Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2101390
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-11-2020
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/18/2013
Ogłoszenie o zamówieniu na wyłapywanie w 2014 roku bezdomnych zwierząt na terenie gminy Sławno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt 2013-12-12
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/70/2013
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług weterynaryjnych w roku 2014 2013-12-06
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ. KA.2/4240/953/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4240.953.2013.KA.2 z dnia 28 listopada 2013 roku informujące o umorzeniu postanowieniem znak WOOŚ.4240.953.2013.KA z dnia 28 listopada 2013 roku postępowania dotyczącego wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno – Szadkowice”. 2013-11-28
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/68/2013
Zapytanie ofertowe na dostawę Piłkarzyków 2013-12-05
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/66/2013
Zapytanie ofertowe na dostawę pługa do odśnieżania, jednostronnego, sterowanego elektrohydraulicznie wraz z dostosowaniem płyty podwoziowej pługa do zamontowania na nośniku - samochodzie ciężarowym Star 244 wraz z czołownicą 2013-12-02
[OB]Obwieszczenie
MG.3 WOOŚ/4200/3/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4200.3.2013.MG.3 z dnia 25 listopada 2013 roku o wyznaczeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – gr. woj. świętokrzyskiego. 2013-11-25
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/14/6/2013
Decyzję Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.14.6.2013 z dnia 25.11.2013 roku o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„Rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno – Szadkowice” 2013-11-25
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/63/2013
Zapytanie ofertowe na dostawę pługa do odśnieżania, jednostronnego, sterowanego elektrohydraulicznie wraz z dostosowaniem płyty podwoziowej pługa do zamontowania na nośniku - samochodzie ciężarowym Star 244 wraz z czołownicą 2013-11-22
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/61/2013
Zapytanie ofertowe na Dostawę pługa do odśnieżania, jednostronnego, sterowanego elektrohydraulicznie wraz z dostosowaniem płyty podwoziowej pługa do zamontowania na nośniku - samochodzie ciężarowym Star 244 wraz z czołownicą 2013-11-14
[POST]Postanowienie
WOOŚ. MM.1/4242/265/2013
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4242.265.2013.MM.1 z dnia 25 października 2013 roku informujące o stanowisku RDOŚ w kwestii procesowej wydania uzgodnienie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Sławno nr 7627/04-25/10 z dnia 19 lipca 2010 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo – poliuretanowych, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 907 i 908 położonych w obrębie Sławno. 2013-10-25
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/13/7/2013
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.13.07.2013 z dnia 5 listopada 2013 roku umarzająca postępowanie w sprawie zmiany wydanej decyzji Wójta Gminy Sławno nr 7627/04-25/10 z dnia 19 lipca 2010 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo – poliuretanowych, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 907 i 908 położonych w obrębie Sławno. 2013-11-05
[OB]Obwieszczenie
RI os/6220/10/2/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki znak RI.6220.10.os.2.2013 z dnia 04.11.2013 roku informujące o wydaniu Postanowienia znak RI.6220.10.pp.2013 w dniu 30.10.2013 r.- o ponownym podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RI.7624-16d/2010 z dnia 13.02.2012 r., dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I – Wschód, Biała Góra II – Wschód, Biała Góra III – Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel”, które było zawieszone do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2013-11-04
[OB]Obwieszczenie
RI/6220/10/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki znak RI.6220.10.2013 z dnia 04.11.2013 roku informujące o wydaniu Postanowienia znak RI.6220.10.pp.2013 w dniu 30.10.2013 r.- o ponownym podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RI.7624-16d/2010 z dnia 13.02.2012 r., dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I – Wschód, Biała Góra II – Wschód, Biała Góra III – Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel”, które było zawieszone do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2013-11-04
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/14/1/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.14.1.2013 z dnia 25.10.2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno – Szadkowice”. 2013-10-25
[OB]Obwieszczenie
RI/6220/10/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki znak RI.6220.10.2013 z dnia 17.10.2013 r., informujące strony postępowania o wydaniu w dniu 11.10.2013r. Postanowienia znak RI.6220.10.pr.2013 - o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na"„Eksploatacji złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I – Wschód, Biała Góra II – Wschód, Biała Góra III – Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel” oraz o wydaniu w dniu 17.10.2013 r. Postanowienia znak RI.6220.10.z.2013 - o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu 2013-10-17
[OB]Obwieszczenie
RI os/6220/10/1/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki znak RI.6220.10.os.1.2013 z dnia 17.10.2013 roku informujące o wydaniu Postanowienia znak RI.6220.10.pr.2013 z dnia 11.10.2013 r.,- o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na"„Eksploatacji złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I – Wschód, Biała Góra II – Wschód, Biała Góra III – Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel” oraz Postanowienia znak RI.6220.10.z.2013 z dnia 17.10.2013 r., - o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu. 2013-10-17
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/13/2013
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.13.2013 z dnia 16.10.2013 roku o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Sławno nr 7627/04-25/10 z dnia 19 lipca 2010 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów i wdrożeniu technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo – poliuretanowych, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 907 i 908 (numery działek przed ich podziałem: 265, 862, 861, 262, 261, 260, 259 i 258/1) położonych w obrębie Sławno 2013-10-16
[Konsultacje]Konsultacje
2013/
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. 2013-10-14
[ZP]Zamówienie publiczne
1/2013
OSP SZADKOWICE Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Szadkowice 2013-10-14
[ZP]Zamówienie publiczne
1/2013
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu informatycznego dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w Szadkowicach 2013-10-11
[OG]Ogłoszenie
IBG.6845.1.2013/
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu, zlokalizowanej na parterze w budynku OSP Sławno, przy ul. Marszałka J.Piłsudskiego nr 1. 2013-10-10
