Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
3126973
ostatnia aktualizacja BIP'u:
23-02-2024
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[DInfo]Dodatkowe informacje
WOOŚ.IBa.5/4221/93/2023
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.93.2023.IBa.5 z dnia 19.02.2024 roku 2024-02-19
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.11.2024/
Zapytanie ofertowe na dostawę papieru do drukowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie. 2024-02-20
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/15/17/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.15.17.2023 z dnia 09.02.2024 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Dąbrówka 1” o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ew. 543/3, 544, 591, 592, 593, 594, 595, 602, 693, 739 w obrębie Dąbrówka, gmina Sławno” 2024-02-09
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6730/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2024-02-12
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.1.2024/
„Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Sławno od maja 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku.” 2024-02-13
[OG]Ogłoszenie
ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2024 roku 2024-02-07
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Wójta Gminy Sławno w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2024 r. 2024-02-07
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sławno w 2024 r. 2024-02-07
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.5.2024/
Zapytanie ofertowe na utwardzenie działki w miejscowości Zachorzów. 2024-02-05
[OG]Ogłoszenie
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2024-01-30
[ZARZ]Zarządzenie
12/2024/
Zarządzenie nr 12/2024 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy, dotyczących „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sławno na 2024 rok 2024-01-31
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.4.2024/
Zapytanie ofertowe na wykonanie wymiany lamp oświetlenia ulicznego w podziale na dwa zadania: Zadanie I: „Wykonanie wymiany opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Bratków”. Zadanie II: „Wykonanie wymiany opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Tomaszówek”. 2024-01-30
[DInfo]Dodatkowe informacje
WOOŚ.KSa.3/4220/833/2023
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4220.833.2023.KSa.3 z dnia 19 stycznia 2024 roku 2024-01-19
[N]Nieruchomość
EOPE470/2024
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż Samochodu ciężarowego do 3.5t DAEWOO-FSO Polonez Plus Truck o numerach rej. EOPE470 stanowiącego własność Gminy Sławno. 2024-01-16
[OG]Ogłoszenie
EOP66FS/2024
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu JELCZ o numerach rej. EOP66FS stanowiącego własność Gminy Sławno. 2024-01-16
[OG]Ogłoszenie
EOP77EL/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego JELCZ o numerach rej. EOP77EL stanowiącego własność Gminy Sławno. 2024-01-16
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/17/13/2023
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.17.13.2023 z dnia 17.01.2024 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się z paneli fotowoltaicznych, montowanych na konstrukcjach stalowych, inwerterów, złącza kablowego oraz kabli ich łączących, stacji trafo wraz z instalacją oświetleniową, ogrodzeniem i monitoringiem w miejscowości Kozenin i Owadów, Gmina Sławno”. 2024-01-17
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/17/14/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno zawiadamiające strony postępowania, że: w dniu 17.01.2024 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.17.13.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się z paneli fotowoltaicznych, montowanych na konstrukcjach stalowych, inwerterów, złącza kablowego oraz kabli ich łączących, stacji trafo wraz z instalacją oświetleniową, ogrodzeniem i monitoringiem w miejscowości Kozenin i Owadów, Gmina Sławno”. 2024-01-17
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/17/15/2023
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno o podaniu do publicznej wiadomości, że: w dniu 17.01.2024 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.17.13.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się z paneli fotowoltaicznych, montowanych na konstrukcjach stalowych, inwerterów, złącza kablowego oraz kabli ich łączących, stacji trafo wraz z instalacją oświetleniową, ogrodzeniem i monitoringiem w miejscowości Kozenin i Owadów, Gmina Sławno”. 2024-01-17
[OG]Ogłoszenie
ogłoszenie Wójta Gminy Sławno w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sławno w 2024 roku zgłaszanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2024-01-16
[ZP]Zamówienie publiczne
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH- 2024ROK 2024-01-19
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/9/21/2023
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.9.21.2023 z dnia 04.01.2024 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji odnawialnego źródła energii – zabudowa przemysłowa – systemami fotowoltaicznymi o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr ewid. 81, 82, 83, 84, 122, 123, 124, 125 obręb Wincentynów, gmina Sławno, powiat opoczyński, województwo łódzkie” 2024-01-04
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/9/23/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.9.22.2023 z dnia 04.01.2024 roku zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 04.01.2024 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.9.21.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji odnawialnego źródła energii – zabudowa przemysłowa – systemami fotowoltaicznymi o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr ewid. 81, 82, 83, 84, 122, 123, 124, 125 obręb Wincentynów, gmina Sławno, powiat opoczyński, województwo łódzkie” 2024-01-04
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/9/22/2023
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.9.22.2023 z dnia 04.01.2024 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 04.01.2024 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.9.21.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji odnawialnego źródła energii – zabudowa przemysłowa – systemami fotowoltaicznymi o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr ewid. 81, 82, 83, 84, 122, 123, 124, 125 obręb Wincentynów, gmina Sławno, powiat opoczyński, województwo łódzkie”. 2024-01-04
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6721/1/2023
OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego części terenu górniczego na gruntach obrębu Sepno Radonia, gm. Sławno 2024-01-02
[OG]Ogłoszenie
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY SŁAWNO W 2024 R. 2023-12-28
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/3/38/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.62203.38.2023 z dnia 20.12.2023 roku zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 20.12.2023 roku została wydana decyzja znak BOŚiR.6220.3.36.2020 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie huty szkła wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębach ewidencyjnych: Wygnanów, Olszowiec, Antoninów w gminie Sławno, powiat opoczyński, województwo łódzkie” 2023-12-20
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/3/37/2020
