Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2368286
ostatnia aktualizacja BIP'u:
27-10-2021
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZP]Zamówienie publiczne
Plan Zamówień Publicznych- aktualizacja 2021-10-27
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/21/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania na wniosek firmy P4 Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Krzysztof Wrona, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY na działkach nr ewid.: 92/16, 92/7, 93/2, 92/3 i 92/5, obr. 12 – Kamień w miejscowości Kamień, gm. Sławno. 2021-10-25
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.46.2021/
Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2021 roku 2021-10-22
[OG]Ogłoszenie
AB.6740.8.1.2021.AM/
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji nr 4/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Unewel - Olszewice. 2021-10-01
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/19/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno, że został zebrany pełny materiał dowodowy w prowadzonym na wniosek Pani Grażyny Zawadzkiej, zam. Gawrony 28, 26-332 Sławno, Pani Małgorzaty Lober, zam. w Smardzewicach, ul. Główna 36, 97-213 Smardzewice, Pani Urszuli Mazur, zam. Gawrony 29, 26-332 Sławno, Pani Doroty Wojciechowskiej, zam. Grążowice 71, 26-332 Sławno oraz Pani Marioli Stańczyk, zam. w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Dziubałtowskiego 13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Gawrony, gm. Sławno. 2021-10-19
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/22/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postepowania na wniosek firmy PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa występuje radca prawny Karolina Zalega, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Gawrony, gm. Sławno 2021-10-18
[POST]Postanowienie
BOŚiR/6220/19/7/2021
Postanowienie Wójta Gminy Sławno o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:"rozbudowie zakładu "TOMBUD" wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno". 2021-10-18
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/19/8/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:"rozbudowie zakładu "TOMBUD" wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno" oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy 2021-10-18
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/20/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Sławno, gm. Sławno. 2021-10-18
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.MRe/4221/51/4/2021
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.51.2021.MRe.4 z dnia 4 października 2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu wydania orzeczenia kończącego postepowanie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu kopaliny ze złoża kredowych piasków formierskich "Grudzeń Las". 2021-10-04
[OG]Ogłoszenie
2021
Ogłoszenie konsultacji projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 2021-10-12
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/17/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BOŚiR.6733.17.2021.SL z dnia 14.10.2021r. 2021-10-14
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/18/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BOŚiR.6733.18.2021.SL z dnia 12.10.2021r. 2021-10-12
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.43.2021/
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granicy pomiędzy nieruchomością. 2021-10-13
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.42.2021/
Zapytanie ofertowe na „Montaż obiektów małej architektury” W podziale na trzy zadania. 1. Zadbaj o zdrowie siłownia zewnętrzna w sołectwie Antoninów. 2. Zdrowo i pokoleniowo w miejscowości Unewel. 3. Oświetlenie boiska sportowego, altany i huśtawek oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ludwinów z naboru „SOŁECTWO NA PLUS”. Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. 2021-10-13
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/16/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Bratków, gm. Sławno znak: BOŚiR.6733.16.2021.SL 2021-10-11
[OG]Ogłoszenie
BOŚir.6845.1.2021.AS/
Ogłoszenie wykazu garaży przeznaczonych do wynajmu w obrębie Grudzeń Las. 2021-10-06
[OB]Obwieszczenie
WOOŚ.AZi.61/420/7/2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.7.2020.AZi.61 z dnia 4 października 2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zmianie nazwy przedsięwzięcia pn.: "Modernizacji linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h" 2021-10-04
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.40.2021/
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu do projektu realizowanego przez Gminę Sławno w ramach Modułu IV projektu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2021-10-06
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/17/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w prowadzonym na wniosek Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa występuje Pani Urszula Trębarczyk, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Sławno, gm. Sławno. 2021-09-30
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/18/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu materiałów dowodowych w w prowadzonym na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, 26-332 Sławno, w którego imieniu występuje Pani Iwona Włodarczyk, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Sławno, gm. Sławno 2021-09-30
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.39.2021/
Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej związanej z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Psary” 2021-09-30
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.38.2021/
Zapytanie ofertowe na „Montaż obiektów małej architektury” W podziale na trzy zadania. 1. Zadbaj o zdrowie siłownia zewnętrzna w sołectwie Antoninów. 2. Zdrowo i pokoleniowo w miejscowości Unewel. 3. Oświetlenie boiska sportowego, altany i huśtawek oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ludwinów z naboru „SOŁECTWO NA PLUS”. Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. 2021-09-29
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/19/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działkach nr ewid.: 381, 1712, 1711/6, 1711/5, 1711/3, 1711/2, 1711/1, 1710 i 1709, obr. 7-Gawrony, gm. Sławno 2021-09-23
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/16/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno z dnia 24 września 2021r. o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie znak BOŚiR.6733.16.2021.SL 2021-09-24
[ZP]Zamówienie publiczne