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/58/2013
Zapytanie ofertowe na Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Remont istniejącego chodnika oraz budowa kablowej linii oświetlenia terenu wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Grudzeń Las 2013-10-07
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/17/2013
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę materiałów elektrycznych do Budowy budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wincentynów 2013-09-26
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/15/2013
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont istniejącego chodnika oraz budowa kablowej linii oświetlenia terenu wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Grudzeń Las 2013-09-26
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/16/2013
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Szadkowice na odcinku od drogi powiatowej Nr 3101 E do drogi wojewódzkiej Nr 713 2013-09-26
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/57/2013
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do budowy sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kamilówka 2013-09-20
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/14/2013
Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie działki budowlanej w miejscowości Psary o Nr 18 i Nr 20 gmina Sławno 2013-09-20
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/12/2013
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów hydraulicznych do Budowy budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wincentynów 2013-09-18
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/53/2013
Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Remont istniejącego chodnika przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sławnie" 2013-09-17
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/11/2013
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont istniejącego chodnika przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sławnie 2013-09-12
[N]Nieruchomość
6845/2013/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębach wsi Kamień i Antoninów, na rzecz dotychczasowych dzierżawców w celu kontynuowania umowy dzierżawy. 2013-09-12
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/10/2013
Ogłoszenie o zamówieniu na Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2013 roku 2013-09-04
[DEC]Decyzja
2013 OŚiR/6220/15/30/12
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.15.30.12.2013 z dnia 2 września 2013 roku zmieniająca decyzję Wójta Gminy Sławno znak ROŚiR 6220/15-20/12 z dnia 12 grudnia 2012 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku handlowo-usługowo-warsztatowego z łącznikiem do istniejącego budynku biurowego na poziomie 1-ego piętra wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 345, 346, 347 położonych w obrębie Kozenin gmina Sławno” 2013-09-02
[OB]Obwieszczenie
2013 OŚiR/6220/15/31/12
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.15.31.12.2013 z dnia 2 września 2013 roku informujące o wydaniu w dniu 2 września 2013 roku decyzji znak OŚiR.6220.15.30.12.2013 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Sławno znak ROŚiR 6220/15-20/12 z dnia 12 grudnia 2012 roku o środowiskowych warunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku handlowo-usługowo-warsztatowego z łącznikiem do istniejącego budynku biurowego na poziomie 1-ego piętra wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 345, 346, 347 położonych w obrębie Kozenin gmina Sławno” 2013-09-02
[OG]Ogłoszenie
IBG.6840/1/2013/
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Tomaszówek. 2013-09-02
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/52/2013
Zapytanie ofertowe na dostawę elementów do budowy placu zabaw w miejscowości Szadkowice 2013-08-30
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ. PT.2/4240/724/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4240.724.2013.PT.2 z dnia 19 sierpnia 2013 roku informujące o wydaniu w 19 sierpnia 2013 roku postanowienia znak: WOOŚ.4240.724.2012.PT.1 ustalającego zakres raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "eksploatacji złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I - Wschód, Biała Góra II - Wschód, Biała Góra III - Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice, Sławno, obręb Olszewice i Unewel" 2013-08-19
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/9/2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA REMONT ISTNIEJĄCEGO UTWARDZENIA DZIAŁEK NR 208,222 W MIEJSCOWOŚCI KUNICE 2013-08-28
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/9/24/2013
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak: OŚiR.6220.09.24.2013 z dnia 16 sierpnia 2013 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku usługowo-handlowego z częścią warsztatową z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 349/3 w miejscowości Kozenin, gm. Sławno” 2013-08-16
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/9/25/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak: OŚiR.6220.09.25.2013 z dnia 16 sierpnia 2013 roku, informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku usługowo-handlowego z częścią warsztatową z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 349/3 w miejscowości Kozenin, gm. Sławno” 2013-08-16
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/8/2013
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Kamień 2013-08-09
[OB]Obwieszczenie
2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak:RI.6220.10.2013 2013-08-09
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/50/2013
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Kozenin - Sepno 2013-08-08
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/49/2013
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień 2013-08-08
[OG]Ogłoszenie
2013
Informacja o przyznanych nagrodach za wysokie wyniki sportowe 2013-07-29
[OB]Obwieszczenie
OŚiR.6220.09.16.2013/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku usługowo-handlowego z częścią warsztatową z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 349/3 w miejscowości Kozenin, gm. Sławno". 2013-07-29
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/44/2013
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień 2013-07-26
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/43/2013
Zapytanie ofertowe na wykonanie badań komunalnych osadów ściekowych 2013-07-25
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/7/2013
Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wincentynów 2013-07-24
[DInfo]Dodatkowe informacje
PPIS ZNS/440/32/2013
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie znak PPIS-ZNS-440/32/13 z dnia 3 lipca 2013 roku informująca, że zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku usługowo-handlowego z częścią warsztatową z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 349/3 w miejscowości Kozenin, gm. Sławno. 2013-07-03
First page
22
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1302