Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2947739
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-06-2023
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Dokument »
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dokumenty nowelizujące
Dokument Ogłoszenie konsultacji projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Rodzaj dokumentu: [OG]Ogłoszenie
Dziedzina: Program współpracy i sprawozdania

Symbol:  2021
Data podpisania 2021-10-12
Status dokumentu
Data wejścia w życie: 2021-10-12
Podstawa prawna

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r., poz.1372), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057, ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Sławno Nr LI/335/10 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego dziedzinach dotyczących działalności  statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2011 r. Nr 12, poz. 113, z 2011 r. Nr 12, poz. 114)

Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Załączniki
Informacje redakcyjne Opublikował(a): Renata Jakubczyk
Wytworzył(a): Renata Jakubczyk
Data publikacji: 15-10-2021
Data modyfikacji: 03-11-2021
Historia tego dokumentu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