Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
3126841
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-02-2024
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Dokument »
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dokumenty nowelizujące
Dokument Ogłoszenie szóstego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2020 r.:zadanie z zakresu oświaty i wychowania, zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej;pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, zadanie obejmujące porządek i bezpieczeństwo publiczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Rodzaj dokumentu: [OG]Ogłoszenie
Dziedzina: Konkursy i dotacje

Data podpisania 2020-09-02
Status dokumentu
Data wejścia w życie: 2020-09-02
Podstawa prawna

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z uchwałą Nr  XV/85/19 Rady Gminy Sławno z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2020”

Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Załączniki
Informacje redakcyjne Opublikował(a): Renata Jakubczyk
Wytworzył(a): Renata Jakubczyk
Data publikacji: 04-09-2020
Data modyfikacji: 02-10-2020
Historia tego dokumentu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