Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2062147
ostatnia aktualizacja BIP'u:
24-09-2020
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/53/2013
Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Remont istniejącego chodnika przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sławnie" 2013-09-17
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/11/2013
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont istniejącego chodnika przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sławnie 2013-09-12
[N]Nieruchomość
6845/2013/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębach wsi Kamień i Antoninów, na rzecz dotychczasowych dzierżawców w celu kontynuowania umowy dzierżawy. 2013-09-12
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/10/2013
Ogłoszenie o zamówieniu na Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2013 roku 2013-09-04
[DEC]Decyzja
2013 OŚiR/6220/15/30/12
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.15.30.12.2013 z dnia 2 września 2013 roku zmieniająca decyzję Wójta Gminy Sławno znak ROŚiR 6220/15-20/12 z dnia 12 grudnia 2012 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku handlowo-usługowo-warsztatowego z łącznikiem do istniejącego budynku biurowego na poziomie 1-ego piętra wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 345, 346, 347 położonych w obrębie Kozenin gmina Sławno” 2013-09-02
[OB]Obwieszczenie
2013 OŚiR/6220/15/31/12
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.15.31.12.2013 z dnia 2 września 2013 roku informujące o wydaniu w dniu 2 września 2013 roku decyzji znak OŚiR.6220.15.30.12.2013 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Sławno znak ROŚiR 6220/15-20/12 z dnia 12 grudnia 2012 roku o środowiskowych warunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku handlowo-usługowo-warsztatowego z łącznikiem do istniejącego budynku biurowego na poziomie 1-ego piętra wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 345, 346, 347 położonych w obrębie Kozenin gmina Sławno” 2013-09-02
[OG]Ogłoszenie
IBG.6840/1/2013/
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Tomaszówek. 2013-09-02
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/52/2013
Zapytanie ofertowe na dostawę elementów do budowy placu zabaw w miejscowości Szadkowice 2013-08-30
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ. PT.2/4240/724/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4240.724.2013.PT.2 z dnia 19 sierpnia 2013 roku informujące o wydaniu w 19 sierpnia 2013 roku postanowienia znak: WOOŚ.4240.724.2012.PT.1 ustalającego zakres raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "eksploatacji złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I - Wschód, Biała Góra II - Wschód, Biała Góra III - Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice, Sławno, obręb Olszewice i Unewel" 2013-08-19
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/9/2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA REMONT ISTNIEJĄCEGO UTWARDZENIA DZIAŁEK NR 208,222 W MIEJSCOWOŚCI KUNICE 2013-08-28
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/9/24/2013
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak: OŚiR.6220.09.24.2013 z dnia 16 sierpnia 2013 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku usługowo-handlowego z częścią warsztatową z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 349/3 w miejscowości Kozenin, gm. Sławno” 2013-08-16
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/9/25/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak: OŚiR.6220.09.25.2013 z dnia 16 sierpnia 2013 roku, informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku usługowo-handlowego z częścią warsztatową z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 349/3 w miejscowości Kozenin, gm. Sławno” 2013-08-16
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/8/2013
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Kamień 2013-08-09
[OB]Obwieszczenie
2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak:RI.6220.10.2013 2013-08-09
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/50/2013
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Kozenin - Sepno 2013-08-08
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/49/2013
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień 2013-08-08
[OG]Ogłoszenie
2013
Informacja o przyznanych nagrodach za wysokie wyniki sportowe 2013-07-29
[OB]Obwieszczenie
OŚiR.6220.09.16.2013/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku usługowo-handlowego z częścią warsztatową z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 349/3 w miejscowości Kozenin, gm. Sławno". 2013-07-29
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/44/2013
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień 2013-07-26
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/43/2013
Zapytanie ofertowe na wykonanie badań komunalnych osadów ściekowych 2013-07-25
