Strona Główna Rejestr zmian Statystyki Kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1489486
ostatnia aktualizacja BIP'u:
14-11-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.14.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-11-14
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/60/2018
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Sławno w 2019 roku 2018-11-13
[ZAW]Zawiadomienie
WOOŚ.MRe.5/4221/133/2018
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.133.2018.MRe.5 z dnia 6 listopada 2018 roku informujące, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania uzgodnienia warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków kwarcowych ze złoża ,,Wygnanów II” nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy oraz wydanie orzeczenia kończącego postępowanie uzgadniające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi do 21 stycznia 2019 r. 2018-11-06
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.2.2018/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 516/1, 517, 519 w obrębie Kozenin z przeznaczeniem pod MŚP. 2018-11-08
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.3.2018/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 451, 452 w obrębie Kozenin z przeznaczeniem pod MŚP. 2018-11-08
[OG]Ogłoszenie
IB.6840.3.2018/
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 449, 450 w obrębie Kozenin z przeznaczeniem pod MŚP. 2018-11-08
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/56/2018
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sławnie w 2018 roku 2018-10-31
[OG]Ogłoszenie
AB.67401.10.2018.AM/
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 8/2018 z dnia 26.10.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 107312 E polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejsc. Sławno. 2018-10-29
[OB]Obwieszczenie
OŚiR/6220/1/68/2018
Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.1.68.2018 z dnia 24.10.2018 roku, podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak OŚiR.6220.1.67.2018 z dnia 24 października 2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu recyklingu opon w Sławnie”. 2018-10-24
[OG]Ogłoszenie
GNIII.6824.1.8.2018/
Decyzja stwierdzająca, że działki nr 236 i 237 położone w obrębie Tomaszówek, gmina Sławno, stanowią mienie gminne. 2018-10-23
[DEC]Decyzja
OŚiR/6220/1/67/2018
Decyzja Wójta Gminy Sławno znak OŚiR.6220.1.67.2018 z dnia 24 października 2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu recyklingu opon w Sławnie”. 2018-10-24
[OB]Obwieszczenie
IB.6730.14.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno. 2018-10-22
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/55/2018
Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2018 roku 2018-10-22
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/54/2018
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice 2018-10-18
[OG]Ogłoszenie
Program Mieszkanie Plus 2018-10-09
[ZP]Zamówienie publiczne
ZP/2151/52/2018
Zapytanie ofertowe na zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP w Kamieniu 2018-10-15
[OB]Obwieszczenie
AB.67401.12.2018.AM/
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2018-10-05
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.13.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-10-04
[OB]Obwieszczenie
IB.6733.11.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-10-08
[N]Nieruchomość
IB.6733.12.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Sławno 2018-10-03
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1090