Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2667810
ostatnia aktualizacja BIP'u:
16-08-2022
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/6/2022
Obwieszczenie o wydaniu decyzji na wniosek firmy P4 Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Marlena Sumigowska, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Antoniówka, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 o nr OPC4443A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2022-08-16
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/7/14/2022
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.7.14.2022 z dnia 08.08.2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Wincentynów” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1MWp" 2022-08-05
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/7/15/2022
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.7.15.2022 z dnia 08.08.2022 roku podające do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Sławno w dniu 08.08.2022 roku wydał decyzję znak BOŚiR.6220.7.14.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Wincentynów” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1MWp” 2022-08-05
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/7/16/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.7.16.2022 z dnia 08.08.2022 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu przez Wójta Gminy Sławno w dniu 08.08.2022 roku decyzji znak BOŚiR.6220.7.14.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Wincentynów” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1MWp” 2022-08-08
[POST]Postanowienie
BOŚiR/6220/19/46/2021
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.46.2021 wyjaśniające na żądanie strony treść decyzji znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18.03.2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno 2022-08-05
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/19/48/2021
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.48.2021 z dnia 05.08.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 05.08.2022 roku Wójt Gminy Sławno wydał postanowienie znak BOŚiR.6220.19.46.2021 wyjaśniające na żądanie strony treść decyzji znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18.03.2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno 2022-08-05
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/19/47/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.47.2021 z dnia 05.08.2022 roku, zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 05.08.2022 roku przez Wójta Gminy Sławno postanowienia znak BOŚiR.6220.19.46.2021 wyjaśniającego na żądanie strony treść decyzji znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18.03.2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno” 2022-08-05
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.40.2022/
Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej związanej z realizacją projektu pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Kamień”. 2022-08-11
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.3.2022/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie wsi Kamień. 2022-08-05
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/11/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.11.2022 z dnia 01.08.2022 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7,0 MW składającej się z paneli fotowoltaicznych, montowanych na konstrukcjach stalowych, inwerterów, złącza kablowego oraz kabli ich łączących w miejscowości Kozenin i Owadów, Gmina Sławno” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów opiniujących 2022-08-01
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.39.2022/
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Kamień” 2022-08-04
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/7/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania na wniosek firmy PGE Dystrybucja S. A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa występuje Pan Paweł Kowalczyk, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Gawrony i Kunice, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (0,4kV) w miejscowościach Gawrony i Kunice, gm. Sławno realizowanej w ramach zadania „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno w miejscowościach Antoninów, Szadkowice, Kunice i Gawrony” 2022-08-01
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6831.20.2022/
Zawiadomienie stron z art.10 kpa 2022-08-04
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/6/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu prowadzonym na wniosek firmy P4 Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Marlena Sumigowska, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Antoniówka, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 o nr OPC4443A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2022-08-02
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/8/8/2022
Decyzja Wójta Gmina Sławno znak BOŚiR.6220.8.8.2022 o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18 marca 2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno 2022-07-25
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/8/10/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.8.10.2022 z dnia 25.07.2022 roku zawiadamiające strony postepowania, że w dniu 25.07.2022 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.8.8.2022 o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18 marca 2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno” 2022-07-25
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/8/9/2022
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.8.9.2022 z dnia 25.07.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 25.07.2022 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.8.8.2022 o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18 marca 2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno” 2022-07-25
[ZAW]Zawiadomienie
RB JB/6220/5/2021/2022
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków znak RB.6220.5.2021/2022.JR z dnia 19.07.2022 roku 2022-07-19
[OG]Ogłoszenie
ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku 2022-07-14
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Wójta Gminy Sławno w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku 2022-07-14
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6236/1/2022
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6236.1.2022 z dnia 06.07.2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na działkach ewidencyjnych oznaczonych jako: dz. 345, 346 i 347 obręb Kozenin, gmina Sławno, powiat opoczyński w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 2022-07-06
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/9/5/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.9.5.2022 z dnia 11.07.2022 roku, zawiadamiające o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „zwiększeniu produkcji zwierzęcej w istniejącym gospodarstwie rolnym z 62 DJP do planowanych 70 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 168, 169/1, 170/1, 171/1 w miejscowości Ostrożna, gmina Sławno” 2022-07-13
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/3/15/2022
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.15.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy do 3 MW zlokalizowanej w obrębie Wygnanów, w gminie Sławno, powiat opoczyński, działki numer 393, 394 i 395” 2022-07-06
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/3/17/2022
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.3.17.2022 z dnia 06.07.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 06.07.2022 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.3.15.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy do 3 MW zlokalizowanej w obrębie Wygnanów, w gminie Sławno, powiat opoczyński, działki numer 393, 394 i 395” 2022-07-06