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/7/2013
Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wincentynów 2013-07-24
[DInfo]Dodatkowe informacje
PPIS ZNS/440/32/2013
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie znak PPIS-ZNS-440/32/13 z dnia 3 lipca 2013 roku informująca, że zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku usługowo-handlowego z częścią warsztatową z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 349/3 w miejscowości Kozenin, gm. Sławno. 2013-07-03
[POST]Postanowienie
WOOŚ ID/4240/617/2013
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4240.617.2013.ID z dnia 9 lipca 2013 roku wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo – handlowego z częścią warsztatową z infrastrukturą techniczna na działce nr ewid. 349/3 w miejscowości Kozenin, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2013-07-09
[POST]Postanowienie
OŚiR/6220/9/8/2013
Postanowienie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.09.8.2013 z dnia 17.07.2013 roku stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku usługowo-handlowego z częścią warsztatową z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 349/3 w miejscowości Kozenin, gm. Sławno 2013-07-17
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/6/2013
Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach 2013-07-12
[N]Nieruchomość
IBG.6840.1.2013/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie wsi Tomaszówek. 2013-07-05
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/38/2013
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji kierownika Budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka gmina Sławno na działkach nr ewid. 432, 445/4, 714, 713/2 2013-07-09
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/37/2013
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do zadania: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka gmina Sławno na działkach nr ewid. 432, 445/4, 714, 713/2 2013-07-09
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ MG/4200/3/2013/
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4200.3.2013.MG z dnia 1 lipca 2013 roku o przystąpieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – gr. woj. świętokrzyskiego oraz o wyznaczeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia 2013-07-01
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/36/2013
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów wodociągowych 2013-07-08
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/35/2013
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż rowerów 2013-07-04
[ZAW]Zawiadomienie
OŚiR/6220/9/2013
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.09.2013 z dnia 26.06.2013 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku usługowo-handlowego z częścią warsztatową z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 349/3 w miejscowości Kozenin, gm. Sławno 2013-06-26
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/2/21/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚir.6220.02.21.2013 z dnia 19.06.2013 roku informujące o wydaniu w dniu 19 czerwca 2013 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚiR 6220.02.20.2013 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie rozdzielni WN 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stacji średniego napięcia SN Sławno oraz zasilającej tę stację dwutorowej napowietrznej linii 110kV relacji: stacja elektroenergetyczna Sławno – istniejąca linia 110 kV relacji Ceramika – Myślibórz (wpięcie w miejscu słupa 53)”. 2013-06-25
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/2/20/2013
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.02.20.2013 z dnia 19.06.2013 roku stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie rozdzielni WN 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stacji średniego napięcia SN Sławno oraz zasilającej tę stację dwutorowej napowietrznej linii 110kV relacji: stacja elektroenergetyczna Sławno – istniejąca linia 110 kV relacji Ceramika – Myślibórz (wpięcie w miejscu słupa 53)”. 2013-06-25
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/271/5/2013
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów do budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wincentynów ( fundamenty) 2013-06-23
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/32/2013
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru modernizacji drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławno 2013-06-20
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/34/2013
Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności 2013-06-20
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/33/2013
Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż rowerów 2013-06-20
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/3/40/2013
