Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1585380
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-03-2019
Wybrany dokument nie został jeszcze opublikowany w bazie dokumentów.
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/271/1/2019
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację operacji: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Antoninów” 2019-03-18
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/16/2019
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ostrożna 2019-03-13
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.1.2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno w sprawie rozbudowy i przebudowy budynku OSP w Kunicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid: 719/1,720/1,720/2 i 721/1, obr.15 Kunice, gm.Sławno. 2019-03-05
[OG]Ogłoszenie
IB.6850.5.2019/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do użyczenia tj.: część działki nr 397/2 o pow.0,1125ha położonej w obrębie Sławno Kolonia wg. załącznika graficznego stanowiącego integralną część wykazu. 2019-03-07
[OG]Ogłoszenie
IB.6850.4.2019/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do użyczenia tj.: część działki nr 242 o pow.0,1225ha położonej w obrębie Ludwinów wg. załącznika graficznego stanowiącego integralną część wykazu. 2019-03-06
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/15/2019
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E w miejscowości Kamień 2019-03-06
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.12.2017/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, położonych w miejscowości Kamień, przeznaczonych do sprzedaży. 2019-02-28
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.12.2018/
Decyzja Starosty Opoczyńskiego nr GNIII.6824.1.12.2018 z dnia 21.02.2019r ustalająca nieruchomości gruntowe nr 575 i 576/1 o pow.łącznej 0,61ha położone w obrębie wsi Kamilówka jako mienie gminne. 2019-02-21
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MRe.8/4221/133/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.133.2018.MRe.8 z dnia 22 lutego 2019 roku informujące, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków kwarcowych ze złoża ,,Wygnanów II” nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy oraz wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi do 30 kwietnia 2019 r. 2019-02-22
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/12/2019
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu bieżącego w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Sławnie 2019-02-27
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/11/2019
Dostawa wyposażenia - sprzętu multimedialnego w ramach realizacji Projektu pn.: Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie 2019-02-27
[ZP]Zamówienie publiczne
2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 2019-01-30
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.7.2017/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sławno, położonej w obrębie Kamień, oznaczonej jako działka nr 983/1. 2019-02-22
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Wójta Gminy Sławno w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 r. 2019-02-19
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób-zapewnienie dostaw żywności dla rodzin i osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Sławno, między innymi organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych, w tym transport, przechowywanie i wydawanie artykułów spożywczych. 2019-02-15
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/9/2019
Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia - mebli w ramach realizacji Projektu pn.: Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie 2019-02-07
[ZP]Zamówienie publiczne
2151/8/2019
Zapytanie ofertowe na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Urzędy Gminy w Sławnie 2019-01-29
[OG]Ogłoszenie
2019
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sławno w 2019 r. 2019-01-21
[ZP]Zamówienie publiczne
RP/2151/7/2019
Zapytanie ofertowe na dostawę tuszów, tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek oraz papieru do drukowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie w roku 2019 2019-01-25
[OB]Obwieszczenie
AB.67401.12.2018.AM/
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji nr 1/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2019-01-22
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 970