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/3/16/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.3.16.2022 z dnia 06.07.2022 roku, zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 06.07.2022 roku przez Wójta Gminy Sławno decyzji znak BOŚiR.6220.15.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy do 3 MW zlokalizowanej w obrębie Wygnanów, w gminie Sławno, powiat opoczyński, działki numer 393, 394 i 395” 2022-07-06
[OB]Obwieszczenie
AZi.88.WOOŚ/420/7/2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.7.2020.AZi.88 z dnia 5 lipca 2022 roku informujące strony postępowania o możliwości zapoznania i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgromadzonych żądań w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h" 2022-07-05
[OB]Obwieszczenie
GPB-I/746/21/2022
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu postanowienia nr 3/2022 o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Łódzkiego nr 19/2022 z 21 kwietnia 2022 r. (znak: GPB-I.746.21.2022) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-07-07
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.35.2022/
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice". 2022-07-08
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.5.2022/
Remont drogi gminnej w miejscowości Kamień. 2022-07-08
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Wójta Gminy Sławno w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia "Dolina Pilicy" na wsparcie realizacji zadania publicznego 2022-07-01
[ZP]Zamówienie publiczne
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH- AKTUALIZACJA 2022-07-04
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/8/4/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.8.4.2022 z dnia 29.06.2022 roku, zawiadamiające o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18 marca 2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno” 2022-06-29
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6850.4.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia tj.: lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 65,50m2 zlokalizowany w budynku wielofunkcyjnym w Sławnie pod adresem: ul.Marszałka J.Piłsudskiego nr 31, 26-332 Sławno. 2022-07-01
[Konsultacje]Konsultacje
BOŚiR/6721/
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Sławno – Sulejów dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych: Owadów, Kozenin, Kamilówka, Gmina Sławno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-06-21
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/7/11/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.7.11.2022 z dnia 27.06.2022 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Wincentynów” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1MWp” 2022-06-27
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/6/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania na wniosek firmy P4 Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Marlena Sumigowska, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Antoniówka, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 o nr OPC4443A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2022-06-24
[OG]Ogłoszenie
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY SŁAWNO 2022-06-28
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.AZi.86/420/7/2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.7.2020.AZi.86 z dnia 23 czerwca 2022 roku 2022-06-23
[OG]Ogłoszenie
WOOŚ.AZi.85/420/7/2020
Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.7.2020.AZi.85 z dnia 23 czerwca 2022 roku 2022-06-23
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Wójta Gminy Sławno w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego - informacja do złożonej oferty Stowarzyszenia Doliny Pilicy 2022-06-23
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6721/1/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Sławno – Sulejów dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych: Owadów, Kozenin, Kamilówka, Gmina Sławno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-06-21
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6850.3.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie tj.: Część Lokalu użytkowego nr 4 o powierzchni użytkowej 37,46 m 2 położony w budynku wielofunkcyjnym położonym w Sławnie przy ul. Zielonej nr 2 na nieruchomości oznaczonej numerem działki 911, z przeznaczeniem na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. 2022-06-14
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.33.2022/
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice". 2022-06-21
[DEC]Decyzja
BOŚiR SL/6730/30/6/2022
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6730.30.6.2022.SL z dnia 13 czerwca o warunkach zabudowy dla działek położonych w miejscowości Kozenin, gm. Sławno na gruntach obrębu 14 – Kozenin, gm. Sławno dla inwestycji polegającej na budowie węzła betoniarskiego w ramach rozbudowy zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Kozenin, gm. Sławno 2022-06-13
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/9/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.9.2022 z dnia 09.06.2022 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „zwiększeniu produkcji zwierzęcej w istniejącym gospodarstwie rolnym z 62 DJP do planowanych 70 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 168, 169/1, 170/1, 171/1 w miejscowości Ostrożna, gmina Sławno” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów opiniujących 2022-06-10
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/3/11/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.3.11.2022 z dnia 08.06.2022 roku, zawiadamiające o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy do 3 MW zlokalizowanej w obrębie Wygnanów, w gminie Sławno, powiat opoczyński, działki numer 393, 394 i 395”. 2022-06-08
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR SL/6733/5/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno z dnia 13 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że w dniu 13 czerwca 2022 r. została wydana na wniosek firmy Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa występuje Pani Angelika Kwiatkowska, decyzja znak BOŚiR.6733.5.2022.SL w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Gawrony, gm. Sławno, na części działki nr ewid.: 1579/16, obr. 7 - Gawrony, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia 40PE (o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5MPa) na części działki nr ewid.: 1579/16, obr. 7 - Gawrony, gm. Sławno 2022-06-13
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.AZi.82/420/7/2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.7.2020.AZi.82 z dnia 2 czerwca 2022 roku zawiadamiające, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h" ustalony na dzień 10 czerwca 2022 r. zawiadomieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 8 lutego 2022 r., znak WOOŚ.420.7.2020.AZi.72, staje się nieaktualny. Nowy termin załatwienia sprawy: nie później niż do 10 września 2022r. 2022-06-02
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/8/2022
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.8.2022 z dnia 03.06.2022 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji znak BOŚiR.6220.19.28.2021 z dnia 18 marca 2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno”. 2022-06-03
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławno. 2022-06-02
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1671