Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1876515
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-02-2020
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OG]Ogłoszenie
FP.6845.1.2014/
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi Antoninów. 2014-07-21
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/14/2014
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację Projektu Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie z siedzibą w Psarach 2014-07-24
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ-I MP3.4/4240/183/2014
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ-I.4240.183.2014.MP3.4 z dnia 14 lipca 2014 r. zawiadamiające, że w dniu 14 lipca 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 14 lipca 2014 r., znak WOOŚ-I.4240.183.2014.MP3.3 wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji do produkcji granulatu wapiennego zlokalizowanej na terenie zakładu NORDKALK Sp. z o.o. w miejscowości Owadów, gmina Sławno, pow. opoczyński, woj. łódzkie" 2014-07-14
[OG]Ogłoszenie
FP.6840.6.2014/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie wsi Sławno. 2014-07-14
[OG]Ogłoszenie
FP.6840.5.2014/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie wsi Tomaszówek. 2014-07-14
[OG]Ogłoszenie
IBG.6840.2.2013/
Ogłoszenie Wójta Gminy Sławno z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie odwołania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Ostrożna, oznaczonych nr działek 236, 237, 298. 2014-07-16
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ4210/30/2013KA17/
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4210.30.2013.KA.17 z dnia 7 lipca 2014 roku informujące, że dnia 7 lipca 2014 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję nr 15/2014 znak: WOOŚ.4210.30.2013.KA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice 2014-07-07
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/12/2014
Ogłoszenie o zamówieniu na Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku użyteczności publicznej – Domu Ludowego w Gawronach 2014-07-04
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/29/2014
Zapytanie ofertowe na dostawę stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany w blokach – Nr 1, nr 2, Nr 3 na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Grudzeń Las ( klatki schodowe ) 2014-07-02
[OB]Obwieszczenie
IB.6721.1.2014/2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁAWNO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Owadów, gm. Sławno 2014-06-24
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/11/2014
Ogłoszenie o zamówieniu na Realizację Projektu Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno - zadanie 2 - Dostosowanie pomieszczeń oraz zadanie 3 – Wyposażenie 2014-06-23
[OB]Obwieszczenie
RI st/6220/10/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki znak RI.6220.10.2013.st z dnia 12 maja 2014 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego, wydane w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji znak RI.7624-16d/2010 z dnia 13.02.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I – Wschód, Biała Góra II – Wschód, Biała Góra III – Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel” 2014-05-12
[OB]Obwieszczenie
RI os/6220/10/3/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki znak RI.6220.10.os.3.2013 z dnia 12 maja 2014 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego, wydane w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji znak RI.7624-16d/2010 z dnia 13.02.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I – Wschód, Biała Góra II – Wschód, Biała Góra III – Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel” 2014-05-12
[OG]Ogłoszenie
IBG.6840.2.2013/
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, położonych w obrębie wsi Ostrożna. 2014-06-12
[N]Nieruchomość
FP.6845.1.2014/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej własność Gminy Sławno, położonej w obrębie wsi Antoninów. 2014-06-09
[OG]Ogłoszenie
6840.4.2014/
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sławno, położonej w obrębie wsi Prymusowa Wola, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2014-06-09
[OB]Obwieszczenie
KA.15 WOOŚ/4210/30/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4210.30.2013.KA.15 z dnia 05.06.2014 roku w sprawie możliwość wypowiedzenia się, co do zgromadzonego materiału dowodowego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno – Szadkowice 2014-06-05
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ. MG. 12/4200/3/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4200.3.2013.MG.12 z dnia 28 maja 2014 roku informujące o wyznaczeniu przez RDOŚ w Łodzi nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – gr. woj. świętokrzyskiego 2014-05-28
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/10/2014
Dostawa materiałów do budowy budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wygnanów 2014-05-30
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/9/2014
Modernizacja drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Psary 2014-05-30
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/8/2014
Realizacja Projektu Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno - zadanie 2 - Dostosowanie pomieszczeń oraz zadanie 3 – Wyposażenie 2014-05-30
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ-I MP3.2/4240/183/2014
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ-I.4240.183.2014.MP3.2 z dnia 20 maja 2014 roku informujące, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania przez RDOŚ w Łodzi orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do produkcji granulatu wapiennego zlokalizowanej na terenie zakładu NORDKALK Sp. z o.o. w miejscowości Owadów, gmina Sławno, pow. opoczyński, woj. łódzkie”, nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy oraz konieczność uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz informujące o terminie wydania orzeczenia kończącego w/w postępowanie 2014-05-20
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/7/2014
Dostawa materiałów do budowy budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wygnanów 2014-05-21
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie Wójta Gminy Sławno w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. 2014-05-07
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/6/2014
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację Projektu Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno - zadanie 3 wyposażenie 2014-05-07
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/5/2014
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.5.2014 z dnia 05.05.2014 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji do produkcji granulatu wapiennego zlokalizowanej na terenie zakładu NORDKALK Sp. z o.o. w miejscowości Owadów, gmina Sławno, pow. opoczyński, woj. łódzkie 2014-05-05
