Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1608084
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-04-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/25/2019
Zapytanie ofertowe na „Wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (decyzji) na odprowadzanie ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Trojanowie do rzeki Słomianki oraz wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (decyzji) na odprowadzanie ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Zachorzowie Kolonii do rowu melioracyjnego R-B obiekt „Zachorzów”. 2019-04-16
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/24/2019
Zapytanie ofertowe na dostawę informatora turystycznego / foldera w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2019-04-15
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.6.17,3.2018/
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-04-08
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/
Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia - sprzętu multimedialnego w ramach realizacji Projektu pn.: Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie 2019-04-05
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/23/2019
Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją operacji pn: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Antoninów” 2019-04-05
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/21/2019
Zapytanie ofertowe na dostawę rowerów w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2019-04-04
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/20/2019
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę kamery internetowej w celu promocji produktu turystycznego w ramach realizacji projektu pn: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” 2019-03-28
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.MGr.17/420/41/2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.41.2018.MGr.17 (poprzedni znak sprawy WOOŚ.4200.1.2017.MGr) z dnia 18 marca 2019 roku, dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. 2019-03-18
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/19/2019
Unieważnienie postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją operacji pn: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Antoninów 2019-03-26
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/18/2019
Unieważnienie postępowania na dostawę wyposażenia - sprzętu multimedialnego w ramach realizacji Projektu pn.: Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie 2019-03-26
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.1.2019/
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sławno 2019-03-25
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/271/1/2019
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację operacji: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Antoninów” 2019-03-18
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/16/2019
Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ostrożna 2019-03-13
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.1.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno w sprawie rozbudowy i przebudowy budynku OSP w Kunicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid: 719/1,720/1,720/2 i 721/1, obr.15 Kunice, gm.Sławno. 2019-03-05
[OG]Ogłoszenie
IB.6850.5.2019/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do użyczenia tj.: część działki nr 397/2 o pow.0,1125ha położonej w obrębie Sławno Kolonia wg. załącznika graficznego stanowiącego integralną część wykazu. 2019-03-07
[OG]Ogłoszenie
IB.6850.4.2019/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do użyczenia tj.: część działki nr 242 o pow.0,1225ha położonej w obrębie Ludwinów wg. załącznika graficznego stanowiącego integralną część wykazu. 2019-03-06
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/15/2019
Zawiadomienie o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E w miejscowości Kamień 2019-03-06
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.12.2017/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, położonych w miejscowości Kamień, przeznaczonych do sprzedaży. 2019-02-28
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.12.2018/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego nr GNIII.6824.1.12.2018 z dnia 21.02.2019r ustalająca nieruchomości gruntowe nr 575 i 576/1 o pow.łącznej 0,61ha położone w obrębie wsi Kamilówka jako mienie gminne. 2019-02-21
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MRe.8/4221/133/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.133.2018.MRe.8 z dnia 22 lutego 2019 roku informujące, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków kwarcowych ze złoża ,,Wygnanów II” nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy oraz wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi do 30 kwietnia 2019 r. 2019-02-22
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 901