„budowie parku wiatrowego, składającego się z zespołu 8 elektrowni wiatrowych o maksymalnej mocy łącznej 18,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działkach o nr ewidencyjnych: 135, 419 – w miejscowości Sepno-Radonia, 814, 745, 746, 747, 748, 749, 434, 435, 436, 364, 365 – w miejscowości Olszowiec, 391, 404 – w miejscowości Wygnanów, gm. Sławno” 2013-05-31
[OB]Obwieszczenie
OŚiR /6220/4/341/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.4.34.1.2013 z dnia 31.05.2013 roku o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: „budowie parku wiatrowego, składającego się z zespołu 8 elektrowni wiatrowych o maksymalnej mocy łącznej 18,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działkach o nr ewidencyjnych: 135, 419 – w miejscowości Sepno-Radonia, 814, 745, 746, 747, 748, 749, 434, 435, 436, 364, 365 – w miejscowości Olszowiec, 391, 404 – w miejscowości Wygnanów, gm. Sławno 2013-05-31
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ. MG/4200/3/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4200.3.2013.MG z dnia 17 maja 2013 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – gr. woj. świętokrzyskiego 2013-05-17
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6/3/33/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak: OŚiR.6220.3.33.11.12.2013 z dnia 17.05.2013 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie dotychczasowego Zakładu Oczyszczania Parafiny o nowe hale produkcyjne” 2013-05-17
[DInfo]Dodatkowe informacje
PWIS.NSOZNS/9022/2/1/2013
Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi znak PWIS.NSOZNS.9022.2.1.2013.TK, PWIS.NSOZNS.9022.2.2.2013.TK z dnia 19 kwietnia 2013 roku, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie rozdzielni WN 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stacji średniego napięcia SN Sławno oraz zasilającej tę stację dwutorowej napowietrznej linii 110kV relacji: stacja elektroenergetyczna Sławno – istniejąca linia 110 kV relacji Ceramika – Myślibórz (wpięcie w miejscu słupa 53)” 2013-04-19
[OB]Obwieszczenie
EG.1 WOOŚ/4240/348/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4240.348.2013.EG.1 z dnia 29 kwietnia 2013 roku informujące, że postanowieniem znak WOOŚ.4240.348.2013.EG z dnia 29 kwietnia 2013 roku RDOŚ w Łodzi wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie rozdzielni WN 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stacji średniego napięcia SN Sławno oraz zasilającej tę stację dwutorowej napowietrznej linii 110kV relacji:stacja elektroenergetyczna Sławno – istniejąca linia 110 kV relacji Ceramika – Myślibórz (wpięcie w miejscu słupa 53)” 2013-04-29
[POST]Postanowienie
OŚiR/6220/2/13/2013
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR 6220.02.13.2013 z dnia 17.05.2013 roku stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie rozdzielni WN 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stacji średniego napięcia SN Sławno oraz zasilającej tę stację dwutorowej napowietrznej linii 110kV relacji: stacja elektroenergetyczna Sławno – istniejąca linia 110 kV relacji Ceramika – Myślibórz (wpięcie w miejscu słupa 53)”. 2013-05-17
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/2/14/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR 6220.02.14.2013 z dnia 17.05.2013 roku, informujące o wydaniu w dniu 17 maja 2013 roku postanowienia znak OŚiR 6220.02.13.2013 stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie rozdzielni WN 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stacji średniego napięcia SN Sławno oraz zasilającej tę stację dwutorowej napowietrznej linii 110kV relacji: stacja elektroenergetyczna Sławno – istniejąca linia 110 kV relacji Ceramika – Myślibórz (wpięcie w miejscu słupa 53)” 2013-05-17
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/4/19/2013
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.4.19.2013 z dnia 30.04.2013 roku dotyczące postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„budowie parku wiatrowego, składającego się z zespołu 8 elektrowni wiatrowych o maksymalnej mocy łącznej 18,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działkach o nr ewidencyjnych: 135, 419 – w miejscowości Sepno-Radonia, 814, 745, 746, 747, 748, 749, 434, 435, 436, 364, 365 – w miejscowości Olszowiec, 391, 404 – w miejscowości Wygnanów, gm. Sławno”. 2013-04-30
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/3/26/2013
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak: OŚiR.6220.3.26.11.12.2013 z dnia 17.04.2013 roku o ponownym przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie dotychczasowego Zakładu Oczyszczania Parafiny o nowe hale produkcyjne”. 2013-04-18
[OG]Ogłoszenie
SPRAWOZDANIE z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 2013-04-08
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ TO.2/4240/248/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4240.248.2013.TO.2 z dnia 26.03.2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: „pięciu elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach nr ewid.: -EW1 – dz. nr ewid. 202/2, 200 oraz 209, 208, 205, 204, 203, 198, 197, 196 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW2 – dz. nr ewid. 170, 171 oraz 165, 206, 824, 169, 174, 178 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW3 – dz. nr ewid. 148, 149 oraz 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 159 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW4 – dz. nr ewid. 93/1, 94/1, 95/1 oraz 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 99 (oddziaływanie rotora) obręb Zachorzów; -EW5 – dz. nr ewid. 926 oraz 927, 925 (oddziaływanie rotora) obręb Prymusowa Wola; gmina Sławno, powiat opoczyński” 2013-03-26
[DInfo]Dodatkowe informacje
PPIS-ZNS/440/12/2013