2.2021/
Zapytanie ofertowe na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie objętych działalnością statutową spółki. 2021-09-24
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/23/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.23.2021 z dnia 21 września 2021 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2,5 MW zlokalizowanej w gminie Sławno, powiat opoczyński, działka numer 516/1, 517 i 519” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów opiniujących 2021-09-21
[ZP]Zamówienie publiczne
1.2021/
Zapytanie ofertowe na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie objętych działalnością statutową spółki. 2021-09-20
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Sławno w 2021 r.: zadanie z zakresu oświaty i wychowania, zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej; pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz na zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa. 2021-09-13
[OB]Obwieszczenie
WA.ZUZ.IM/3/4210/940/2021
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak WA.ZUZ.3.4210.940.2021.IM z dnia 8 września 2021 roku 2021-09-08
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/12/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BOŚiR.6733.12.2021.SL z dnia 02.08.2021r. 2021-09-10
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/14/2021
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak BOŚiR.6733.14.2021.SL z dnia 06.09.2021r. 2021-09-06
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.2.2021/
Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Unewel oznaczonej jako działka nr 310/2. 2021-09-09
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/18/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, 26-332 Sławno, w którego imieniu występuje Pani Iwona Włodarczyk, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Sławno, gm. Sławno 2021-09-03
[OG]Ogłoszenie
72243/10/G/2004/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie wsi Sepno-Radonia, oznaczonej nr działki 387. 2021-09-01
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/17/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowanie na wniosek Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w której imieniu występuje Pani Urszula Trębarczyk, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Sławno, gm. Sławno. 2021-09-01
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/16/2021
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek firmy PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa występuje Pan Leszek Byczkowski, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Bratków, gm. Sławno. 2021-08-30
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/15/12/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.15.12.2021 z dnia 25.08.2021 roku, zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 25.08.2021 roku przez Wójta Gminy Sławno decyzji znak BOŚiR.6220.15.11.2021 w sprawie zmiany decyzji znak OŚiR.6220.8.14.2019 z dnia 16.12.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-08-25
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/15/13/2021
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.15.13.2021 z dnia 25.08.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 25.08.2021 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.15.11.2021 w sprawie zmiany decyzji znak OŚiR.6220.8.14.2019 z dnia 16.12.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-08-25
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/15/11/2021
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.15.11.2021 z dnia 25.08.2021 roku w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.8.14.2019 z dnia 16.12.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 449, 450, 451, 452 w m. Kozenin, gm. Sławno". 2021-08-25
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/20/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.20.2021 z dnia 19.08.2021 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 363, 364, 365, 366/3, 366/4, 367/1 w obrębie Kolonia Zachorzów oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów współdziałających 2021-08-19
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/19/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.19.2021 z dnia 19.08.2021 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: rozbudowie zakładu „TOMBUD” wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Kozenin, gm. Sławno oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów współdziałających 2021-08-19
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/14/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w prowadzonym na wniosek Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa występuje Pani Agnieszka Chudzińska, postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Owadów, gm. Sławno. 2021-08-16
[ZP]Zamówienie publiczne
PLAN ZAMÓWIEŃ - aktualizacja 2021-08-16
[POST]Postanowienie
Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne znak WA.RZŚ.4360.1.49.2021.JC.2 z dnia 6 sierpnia 2021 roku uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „wydobywanie kopaliny ze złoża piasków formierskich „Grudzeń Las” 2021-08-06
[DInfo]Dodatkowe informacje
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.51.2021.MRe.3 z dnia 6 sierpnia 2021 roku zawiadamiające, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu kopaliny ze złoża kredowych piasków formierskich "Grudzeń Las" nie jest możliwe z uwagi na skomplikowanie danej sprawy oraz że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji nastąpi w terminie do 8 października 2021 roku 2021-08-06
[ZAW]Zawiadomienie
Zawiadomienie znak WA.ZUZ.3.4210.1698.2021 z dnia 05.08.2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. muldy chłonnej na działkach o numerach ewid. 237/6 i 241/1 obręb 0026 Sławno Kolonia, gm. Sławno, pow. opoczyński 2021-08-05
[OB]Obwieszczenie
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak WA.ZUZ.3.4210.940.2021.IM z dnia 5 sierpnia 2021 roku 2021-08-05
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/15/9/2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.15.9.2021 z dnia 04.08.2021 roku, zawiadamiające o zebraniu pełnego materiału dowodowego w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wprowadzenia zmiany do decyzji znak OŚiR.6220.8.14.2019 z dnia 16.12.2019 roku 2021-08-04
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.32.2021/
Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę bankową Gminy Sławno i jednostek organizacyjnych Gminy Sławno w okresie 01 września 2021 r. – 31 sierpnia 2023 r. 2021-08-09
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1484