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.3.40.11.12.2013 z dnia 18.06.2013 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie dotychczasowego Zakładu Oczyszczania Parafiny o nowe hale produkcyjne” 2013-06-18
[OB]Obwieszczenie
OŚiR /6220/3/41/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak: OŚiR.6220.3.41.11.12.2013 z dnia 18.06.2013 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie dotychczasowego Zakładu Oczyszczania Parafiny o nowe hale produkcyjne” 2013-06-18
[POST]Postanowienie
WOOŚ ID/4242/209/2012
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4242.209.2012.ID z dnia 9 kwietnia 2013 roku uzgadniające warunki realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie dotychczasowego Zakładu Oczyszczania Parafiny o nowe hale produkcyjne” 2013-04-09
[DInfo]Dodatkowe informacje
PPIS-ZNS/440/19/13/
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie znak PPIS-ZNS-440/19/13 z dnia 29.04.2013 roku uzgadniająca warunki realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie dotychczasowego Zakładu Oczyszczania Parafiny o nowe hale produkcyjne” 2013-04-29
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/31/2013
Zapytanie ofertowe na dostawę drukarki atramentowej fotograficznej 2013-06-12
[ZP]Zamówienie publiczne
OśZP/2151/30/2013
Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu oraz serwisu systemu klimatyzacji Romix Split AC 2M6.1 2013-06-12
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ MP3/SS/4240/271/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4240.271.2013.MP3/SS z dnia 28.03.2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie parku wiatrowego, składającego się z zespołu 8 elektrowni wiatrowych o maksymalnej mocy łącznej 18,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działkach o nr ewidencyjnych: 135, 419 – w miejscowości Sepno-Radonia, 814, 745, 746, 747, 748, 749, 434, 435, 436, 364, 365 – w miejscowości Olszowiec, 391, 404 – w miejscowości Wygnanów, gm. Sławno” 2013-03-28
[DInfo]Dodatkowe informacje
PPIS ZNS/440/14/13/
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie nr PPIS-ZNS-440/14/13 z dnia 26.03.2013 r., o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz potrzebie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: „budowie parku wiatrowego, składającego się z zespołu 8 elektrowni wiatrowych o maksymalnej mocy łącznej 18,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działkach o nr ewidencyjnych: 135, 419 – w miejscowości Sepno-Radonia, 814, 745, 746, 747, 748, 749, 434, 435, 436, 364, 365 – w miejscowości Olszowiec, 391, 404 – w miejscowości Wygnanów, gm. Sławno” 2013-03-26
[POST]Postanowienie
OŚiR /6220/4/35/2013
Postanowienie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.4.35.2013 z dnia 31.05.2013 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie parku wiatrowego, składającego się z zespołu 8 elektrowni wiatrowych o maksymalnej mocy łącznej 18,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działkach o nr ewidencyjnych: 135, 419 – w miejscowości Sepno-Radonia, 814, 745, 746, 747, 748, 749, 434, 435, 436, 364, 365 – w miejscowości Olszowiec, 391, 404 – w miejscowości Wygnanów, gm. Sławno” 2013-05-31
[OB]Obwieszczenie
OŚiR /6220/4/351/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.4.35.1.2013 z dnia 31.05.2013 roku o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„budowie parku wiatrowego, składającego się z zespołu 8 elektrowni wiatrowych o maksymalnej mocy łącznej 18,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działkach o nr ewidencyjnych: 135, 419 – w miejscowości Sepno-Radonia, 814, 745, 746, 747, 748, 749, 434, 435, 436, 364, 365 – w miejscowości Olszowiec, 391, 404 – w miejscowości Wygnanów, gm. Sławno” 2013-05-31
[POST]Postanowienie
OŚiR /6220/4/34/2013
Postanowienie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.4.35.2013 z dnia 31.05.2013 roku o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:„budowie parku wiatrowego, składającego się z zespołu 8 elektrowni wiatrowych o maksymalnej mocy łącznej 18,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działkach o nr ewidencyjnych: 135, 419 – w miejscowości Sepno-Radonia, 814, 745, 746, 747, 748, 749, 434, 435, 436, 364, 365 – w miejscowości Olszowiec, 391, 404 – w miejscowości Wygnanów, gm. Sławno” 2013-05-31
[OB]Obwieszczenie
OŚiR /6220/4/341/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.4.34.1.2013 z dnia 31.05.2013 roku o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: „budowie parku wiatrowego, składającego się z zespołu 8 elektrowni wiatrowych o maksymalnej mocy łącznej 18,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, liniami kablowymi i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działkach o nr ewidencyjnych: 135, 419 – w miejscowości Sepno-Radonia, 814, 745, 746, 747, 748, 749, 434, 435, 436, 364, 365 – w miejscowości Olszowiec, 391, 404 – w miejscowości Wygnanów, gm. Sławno 2013-05-31
First page
22
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1274