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/5/2014
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa materiałów budowlanych do budowy budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wygnanów 2014-04-30
[OG]Ogłoszenie
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 2014-04-10
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/18/2014
Zapytanie ofertowe na dostawę elementów do organizacji placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Grudzeń Las 2014-04-24
[OB]Obwieszczenie
OŚiR 2013/6220/10/20/12
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.10.20.12.2013 z dnia 22.04.2013 r., informujące o wydaniu postanowienia znak OŚiR.6220.10.19.12.2013 w dniu 22.04.2014 r. o dopuszczeniu Stowarzyszenia „NIC O NAS BEZ NAS” do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie: „czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach nr ewid.: -EW1 – dz. nr ewid. 692, 693 oraz 698, 1193, 697, 696, 695, 694, 691, 690 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW2 – dz. nr ewid. 653, 654, oraz 659, 1193, 658, 657, 656, 655, 652, 651 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW3 – dz. nr ewid. 733, 734, 735, 736, 737 oraz 728, 729, 730, 731, 732, 738, 739, 740, 742 (oddziaływanie rotora), obręb Janków Psary; -EW4 – dz. nr ewid. 1524, 572, 571 oraz 569, 1433, 570, 571, 1525, 575 (oddziaływanie rotora) obręb Janków Psary; gmina Sławno, powiat opoczyński” 2014-04-22
[OB]Obwieszczenie
OŚiR /6220/5/18/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno nr OŚiR.6220.5.18.2013 z dnia 22.04.2013 r., informujące o wydaniu postanowienia znak OŚiR.6220.5.17.2013 w dniu 22.04.2014 r. o dopuszczeniu Stowarzyszenia „NIC O NAS BEZ NAS” do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie: „pięciu elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach nr ewid.: -EW1 – dz. nr ewid. 202/2, 200 oraz 209, 208, 205, 204, 203, 198, 197, 196 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW2 – dz. nr ewid. 170, 171 oraz 165, 206, 824, 169, 174, 178 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW3 – dz. nr ewid. 148, 149 oraz 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 159 (oddziaływanie rotora), obręb Zachorzów; -EW4 – dz. nr ewid. 93/1, 94/1, 95/1 oraz 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 99 (oddziaływanie rotora) obręb Zachorzów; -EW5 – dz. nr ewid. 926 oraz 927, 925 (oddziaływanie rotora) obręb Prymusowa Wola; gmina Sławno, powiat opoczyński” 2014-04-22
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/4/2014
Realizacja Projektu Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno - zadanie 3 wyposażenie 2014-04-17
[N]Nieruchomość
7220/12/1/11/KZ/
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o prowadzonych postępowaniach uwłaszczeniowych 2014-04-15
[N]Nieruchomość
72243/6/G/04/2004
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie wsi Kozenin. 2014-03-27
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ. KA.12/4210/30/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4210.30.2013.KA.12 z dnia 07.04.2014 roku informujące o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi postanowienia z dnia 07.04.2014 znak WOOŚ.4210.30.2013.KA.11 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno – Szadkowice 2014-04-07
[OB]Obwieszczenie
IBG.6720.1.2013/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wyłożeniu do publicznego wglądu „Prognozy oddziaływania na środowisko” projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno”. 2014-04-10
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ. MG. 10/4200/3/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4200.3.2013.MG.10 z dnia 1 kwietnia 2014 roku informujące o ponownym wezwaniu przez RDOŚ w Łodzi pismem z dnia 1 kwietnia 2014 r., znak WOOŚ.4200.3.2013.MG.9 do wyjaśnienia i uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – gr. woj. świętokrzyskiego, z zakresu oddziaływania akustycznego 2014-04-01
[OG]Ogłoszenie
IBG.6840.2.2013/
Ogłoszenie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w obrębie wsi Ostrożna. 2014-04-02
[Konsultacje]Konsultacje
IBG.6720.1.2013/
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu SUiKZP gminy Sławno 2014-04-01
[Konsultacje]Konsultacje
IBG.6720.1.2013/
Projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno” 2014-04-01
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/3/2014
Ogłoszenie o zamówieniu na Realizację Projektu „Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno” - zadanie 1 organizacja placu zabaw 2014-03-28
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/2151/12/2014
Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. " Utwardzenie ciągu pieszego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sławnie – ETAP II” 2014-03-27
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ. KA.9/4210/30/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4210.30.2013.KA.9 z dnia 21.03.2014 roku o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno – Szadkowice 2014-03-21
[ZARZ]Zarządzenie
Nr20/14/2014
Zarządzenie Nr 20/14 Wójta Gminy Sławno z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2014 r. 2014-03-21
[ZP]Zamówienie publiczne
IB/271/2/2014
Ogłoszenie o zamówieniu na Utwardzenie ciągu pieszego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sławnie - ETAP II 2014-03-20
[OB]Obwieszczenie
IBG.6720.1.2013/2014
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wyłożeniu do publicznego wglądu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno" 2014-03-20
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ. PT.8/4242/279/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOOŚ.4242.279.2013.PT.8 z dnia 10 marca 2014 roku o uzgodnieniu warunków realizacji inwestycji polegającej na „Eksploatacji złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I – Wschód, Biała Góra II – Wschód, Biała Góra III – Wesoła, Unewel Zachód – Nowy, w gminach: Tomaszów Mazowiecki, obręb Smardzewice; Sławno, obręb Olszewice i Unewel” 2014-03-10
[N]Nieruchomość
WOOŚ MG.7/4200/3/2013
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4200.3.2013.MG.7 z dnia 10 marca 2014 roku informujące o wydaniu postanowienia stwierdzającego, że Stowarzyszenie „Sulejów dla Pokoleń” jest organizacją ekologiczną na prawach strony w postępowaniu w sprawie administracyjnej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – gr. woj. świętokrzyskiego. 2014-03-10
[N]Nieruchomość
IBG.6840.2.2013/2014
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Sławno, położonych w obrębie wsi Ostrożna. 2014-02-04
[ZARZ]Zarządzenie
8/2014
Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji celowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia strażackiego jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. 2014-01-30
First page
18
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1167