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr PPIS-ZNS-440/12/13 z dnia 13.03.2013 r., o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz potrzebie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: „pięciu elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach nr ewid.: -EW1 – dz. nr ewid. 202/2, 200 oraz 209, 208, 205, 204, 203, 198, 197, 196 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW2 – dz. nr ewid. 170, 171 oraz 165, 206, 824, 169, 174, 178 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW3 – dz. nr ewid. 148, 149 oraz 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 159 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW4 – dz. nr ewid. 93/1, 94/1, 95/1 oraz 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 99 (oddziaływanie rotora) obręb Zachorzów; -EW5 – dz. nr ewid. 926 oraz 927, 925 (oddziaływanie rotora) obręb Prymusowa Wola; gmina Sławno, powiat opoczyński” 2013-03-13
[POST]Postanowienie
OŚiR/6220/5/9/2013
Postanowienie Wójta Gminy Sławno o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie: „pięciu elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach nr ewid.: -EW1 – dz. nr ewid. 202/2, 200 oraz 209, 208, 205, 204, 203, 198, 197, 196 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW2 – dz. nr ewid. 170, 171 oraz 165, 206, 824, 169, 174, 178 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW3 – dz. nr ewid. 148, 149 oraz 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 159 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW4 – dz. nr ewid. 93/1, 94/1, 95/1 oraz 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 99 (oddziaływanie rotora) obręb Zachorzów; -EW5 – dz. nr ewid. 926 oraz 927, 925 (oddziaływanie rotora) obręb Prymusowa Wola; gmina Sławno, powiat opoczyński” 2013-04-15
[POST]Postanowienie
OŚiR/6220/5/8/2013
Postanowienie Wójta Gminy Sławno o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: „pięciu elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach nr ewid.: -EW1 – dz. nr ewid. 202/2, 200 oraz 209, 208, 205, 204, 203, 198, 197, 196 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW2 – dz. nr ewid. 170, 171 oraz 165, 206, 824, 169, 174, 178 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW3 – dz. nr ewid. 148, 149 oraz 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 159 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW4 – dz. nr ewid. 93/1, 94/1, 95/1 oraz 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 99 (oddziaływanie rotora) obręb Zachorzów; -EW5 – dz. nr ewid. 926 oraz 927, 925 (oddziaływanie rotora) obręb Prymusowa Wola; gmina Sławno, powiat opoczyński” 2013-04-15
[OG]Ogłoszenie
OśZP/423/2/2013
Ogłoszenie w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki sportowe w 2012 roku 2013-03-28
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/4/3/2013
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.4.3.2013 z dnia 14.03.2013 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie parku wiatrowego, składającego się z zespołu 8 elektrowni wiatrowych o maksymalnej mocy łącznej 18,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działkach o nr ewidencyjnych: 135, 419 – w miejscowości Sepno-Radonia, 814, 745, 746, 747, 748, 749, 434, 435, 436, 364, 365 – w miejscowości Olszowiec, 391, 404 – w miejscowości Wygnanów, gm. Sławno”. 2013-03-14
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/5/1/2013
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.5.1.2013 z dnia 11.03.2013 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie: „pięciu elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach nr ewid.: -EW1 – dz. nr ewid. 202/2, 200 oraz 209, 208, 205, 204, 203, 198, 197, 196 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW2 – dz. nr ewid. 170, 171 oraz 165, 206, 824, 169, 174, 178 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW3 – dz. nr ewid. 148, 149 oraz 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 159 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW4 – dz. nr ewid. 93/1, 94/1, 95/1 oraz 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 99 (oddziaływanie rotora) obręb Zachorzów; -EW5 – dz. nr ewid. 926 oraz 927, 925 (oddziaływanie rotora) obręb Prymusowa Wola; gmina Sławno, powiat opoczyński”. 2013-03-11
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/3/6/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.03.6.2013 z dnia 06.03.2013 r., o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Sławno” 2013-03-07
[N]Nieruchomość
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu. 2013-02-13
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/3/4/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.03.4.2013 z dnia 27.02.2013 r., w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. „Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Sławno”. 2013-02-28
[ZARZ]Zarządzenie
2013
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2013 roku 2013-02-22
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/1/10/2013
Decyzja Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.01.10.2013 z dnia 26.02.2013 roku o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie rozdzielni WN 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 2013-02-26
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/10/16/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.10.16.12.2013 z dnia 15.02.2013 roku informujące o dopuszczeniu Fundacji Instytut Kajetana Koźmiana ul. Górnośląska 9/11 lok. 59, 00-443 Warszawa do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: „czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach nr ewid.: -EW1 – dz. nr ewid. 692, 693 oraz 698, 1193, 697, 696, 695, 694, 691, 690 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW2 – dz. nr ewid. 653, 654, oraz 659, 1193, 658, 657, 656, 655, 652, 651 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW3 – dz. nr ewid. 733, 734, 735, 736, 737 oraz 728, 729, 730, 731, 732, 738, 739, 740, 742 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW4 – dz. nr ewid. 1524, 572, 571 oraz 569, 1433, 570, 571, 1525, 575 (oddziaływanie rotora) obręb Janków Psary; gmina Sławno, powiat opoczyński”. 2013-02-18
[ZARZ]Zarządzenie
4/13
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/13 WÓJTA GMINY SŁAWNO z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sławno w 2013 roku. 2013-02-07
First page
22
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1251