Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
3078641
ostatnia aktualizacja BIP'u:
08-12-2023
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[POST]Postanowienie
BOŚiR/6220/11/21/2023
Postanowienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.11.21.2023 z dnia 30.11.2023 roku o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 31.10.2023 roku znak BOŚiR.6220.11.15.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 212/3 w obrębie Wygnanów, Gmina Sławno” 2023-11-30
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/11/23/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.11.23.2023 z dnia 30.11.2023 roku, zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 30.11.2023 roku postanowienia znak BOŚiR.6220.11.21.2023 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 31.10.2023 roku znak BOŚiR.6220.11.15.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 212/3 w obrębie Wygnanów, Gmina Sławno” 2023-11-30
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/11/22/2023
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.11.22.2023 z dnia 30.11.2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 30.11.2023 roku wydał postanowienie znak BOŚiR.6220.11.21.2023 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 31.10.2023 roku znak BOŚiR.6220.11.15.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 212/3 w obrębie Wygnanów, Gmina Sławno 2023-11-30
[N]Nieruchomość
IB.6845.2.2014/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy tj.: nieruchomość budynkową w postaci powierzchni dachowych na budynkach stanowiących własność Gminy Sławno w celu eksploatacji masztów w miejscowości Sławno dz.nr 350/1 oraz Kolonii Zachorzów dz.nr 278. 2023-11-28
[N]Nieruchomość
BOŚiR.6840.5.2023.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w obrębie wsi Kolonia Zachorzów, dz. nr 276,277,278,279 zabudowane budynkiem wielofunkcyjnym dla OSP. 2023-11-28
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/10/12/2023
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.10.12.2023 z dnia 27.11.2023 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „PV SEPNO RADONIA” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 2023-11-27
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/10/14/2023
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.10.14.2023 z dnia 27.11.2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 27.11.2023 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.10.12.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „PV SEPNO RADONIA” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 2023-11-27
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/10/13/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.10.13.2023 z dnia 27.11.2023 roku, zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 27.11.2023 roku decyzji znak BOŚiR.6220.10.12.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „PV SEPNO RADONIA” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 2023-11-27
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/10/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu prowadzonym na wniosek Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Tomasz Synowiec, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Szadkowice, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Szadkowice. 2023-11-20
[ZP]Zamówienie publiczne
Dostawa sprzętu w ramach projektu miniPAKT – gminne pracownie komputerowe 2023-11-24
[ZP]Zamówienie publiczne
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - AKTUALIZACJA 2023-11-24
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/17/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.17.2023 z dnia 21.11.2023 roku, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się z paneli fotowoltaicznych, montowanych na konstrukcjach stalowych, inwerterów, złącza kablowego oraz kabli łączących, stacji trafo wraz z instalacją oświetleniową, ogrodzeniem i monitoringiem w miejscowości Kozenin i Owadów, Gmina Sławno” oraz zawiadamiające o wystąpieniu do organów opiniujących 2023-11-21
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/7/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu prowadzonym na wniosek Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Tomasz Synowiec, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Wygnanów, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanów. 2023-11-22
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/6/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu prowadzonym na wniosek Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Tomasz Synowiec, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Tomaszówek, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Tomaszówek 2023-11-20
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/10/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebrani pełnego materiału dowodowego w postępowaniu prowadzonym na wniosek Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Tomasz Synowiec, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Szadkowice, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Szadkowice. 2023-11-20
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.3.2022.BP/
Ogłoszenie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Kamień. 2023-11-15
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/9/18/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.9.18.2023 z dnia 15.11.2023 roku, zawiadamiające o ponownym zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „budowie instalacji odnawialnego źródła energii – zabudowa przemysłowa – systemami fotowoltaicznymi o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr ewid. 81, 82, 83, 84, 122, 123, 124, 125 obręb Wincentynów, gmina Sławno, powiat opoczyński, województwo łódzkie 2023-11-15
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/15/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.15.2023 z dnia 10.11.2023 roku, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Dąbrówka 1” o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ew. 543/3, 544, 591, 592, 593, 594, 595, 602, 693, 739 w obrębie Dąbrówka, gmina Sławno” oraz o wystąpieniu do organów opiniujących 2023-11-10
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/5/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu prowadzonym na wniosek Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Tomasz Synowiec, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Antoniówka, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Antoniówka. 2023-11-07
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/12/10/2023
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.10.2023 z dnia 31.10.2023 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Gawrony” o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ew. 301, 302, 303, 304, 306 w obrębie Gawrony, gmina Sławno” 2023-10-31
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/11/17/2023
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.11.17.2023 z dnia 31.10.2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 31.10.2023 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.11.15.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 212/3 w obrębie Wygnanów, Gmina Sławno 2023-10-31
[ZAW]Zawiadomienie
BOŚiR/6220/12/12/2023
Zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.12.2023 z dnia 31.10.2023 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 31.10.2023 roku Wójt Gminy Sławno wydał decyzję znak BOŚiR.6220.12.10.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Gawrony” o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ew. 301, 302, 303, 304, 306 w obrębie Gawrony, gmina Sławno” 2023-10-31
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/12/11/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.11.2023 z dnia 31.10.2023 roku, zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 31.10.2023 roku decyzji znak BOŚiR.6220.12.10.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Gawrony” o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ew. 301, 302, 303, 304, 306 w obrębie Gawrony, gmina Sławno” 2023-10-31
[DEC]Decyzja
BOŚiR/6220/11/15/2023
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.11.15.2023 z dnia 31.10.2023 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 212/3 w obrębie Wygnanów, Gmina Sławno”. 2023-10-31
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/11/16/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.11.16.2023 z dnia 31.10.2023 roku, zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 31.10.2023 roku decyzji znak BOŚiR.6220.11.15.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 212/3 w obrębie Wygnanów, Gmina Sławno” 2023-10-31
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6140/3/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6140.3.2023 z dnia 25.10.2023 roku zawiadamiające o planowanych terminach polowań zbiorowych: Koło Łowieckie nr 16 ,KUROPATWA” Opoczno w obwodzie łowieckim nr 210 2023-10-25
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6140/2/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6140.2.2023 z dnia 25.10.2023 roku zawiadamiające o planowanych terminach polowań zbiorowych: Koło Łowieckie nr 17 ,,Bażant” Opoczno w obwodzie łowieckim nr 211 2023-10-25
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6140/1/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6140.1.2023 z dnia 25.10.2023 roku zawiadamiające o planowanych terminach polowań zbiorowych: Koło Łowieckie nr 45 ,,Szarak” w Tomaszowie Mazowieckim w obwodzie łowieckim nr 209 2023-10-25
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/9/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Tomasz Synowiec, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Kunice, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kunice. 2023-10-25
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/10/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Tomasz Synowiec, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Szadkowice, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Szadkowice. 2023-10-25
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.2.2022.BP/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno przeznaczonych do sprzedaży w obrębie wsi Unewel działka nr 823 o pow.0,1859ha. 2023-10-17
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.18.2023/
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Sławno od stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. 2023-10-24
[DInfo]Dodatkowe informacje
WOOŚ.IBa/4221/93/2023
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.93.2023.IBa z dnia 19.10.2023 roku informujące, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu zbierania złomu w miejscowości Kozenin 54A, gmina Sławno na działkach nr ewid. 343 i 859, powiat opoczyński, województwo łódzkie, nie jest możliwe z uwagi na skomplikowanie danej sprawy administracyjnej oraz konieczność dokonania analizy przesłanej dokumentacji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi poinformował również, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi w przewidywanym terminie do 19 grudnia 2023 roku 2023-10-19
[OG]Ogłoszenie
BOŚiR.6840.5.2022.BP/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, obręb Sławno dz.nr 471/7 o powierzchni 0,8918ha. 2023-10-17
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.39.2023/
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107341E w miejscowości Sławno” 2023-10-17
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/10/10/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.10.10.2023 z dnia 12.10.2023 roku o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej „PV SEPNO RADONIA” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 2023-10-12
[OG]Ogłoszenie
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Sławno w sprawie uchwalenia " Programu Współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. 2023-10-12
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/9/15/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.9.15.2023 z dnia 10.10.2023 roku, zawiadamiające o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „budowie instalacji odnawialnego źródła energii – zabudowa przemysłowa – systemami fotowoltaicznymi o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr ewid. 81, 82, 83, 84, 122, 123, 124, 125 obręb Wincentynów, gmina Sławno, powiat opoczyński, województwo łódzkie” 2023-10-10
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/8/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Kunice, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kunice. 2023-10-12
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/7/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Wygnanów, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanów 2023-10-27
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/6/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Tomaszówek, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Tomaszówek 2023-10-12
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.17.2023/
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 450 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. 2023-10-13
[ZP]Zamówienie publiczne
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - AKTUALIZACJA 2023-10-09
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.16.2023/
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wincentynów” 2023-10-06
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/11/11/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.11.11.2023 z dnia 03.10.2023 roku zawiadamiające o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 212/3 w obrębie Wygnanów, Gmina Sławno” 2023-10-03
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6220/12/8/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno znak BOŚiR.6220.12.8.2023 z dnia 03.10.2023 roku zawiadamiające o zebraniu pełnego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej „Gawrony” o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ew. 301, 302, 303, 304, 306 w obrębie Gawrony, gmina Sławno” 2023-10-03
[OB]Obwieszczenie
BOŚiR/6733/5/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Tomasz Synowiec, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Antoniówka, gm. Sławno dla inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Antoniówka. 2023-10-04
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.37.2023/
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od drogi krajowej nr 12 – Psary - Gmina Sławno” 2023-10-04
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 271.15.2023/
Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Ostrożna 2023-09-22
[ZP]Zamówienie publiczne
OśiP 2151.35.2023/
Zapytanie ofertowe na remont boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Kunice. 2023-09-22
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1921