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.62203.37.2023 z dnia 20.12.2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 20.12.2023 roku została wydana decyzja znak BOŚiR.6220.3.36.2020 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie huty szkła wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębach ewidencyjnych: Wygnanów, Olszowiec, Antoninów w gminie Sławno, powiat opoczyński, województwo łódzkie” 2023-12-20
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/3/36/2020
Decyzja Wójta Gminy Sławno z dnia 20.12.2023 roku znak BOŚiR.6220.3.36.2020 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie huty szkła wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębach ewidencyjnych: Wygnanów, Olszowiec, Antoninów w gminie Sławno, powiat opoczyński, województwo łódzkie” 2023-12-20
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.3.2022.BP/
Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 28 grudnia 2023r. 2023-12-28
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/17/10/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.17.10.2023 z dnia 19.12.2023 roku, o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się z paneli fotowoltaicznych, montowanych na konstrukcjach stalowych, inwerterów, złącza kablowego oraz kabli łączących, stacji trafo wraz z instalacją oświetleniową, ogrodzeniem i monitoringiem w miejscowości Kozenin i Owadów, Gmina Sławno” 2023-12-19
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/10/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno zawiadamiające, że w dniu 15 grudnia 2023 r. została wydana na wniosek Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Tomasz Synowiec, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Szadkowice, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Szadkowice. 2023-12-15
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/9/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno zawiadamiające,że w dniu 15 grudnia 2023 r. została wydana decyzja w postępowaniu na wniosek Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Tomasz Synowiec, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Kunice, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kunice. 2023-12-15
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/8/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno zawiadamiające, że w dniu 15 grudnia 2023 r. została wydana decyzja w postępowaniu na wniosek Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Tomasz Synowiec, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Kunice, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kunice. 2023-12-15
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.53.2023/
Zapytanie ofertowe na zakup paliw płynnych na potrzeby sprzętu będącego na uposażeniu bazy sprzętowej Gminy Sławno na rok 2024. 2023-12-19
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.52.2023/
Zapytanie ofertowe na wykonanie badań monitoringowych gminnego składowiska odpadów komunalnych – Gmina Sławno w 2024 roku 2023-12-15
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.51.2023/
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Sławno w 2024 roku 2023-12-15
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.50.2023/
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Sławno w 2024 roku. 2023-12-15
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.49.2023/
Zapytanie ofertowe na odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu Gminy Sławno w 2024 roku. 2023-12-15
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.20.2023/
„Usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2023 roku” 2023-12-15
[ZP]Zamówienie publiczne
Plan Zamówień Publicznych -aktualizacja 2023-12-15
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/5/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno zawiadamiające o wydaniu w dniu 05 grudnia 2023r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w postępowaniu prowadzonym na wniosek Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Tomasz Synowiec, dla inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Antoniówka, gm. Sławno 2023-12-05
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/7/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno zawiadamiające o wydaniu w dniu 05 grudnia 2023 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w postępowaniu prowadzonym na wniosek Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Tomasz Synowiec, dla inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanów. 2023-12-05
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/12/16/2023
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.16.2023 z dnia 05.12.2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 05.12.2023 roku wydał postanowienie znak BOŚiR.6220.12.14.2023 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 31.10.2023 roku znak BOŚiR.6220.12.10.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Gawrony” o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ew. 301, 302, 303, 304, 306 w obrębie Gawrony, gmina Sławno”. 2023-12-05
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/12/15/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.15.2023 z dnia 05.12.2023 roku, zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 05.12.2023 roku postanowienia znak BOŚiR.6220.12.14.2023 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 31.10.2023 roku znak BOŚiR.6220.12.10.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Gawrony” o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ew. 301, 302, 303, 304, 306 w obrębie Gawrony, gmina Sławno” 2023-12-05
[POST]Postanowienie
BOŚiR/6220/12/14/2023
Postanowienia Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.14.2023 z dnia 05.12.2023 roku o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 31.10.2023 roku znak BOŚiR.6220.12.10.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Gawrony” o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ew. 301, 302, 303, 304, 306 w obrębie Gawrony, gmina Sławno” 2023-12-05
[POST]Postanowienie
BOŚiR/6220/11/21/2023
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.11.21.2023 z dnia 30.11.2023 roku o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 31.10.2023 roku znak BOŚiR.6220.11.15.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 212/3 w obrębie Wygnanów, Gmina Sławno” 2023-11-30
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/11/23/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.11.23.2023 z dnia 30.11.2023 roku, zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 30.11.2023 roku postanowienia znak BOŚiR.6220.11.21.2023 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 31.10.2023 roku znak BOŚiR.6220.11.15.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 212/3 w obrębie Wygnanów, Gmina Sławno” 2023-11-30
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/11/22/2023
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.11.22.2023 z dnia 30.11.2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 30.11.2023 roku wydał postanowienie znak BOŚiR.6220.11.21.2023 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 31.10.2023 roku znak BOŚiR.6220.11.15.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 212/3 w obrębie Wygnanów, Gmina Sławno 2023-11-30
[N]Nieruchomość
IB.6845.2.2014/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy tj.: nieruchomość budynkową w postaci powierzchni dachowych na budynkach stanowiących własność Gminy Sławno w celu eksploatacji masztów w miejscowości Sławno dz.nr 350/1 oraz Kolonii Zachorzów dz.nr 278. 2023-11-28
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1967